Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án)

docx 382 trang Thái Huy 19/03/2024 2807
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • docxbo_25_de_thi_danh_gia_nang_luc_dhqg_tp_hcm_2022_co_dap_an.docx

Nội dung text: Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án)

 1. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn 1 DeThi.edu.vn
 2. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn ĐỀ SỐ 1 KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI THỬ ĐGNL LẦN 1 CẤU TRÚC BÀI THI Nội dung Số câu Thứ tự câu Phần 1: Ngôn ngữ 1.1 Tiếng Việt 6 1-6 1.2 Tiếng Anh 6 7-12 Phần 2: Toán học, tư duy logic, phân tích số liệu 2.1 Toán học 3 13-15 2.2 Tư duy logic 3 16-18 2.3 Phân tích số liệu 3 19-21 Phần 3: Giải quyết vấn đề 3.1 Hóa học 3 3.2 Vật lý 3 3.3 Sinh học 3 22-36 3.4 Địa lí 3 3.5 Lịch sử 3 2 DeThi.edu.vn
 3. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 1: Trong câu tục ngữ "Nhất thì, nhì thục", từ “thục” ở đây nghĩa là gì? A. Thời tiết, mùa vụB. Phân bón C. Cày đi bừa lạiD. Sự chăm sóc cẩn thận Câu 2: Từ “kiến” nào trong các từ sau đây khác nghĩa với các từ còn lại: A. Hội kiếnB. Chứng kiếnC. Thành kiếnD. Yết kiến Câu 3: Trong các câu thơ dưới đây, những câu thơ nào hàm chứa nội dung giống nhau (I) Người ra đi đầu không ngoảnh lại - Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy (II) Chốn Hàm Dương chàng còn ngoảnh lại - Bến Tiêu Dương thiếp hãy trông sang (III) Ta mang ba mươi sáu phố phường đi kháng chiến - Chín năm rừng, lòng vẫn Thủ đô (IV) Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ - Chí lớn chưa về bàn tay không. A. II, IIIB. I, IIIC. II, IVD. I, II Câu 4: Trong tác phẩm vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài, tại sao Mị lại ném nắm lá ngón xuống đất, đành trở lại nhà thống lí? A. Vì "Mị chết thì bố Mị còn khổ hơn bao nhiêu lần bây giờ nữa" B. Vì sống lâu trong cái khổ Mị quen khổ rồi nên chết hay sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa C. Vì A Sử không cho Mị chết, bắt Mị phục dịch nó D. Vì Mị luyến tiếc cuộc sống, vì Mị thấy mình còn trẻ, Mị còn muốn đi chơi. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu 5-6 Tôi hạnh phúc được đứng cùng các bạn hôm nay, giữa sự kiện sẽ đi vào lịch sử như cuộc tuần hành vì tự do vĩ đại nhất mà đất nước chúng ta từng chứng kiến. Một trăm năm trước, một người Mỹ vĩ đại, người mà vinh dự cho chúng ta hôm nay được đứng dưới bóng tượng đài của ông, đã ký Tuyên ngôn giải phóng nô lệ. Văn bản trọng đại này đến như ngọn hải đăng hy vọng soi đường cho hàng triệu nô lệ da màu đang chìm trong ngọn lửa bất công. Nó đến như bình minh xua tan đêm dài họ sống trong tù ngục. Nhưng một trăm năm sau, người da màu vẫn chưa được tự do. Một trăm năm sau, cuộc sống của người da màu buồn thay vẫn bị kìm hãm trong gông cùm của kỳ thị và xiềng xích của phân biệt chủng tộc. Một trăm năm sau, người da màu vẫn cô độc trên hòn đảo của đói nghèo ngay giữa đại dương của phồn thịnh vật chất. Một trăm năm sau, họ vẫn héo mòn bên rìa của xã hội Mỹ, tự thấy mình như những kẻ tha hương ngay trên quê hương mình. Và chúng ta đến đây hôm nay để nhắc nhở đất nước về nỗi xót xa này. (Trích: Tôi có một ước mơ_Martin Luther King) Câu 5: Phong cách ngôn ngữ được sử dụng trong đoạn văn trên là: A. Phong cách ngôn ngữ báo chíB. Phong cách ngôn ngữ chính luận C. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuậtD. Phong cách ngôn ngữ hành chính Câu 6: Mục đích chính của tác giả thể hiện qua đoạn trích trên là A. Giới thiệu một sự kiện lớnB. Ca ngợi một nhân vật vĩ đại C. Nói lên sự bất công của xã hộiD. Sự kỳ thị người da màu vẫn còn sâu sắc 3 DeThi.edu.vn
 4. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 7: If we win this competition we'll be in ___ money. A. aB. theC. ∅ D. an Câu 8: ___ the salesman promised to exchange the defective CD player for a new one, they insisted on getting a refund. A. DespiteB. AlthoughC. AndD. But Câu 9: Animals like frogs have waterproof skin that prevent they from drying out quickly in the air, sun and wind. A. likeB. thatC. preventD. wind Câu 10: My mother is very busy with her at the office. She still takes good care of us. A. In spite of being very busy with her work at the office, my mother takes goods care of us. B. Because my mother is very busy with her work at the office, my mother takes goods care of us. C. My mother is very busy with her work at the office that she cannot take good care of us. D. My mother is too busy with her work at the office to take good care of us Đọc đoạn văn và trả lời câu 11-12 Einstein spoke out frequently against nationalism, the exalting of one nation above all others. He opposed war and violence and supported Zionism, the movement to establish a Jewish homeland in Palestine. When the Nazis came to power in 1933, they denounced his ideas. He then moved to the United States. In 1939 Einstein learned that two German chemists had split the uranium atom. Einstein wrote to President Franklind. Roosevelt warning him that this scientific knowledge could lead to Germany developing an atomic bomb. He suggested the United States begin its own atomic bomb research. Câu 11: According to the passage, Einstein supported all of the following except ___. A. nationalism B. the establishment of a Jewish homeland in Palestine C. atomic bomb research in the United States D. the defeat of the Nazis Câu 12: According to the passage in which country did Einstein live in 1930s? A. SwitzerlandB. the United StatesC. GermanyD. Israel Câu 13: Có 8 quả cân khối lượng lần lượt là 1 kg,2 kg,3 kg, . , 8kg. Chọn ngẫu nhiên 3 quả cân. Tính xác suất để tổng trọng lượng 3 quả cân được chọn không quá 9. A. 0,5B. 0,25C. 0,2D. 0,125 5 ⋅ 2 ― 8 Câu 14: Gọi a là nghiệm của phương trình log = 3 ― . Giá trị biểu thức : 푃 = log2 (4 ) 2 2 + 2 A. 4B. 8C. 2D. 1 Câu 15. Cho tứ diện ABCD có DA vuông (ABC),DA = 1 và tam giác ABC đều cạnh bằng 1 . Trên 3 cạnh DA,DB,DC lấy 3 điểm M,N,P sao cho: DM/DA = 1/2;DN/DB = 1/3;DP/DC = 3/4. Khi đó thể tích khối tứ diện MNPQ là 4 DeThi.edu.vn
 5. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn 3 2 A. 3 B. 2 C. D. 12 12 96 96 Thông tin từ biểu đồ tròn sau đây được dùng để trả lời câu 16-17-18 Tỷ lệ kim ngạch xuất khẩu nông sản 9 tháng đầu năm 2014, trong đó kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng chiếm tỷ cao nhất là 2,81 tỷ USD Câu 16: Trong giai đang xét trung bình mỗi tháng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng bao nhiêu triệu USD? A. 1,215B. 1215C. 10,9D. 109 Câu 17. Trong 9 tháng, mặt hàng chiếm tỷ lệ cao nhất xuất khẩu đạt 1,35 triệu tấn và mặt hàng thứ 2 là 225 nghìn tấn thì giá của mặt hàng thứ nhất bằng xấp xỉ bao nhiêu lần giá của mặt hàng thứ 2 ? A. 3,48B. 4,28C. 0,14D. 0,21 Câu 18. Trong năm 2014, hạt tiêu tăng 41,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Nếu xem tỷ lệ đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu của hạt tiêu là không đổi trong 2 năm thì tổng số tiền trong 9 tháng đầu năm 2013 là bao nhiêu tỷ USD. A. 6,7B. 5,17C. 7,7D. 8.1 Câu 19. Có 5 vật ,푅,푃,푄,푆 với khối lượng khác nhau được sắp xếp theo thứ tự giảm dần. Biết rằng X nặng hơn P,S nhẹ hơn P. Q nhẹ hơn S. Chúng ta không thể kết luận về thứ tự giữa R và S khi biết thêm thông tin nào? A. R nhẹ hơn Q B. R kông nặng hơn X và không nhẹ hơn P C. R nặng hơn P D. R không nặng bằng P Sử dụng dữ kiện sau để trả lời câu 20 -21 Cho 5 ký tự A,B,C,D,E xếp vào 5 vị trí 1,2,3,4,5 với các điều kiện (I) Nếu C ở 2 thì D không ở 3 (II) Nếu E không ở 4 thì A ở 1 (III) D ở giữa B và C Câu 20. Nếu B ở 3 thì điều nào sau đây đúng A. E có thể ở vị trí 5B. A và C luôn ở vị trí xa nhau nhất C. C và D không nhất thiết nằm cạnh nhau D. B có thể nằm cạnh A 5 DeThi.edu.vn
 6. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 21. E phải nằm ở đâu để biết được chính xác các vị trí còn lại A. 2B. 3C. 4D. 5 Câu 22. Cho phương trình hoá học N2(k) + O2(k)⇔2NO(k)(ΔH > 0) Hãy cho biết những yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng hoá học trên? A. Nhiệt độ và nồng độ.B. Áp suất và nồng độ. C. Nồng độ và chất xúc tác.D. Chất xúc tác và nhiệt độ. Câu 23: Kết luận nào sau đây là sai khi nói về sóng cơ? A. Khi gặp vật cản cố định, sóng phản xạ ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ B. Sóng ngang có thể truyền được trong chất rắn và chất lỏng C. Khi gặp vật cản tự do, sóng phản xạ cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ D. Sóng có các phân tử môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng là sóng dọc Câu 24. Trong quá trình giảm phân ở 1 cơ thể có kiểu gen AB/ab đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%. Tỷ lệ giao tử Ab là : A. 20%.B. 40% C. 10% D. 15% Câu 25. Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là A. Tự do, bình đẳng, bác ái.B. Độc lập dân tộc. C. Độc lập và tự do.D. Đoàn kết với giai cấp vô sản thế giới. Câu 26. Cực Tây nước ta thuộc tỉnh nào? A. Lai Châu.B. Lào Cai.C. Sơn La.D. Điện Biên. Câu 27. Điều nào sau đây đúng A. Trong phản ứng tráng gương phức bạc amoniac oxi hoá các chất để tạo ra kim loại bạc B. Fruco có thể tham gia tráng bạc vì nó cũng chứa nhóm – CHO C. Mantozơ và saccarozo không tham gia phản ứng tráng gương nhưng sản phẩm thuỷ phân của chung thì có tham gia. D. Không có axit hữu cơ nào có thể tham gia phản ứng tráng bạc. Câu 28. Cho m gam glucozơ và fructozơ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra 43,2 gam Ag. Cũng m gam hỗn hợp này tác dụng vừa hết với 8 gam Br2 trong dung dịch. Tỷ lệ số mol của glucozơ và fructozơ trong hỗn hợp này là A. 1:3 B. 2:3 C. 1:1 D. 1:7 Dựa vào đoạn thông tin sau đây để trả lời câu hỏi 29-30 Một nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng là 푈 khi mắc lần lượt 푅,퐿, vào nguồn thì cường độ dòng điện có giá trị hiệu dụng lần lượt là 4A, 6A, 2 A. Câu 29. Câu nào sau đây đúng 6 DeThi.edu.vn
 7. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn A. Khi mắc 푅 và 퐿 nối tiếp vào nguồn thì u nhanh hơn i một góc lớn hơn /4 B. Khi mắc 푅 và nối tiếp vào nguồn thì nhanh hơn i một góc lớn hơn /4 C. Khi mắc mắc L và C nối tiếp vào nguồn thì u nhanh hơn i một góc lớn hơn /4 D. Khi mắc 푅,퐿, vào nối tiếp vào nguồn thì u nhanh hơn i một góc lớn hơn /4 Câu 30: Khi mắc nối tiếp 푅,퐿, vào nguồn thì cường độ dòng điện sẽ là: A. 4 AB. 2 A C. 2 A D. 2,4A Quan sát quy trình nhân bản vô tính cừu Dolly và trả lời các câu hỏi 31-32 Câu 31. Quy trình nhân bản vô tính cừu Dolly thực hiện theo thứ tự nào sau đây là phù hợp nhất? (1) Loại bỏ nhân của tế bào trứng. (2) Lấy trứng của cừu cho trứng ra khỏi cơ thể. (3) Lấy nhân của tế bào tuyến vú của con cừu cho nhân. (4) Tiêm nhân của tế bào tuyến vú vào tế bào trứng đã loại bỏ nhân. (5) Cấy phôi vào tử cung của con cừu cho trứng. (6) Nuôi trứng đã được cấy nhân trong ống nghiệm thành phôi. A. 1→2→3→4→5→6.B. 2→1→4→3→6→5. C. 2→1→3→4→5→6.D. 2→1→3→4→6→5. Câu 32. Một học sinh đưa ra các phát biểu về quá trình này: (1). Cừu Dolly không chứa bất kỳ vật chất di truyền nào của cừu mặt đen (2). Vì bộ gen trong nhân của cừu Dolly giống hoàn toàn cừu mặt trắng nên nên tất cả các tính trạng của cừu Dolly sẽ giống hoàn toàn cừu mặt trắng. (3). Cừu Dolly mang vật chất di truyền của cả 3 cừu tham gia vào thí nghiệm. (4). Về bản chất sinh học, cừu Dolly không phải là con của bất kỳ 3 con cừu nào kể trên. Số khẳng phát biểu đúng là: A. 1B. 2C. 3D. 4 7 DeThi.edu.vn
