Đề kiểm tra chất lượng cuối học kỳ 2 môn Toán Lớp 3 - Năm học 2019-2020

doc 4 trang thaodu 22/01/2021 3242
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng cuối học kỳ 2 môn Toán Lớp 3 - Năm học 2019-2020", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chat_luong_cuoi_hoc_ky_2_mon_toan_lop_3_nam_hoc.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra chất lượng cuối học kỳ 2 môn Toán Lớp 3 - Năm học 2019-2020

  1. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2019 - 2020 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II Trường: . . LỚP 3 - NĂM HỌC: 2019 – 2020 Họ và tên: MÔN: Toán - THỜI GIAN: 40 PHÚT Lớp: Ngày kiểm tra: . tháng năm . PHẦN I: Trắc nghiệm Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: Câu 1. Số gồm 5 chục nghìn, 2 nghìn, 6 trăm, 4 chục, 9 đơn vị được viết là: A. 52649 B. 25649 C. 62549 D. 42659 Câu 2. Kết quả của phép chia 24854 : 2 là: A. 21427 B. 12427 C. 12327 D. 13427 Câu 3. Giá trị của biểu thức (4536 + 73845) : 9 là: A. 9709 B. 12741 C. 8709 D. 8719 Câu 4. 3km 6m = .m A. 306 B. 3600 C. 3006 D. 360 Câu 5. Từ 7 giờ kém 5 phút đến 7 giờ đúng là: A. 20 phút B. 10 phút
  2. C. 15 phút D. 5 phút Câu 6. Cho x : 8 = 4653. Giá trị của x là: A. 37224 B. 27224 C. 47224 D. 36224 Câu 7. Một hình chữ nhật có chiều dài là 8dm, chiều rộng là 4cm. Diện tích của hình chữ nhật đó là: A. 32 cm B. 32 cm2 C. 320 cm D. 320 cm2 PHẦN II: TỰ LUẬN Câu 8: Đặt tính rồi tính: a. 32 457 + 46 728 b.73 452 – 46 826 c. 21 513 x 4 d. 84 917 : 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Câu 9: Tìm x x x 7 = 28406 1248 + x = 39654 x : 9 = 1016
  3. Câu 10: Có 7 thùng dầu như nhau đựng tất cả 63 lít dầu. Hỏi có 774 lít dầu thì cần bao nhiêu thùng như thế để chứa hết? Câu 11: Tìm hiệu của số bé nhất có năm chữ số với số lẻ lớn nhất có hai chữ số? Đáp án và hướng dẫn chấm môn Toán lớp 3 học kỳ II I. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) Câu Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Đáp án A B C C D A D Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 II: TỰ LUẬN (6,0 điểm) Câu 8: Đặt tính rồi tính: (2,0 điểm) Mỗi phép tính đúng ghi 0,5 điểm a. 79185 b. 26626 c. 86052 d. 12131 Câu 9: Tìm x (1,5 điểm) Đúng mỗi phần ghi 0,5 điểm
  4. x x 7 = 28406 1248 + x = 39654 x : 9 = 1016 x = 28406 : 7 x = 39654 – 1248 x = 1016 x 9 x = 4058 x = 38406 x = 9144 Câu 10: ( 2,0 điểm) Tóm tắt (0,5 điểm) 63 l dầu: 7 thùng 774 l dầu: thùng? Bài giải Mỗi thùng đựng số l dầu là: (0,5 điểm) 63 : 7 = 9 (l dầu) 774l dầu đựng số thùng là là: (0,5 điểm) 774 : 9 = 86 (thùng) Đáp số: 86 thùng (0,5 điểm) Câu 11: ( 0,5 điểm) Hiệu của số bé nhất có năm chữ số với số lẻ lớn nhất có hai chữ số là: 10 000 – 99 = 9901