 8. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Đọc đoạn thông tin sau đây và trả lời câu hỏi 33-34 Ngày 4 tháng 4 năm 1917, Lenin đọc một bài phát biểu quan trọng có nhan đề "Những nhiệm vụ của giai cấp vô sản trong cuộc cách mạng hiện nay". Bản báo cáo này đã đi vào lịch sử với tên gọi "Luận cương tháng Tư" chỉ ra con đường chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. Lenin chỉ rõ rằng cần chấm dứt tình trạng 2 chính quyền song song tồn tại bằng cách chuyển giao chính quyền về tay các xô viết: "Điều độc đáo trong thời sự nước Nga chính là bước quá độ từ giai đoạn thứ nhất của cách mạng là giai đoạn đã đem lại chính quyền cho giai cấp tư sản tiến lên giai đoạn thứ hai của cách mạng là giai đoạn phải đem lại chính quyền cho giai cấp vô sản và cho những tầng lớp nghèo trong nông dân". Về phương pháp đấu tranh, Lenin viết: "Vũ khí ở trong tay nhân dân, không có sự cưỡng bức nào từ bên ngoài đối với nhân dân, đó là thực chất của sự vật. Điều đó cho phép và bảo đảm sự phát triển và hòa bình của cách mạng". Tuy nhiên, Lenin cũng chỉ rõ phải sẵn sàng chuyển sang khởi nghĩa vũ trang một khi hoàn cảnh thay đổi, nếu các Xô viết bị tấn công. Câu 33. Theo Lenin, nhân dân có thuận lợi gì trong quá trình đấu tranh cho sự phát triển và hoà bình. A. Có chính xô viết quyền lãnh đạoB. Có vũ khí trong tay C. Có sự hỗ trợ của chính quyền dân chủ tư sảnD. Có sự ủng hộ của nhân dân thế giới Câu 34. Nhận định nào sau đây đúng A. Giai đoạn thứ nhất của của cách mạng là đem lại chính quyền cho giai cấp vô sản và và cho những tầng lớp nghèo trong nông dân. B. Vào năm 1917 nước Nga đang có 2 chính quyền tồn tại song song C. Đấu tranh của nhân dân Nga phụ thuộc vào tình hình thế giới D. Chỉ có đấu tranh vũ trang thì chính quyền mới về tay nhân dân Đọc đoạn thông tin sau đây và trả lời câu hỏi 35-36 Những diễn biến kinh tế gần đây Tăng trưởng GDP toàn cầu theo giá so sánh dự kiến sẽ giảm nhẹ từ theo dự báo cho năm 2018 xuống cho năm 2019 và cho năm 2020 do tác động của các hoạt động kinh tế bị chững lại, các ngân hàng trung ương rút dần chính sách tạo thuận lợi, tăng trưởng thương mại và đầu tư toàn cầu suy giảm khi căng thẳng gia tăng trong cuộc chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn. Sau khi đạt đỉnh 6,6% vào năm 2017, tăng trưởng GDP ở các nền kinh tế mới nổi tại Đông Á và Thái Bình Dương dự kiến sẽ giảm nhẹ từ 6,3% theo dự báo cho năm 2018 xuống cho cả hai năm 2019 và 2020, chủ yếu do giảm xuất khẩu trong điều kiện căng thẳng thương mại tăng lên và đà phát triển kinh tế của Trung Quốc chững lại. Câu 35. Đoạn thông tin trên có thể được xuất bản vào năm nào? A. 2017B. 2018C. 2019D. 2020 Câu 36. Nội dung chính mà người viết muốn truyền tải trong đoạn thông tin trên là gì? A. Kinh tế của các nước Đông Á và Thái Bình Dương phụ thuộc nhiều vào kinh tế Trung Quốc 퐁. GDP của tất cả các nước sẽ giảm trong những năm tới C. Môi trường kinh thế Thế giới đã trở nên kém lạc quan và bất định hơn. 8 DeThi.edu.vn
 9. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn D. Chiến tranh thương mại giữa các nước lớn là nguyên nhân chính khiến GDP toàn cầu giảm. 9 DeThi.edu.vn
 10. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn PHỔ ĐIỂM BÀI THI THỬ ĐGNL SỐ 1 Phần Ngôn ngữ Phần Toán, tư duy logic, PTSL Phần Giải quyết vấn đề Câu Đáp án % đúng Điểm Câu Đáp án % đúng Điểm Câu Đáp án % đúng Điểm 1 C 21.6 13.34 13 D 48.50 10.12 22 A 26.20 11.50 2 C 54.2 10.37 14 B 76.10 7.00 23 B 53.70 8.94 3 B 27.0 12.85 15 C 69.00 7.80 24 C 55.50 8.78 4 A 76.4 8.35 16 B 37.30 11.39 25 C 43.00 9.94 5 B 69.8 8.95 17 D 32.70 11.91 26 D 74.60 7.00 6 D 69.0 9.02 18 C 37.40 11.38 27 A 25.60 11.56 7 B 41.2 11.55 19 D 60.40 8.78 28 A 48.10 9.47 8 B 87.2 7.36 20 B 48.50 10.12 29 Lỗi 9 C 54.5 10.34 21 D 36.40 11.49 30 D 31.00 11.06 10 A 91.2 7.00 90.00 31 D 63.40 8.04 11 A 40.3 11.64 32 A 28.00 11.34 12 B 66.8 9.22 33 B 42.70 9.97 120.00 34 B 69.90 7.44 35 B 18.90 12.18 36 C 12.40 12.79 150.00 10 DeThi.edu.vn
 11. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn ĐỀ SỐ 2 KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI THỬ ĐGNL LẦN 2 CẤU TRÚC BÀI THI Nội dung Số câu Thứ tự câu Phần 1: Ngôn ngữ 1.2 Tiếng Việt 6 1-6 1.2 Tiếng Anh 6 7-12 Phần 2: Toán học, tư duy logic, phân tích số liệu 2.1 Toán học 3 13-15 2.2 Tư duy logic 3 16-18 2.3 Phân tích số liệu 3 19-21 Phần 3: Giải quyết vấn đề 3.1 Hóa học 3 3.2 Vật lý 3 3.3 Sinh học 3 22-36 3.4 Địa lí 3 3.5 Lịch sử 3 11 DeThi.edu.vn
 12. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 1. Trong đoạn trích Kiều Ở Lầu Ngưng Bích trong Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du có câu: "Xót người tựa của hôm mai Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ" Thuý Kiều muốn nhắc tới ai trong 2 câu thơ trên. A. Thuý vânB. Kim TrọngC. Ông bà VươngD. Thúc Sinh Câu 2. Hào Khí Đông A trong văn học Trung Đại xuất hiện vào thời nào A. Nhà LýB. Nhà TrầnC. Nhà tiền LêD. Nhà Hậu Lê Câu 3. Trong các từ sau đây có bao nhiêu từ láy âm: thấp thỏm, chênh vênh, da dẻ, xinh xắn, nhỏ nhẹ, liêu xiêu, cheo leo, tươi tốt, tươi tắn, mong ngóng A. 2B. 3C. 4D. 5 Câu 4: "Cách tối ưu nhất để các sĩ từ đạt kết quả cao trong kỳ thi cuối cấp là xác định đúng những gì mình phải học và chỉ tập trung vào những nội dung ấy mà thôi." A. Câu trên mắc lỗi cấu trúcB. Câu trên mắc lỗi quy chiếu C. Câu trên mắc lỗi logicD. Câu trên mắc lỗi dùng từ Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu 5 – 6 "Không ai muốn chết. Ngay cả những người muốn được lên thiên đường, cũng không muốn phải chết để tới đó. Nhưng Cái Chết là đích đến mà tất cả chúng ta đều phải tới. Chưa ai từng thoát khỏi nó. Và nên là như thế, bời có lẽ Cái Chết là phát minh tuyệt vời nhất của Sự Sống. Nó là tác nhân thay đổi cuộc sống. Nó loại bỏ cái cũ để mở đường cho cái mới. Bây giờ cái mới là bạn, nhưng một ngày nào đó không xa, bạn sẽ trở nên cũ kỹ và bị loại bỏ. Xin lỗi vì đã nói thẳng nhưng điều đó là sự thật. Thời gian của bạn có hạn nên đừng lãng phí thời gian sống cuộc đời của người khác. Đừng bị mắc kẹt trong những giáo điều, đó là sống chung với kết quả của những suy nghĩ của người khác. Đừng để những quan điểm của người khác gây nhiễu và lấn át tiếng nói từ bên trong bạn. Điều quan trọng nhất là có can đảm để đi theo trái tim và trực giác của mình. Chúng biết bạn thực sự muốn trở thành gì. Mọi thứ khác đều chỉ là thứ yếu " (Bài phát biểu tại Lễ Tốt nghiệp tại Stanford, Steve Job) Câu 5. Cách thức trình bày của đoạn văn số 2 là: A. Song hànhB. Tổng phân hợpC. Diễn dịchD. So sánh tương phản Câu 6. Ý chính của đoạn văn trên là A. Rồi ai cũng sẽ chếtB. Mọi thứ rồi sẽ bị thay thế C. Chấp nhận sự đổi mớiD. Thời gian vô cùng quý giá Câu 7: The teacher wants the children to feel ___ about asking questions when they don't understand. A. confidentB. confidenceC. confidentlyD. confide Câu 8. The longer the children waited in the long queue, the more impatiently they became A. the longerB. waitedC. the long queueD. impatiently Câu 9: We had planned to walk right round the lake, but the heavy rain made this impossible. 12 DeThi.edu.vn
 13. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn A. In spite of the heavy rain we managed to walk half way round the lake as planned. B. The heavy rain nearly prevented us from walking right round the lake. C. We would have walked right round the lake even if it had rained heavily. D. If it hadn't rained so heavily, we would have walked right round the lake. Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu 10-11-12 As viewed from space, Earth's distinguishing characteristics are its blue waters and white clouds. Enveloped by an ocean of air consisting of 78% nitrogen and 21% oxygen, the planet is the only one in our solar system known to harbor life. Circling the Sun at an average distance of 149 million kilometers (93 million miles), Earth is the third planet from the Sun and the fifth largest planet in the solar system. Our planet's rapid spin and molten nickel-iron core give rise to an extensive magnetic field which, coupled the atmosphere, shields us from nearly all of the harmful radiation coming from the Sun and other stars. Earth's atmosphere protects us from meteors as well, most of which burn up in the Earth's atmosphere before they can strike the surface. The planet active geological processes have left no evidence of the ancient pelting it almost certainly received soon after it formed about 4.6 billion years ago. The Earth has a single natural satellite - the moon. Câu 10: Approximately how much of the Earth's atmosphere is nitrogen? A. One-fourthB. One-halfC. Three-fourthsD. All of it Câu 11: What two factors help protect the Earth from radiation? A. Magnetic field and atmosphereB. Blue waters and white clouds C. Rapid spin and molten nickel-iron coreD. The Sun and the Moon Câu 12: The main idea of this passage is that ___. A. Earth is predominantly water. B. There are life-supporting characteristics on Eart C. Earth is the only planet with a moon D. Earth has no common characteristics with other planets Câu 13. Cho hàm số = ( ). Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Hàm số = ( ) đạt cực trị tại 0 thì ′( 0) = 0. B. Nếu hàm số đạt cực trị tại 0 thì hàm số không có đạo hàm tại 0 hoặc ′( 0) = 0. C. Hàm số = ( ) đạt cực trị tại 0 thì nó không có đạo hàm tại 0. D. Hàm số = ( ) đạt cực trị tại 0 thì ′′( 0) > 0 hoặc ′′( 0) < 0. 13 Câu 14. Hình chóp 푆. đáy là hình vuông cạnh , 푆 = . Hình chiếu của S lên (ABCD) là trung 2 điểm H của AB. Thể tích khối chóp là 3 2 3 3 A. .B. 2.C. 3 12.D. . 3 3 3 Câu 15. Trong kỳ thi ĐGNL ĐHQG có nhiều câu hỏi mà thậm chí bạn chưa bao giờ nghe. Vì thế có 3 bạn học sinh thường chọn cách đánh lụi khi gặp những câu hỏi kiểu này và nhận được xác suất đúng lần 13 DeThi.edu.vn
 14. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn lượt là 0,1;0,2;0,3. Trong bài kiểm tra đợt 1 ngày 28/3/2021 cả 3 bạn đều đánh lụi câu cuối cùng. Hỏi xác suất có ít nhất 1 bạn chọn đúng là bao nhiêu? A. 0,459B. 0,542C. 0,443D. 0,496 Câu 16. Trong một cuộc thi, kết quả của Thu kém hơn Long và Sang. Kết quả của Ngân không bằng Long nhưng hơn Sang. Vậy ta có thể so sánh kết quả của Thương và Sang nếu biết thêm thông tin nào? A. Kết quả Sang và Thương kém hơn hơn Ngân và Long B. Kết quả Thu và Thương đều kém hơn Long C. Thương có kết quả cao hơn cả Thu và Ngân D. Thương và sang đều có kết quả cao hơn Thu. Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu 17-18 Có 7 học sinh A,B,C,D,E,F,H được chia làm 3 nhóm. Nhóm 1 có 3 người, 2 nhóm kia mỗi nhóm 2 người và có quy tắc sau: I. D không cùng nhóm C II. A cùng nhóm với E III. H không ở nhóm 2 IV. B ở nhóm 1 Câu 17. Danh sách nào sau đây đầy đủ và chính xác các thành viên mỗi nhóm. A. Nhóm 1: B, D, F. Nhóm 2: C, H. Nhóm 3: A, E B. Nhóm 1: A, E, H.; Nhóm 2: D, F; Nhóm 3: B, C C. Nhóm 1: B, C, D.; Nhóm 2: A, E; Nhóm 3: F, H D. Nhóm 1: B, C, H., Nhóm 2: D, F, Nhóm 3: A, E Câu 18. Nếu H không ở nhóm 1 , thì điều nào sau đây có thể đúng A. A ở nhóm 3 B. C nhóm với F C. E cùng nhóm với H D. Cả D,H đều ở nhóm 2 Dùng dữ kiện sau trả lời câu 19-20-21 Lượng mưa trung bình các tháng (mm) trong một năm ở một địa phương. 14 DeThi.edu.vn
 15. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 19. Lượng mưa trung bình mỗi tháng ở địa phương trên là bao nhiêu mm. A. 137,8B. 150,2C. 127,7D. 134,8 Câu 20. Có bao nhiêu tháng trong năm lượng mưa biến động tối thiểu 50% so với tháng trước. A. 7 thángB. 8 ThángC. 9 thángD. 10 tháng Câu 21. Nhận thấy rằng tổng lượng mưa năm đang xét cao hơn 20% so với tổng lượng mưa 3 quý đầu năm trước. Vậy tổng lượng mưa năm trước là bao nhiêu mm ? A. 1764,3B. 1837,8C. 1378.3D. 2067,5 Câu 22. Một nguyên tử 푅 có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34 , trong đó số hạt mang điện gấp 1,833 lần số hạt không mang điện. Nguyên tố R và vị trí của nó trong bảng HTTH là: A. Na ở ô 11, chu kỳ III, nhóm IIA B. Mg ở ô 12, chu kỳ III, nhóm IIA C. F ở ô 9, chu kỳ II, nhóm VIIA D. Ne ở ô 10 , chu kỳ II, nhóm VIIA Câu 23. Chọn phát biểu đúng A. Dao động của con lắc đơn luôn là dao động điều hoà B. Dao động cưỡng bức có thể là dao động điều hoà C. Dao động của của con lắc lò xo có biên độ lớn không phải là dao động điều hoà D. Dao động tắt dần có thể là dao động điều hoà Câu 24. Trong quá trình giảm phân của ruồi giấm cái có kiểu gen AB/ab đã xảy ra hoán vị gen với tần số 17%. Tỷ lệ các loại giao tử được tạo ra từ ruồi giấm này A. = = 8,5%; = = 41,5% B. = = 41,5%; = = 8,5% C. = = 33%; = = 17% D. = = 17%; = = 33% Câu 25. Sự khác biệt cơ bản giữa "chiến tranh lạnh" với các cuộc chiến tranh thế giới đã qua: A. Chiến tranh lạnh diễn ra dai dẳng, giằng co và không phân thắng bại. B. Không xung đột trực tiếp bằng quân sự. 15 DeThi.edu.vn
 16. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn C. Chiến tranh lạnh chỉ diễn ra chủ yếu giữa hai nước Liên Xô và Mĩ. D. Chiến tranh lạnh làm cho thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng. Câu 26. Hai nước xuất khẩu nhiều gạo nhất khu vực Đông Nam Á hiện nay là A. Ma-lai-xi-a và In-đô-nê-xi-a.B. Việt Nam và và In-đô-nê-xi-a C. Việt Nam và Ma-lai-xi-a.D. Việt Nam và Thái Lan Dùng dữ kiện sau trả lời câu 27-28 Chất X có công thức phân tử C4H6O3,X có các tính chất hoá học sau: • Tác dụng với H2(Ni,t0),Na,AgNO3/NH3. • Tác dụng với NaOH thu được muối và anđehit đơn chức. Câu 27. Công thức cấu tạo của X là: A. HCOOCH2CH2CHO B. CHO ― CH2 ― CH2 ―COOH C. HCOOCH(OH) ― CH = CH2 D. CH3 ―CO ― CH2 ―COOH Câu 28. Cho mgX tác dụng với NaOH thì thu được dung dịch Y và nhận thấy có 10,2 g muối trong Y. Nếu cho Y phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được bao nhiêu gam kết tủa? A. 64,8B. 43,2C. 32,4D. 75,6 Dùng dữ kiện sau trả lời câu 29-30 Nhà máy phát điện có công suất 5000KW truyền tải điện đến khu dân cư với điện áp trên dây là 100kV. Hiệu suất truyền tải là 80%, hệ số công suất đường dây bằng 1 . Câu 29: Điện trở trên đường dây bằng A. 400Ω B. 500Ω C. 600Ω D. 700Ω Câu 30: Tăng điện thế trên đường dây truyền tài gấp ít nhất mấy lần để hiệu suất truyền tải trên 95% A. 1,5 lầnB. 2 lầnC. 3 lầnD. 4 lần Dùng dữ kiện sau trả lời câu 31-32 Vi khuẩn Streptococcus pneumoniae gây bệnh sưng phổi ở động vật có vú. Vi khuẩn này có hai dạng khác nhau: - Dạng S (Smooth): tế bào của vi khuẩn dạng này có vỏ bao (capsule) nên hệ thống miễn dịch của cơ thể động vật không thể tấn công tiêu diệt được, vì vậy khi xâm nhập cơ thể, chúng gây nên bệnh sưng phổi. - Dạng 푅 (Rough): tế bào của chúng không có vỏ bào, nên khi xâm nhập vào cơ thể động vật, chúng sẽ bị hệ thống của động vật tiêu diệt, không gây nên bệnh. Griffith đã tiến hành thí nghiệm, nếu tiêm dịch vi khuẩn dạng S đã đun sôi đến chết vào chuột thì chuột không bị bệnh. Nhưng khi tiêm vào chuột hỗn hợp bao gồm một lượng nhỏ vi khuẩn sống dạng R với một lượng lớn tế bào vi khuẩn dạng S đã đun chết, thì chuột phát bệnh và chết sau đó. Lấy máu của chuột chết đưa vào môi trường nuôi cấy, ông thấy sự có mặt của vi khuẩn dạng S. Câu 31: Mối quan hệ giữa chuột và vi khuẩn gây bệnh sưng phổi là gì? A. Cộng sinhB. Vật chủ - kí sinhC. Cạnh tranhD. chế cảm nhiễm 16 DeThi.edu.vn
 17. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 32: Cách giải thích nào phù hợp với thí nghiệm của Griffith A. Dạng 푅 bao lấy dạng 푆 để biến thành dạng 푆 gây chết chuột B. Dạng 푅 bị đột biến thành dạng 푆 và gây chết chuột. C. Dạng R nhận ADN từ dạng S và biến thành dạng S gây ra chết chuột D. Dạng R nhận protein từ dạng S và biến thành dạng S gây ra chết chuột. Dùng dữ kiện sau trả lời câu 33-34 Trong tháng 8/2019, diện tích rừng bị thiệt hại là 480,7 ha, gấp 6,9 lần cùng kỳ năm trước, trong đó chủ yếu là do cháy rừng với 435,1 ha, gấp 24,1 lần; diện tích rừng bị chặt phá là 45,6 ha, giảm 12,4%. Một số địa phương có diện tích rừng bị cháy tăng cao: Phú Yên 178,2 ha, gấp 13 lần so với cùng kỳ năm trước; Quảng Ngãi 93,3 ha; Bình Định 86,6 ha (cùng kỳ năm trước, Quảng Ngãi và Bình Định không xảy ra vụ cháy rừng nào). Tính chung 8 tháng, diện tích rừng bị thiệt hại là 2.281,5 ha, gấp 2,7 lần cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 1.890,3 ha, gấp 4,6 lần; diện tích rừng bị chặt phá là 391,2 ha, giảm 7,2%. Câu 33: Nguyên nhân trực tiếp chủ yếu làm cho rừng bị thiệt hại là A. Sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất giấy B. Chặt phá rừng bừa bãi. C. Cháy rừng D. Bùng nổ dân số, đô thị hóa tự phát, thiếu quy hoạch Câu 34: Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2019, diện tích rừng bị thiệt hại gấp bao nhiêu lần so với cùng kỳ năm trước? A. 6,9 lầnB. 5,6 lầnC. 12,4 lầnD. 2,7 lần Dùng dữ kiện sau trả lời câu 35-36 Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa ra đời đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách. Quân đội các nước Đồng minh dưới danh nghĩa giải giáp quân Nhật đã lũ lượt kéo vào nước ta. Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, gần 20 vạn quân Trung hoa dân quốc kéo vào đóng ở Hà Nội và hầu hết các tỉnh. Theo sau chúng là tay sai thuộc các tổ chức phản động như Việt Nam Quốc dân đảng (Việt Quốc), Việt Nam Cách mạng đồng minh hội (Việt Cách) về nước hòng cướp chính quyền của ta. Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, quân Anh tạo điều kiện cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược. Lợi dụng tình hình đó, bọn phản động trong nước ngóc đầu dậy, làm tay sai cho Pháp chống phá cách mạng. Ngoài ra trên cả nước, còn 6 vạn quân Nhật chờ giải pháp. Một bộ phận quân Nhật theo lệnh quân Anh đánh lại lực lượng vũ trang của ta, tạo điều kiện cho quân Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng. Câu 35: Với các thế lực có mặt trên đất nước ta sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công, đế quốc nào là kẻ thù chính? A. Trung QuốcB. PhápC. NhậtD. Anh Câu 36: Vì sao quân Anh tạo điều kiện cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta? 17 DeThi.edu.vn
 18. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn A. Vì thực dân Anh muốn Pháp tận dụng nguồn lực vào khu vực Đông Dương để "bỏ quên" những vùng thuộc địa khác ở châu Phi. B. Vì thực dân Anh lo ngại thắng lợi của cách mạng Việt Nam sẽ ảnh hưởng tới các thuộc địa của họ. C. Vì thực dân Anh muốn giúp thực dân Pháp khôi phục lại nền thống trị ở Đông Dương. D. Vì thực dân Anh muốn ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực châu Á. 18 DeThi.edu.vn
 19. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn PHỔ ĐIỂM BÀI THI THỬ ĐGNL SỐ 2 Phần Ngôn ngữ Phần Toán, tư duy logic, PTSL Phần Giải quyết vấn đề Câu Đáp án % đúng Điểm Câu Đáp án % đúng Điểm Câu Đáp án % đúng Điểm 1 C 44.6 11.73 13 B 25.4 12.22 22 A 49.7 10.05 2 B 65.9 8.93 14 A 70.5 8.46 23 B 32.2 11.52 3 C 60.4 9.66 15 D 15.4 13.06 24 B 43.9 10.54 4 D 48.2 11.26 16 C 69.8 8.52 25 B 69.8 8.36 5 C 41.7 12.11 17 D 87.1 7.08 26 D 85.9 7.00 6 C 31.9 13.40 18 B 60.8 9.27 27 C 51.1 9.93 7 A 73.2 7.97 19 A 88 7.00 28 A 21.5 12.42 8 D 57.2 10.08 20 B 29.5 11.88 29 A 50.9 9.95 9 D 77.2 7.45 21 B 22 12.51 30 B 35.3 11.26 10 C 80.6 7.00 90.00 31 B 53.6 9.72 11 A 44.6 11.73 32 C 40.9 10.79 12 B 67.9 8.67 33 C 82.3 7.30 120.00 34 D 37.5 11.07 35 B 59.4 9.23 36 B 40 10.86 150.00 19 DeThi.edu.vn
 20. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn ĐỀ SỐ 3 KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI THỬ ĐGNL LẦN 3 CẤU TRÚC BÀI THI Nội dung Số câu Thứ tự câu Phần 1: Ngôn ngữ 1.3 Tiếng Việt 6 1-6 1.2 Tiếng Anh 6 7-12 Phần 2: Toán học, tư duy logic, phân tích số liệu 2.1 Toán học 3 13-15 2.2 Tư duy logic 3 16-18 2.3 Phân tích số liệu 3 19-21 Phần 3: Giải quyết vấn đề 3.1 Hóa học 3 3.2 Vật lý 3 3.3 Sinh học 3 22-36 3.4 Địa lí 3 3.5 Lịch sử 3 20 DeThi.edu.vn
 21. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 1: "Ao sâu cả" Từ nào còn thiếu trong câu thành ngữ trên. A. nướcB. cáC. biểnD. song Câu 2: Qua truyện An Dương Vương và Mị Châu-Trọng Thủy nhân dân ta muốn nêu lên bài học lịch sử về tinh thần cảnh giác với kẻ thù và cách xử lý đúng đắn các mối quan hệ trong đó mối quan hệ nào Không phải mối quan hệ chính: A. Mối quan hệ giữa chung với riêngB. Mối quan hệ giữa gia đình với quốc gia C. Mối quan hệ giữa hai bên thông giaD. Mối quan hệ giữa các cá nhân và cộng đồng Câu 3: Từ "xuân" nào trong dưới đây chỉ được dùng với nghĩa gốc. A. Mùa xuân người cầm súngB. Mùa xuân là tết trồng cây Lộc giắt đầy trên lưng Làm cho đất nước càng ngày càng xuân C. Ngày xuân em hãy còn dàiD. Vì ta cho lụy đến người Xót tình máu mủ thay lời nước non Các lầm ngập trắng thiệt đời xuân xanh Câu 4: Trong các câu sau: (I): Anh bộ đội bị bắn hai lần một lần ở đùi, một lần ở Quân khu 4. (II): Hằng ngày, giáo xứ tôi đều tổ chức luân phiên có người đến viếng Chúa để suy tôn Mầu nhiệm Thánh Thể. (III) Qua tác phẩm ấy, tác giả đã lên tiếng tố cáo Xã hội áp bức, bất công. (IV): Xuân Diệu, một người một con người yêu đời, thiết tha với cuộc sống. Những câu nào mắc lỗi: A. I và IIB. II và IIIC. III và IVD. I và IV Đọc đoạn thông tin sau và trả lời câu 5-6 “ Với một tốc độ truyền tải như vũ bão, Internet nói chung, Facebook nói riêng hàm chứa nhiều thông tin không được kiểm chứng, sai sự thật, thậm chí độc hại. Vì thế, nó cực kì nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng xấu đến chính trị, kinh tế, đạo đức và nhiều mặt của đời sống, có thể gây nguy hại cho quốc gia, tập thể hay các cá nhân. Do được sáng tạo trong môi trường ảo, thậm chí nặc danh nên nhiều "ngôn ngữ mạng" trở nên vô trách nhiệm, vô lương tâm và vô văn hóa Không ít kẻ tung lên Facebook những ngôn ngữ tục tĩu, bẩn thỉu nhằm nói xấu, đả kích, thóa mạ người khác. Chưa kể đến những hiện tượng xuyên tạc tiếng Việt, viết tắt, kí hiệu đến kì quặc, tùy tiện đưa vào văn bản những chữ z,f,w vốn không có trong hệ thống chữ cái tiếng Việt, làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt Facebook kết nối thế giới ảo nhưng lại làm xói mòn và ảnh hưởng đến cách con người giao tiếp, thể hiện tình cảm. Nhiều bạn trẻ mải nói chuyện với người trên mạng mà quên giao tiếp với người thân, chỉ đắm chìm trong thế giới ảo mà thờ ơ, dửng dưng với mọi người, không muốn và không biết cách giao tiếp, thậm chí mất niềm tin nơi cuộc đời thực, có khi dẫn đến mặc cảm trong cô đơn, thu mình lại. Nhiều ông bà, cha mẹ thấy cô đơn khi con cháu họ chỉ "ôm" điện thoại, laptop " 21 DeThi.edu.vn
 22. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 5: Phong cách ngôn ngữ của văn bản là: A. chính luậnB. miêu tảC. báo chíD. tự sự Câu 6: Theo bài viết thì "ngôn ngữ mạng" là: A. Ngôn ngữ dành riêng cho giới trẻ hiện đại. B. Ngôn ngữ nặc danh, sử dụng tùy tiện C. Ngôn ngữ được sáng tạo trong môi trường ảo, dùng để giao tiếp trên mạng. D. Ngôn ngữ dùng riêng cho mạng xã hội facebook. Câu 7: I ___ the new Harry Potter book now, so you can borrow my copy if you like. A. finishB. finishedC. am finishedD. have finished Câu 8: This is the first time Janet has taken so difficult class, but she plans to complete it. A. the firstB. has takenC. so difficultD. to complete Câu 9: Hardly anybody applied for the job A. Nobody applied for the job because it was hard. B. Anybody found it hard to apply for the job C. Few applicants were suitable for the job. D. There were very few applicants for this job Đọc đoạn thông tin sau và trả lời câu 10-11-12 The nuclear family, consisting of a mother, father, and their children, may be more an American ideal than an American reality. Of course, the so-called traditional American family was always more varied than we had been led to believe, reflecting the very different racial, ethnic, class, and religious customs among different American groups. The most recent government statistics reveal that only about one third of all current American families fit the traditional mold and another third consists of married couples who either have no children or have none still living at home. Of the final one third, about 20 percent of the total number of American households are single people, usually women over sixty-five years of age. A small percentage, about 3 percent of the total, consists of unmarried people who choose to live together; and the rest, about 7 percent are single, usually divorced parents, with at least one child. Today, these varied family types are typical, and therefore, normal. Apparently, many Americans are achieving supportive relationships in family forms other than the traditional one. Câu 10: With what topic is the passage mainly concerned? A. The traditional American familyB. The nuclear family C. The current American familyD. The ideal family Câu 11: The writer implies that ? A. there have always been a wide variety of family arrangement in the United States B. racial, ethnic, and religious groups have preserved the traditional family structure C. the ideal American family is the best structure D. fewer married couples are having children 22 DeThi.edu.vn
 23. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 12: The word 'current' could best be replaced by which of the following? A. typicalB. presentC. perfectD. traditional Câu 13: Một xưởng có 2 loại sản phẩm. Mỗi kg loại I cần 2 kg nguyên liệu và 30 giờ đem lại lợi nhuận 40000đ. Mỗi kg loại II cần 4 kg nguyên liệu và 15 giờ đem lại lợi nhuận 30000đ. Xưởng có 200 kg nguyên liệu và 1200 giờ làm việc. Nên sản xuất mỗi loại bao nhiêu kg để có có mức lời cao nhất. A. 20 kg loại I và 40 kg loại IIB. 20 kg loại I và 40 kg loại II C. 40 kg loại ID. 10 kg loại I và 20 kg loại II 16 Câu 14: Cho thoả mãn . Tổng bằng a,b > 0;a ≠ 1 log = 4;log2 = a + b A. 12B. 10C. 16D. 18 Câu 15. Diện tích giới hạn bởi parabol y = 2 ― x2 và đường thẳng y = ―x là A. 9/2 B. ½ C. 2D. 3 Câu 16: Biết rằng phát biểu "Nếu gió mùa đông bắc về thì trời lạnh" là phát biểu đúng. Khi đó phát biểu nào sau đây sai: A. Nếu trời không lạnh thì gió mùa đông bắc chưa về B. Nếu không có gió mùa đông bắc thì trời không lạnh C. Hoặc gió mùa Đông Bắc không về hoặc trời lạnh D. Không có chuyện vừa có gió Đông Bắc về vừa trời không lạnh Sử dụng dữ kiện sau trả lời câu 17-18 A,B,C là các công ty thời trang. X,Y,Z,T là các người mẫu. Mỗi người mẫu là đại diện cho ít nhất một công ty thời trang. Nhận thấy: (I) X luôn làm đại diện cho A và một công ty khác nữa (II) Có một thời gian B chỉ thuê 1 trong 4 người trên; thời gian còn lại họ thuê đúng 2 người (III) A và C luôn tuyển đúng 2 người Câu 17: Nếu cả X và Y đều làm đại diện cho cùng 2 công ty nào đó thì T phải làm đại diện cho A. Cả và B. Hoặc B hoặc C nhưng không phải cả hai C. Cả A và C D. Hoặc A hoặc B nhưng không phải cả hai Câu 18: Nếu 푌 làm đại diện cho và nếu 푍 chỉ làm đại diện cho B và C thì T làm đại diện cho: A. Chỉ cho AB. Chỉ cho BC. Cả và D. Cả và Sử dụng dữ kiện sau trả lời câu 19-20-21 23 DeThi.edu.vn
 24. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Trong năm 2018 thu nhập bình quân của Nhật 40.000$/năm, còn của người dân Malaysia là 4300$/ năm. Người dân Nhật dùng 30% thu nhập để tiết kiệm trong khi con số này của người dân Malaysia là 20%. Số tiền còn lại họ chi tiêu vào các khoản theo tỷ lệ như hai biểu đồ bên Câu 19: Trong chi tiêu cho sức khỏe, người dân Nhật Bản dùng số tiền gấp khoảng bao nhiêu lần so với người dân Malaysia. A. 2B. 18.6C. 9,3D. 16,3 Câu 20: Khoản chi tiêu nhiều nhất của dân Nhật hơn bao nhiêu phần trăm so với thu nhập trung bình của dân Malaysia. A. 188,8% B. 179% C. 79% D. 88,8% Câu 21: Để khoản chi nhiều nhất của người dân Malaysia bằng với khoảng chi thấp nhất của người dân Nhật Bản thì thu nhập trung bình của dân Malay phải thế nào (xem như các số liệu khác không đổi) A. Tăng thêm 1876 $B. Giảm bớt 1876$ C. tăng thêm 6176$ D. Giảm bớt 6176$ Câu 22: Cho các chất: Fe2O3,FeO,FeCO3,Fe(NO3)2, Fe(OH)2,FeCl2,Fe3O4,Fe(OH)3 lần lượt phản ứng với HNO3. số phản ứng ôxi hóa khử là: A. 4B. 5C. 6D. 7 Câu 23: Phát biểu nào sau đây là không chính xác ? A. Dòng điện có tác dụng từ. Ví dụ: nam châm điện. B. Dòng điện có tác dụng nhiệt. Ví dụ: bàn là điện. C. Dòng điện có tác dụng hoá học. Ví dụ: acquy nóng lên khi nạp điện. D. Dòng điện có tác dụng sinh lý. Ví dụ: hiện tượng điện giật. Câu 24: Một cá thể ở một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 12, khi quan sát quá trình giảm phân của 1000 tế bào sinh tinh người ta thấy 50 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số 1 không phân li trong giảm phân 1, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường, các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Trong các giao tử được sinh ra loại giao tử có 5 nhiễm sắc thể chiếm tỉ lệ A. 2,5% B. 1% C. 5% D. 0,5% Câu 25: Hồ nào được nhắc đến trong hai câu thơ sau: 24 DeThi.edu.vn
 25. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn "Hồ nào nằm giữa đất liền Mà mong đem chứa ba miền trùng dương" A. Hồ GươmB. Hồ Ba BểC. Hồ Xuân HươngD. Hồ Tây Câu 26: Qua truyện An Dương Vương và Mị Châu-Trọng Thủy nhân dân ta muốn nêu lên bài học lịch sử về tinh thần cảnh giác với kẻ thù và cách xử lý đúng Giai cấp tư sản Việt Nam được hình thành vào thời điểm nào A. Sau chiến tranh thế giới thứ nhấtB. Trước chiến tranh thế giới thứ nhất C. Trong chiến tranh thế giới thứ nhấtD. Sau chiến tranh thế giới thứ 2 Sử dụng thông tin sau để trả lời câu 27-28 Một sinh viên thực hiện thí nghiệm tổng hợp xà phòng như sau: cho vào bình tam giác thủy tinh có dung tích 250ml khoảng 2,5 gram NaOH rắn và 7,5ml etanol 96%, cho tiếp 7,5ml nước, cho tiếp 7,5 gam dầu dừa và thêm vài viên đá bọt sau đó đun khoảng 2 giờ (trong quá trình đun cần khuấy hỗn hợp bằng thủy tinh). Sau quá trình đun trong bình thủy tinh lúc này chứa xà phòng có màu trắng. Câu 27: Vai trò của đá bọt trong quá trình trên là A. Đá bọt thu nhiệt mạnh làm giảm nhiệt độ cơ thể phản ứng B. Đá bọt làm tăng diện tích tiếp xúc cho dầu dừa dễ dàng tiếp xúc với NaOH C. đá bột giúp các chất trong bình tam giác thì tin được xôi đều hơn D. đá bọt làm tăng khả năng hòa tan khí O2 trong hỗn hợp chất trong hệ phản ứng Câu 28: Một loại mỡ chứa 20% tristearin, 30% tripanmitin, 50% triolein về khối lượng. Tính khối lượng muối thu được khi xà phòng hóa 100kg ở trên bằng dung dịch NaOH vừa đủ và giả thiết hiệu suất phản ứng đạt 100% A. 152,3 kg B. 103,2 kg C. 206,4 kg D. 57,2 kg Sử dụng thông tin sau để trả lời câu 29-30 Một tụ điện xoay có điện dung biến thiên liên tục và tỉ lệ thuận với góc quay từ giá trị C1 = 10pF đến ∘ C2 = 490pF khi góc quay của các bản tăng dần từ 0 đến 180 . Tụ điện được mắc với một cuộn dây điện có điện trở 1.10―3Ω, hệ số tự cảm L = 2휇H để làm thành mạch dao động ở lối vào của một máy thu vô tuyến điện (mạch chọn sóng). Câu 29: Khoảng bước sóng của tải thu đến mạch dao động trên là bao nhiêu? A. 7,4 m ― 60 m B. 6,6 m ― 49 m C. 8,6 m ― 69 m D. 8,4 m ― 59 m Câu 30: Để bắt làn sóng 19,2 m phải xoay góc a là bao nhiêu? A. 15,45B. 18,35C. 13,68D. 20,5 Sử dụng thông tin sau để trả lời câu 31-32 Trên phân tử DNA của vi khuẩn, các gen cấu trúc có liên quan về chức năng thường được phân bố liền nhau thành từng cụm có chung một cơ chế điều hòa gọi là một operon. * Cấu trúc của operon Lac bao gồm: + Promoter: vùng khởi động, nơi mà RNA polymerase bám vào để tiến hành phiên mã. 25 DeThi.edu.vn
 26. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn + Operator: vùng vận hành, nơi protein ức chế gắn vào để ngăn cản sự phiên mã. +Z,Y,A : các gen cấu trúc quy định tổng hợp các enzyme tham gia vào phản ứng phân giải đường lactose có trong môi trường để cung cấp năng lượng cho tế bào. Ngoài ra, một gen khác không nằm trong operon lac, nhưng đóng vai trò quan trọng trong điều hòa hoạt động operon lac là gen điều hòa R. Gen điều hòa R khi hoạt động sẽ tổng hợp nên protein ức chế. Protein này có thể liên kết với vùng vận hành nhằm ngăn chặn quá trình phiên mã. * Hoạt động của operon lac: + Khi môi trường không có lactose: Gen điều hòa R tổng hợp protein ức chế. Protein này liên kết với vùng vận hành nhằm ngăn cản quá trình phiên mã, làm cho các gen cấu trúc không hoạt động. + Khi môi trường có lactose, một số phân tử lactose liên kết với protein ức chế làm biến đổi cấu hình không gian ba chiều của nó làm cho protein ức chế không thể liên kết với vùng vận hành. Do vậy, RNA polymerase có thể liên kết với vùng khởi động để tiến hành phiên mã. Câu 31: Hoạt động của operon Lac là quá trình điều hòa hoạt động gen ở cấp độ nào? A. Cấp độ phiên mãB. Cấp độ dịch mã C. Cấp độ sau phiên mãD. Cấp độ sau dịch mã. Câu 32: Sản phẩm hình thành cuối cùng theo mô hình của opêron Lac ở E.coli là: A. Một loại protein tương ứng của 3 gen Z,Y,A hình thành 1 loại enzim phân hủy lactose. B. Một phân tử mRNA mang thông tin tương ứng của 3 gen Z,Y,A. C. Ba loại protein tương ứng của 3 gen Z,Y,A hình thành 3 loại enzim phân hủy lactose. D. Ba phân tử mRNA tương ứng với 3 gen Z,Y,A Sử dụng thông tin sau để trả lời câu 33-34 Lũ lụt miền Trung năm 2020 (hay còn được gọi là Lũ chồng lũ, Lũ lịch sử) là một đợt bão, lũ lụt khắp miền Trung Việt Nam, bắt đầu từ đêm ngày 06, rạng sáng ngày 07 tháng 10 năm 2020 đến đầu tháng 12 năm 2020, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế của Bắc Trung Bộ, một phần Nam Trung Bộ gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Bắc Tây Nguyên. Trong khoảng thời gian tháng 10, tháng 11, hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, gió mùa, xoáy thuận nhiệt đới hình thành và liên tiếp biến động ở Biển Đông. Khởi đầu bằng hai đợt áp thấp và bão Linfa chỉ trong một tuần, đợt Lũ lịch sử 2020 diễn ra phức tạp với nhiều cơn áp thấp và bão lớn tháng 10 như bão Nangka, bão Saudel, bão Molave; rồi đến tháng 11 với bão Goni, bão Etau, bão Vamco, lượng mưa lớn đổ dồn về khu vực, khiến nhiều địa phương tại miền Trung bị ngập lụt trên diện rộng, nhiều nơi nước lũ dâng cao, chia cắt các địa bàn. Đợt lũ thứ nhất từ 06 đến 13 tháng 10 , các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ hư hỏng cơ sở vật chất, hạ tầng cho đến thiệt hại người và của, tác động xấu tới đời sống của người dân. Đợt lũ thứ hai từ ngày 16 tháng 10, miền Trung tiếp tục chịu tác động của cơn áp thấp nhiệt đới mới trong quá trình biến chuyển thành bão cùng không khí lạnh, không ngừng tiếp nhận các đợt mưa lớn, đợt lũ lụt kéo dài. Một số vùng miền Trung có mực nước vượt qua lịch sử năm 1979, 1999, xác lập kỷ lục mới về thiên tai bão lụt. Đợt lũ thứ ba từ ngày 25 tháng 10, với hai cơn bão đổ bộ, đặc biệt cuồng phong nghiêm trọng của 26 DeThi.edu.vn
 27. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn bão Molave ngày 28,29 gây tổn thất vô cùng lớn. Tiếp nối là đợt lũ thứ tư từ ngày 06 tháng 11, gây biến động toàn miền Trung, đặc biệt chuyển vị trí về phía Nam Trung Bộ. Câu 33: Có bao nhiêu cơn bão được nhắc tên: A. 6B. 7C. 8D. 9 Câu 34. Thông tin nào sau đây phù hợp với đoạn trên A. Mùa lũ 2020 diễn ra trong khoảng 3 thángB. Khởi đầu mùa lũ bằng một cỡ bão lớn C. Thiên tai chưa từng có trước đâyD. Cơn bão Etau diễn ra bão tháng 10 Sử dụng thông tin sau để trả lời câu 35-36 Đầu thế kỉ XVII, Anh là nước có nền kinh tế phát triển nhất châu Âu. Sản xuất công trường thủ công đã chiếm ưu thế hơn sản xuất của phường hội, số lượng và chất lượng sản phẩm ngày càng tăng. Tư sản Anh giàu lên nhanh chóng nhờ sự phát triển mạnh mẽ của ngoại thương chủ yếu là bán len và buôn nô lệ da đen. Công nghệ len dạ phát triển làm cho nghề nuôi cừu trở nên có lợi nhất. Nhiều địa chủ, vốn là quý tộc, chuyển hướng kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa, đuổi tá điền đi, biến ruộng đất thành đồng cỏ, rồi thuê nhân công nuôi cừu lấy lông cung cấp cho thị trường. Bộ phận quý tộc này đã giàu lên nhanh chóng, dần dần tư sản hóa, trở thành tầng lớp quý tộc mới. Chế độ phong kiến, với chỗ dựa là tầng lớp quý tộc và Giáo hội Anh, ngày càng cản trở sự kinh doanh làm giàu của tư sản và quý tộc mới. Dưới thời vua Sác-lơ I (từ năm 1625), nhiều thứ thuế mới được đặt ra, nhà nước nắm độc quyền thương mại và thu thuế thuyền bè, duy trì nhiều đặc quyền phong kiến, đời sống nhân dân càng thêm cơ cực. Mâu thuẫn giữa tư sản, quý tộc mới với các thế lực phong kiến phản động được biểu hiện qua những cuộc xung đột giữa Quốc hội với nhà vua. Tháng 8-1642, Sác-lơ I tuyên chiến với Quốc hội. Từ năm 1642 đến năm 1648, đã xảy ra nội chiến giữa Quốc hội được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, với nhà vua có sự hỗ trợ của quý tộc phong kiến và Giáo hội Anh. Do áp lực của quần chúng, đầu năm 1649, Sác-lơ I bị xử tử. Anh trở thành nước cộng hòa do Ô-li-vơ Crôm-oen(1599-1658) đứng đầu. Cách mạng đạt tới đỉnh cao. Câu 35: Nền kinh tế của nước Anh trong giai đoạn này như thế nào? A. Phát triển mạnh mẽ nhờ trồng trọt và chăn nuôi cừuB. Chậm phát triển lạc hậu C. Sưu cao thuế nặngD. Phát triển nhưng bị kìm hãm Câu 36: Hình thức của cuộc cách mạng này là: A. Đấu tranh chống áp bức bóc lộtB. Cuộc nội chiến C. Thống nhất đất nướcD. Chiến tranh giải phóng dân tộc 27 DeThi.edu.vn
 28. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn PHỔ ĐIỂM BÀI THI THỬ ĐGNL SỐ 3 Phần Ngôn ngữ Phần Toán, tư duy logic, PTSL Phần Giải quyết vấn đề Câu Đáp án % đúng Điểm Câu Đáp án % đúng Điểm Câu Đáp án % đúng Điểm 1 B 7.2 16.59 13 A 65.5 8.41 22 C 44.9 10.06 2 C 71.9 7.00 14 D 52 10.09 23 C 76.4 7.20 3 A 36.1 12.30 15 A 76.8 7.00 24 A 40.4 10.47 4 D 59.8 8.79 16 B 19.7 14.11 25 B 78.6 7.00 5 A 61.6 8.53 17 B 72.2 7.57 26 A 54.2 9.22 6 C 67 7.73 18 A 40.2 11.56 27 C 20.8 12.26 7 D 60.9 8.63 19 D 49.5 10.40 28 B 40.8 10.44 8 C 64.4 8.11 20 D 37.6 11.88 29 D 26.3 11.76 9 D 48.3 10.50 21 A 60.8 8.99 30 A 28.2 11.58 10 C 42.5 11.36 90.00 31 A 60.2 8.67 11 A 40.2 11.70 32 C 32.9 11.16 12 B 59.9 8.78 33 B 52.7 9.36 120.00 34 C 38.9 10.61 35 D 36.4 10.84 36 B 52.4 9.38 150.00 28 DeThi.edu.vn
 29. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn ĐỀ SỐ 4 KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI THỬ ĐGNL LẦN 4 CẤU TRÚC BÀI THI Nội dung Số câu Thứ tự câu Phần 1: Ngôn ngữ 1.4 Tiếng Việt 6 1-6 1.2 Tiếng Anh 6 7-12 Phần 2: Toán học, tư duy logic, phân tích số liệu 2.1 Toán học 3 13-15 2.2 Tư duy logic 3 16-18 2.3 Phân tích số liệu 3 19-21 Phần 3: Giải quyết vấn đề 3.1 Hóa học 3 3.2 Vật lý 3 3.3 Sinh học 3 22-36 3.4 Địa lí 3 3.5 Lịch sử 3 29 DeThi.edu.vn
 30. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 1: "Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, mùa em thơm nếp xôi” Địa danh nào được nhắc đến trong câu thơ trên trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng A. Pha LuôngB. Mai ChâuC. Châu MộcD. Sầm Nứa Câu 2: "Tôi đã nghe người ta mạt sát nhiều lắm. Có người bảo: ? thơ với thẩn gì! toàn là nói nhảm! Có người còn nghiêm khắc hơn nữa: 'Thơ gì mà rắc rối thế! mình tưởng có ý nghĩa khuất khúc, cứ đọc đi đọc lại hoài, thì ra nó lừa mình" Hoài Thanh-Hoài Chân đang nhắc đến ai trong câu nói trên? A. Xuân DiệuB. Lưu Trọng LưC. Hàn Mặc TửD. Chế Lan Viên Câu 3: Từ "khắc kỉ" trong tiếng Hán - Việt để chỉ: A. người tự kiềm chế, gạt bỏ ham muốn dục vọng B. người luôn sống trong đau khổ, buồn bã C. người có tính cách khó khăn, hà khắc với mọi người D. người không quan tâm đến mọi người khác, chỉ biết sống cho bản thân mình Câu 4: "Mặt trời lên bằng hai con sào thì ông về đến con đường nhỏ rẽ về làng. Không cần phải hỏi thăm nữa cũng nhận ra rặng tre ở trước mặt kia là làng mình rồi. Cái chấm xanh sẫm nhô lên đó là cây đa đầu làng. Càng về đến gần càng trông rõ những quán chợ khẳng khiu nấp dưới bóng đa" (Nguyễn Địch Dũng) Các câu trong đoạn trên dùng phép liên kết chính nào? A. Phép liên tườngB. Phép lặpC. Phép thếD. Phép nghịch đối Đọc đoạn văn sau và trả lời câu 5-6. "Mới đây, các giáo sư tâm lý học ở trường Đại học York và Toronto (Canada) đã tìm ra những bằng chứng để chứng minh rằng: Đọc sách văn học thực sự giúp con người trở nên thông minh và tốt tính hơn. Những nghiên cứu của các giáo sư đã cho thấy những người thường xuyên đọc sách văn học thường có khả năng thấu hiểu, cảm thông và nhìn nhận sự việc từ nhiều góc độ. Ngược lại, những cá nhân có khả năng thấu cảm tốt cũng thường lựa chọn sách văn học để đọc. Sau khi đã tìm thấy mối liên hệ hai chiều ở đối tượng độc giả là người lớn, các nhà nghiên cứu tiếp tục tiến hành với trẻ nhỏ và nhận thấy những điều thú vị rằng những trẻ em được đọc nhiều sách truyện thường có cách ứng xử ôn hòa, thân thiện hơn, thậm chí trở thành đứa trẻ được yêu mến nhiều nhất trong nhóm bạn. Đọc một "nội dung sâu sắc" khác với cách đọc "mì ăn liền" của chúng ta khi lướt qua các trang mạng. Hiện tại, việc thực sự đọc chìm lắng vào một nội dung văn học là việc ngày càng hiếm thấy trong đời sống đương đại. Theo các nhà tâm lý học, việc chú tâm đọc một nội dung sâu sắc có tầm quan trọng đối với mỗi cá nhân giống như việc người ta cần bảo tồn những công trình lịch sử hay những tác phẩm nghệ thuật quý giá. Việc thiếu đi thói quen đọc nghiêm túc sẽ gây ảnh hưởng tới sự phát triển trí tuệ và cảm xúc của những thế hệ "sống trên mạng". 30 DeThi.edu.vn
 31. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 5: Phong cách ngôn ngữ của văn bản là: A. Chính luậnB. Miêu tảC. Báo chíD. Nghệ thuật Câu 6: "Mì ăn liền" trong đoạn văn có thể được hiểu như thế nào? A. Đọc qua loa nội dung nhìn thấy trên mạng B. Những nội dung không thật sự mang lại giá trị cho người đọc C. Việc đọc một cách nhanh chóng nội dung nào đó D. Cách đọc lướt, không tập trung vào kiến thức Câu 7: ___ the end of the school year, students take an exam in each subject. A. onB. toC. inD. at Câu 8: Some people are afraid that poorer students will not be received enough financial help and will be discouraged from going on to higher education. A. are afraidB. be receivedC. financialD. discouraged Câu 9: Thanks to her high grades at university, she is offered the position. A. If she got high grades at university, she would be offered the position. B. It was her high grades at university which offer her the position. C. If she hadn't got high grades at university, she would not have been offered the position. D. If she had not got high grades at university, she would not be offered the position. Question 11 - 12: Read the passage carefully When most people interview for a job they are very nervous. Being nervous for an interview is natural but if you're prepared you will feel more confident and you'll be more likely to get the job. Read the following tips on interviewing and try them on your next job interview. Before the Interview; Make a list of a few of the strong points that you want to emphasize in the interview. Think of things that make you good at that job. Get your clothes ready. Make sure it is clean and ironed and the shoes look good. Call for directions to get to the place where the interview is going to be. Research the company. Look for information about the company in the Internet or talk to people you know who work there. The more you know, the more informed you will be in the interview. Practice interviewing. Have a friend pretend that they are the person who will interview you. Have them ask you interview questions and practice answering them with confidence. During the Interview: Arrive to the interview a few minutes early. When you meet the interviewer, make eye contact, smile, and give them a firm handshake. It's important that you make a good first impression. Most interviewers will make a judgment about you in the first five minutes. During the interview speak with confidence and sit up straight in the chair. Make sure you talk about your strong points that you put on the list you prepared before the interview. After the Interview: Thank the interviewer for the interview. Go home and send them a thank you note. Put it in the mail immediately. 31 DeThi.edu.vn
 32. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 10: Which of the following is NOT mentioned in the article? A. Arrive early to the interview.B. Call for direction to get there. C. Bring your school certificates to the interview.D. Smile when you meet the interviewer. Câu 11: What does the word "research" in the second paragraph? A. Call the company.B. Write an article about the company. C. Write a letter to the administrator of the company.D. Find out information about the company. Câu 12: Which of the following is NOT a good way to make a positive first impression? A. Give a firm handshakeB. Smile C. Make eye contactD. Explain your salary requirements Câu 13: Một vật đang chuyển động đều với vận tốc v0( m/s) thì bắt đầu tăng tốc với gia tốc 2 2 a(t) = v0t + t m/s trong đó t là khoảng thời gian được tính bằng giây kể từ thời điểm vật bắt đầu tăng tốc. Biết quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 3 giây kể từ lúc bắt đầu chuyển động là 100 m. Tính vận tốc ban đầu của vật (m/s). A. 20,722B. 12,433C. 21,722D. 13,433 Câu 14: Hàm số y = ax3 + bx2 +cx + d luôn đồng biến trên R khi: = = 0, > 0 = = 0, > 0 A. > 0; 2 ― 3 ≤ 0 B. > 0; 2 ― 3 ≥ 0 = = 0, > 0 = = = 0 C. < 0; 2 ― 3 ≤ 0 D. < 0; 2 ― 3 < 0 Câu 15: Cho điểm M(3;2; ― 1), điểm đối xứng với M qua mặt phẳng (Oxy) có toạ độ là A. (3; ― 2;1) B. (3; ― 2; ― 1) C. (3;2;1) D. (3; ― 2;0) Câu 16: Mệnh đề "Tất cả bạn bè của A đều tham gia thi ĐGNL" là đúng thì mệnh đề nào sau đây cũng đúng? A. Nếu thi ĐGNL thì B là bạn của A B. Nếu B thi ĐGNL thì B không phải là bạn của A C. Nếu là bạn của thì thì không thi ĐGNL D. Nếu B không thi ĐGNL thì B không là bạn của A Dựa vào đoạn thông tin sau trả lời câu 17-18. Có 6 bạn học sinh H,I,J,K,L,M ngồi theo một hàng ngang được đánh số từ 1 đến 6 từ trái qua theo quy tắc. (I) H ngồi bên trái I (I) J ngồi ngay cạnh M (III) K không ngồi cạnh (IV) L ngồi số 4 Câu 17: Nếu H và J ngồi cạnh nhau thì hai bạn nào sau đây cũng ngồi cạnh nhau? A. I và MB. H và M C. I và K D. J và I Câu 18: Nếu M ngồi số 2 thì điều nào sau đây chắc chắn sai? A. H ngồi số 3B. K ngồi số 5C. K ngồi số 6D. H ngồi số 5 32 DeThi.edu.vn
 33. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Đọc biểu đồ sau để trả lời câu 19-20-21. Câu 19: Năm 1997 số người trên 65t tuổi cao hơn số người dưới 15t khoảng bao nhiêu? A. 0,40 triệu ngườiB. 0,50 triệu ngườiC. 0,15 triệu ngườiD. 0,16 triệu người Câu 20: Từ 1950 đến 2005 thì trung bình mỗi năm tăng bao nhiêu người trong độ tuổi 15-64? A. 0,65 triệuB. 0,63 triệuC. 0,13 triệuD. 0,80 triệu Câu 21: Giả sử tổng dân số 2020 là 128,5 triệu người thì giai đoạn nào có dân số tăng trung bình một năm là thấp nhất. A. 1950 ― 1970 B. 1970 ― 1997 C. 1997-2005D. 2005 ― 2020 Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn một amin thơm X thu được 3,08 g CO2 và 0,99 gH2O và 336mlN2 (đo ở đktc). Để trung hoà 0,1 molX cần dùng 600mlHCl0,5M. Công thức phân tử của X là công thức nào sau đây: A. C7H11 N B. C7H8NH2 C. C7H8NH2 D. C8H9 N2 Câu 23: Theo A tiên đề về trạng thái dừng của Bo, phát biểu nào sau đây là sai? A. Bình thường, nguyên tử ở trạng thái dừng có năng lượng thấp nhất gọi là trạng thái cơ bản. B. Ở trạng thái dừng, nguyên tử luôn bức xạ do êlectron luôn chuyển động quanh hạt nhân. C. Ở trạng thái dừng cơ bản, nguyên tử không bức xạ. D. Nguyên tử chỉ tồn tại trong những trạng thái có năng lượng xác định gọi là trạng thái dừng. Câu 24: Có 4 gen A,B,C,D cùng nằm trên một nhóm gen liên kết. Tần số trao đổi chéo giữa gen A,B là 3%, B và C là 8%, A và D là 12%,C và D là 7%. Các nhóm gen liên kết có thể sắp xếp theo trật tự nào sau đây? A. BACDB. BADCC. CDABD. CABD Câu 25: Tình thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ có mỏ đồng? A. Thái Nguyên,Bắc Kạn, Phú Thọ.B. Cao Bằng, Hòa Bình, Tuyên Quang. C. Lai Châu, Lạng Sơn, Hà Giang.D. Lào Cai, Sơn La, Bắc Giang. Câu 26: Nhận xét nào sau đây là đúng về điểm giống nhau giữa trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai- Oasinhtơn và trật tự thế giới hai cực Ianta? A. Chứng tỏ quan hệ quốc tế bị chi phối bởi các cường quốc. B. Hình thành trên cơ sở thỏa thuận giữa các nước cùng chế độ chính trị. C. Bảo đảm việc thực hiện quyền tự quyết của các dân tộc. D. Có sự phân cực rõ rệt giữa hai hệ thống chính trị xã hội khác nhau. 33 DeThi.edu.vn
 34. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 27: Khi điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch chứa a mol CuSO4 và 1,5 molNaCl đến khi nước bắt đầu điện phân trên cả 2 điện cực thì pH của dung dịch A. mới đầu không đổi, sau đó tăng.B. mới đầu không đổi, sau đó giảm. C. mới đầu tăng, sau đó không đổi.D. mới đầu giảm, sau đó không đổi. Câu 28: Điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trơ, sau một thời gian thu được 0,32 gam Cu ở catôt và một lượng khí X ở anôt. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí X trên vào 200ml dung dịch NaOH (ở nhiệt độ thường). Sau phản ứng, nồng độ của NaOH còn lại là 0,05M. Giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi. Nồng độ ban đầu của dung dịch NaOH là: A. 0,15M B. 0,05M C. 0,2M D. 0,1M Câu 29: Chiếu bức xạ có bước sóng 휆1 = 0,4휇m vào hai khe của thí nghiệm Young biết khoảng cách giữa hai khe a = 1 mm khoảng cách từ hai khe đến màn là D. Khoảng cách giữa hai vân sáng tối thứ 3 hai bên vân sáng trung tâm là 6 mm. D bằng bao nhiêu? A. 1 m B. 2 m C. 3 m D. 4 m Câu 30: Chiếu bức xạ có bước sóng 휆1 = 0,4휇m vào hai khe của thí nghiệm Young biết khoảng cách giữa hai khe a = 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D. Khoảng cách giữa hai vân tối thứ 3 hai bên vân sáng trung tâm là 6 mm. D bằng bao nhiêu? Chiếu thêm một bức xạ có bước sóng 휆2 = 0,6휇m vào hệ giao thoa thì thấy có những vân trùng nhau. Tính số vân trùng trên bề rộng giao thoa 1,3 cm A. 1 .B. 2C. 3D. 4 Dựa vào đoạn thông tin sau trả lời câu 31-32. Trong sinh học, tiến hóa là sự thay đổi đặc tính di truyền của một quần thể sinh học qua những thế hệ nối tiếp nhau. Những đặc tính này là sự biểu hiện của các gen được truyền từ cha mẹ sang con cái thông qua quá trình sinh sản. Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt của những đặc tính đó trong quần thể là do kết quả của đột biến, tái tổ hợp di truyền và nguồn gốc các biến dị di truyền khác. Hiện tượng tiến hóa xảy ra khi các tác nhân tiến hóa như chọn lọc tự nhiên (bao gồm cả chọn lọc giới tính) và trôi dạt di truyền tác động lên sự đa dạng của những đặc tính này, dẫn đến kết quả là vài đặc tính sẽ trở nên phổ biến hoặc hiếm gặp hơn ở trong quần thể. Chính nhờ quá trình tiến hóa này đã làm nảy sinh sự đa dạng ở mọi mức độ tổ chức sinh học bao gồm loài, các cá thể sinh vật và cả các phân tử như DNA và protein. Tiến hóa là một quá trình diễn tiến lâu dài, cần phải mất hàng triệu năm, qua hàng trăm ngàn thế hệ để một loài tiến hóa thành một loài khác. Văn minh nhân loại mới diễn ra được hơn 5.000 năm nên loài người chưa từng chứng kiến trọn vẹn sự tiến hóa từ loài này sang loài khác mà chỉ có thể khảo sát qua những hóa thạch. Tuy nhiên, quá trình chọn lọc nhân tạo có thể đẩy nhanh quá trình này lên rất nhiều, và loài người đã có thể quan sát thấy sự chọn lọc đã biến đổi hoàn toàn một loài như thế nào. Ví dụ: từ chó sói hoang dã, chỉ qua vài ngàn năm chọn giống, loài người đã tạo ra hàng trăm nòi chó nhà có hình dạng và kích thước khác hẳn nhau; hoặc từ cây ngô ở Trung Mỹ, chỉ trải qua 500 năm chọn giống mà ngày nay 34 DeThi.edu.vn
 35. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn trên thế giới đã có hàng trăm giống ngô có hình dạng khác nhau, mỗi giống lại thích ứng với một kiểu đất và khí hậu khác nhau. Câu 31: Theo đoạn thông tin thì làm cách nào con người có thể chứng kiến trọn vẹn sự tiến hóa từ loài này sang loài khác? A. Gây đột biến cho sinh vậtB. Chọn lọc nhân tạo C. Thay đổi môi trường sống của sinh vậtD. Chưa có biện pháp cụ thể Câu 32: Theo đoạn thông tin trên thì chưa khẳng định được điều nào sau đây A. Đột biến là một nguyên nhân của tiến hoá B. Tiến hoá có thể sẽ dẫn đến hình thành loài mới C. Loài người chưa thể chứng kiến sự hình thành loài mới D. Chọn lọc tự nhiên là tác nhân tiến hoá quan trọng nhất Dựa vào đoạn thông tin sau trả lời câu 33-34. Việt Nam được coi là quốc gia có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng với hơn 5000 điểm mỏ của 60 loại khoáng sản. Trong đó, một số loại có trữ lượng quan trọng như bô xít ( 672,1 triệu tấn), apatit ( 0,778 triệu tấn), titan (15,71 triệu tấn), than (3.520 triệu tấn), đất hiếm (1,1 triệu tấn) và đá granit (15 tỷ m3). Trữ lượng dầu mỏ ước tính khoảng 6 tỷ tấn và khí đốt khoảng 4.000 tỷ m3, phân bố chủ yếu ở vùng trầm tích từ Nam đến Bắc. Theo công bố vào tháng 10/2014 của Tổ chức Khảo sát địa chất Mỹ (USGS): Năm 2012, Việt Nam đứng thứ 7 về khai thác dầu thô ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương (110 triệu gallon barrels); đóng góp 2,3% tổng sản lượng thiếc trên thế giới và 1,8% tổng sản lượng xi măng, 1% tổng sản lượng Barite trên thế giới. Theo tính toán, trong giai đoạn 2008 - 2013, đóng góp của ngành khai khoáng vào GDP của Việt Nam tăng từ 9,07 % năm 2008 lên 11,49% vào năm 2013, tương đương với 411.673 tỷ đồng. Tác động môi trường của hoạt động khai khoáng tại Việt Nam bao gồm xói mòn, sụt đất, mất đa dạng sinh học, ô nhiễm đất, nước ngầm và nước mặt do hóa chất từ chế biến quặng. Trong một số trường hợp, rừng ở vùng lân cận còn bị chặt phá để lấy chỗ chứa chất thải mỏ. Bên cạnh việc hủy hoại môi trường, ô nhiễm do hóa chất cũng ảnh hưởng đến sức khỏe người dân địa phương. Tại những vùng hoang vu, khai khoáng có thể gây hủy hoại hoặc nhiễu loạn hệ sinh thái và sinh cảnh, còn ở nơi canh tác thì hủy hoại hoặc nhiễu loạn đất trồng cấy và đồng cỏ. Câu 33: Vào năm 2014 Việt Nam A. Đóng góp 2,3% tổng sản lượng thiếc trên thế giới B. Đóng góp 1% tổng sản lượng xi măng trên thế giới C. GDP ngành khai khoáng chiếm 11,49% GDP D. Nhận được kết quả của một tổ chức khảo sát Câu 34: Điều nào chưa phù hợp với thông tin được cung cấp trong đoạn trên. A. Trong các loại khoáng sản quan trọng ở Việt Nam, dầu mỏ có khối lượng lớn nhất. 35 DeThi.edu.vn
 36. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn B. Theo USGS Việt Nam đứng thứ 7 về khai thác dầu thô ở khu vực châu A Thái Bình Dương trong năm 2012 C. GDP Việt Nam năm 2013 là 411673 tỷ đồng D. Khai khoáng có tác động nghiêm trọng cho môi trường Dựa vào đoạn thông tin sau trả lời câu 35-36. Qua 8 năm chiến tranh, thực dân Pháp ngày càng suy yếu và gặp khó khăn về mọi mặt, trước tình hình đó, Mĩ ra sức can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương. Ngày 7-5-1953, được sự thỏa thuận của Mĩ, Chính phủ Pháp đã cử tướng Nava làm Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương. Sau khi sang Đông Dương, Nava đã đề ra một kế hoạch quân sự mới với hi vọng trong vòng 18 tháng giành lấy một thắng lợi quyết định để "kết thúc chiến tranh trong danh dự" Kế hoạch của Nava chia thành hai bước: Bước 1: từ thu đông 1953 - xuân 1954, giữ thế phòng ngự chiến lược ở Bắc Bộ, tấn công chiến lược để bình định ở Trung Bộ và Nam Đông Dương, đồng thời mở rộng ngụy quân, tập trung binh lực xây dựng lực lượng cơ động chiến lược mạnh. Để thực hiện kế hoạch Nava, thực dân Pháp tăng thêm ở Đông Dương 12 tiểu đoàn bộ binh đưa từ Pháp và Bắc Phi sang, đồng thời xin Mĩ tăng thêm viện trợ quân sự (tăng gấp đôi so với trước, chiếm tới 73% chi phí chiến tranh ở Đông Dương), ra sức tăng cường ngụy quân, đưa lực lượng này lên đến 334000 quân vào đầu năm 1954. Bước 2: từ thu đông 1954, chuyển lực lượng ra chiến trường Bắc bộ, thực hiện tiến công chiến lược, cố giành thắng lợi quân sự quyết định buộc ta phải đàm phán theo những điều kiện có lợi cho chúng, nhằm kết thúc chiến tranh. Từ thu đông 1953, Nava tập trung lực lượng quân cư đông ở đồng bằng Bắc Bộ là 44 tiểu đoàn (trên tổng số 84 tiểu đoàn trên đoàn Đông Dương), mở rộng hoạt động thổ phỉ, biệt kích ở vùng rừng núi biên giới, mở những cuộc tấn công lớn vào vùng giáp giới Ninh Bình, Thanh Hóa. Câu 35: Mĩ tăng viện trợ quân sự cho Pháp trong kế hoạch Nava (chiếm tới 73% chi phí chiến tranh ở Đông Dương) thực chất là thực hiện âm mưu: A. Biến Việt Nam trở thành "sân sau" của Mĩ B. Từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương. C. Đẩy thực dân Pháp lún sâu vào cuộc chiến tranh. D. Kéo dài sự thất bại của thực dân Pháp ở Việt Nam. Câu 36: Địa điểm nào là nơi tập trung binh lực lớn nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương? A. Điện Biên PhủB. Đồng bằng Bắc Bộ C. Nam Đông DươngD. Trung Bộ 36 DeThi.edu.vn
 37. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn PHỔ ĐIỂM BÀI THI THỬ ĐGNL SỐ 1 Phần Ngôn ngữ Phần Toán, tư duy logic, PTSL Phần Giải quyết vấn đề Câu Đáp án % đúng Điểm Câu Đáp án % đúng Điểm Câu Đáp án % đúng Điểm 1 B 83.3 7.00 13 B 26.8 13.87 22 C 48.6 9.08 2 C 54.5 10.16 14 A 68.7 8.02 23 B 39.6 10.33 3 A 42.7 11.45 15 C 65.5 8.47 24 A 34.5 11.04 4 A 71.8 8.26 16 D 66.4 8.34 25 D 56.5 7.98 5 C 33.6 12.45 17 C 76 7.00 26 A 35.8 10.86 6 B 13.6 14.66 18 D 68.2 8.09 27 B 34.8 11.00 7 D 63.6 9.16 19 B 52.2 10.33 28 D 33.5 11.18 8 B 29.9 12.86 20 A 28.5 13.64 29 C 48.1 9.15 9 D 37.8 11.99 21 D 38.5 12.24 30 C 38.5 10.48 10 C 76.2 7.78 90.00 31 D 16.4 13.55 11 D 82.9 7.04 32 D 38.5 10.48 12 D 81.6 7.19 33 D 48.9 9.04 120.00 34 C 30.8 11.54 35 B 63.6 7.00 36 B 61.5 7.29 150.00 37 DeThi.edu.vn
 38. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn ĐỀ SỐ 5 KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI THỬ ĐGNL LẦN 5 CẤU TRÚC BÀI THI Nội dung Số câu Thứ tự câu Phần 1: Ngôn ngữ 1.5 Tiếng Việt 6 1-6 1.2 Tiếng Anh 6 7-12 Phần 2: Toán học, tư duy logic, phân tích số liệu 2.1 Toán học 3 13-15 2.2 Tư duy logic 3 16-18 2.3 Phân tích số liệu 3 19-21 Phần 3: Giải quyết vấn đề 3.1 Hóa học 3 3.2 Vật lý 3 3.3 Sinh học 3 22-36 3.4 Địa lí 3 3.5 Lịch sử 3 38 DeThi.edu.vn
 39. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 1: Câu nào trong các câu sau đây là thành ngữ A. Học ăn, học nói, học gói, học mởB. Ai giàu ba họ, ai khó ba đời C. Mèo mù vớ cá ránD. Tất đất, tất vàng Câu 2: Câu thơ dưới đây thuộc giai đoạn văn học nào "Con cò bay la Con cò bay lả Con cò Cổng Phủ Con cò Đồng Đăng " A. Dân gianB. Trung đạiC. Thơ mớiD. Hiện đại Câu 3: Các từ: thành thật, cung phụng, hầu hạ thuộc thể loại từ nào? A. Từ ghép gồm hai tiếng có nghĩa giống nhau B. Từ ghép gồm hai tiếng có nghĩa khác nhau C. Từ láy bộ phận D. Từ láy toàn bộ Câu 4: Câu nào sau đây sai? I. Bưởi có hoa và có quả khi chín nó có màu xanh thẫm và ăn rất ngon còn hoa thơm ngào ngạt. II. Vì bị đàn áp dữ dội nên nhân dân ta vẫn quyết tâm khởi nghĩa đến cùng. III. Việc chị gái 30 tuổi của tôi đi lấy chồng đã giáng một đòn mạnh mẽ vào những bà hàng xóm thích sân si với người khác. IV. Mưa, gió, bão, tất cả cứ dồn dập trút xuống miền quê đáng thương của chúng tôi A. I và IIB. II và IIIC. II và IVD. I và IV Đọc đoạn văn sau và trả lời câu 5-6. ? Để trả lời câu hỏi này hàng trăm cuốn sách đã được viết ra và điều đó là dễ hiểu: tự do là một khái niệm có tính vô tận. Nó thuộc về những khái niệm cao cả của con người và vì thế về nguyên tắc không thể có một định nghĩa chính xác. Cái vô tận không thể nói được bằng lời. Nó cao hơn lời. Chừng nào con người còn sống thì họ sẽ vẫn luôn tìm cách hiểu tự do là gì và khát khao vươn tới nó. Không đâu trên thế giới có sự tự do đầy đủ về mặt xã hội, sự tự do về mặt kinh tế đối với mỗi con người cũng không có và xét chung thì cũng không thể có; nhưng con người tự do thì lại có nhiều. Tại sao vậy? Trong từ "tự do" có hai khái niệm rất khác biệt nhau. Thực chất đây là nói về những điều hoàn toàn khác nhau. Các nhà triết học khi phân tích cái từ khó này đã rút ra kết luận là có "tự do thoát" - sự tự do thoát khỏi mọi sự áp bức và cưỡng ép từ bên ngoài - và có "tự do vì" - sự tự do bên trong của con người vì sự tự hiện thực hóa của hắn. Tự do bên ngoài, như đã nói, không phải là tuyệt đối. Nhưng tự do bên trong thì có thể là vô hạn, ngay cả trong hoàn cảnh cuộc sống khó khăn nhất. Ngành sư phạm từ lâu đã thảo luận chuyện giáo dục tự do. Các 39 DeThi.edu.vn
 40. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn giáo viên theo khuynh hướng này mong muốn đem lại cho đứa trẻ sự tự do bên ngoài ở trường học. Chúng tôi nói về một điều khác: về sự tự do bên trong mà con người có thể đạt được trong tất cả các hoàn cảnh, chứ không cần phải tạo ra những trường học đặc biệt. Tự do bên trong không bị phụ thuộc khắt khe vào tự do bên ngoài. Trong một quốc gia tự do nhất vẫn có thể có những người lệ thuộc, không được tự do. Trong những quốc gia mất tự do nhất, nơi tất cả đều bị áp bức cách này hay cách khác, vẫn có thể có những người tự do. Như vậy giáo dục những con người tự do không bao giờ là sớm và không bao giờ là muộn. Chúng ta cần phải giáo dục những con người tự do không phải vì xã hội chúng ta đã có tự do - đó là vấn đề còn phải tranh luận, - mà vì sự tự do bên trong cần thiết cho chính nhà giáo dục của chúng ta, dù hắn sống trong xã hội nào đi nữa. Con người tự do - đó là con người có tự do từ bên trong. Cũng như tất cả mọi người, về bên ngoài hắn phụ thuộc vào xã hội. Nhưng về bên trong hắn độc lập. Xã hội có thể được tự do về bên ngoài - thoát khỏi áp bức, nhưng nó có thể trở thành xã hội tự do chỉ khi số đông mọi người có được sự tự do bên trong. Đây là điều theo ý chúng tôi cần phải là mục đích của giáo dục: sự tự do bên trong của con người. Khi giáo dục những con người có tự do bên trong chúng ta mang lại lợi ích to lớn nhất cho chính các nhà giáo dục, cho đất nước đang vươn tới tự do. Điều này không có gì mới cả: hãy nhớ tới những nhà giáo xuất sắc, những người thầy ưu tú của mình - tất cả họ đều cố gắng giáo dục con người tự do, chính vì thế họ mới được nhớ đến. Thế giới được duy trì và phát triển là nhờ những con người tự do bên trong. Câu 5: Trong phần ở đầu văn bản có thể là câu hỏi gì A. Tự do là gì?B. Con người tự do là gì? C. Cách để tìm thấy tự do?D. Có bao nhiêu loại tự do? Câu 6: Điều nào sau đây phù hợp với nội dung trong văn bản. A. Sự tự do của mỗi cá nhân gắn liền với sự tự do của những người xung quanh B. Một xã hội tự do khi mà mọi người trong xã hội đó đều có cuộc sống ấm no, sung túc C. Không một ai có thể dạy chúng ta cách đạt được tự do bên trong mà chúng ta phải tự đạt được nó. D. Để có tự do con người phải được đào tạo một cách đặc biệt. Câu 7: Is that the man ___ was broken into two days ago? A. whose houseB. the house of whom C. who's houseD. of whom the house Câu 8: Some people think Harry succeeded in business in spite of his charming personality rather than his business skills. A. succeededB. in spite ofC. charmingD. rather than Câu 9: Don't borrow money from friends if you don't absolutely have to. A. Don't borrow money from friends even though you absolutely have to. B. Borrow money from friends only if you absolutely have to. C. Unless you absolutely have to, borrow money from friends. D. Don't borrow money from friends even if you don't absolutely have to. 40 DeThi.edu.vn
 41. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Question 10 -12: Read the passage carefully As swimming became a popular recreation in England during the 1860s and 1870s, several water sports developed, roughly patterned after land sports. Among them were water football (or soccer), water rugby, water handball, and water polo, in which players rode on floating barrels, painted to look like horses, and struck the ball with a stick. Water rugby became the most popular of these sports, but somehow the water polo name became attached to it, and it's been attached ever since. As played in England, the object of the game was for a player to touch the ball, with both hands, at the goal end of the pool. The goaltender stood on the pool deck, ready to dive on any opponent who was about to score. Water polo quickly became a very rough sport, filled with underwater fights away from the ball, and it wasn't unusual for players to pass out for lack of air. In 1877 , the sport was tamed in Scotland by the addition of goalposts. The Scots also replaced the original small, hard rubber ball with a soccer ball and adopted rules that prohibited taking the ball under the surface or "tackling" a player unless he had the ball. The Scottish game, which emphasized swimming speed, passing, and team work, spread to England during the early 1880 s, to Hungary in 1889 , to Austria and Germany in 1894, to France in 1895, and to Belgium in 1900. Water polo was the first team sport added to the Olympic program, in 1900. Câu 10: What is the topic of this passage? A. The history of water poloB. The development of water sports C. The popularity of water rugbyD. The first water polo rules Câu 11: The word 'tackling' in the third paragraph means ___. A. attackingB. challengingC. stoppingD. grabbing Câu 12: Which of the following is NOT true? A. Water polo has its origins in England. B. Water polo that was played at the beginning bore almost resemblance with today's water polo. C. The first water polo rules were set out in 1877 in Scotland D. By the end of the 19th century water polo became popular in Europe Câu 13: Có 2 nhóm học sinh: Nhóm I có 19 bạn, nhóm II có 16 bạn. Có bao nhiêu cách chọn 5 bạn để đi trực nhật sao cho có ít nhất 1 bạn thuộc nhóm II. A. 324632B. 313004C. 214722D. 320264 Câu 14: Cho khối lăng trụ ⋅ ′ ′ ′. Đường thẳng đi qua trọng tâm △ ABC và // BC cắt cạnh AB,AC lần lượt tại M,N. Mặt phẳng ( A′MN) chia khối lăng trụ thành 2 phần, khi đó thể tích phần nhỏ chia phần lớn bằng: A. 2/7 B. 23/27 C. 4/27 D. 4/23 2 Câu 15: Giả sử hàm số f liên tục trên đoạn [0;2] thỏa mãn ∫0  ( ) = 6. Giá trị của /2 ∫0 (2sin )cos là A. 3B. -3C. 6D. -6 41 DeThi.edu.vn
 42. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Dựa vào đoạn thông tin sau trả lời câu 16-18. 6 bạn A,B,C,X,Y,Z được chọn ra để giúp 3 giáo viên soạn bài. Mỗi giáo viên cần 3 bạn giúp và mỗi bạn giúp cho ít nhất 1 giáo viên theo nguyên tắc: (I) Có một bạn hỗ trợ cho cả 3 giáo viên (II) A và B không cùng hỗ trợ cho 1 giáo viên (III) C và X cũng không cùng hỗ trợ cho 1 giáo viên Câu 16: Nếu A không cùng hỗ trợ cho 1 giáo viên với Y, thì điều này sau đây phải đúng. A. A với C cùng hỗ trợ cho 1gv B. A với X cùng hỗ trợ cho 1gv C. X với Z cùng hỗ trợ cho 1gv D. Y với B cùng hỗ trợ cho 1gv Câu 17: Nếu và 푌 luôn cùng phụ giúp cho 1 gv thì điều nào sau đây có thể đúng A. Y là người phụ giúp cho 3gv B. X hỗ trợ ít nhất 2 giáo viên C. X và Z luôn cùng hỗ trợ cho 1gv D. và 푍 cùng hỗ trợ chAo 1gv Câu 18: Điều nào sau đây phải đúng A. B giúp ít nhất 2gv B. X chỉ hỗ trợ cho 1gv C. A và C cùng hỗ trợ cho 1gv D. 푌 và 푍 cùng giúp 1 gv Đọc biểu đồ sau để trả lời câu 19-20-21. Câu 19: Trong năm 2020 trường Đại Học này có tổng cộng 2500 sinh viên nhập học thì tỉnh A có bao nhiêu sinh viên? A. 200B. 175C. 275D. 300 Câu 20: Ở tỉnh chỉ có 90% tốt nghiệp đúng hạn. Số sinh viên còn lại ở tỉnh này chiếm 25% tổng số sinh viên cùng nhóm trong toàn khoá. Vậy khi kết thúc khoá học, số sinh viên ra trường chiếm bao nhiêu phần số sinh viên nhập học? A. 91,8% B. 92,8% C. 93,8% D. 94,8% Câu 21: Trong năm 2020 lượng sinh viên đến từ tình B tăng 20% trong khi đó tỉnh D lại giảm 15% so với năm 2019, còn các tình khác thay đổi không đáng kể. Năm 2020 so với năm 2019 thì số lượng sinh viên: A. Giảm 6% B. Giảm 5% C. Giảm 4% D. Giảm 3% 42 DeThi.edu.vn
 43. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 22: Cho phản ứng sau: 2SO2(k) + O2(k)⇌2SO3(k) Khi tăng nhiệt độ thì tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 giảm đi. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về cân bằng hóa học này? A. Phản ứng thuận thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ. B. Phản ứng nghịch tỏa nhiệt, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ. C. Phản ứng nghịch thu nhiệt, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ. D. Phản ứng thuận tỏa nhiệt, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ. Câu 23: Sóng cơ có tần số 80 Hz lan truyền trong môi trường với vận tốc 4 m/s. Dao động của các phần tử vật chất tại hai điểm trên một phương truyền sóng cách nguồn những đoạn lần lượt 31 cm và 33,5 cm, lệch pha nhau góc? A. /2rad B. rad C. 2 rad D. /3rad Câu 24: Phép lai nào dưới đây là phép lai thuận nghịch? A. ♂AA x ♀aa và ♂Aa x ♀AaB. ♂AA x ♀aa và ♂Aa x ♀aa C. ♂AA x ♀AA và ♂aa x ♀aaD. ♂AA x ♀aa và ♂aa x ♀AA Câu 25: Nguyên nhân quyết định dẫn đến sự thất bại của khuynh hướng cứu nước ở Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX là gì? A. Cuộc vận động giải phóng dân tộc ít có ảnh hưởng. B. Hạn chế về đường lối cứu nước và giai cấp lãnh đạo. C. Chưa thành lập được một mặt trận thống nhất chung. D. Chưa giải quyết được mâu thuẫn cơ bản trong xã hội. Câu 26: Trong những năm qua, tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta thay đổi theo hướng A. Phân bố đồng đều các cây trồng, vật nuôi giữa các vùng B. Tăng tỉ trọng cây lương thực trong cơ cấu nông nghiệp của các vùng C. Tăng cường chuyên môn hóa sản xuất, phát triển vùng chuyên canh D. Chia đều ruộng đất cho người lao động Dựa vào đoạn thông tin sau trả lời câu 27-28. Phần lớn glucozo do cây xanh tổng hợp ra trong quá trình quang hợp để tạo ra xenlulozo. Giả sử có 1 rừng cây xà cừ 7 tuổi có diện tích 1 ha được trồng với mật độ trung bình 1 cây /10 m2. Biết rằng một cây xà cừ 7 tuổi có khối lượng gỗ trung bình là 100 kg, chứa 50% xenlulozo. Câu 27: Tính thể tích khí CO2 đã hấp thụ để tạo ra lượng xenlulozo ở khu rừng trên. A. 43482,5 m3 B. 42482,5 m3 C. 41482,5 m3 D. 40482,5 m3 Câu 28: Xenlulozo trinitrat là một hợp chất dễ cháy nổ dùng để làm thuốc súng. Nó được tạo ra bằng phản ứng sau: HNO3 + [C6H7O2(OH)3]n = H2O + [C6H7O2(ONO2)3]n Giả sử 10% lượng xenlulozo từ khu rừng ở câu trên được dùng để tạo thuốc nổ dạng này. Với hiệu suất là 80% thì lượng thuốc nổ có thể thu khoảng: 43 DeThi.edu.vn
 44. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn A. 7,3 tấnB. 7,2 tấnC. 7,4 tấnD. 7,5 tấn Câu 29: Cho mạch điện AB nối tiếp theo thứ tự R,C và A hộp X. Gọi M là điểm giữa C và X. Hộp kín X gồm một trong ba phần tử điện trở thuần, cuộn dây, tụ điện. Khi đặt vào điện áp xoay chiều có 푈 = 250 V thì 푈 = 150 V và 푈 = 200 V. Hộp kín là A. cuộn dây không thuần cảm.B. tụ điện. C. cuộn dây cảm thuầnD. điện trở thuần. Câu 30: Đoạn mạch RLC nối tiếp R = 150Ω,C = 10―4/3 (F). Biết hiệu điện thế hai đầu cuộn dây (thuần cảm) lệch pha 3 /4 so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch và hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có dạng u = U0sin 100 t(V). Độ tự cảm L bằng A. 1,5/ (H).B. 1/ (H).C. 1/2 (H).D. 2/ (H). Dựa vào đoạn thông tin sau trả lời câu 31-32. Trong quá trình tự sao của phân tử ADN, enzyme ADN polymerase sẽ gắn các đơn phân tự do của môi trường (4 loại dATP, dTTP, dGTP, dXTP gọi chung là dNTP) vào mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung, việc kết nối các nucleotide trước và nucleotide sau để kéo dài mạch nhờ phản ứng giữa nhóm 3 '- OH của đường deoxyribose nucleotide trước với gốc 5'- phosphate của nucleotide kế tiếp. Phương pháp giải trình tự gen bằng phương pháp Sanger này thực hiện dựa trên kỹ thuật phổ biến là "chain termination- kết thúc chuỗi" bằng việc sử dụng các deoxy nucleotide đã bị chỉnh sửa làm mất nhóm 3'OH (ddNTP bao gồm 4 loại ddATP, ddTTP, ddGTP và ddXTP (của phân tử đường. Khi một dNTP được gắn vào chuỗi vào chuỗi, vì không có nhóm 3'-OH ở đầu cuối nên một nucleotide khác không được thêm vào, phản ứng tổng hợp sẽ dừng lại. Enzyme ADN polymerase xúc tác phản ứng gắn các dNTP vào mạch đơn của DNA để kéo dài mạch ở vị trí 3′ ―OH và dừng lại nếu gắn các ddNTP vào chuỗi. Trong thí nghiệm của Sanger, sử dụng 4 ống nghiệm chứa 4 loại ddNTP khác nhau được đánh dấu đồng vị phóng xạ cùng với 4 loại dNTP đầy đủ khác đồng thời được thực hiện phản ứng tổng hợp. Sau đó sản phẩm của 4 ống nghiệm được điện di hiện hình đồng vị phóng xạ trên cùng một bản gel để quan sát các băng DNA. Căn cứ vào vị trí các vạch quan sát được trên bản gel mà xác định trình tự các nucleotide theo chiều từ 5′ ―3 ' từ dưới lên trên. Câu 31: Enzyme ADN polymerase gắn đơn phân nào sau đây vào mạch ADN đang kéo dài khiến quá trình tổng hợp kéo dài bị dừng lại do không có đầu 3'- OH ? A. dATPB. dNTPC. dTTPD. ddNTP Câu 32: Mục đích của phương pháp Sanger là? A. Nghiên cứu tính năng của ADN polymerase B. Phân biệt sự khác nhau của các loại dNTP và ddNTP C. Nghiên cứu ứng dụng của các đồng vị phóng xa D. Nghiên cứu thứ tự của các dNTP trên ADN Dựa vào đoạn thông tin sau trả lời câu 33-34. 44 DeThi.edu.vn
 45. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho thấy, tính đến thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019, tổng dân số Việt Nam là hơn 96,2 triệu người, trong đó dân số nam chiếm 49,8%, thấp hơn 0,2% so với tỷ lệ nữ. Với kết quả này, Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. So với năm 2009, vị trí xếp hạng về quy mô dân số của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á không thay đổi và giảm hai bậc so với các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Như vậy, sau 10 năm, kể từ năm 2009, quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số bình quân năm trong giai đoạn này là 1,14%. Tỷ lệ giới tính là 99,1% nam/100 nữ, trong đó khu vực thành thị là 96,5 nam/100 nữ; khu vực nông thôn là 100,5 nam/100 nữ. Kết quả tổng điều tra cũng cho thấy, Việt Nam là quốc gia có mật độ dân số cao so với các nước trên thế giới và trong khu vực. Năm 2019, mật độ dân số của là 290 người/km² , tăng 31 người/km² 2 Trong đó, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là hai địa phương có mật độ dân số cao nhất cả nước. Dân số đông và tăng nhanh ở các nước đang phát triển được coi là nguyên nhân của mọi vấn đề tiêu cực như: kìm hãm sự phát triển kinh tế, cạn kiệt tài nguyên, suy thoái môi trường, giảm sút chất lượng cuộc sống, đói nghèo, Câu 33: Theo thông tin từ bài đọc thì diện tích nước ta khoảng: A. 332000 km2 B. 330000 km2 C. 333000 km2 D. 331000 km2 Câu 34: Từ đoạn thông tin trên, điều nào sau đây có thể sai? A. Ở nước ta vào năm 2019, tổng số nam giới ít hơn nữ giới B. Nước ta có mật độ dân số cao thứ 15 thế giới C. Ở nông thôn nam giới đông hơn nữ giới D. Dân số Việt Nam năm 2009 khoảng 85,8 triệu người Dựa vào đoạn thông tin sau trả lời câu 35-36. Từ sau năm 1991, tình hình thế giới đã diễn ra những thay đổi to lớn và phức tạp, phát triển theo các xu thế chính sau đây: Một là, trật tự thế giới "hai cực" đã sụp đổ, nhưng trật tự thế giới mới lại đang trong quá trình hình thành theo xu hướng "đa cực", với sự vươn lên của các cường quốc như Mĩ, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Liên bang Nga, Trung Quốc. Hai là, sau Chiến tranh lạnh, hầu như các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào phát triển kinh tế để xây dựng sức mạnh thật sự của mỗi quốc gia. Ba là, sự tan rã của Liên Xô đã tạo cho Mĩ một lợi thế tạm thời, giới cầm quyền Mĩ đã ra sức thiết lập trật tự thế giới "một cực" để Mĩ làm bá chủ thế giới. Nhưng trong tương quan lực lượng giữa các cường quốc, Mĩ không dễ gì có thể thực hiện được tham vọng đó. Bốn là, sau Chiến tranh lạnh, hòa bình thế giới được cùng cố, nhưng ở nhiều khu vực tình hình lại không ổn định với những nội chiến, xung đột quân sự đẫm máu kéo dài như ở bán đảo Bancăng, ở một số nước châu Phi và Trung Á. Câu 35: Chiến lược trọng điểm của các quốc gia sau chiến tranh lạnh là gì? A. Lấy quân sự làm trọng điểmB. Lấy chính trị làm trọng điểm. C. Lấy kinh tế làm trọng điểm.D. Lấy văn hóa, giáo dục làm trọng điểm. 45 DeThi.edu.vn
 46. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 36: Mục đích bao quát nhất của Chiến tranh lạnh do Mĩ phát động là gì? A. Khống chế các nước đồng minh lệ thuộc Mĩ. B. Ngăn chặn là tiến tới tiêu diệt các nước xã hội chủ nghĩa. C. Thực hiện "Chiến lược toàn cầu". D. Đàn áp phong trào cách mạng và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 46 DeThi.edu.vn
 47. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn PHỔ ĐIỂM BÀI THI THỬ ĐGNL SỐ 5 Phần Ngôn ngữ Phần Toán, tư duy logic, PTSL Phần Giải quyết vấn đề Câu Đáp án % đúng Điểm Câu Đáp án % đúng Điểm Câu Đáp án % đúng Điểm 1 C 37.20 10.44 13 B 71.70 8.50 22 D 33.10 11.67 2 D 10.10 12.38 14 D 31.20 11.34 23 B 48.40 10.12 3 A 35.30 10.58 15 A 64.00 9.04 24 D 60.80 8.85 4 A 54.80 9.19 16 C 47.50 10.21 25 B 49.70 9.99 5 B 9.10 12.44 17 B 18.30 12.27 26 C 79.00 7.00 6 C 66.60 8.35 18 D 45.10 10.38 27 C 44.50 10.52 7 A 85.60 7.00 19 B 92.90 7.00 28 A 41.50 10.82 8 B 52.50 9.35 20 B 47.90 10.18 29 A 29.10 12.08 9 B 65.20 8.45 21 D 35.10 11.08 30 A 47.00 10.26 10 A 50.20 9.52 90.00 31 D 27.70 12.23 11 C 15.40 11.99 32 D 45.50 10.41 12 B 39.10 10.31 33 A 49.20 10.04 120.00 34 B 44.80 10.49 35 C 75.30 7.38 36 C 67.80 8.14 150.00 47 DeThi.edu.vn
 48. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn ĐỀ SỐ 6 KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI THỬ ĐGNL LẦN 6 CẤU TRÚC BÀI THI Nội dung Số câu Thứ tự câu Phần 1: Ngôn ngữ 1.6 Tiếng Việt 10 1-10 1.2 Tiếng Anh 10 11-20 Phần 2: Toán học, tư duy logic, phân tích số liệu 2.1 Toán học 5 21 - 25 2.2 Tư duy logic 5 26-30 2.3 Phân tích số liệu 5 31 - 35 Phần 3: Giải quyết vấn đề 3.1 Hóa học 5 36,37,46-48 3.2 Vật lý 5 38,39,49-51 3.3 Sinh học 5 40,41,52-54 3.4 Địa lí 5 42,43,55-57 3.5 Lịch sử 5 44-45,58-60 48 DeThi.edu.vn
 49. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 1: Câu thành ngữ "biết đâu ma ăn cỗ" ám chỉ điều gì? A. sự mê tínB. ham ănC. sự quan sát tinh tườngD. một sự việc mờ ám Câu 2: Bài thơ nào sau đây không phải của Nguyễn Khuyến. A. Thu điếuB. Thu hứngC. Thu ẩmD. Thu Vịnh Câu 3: "Đột nhiên, trận mưa dông đổ, gõ lên mai tôn " Những từ nào có thể điền vào chỗ trống trên A. sầm xập, loảng xoảngB. Sầm sập, loảng xoảng C. Xầm xập, loảng soảngD. xầm xập, loảng xoảng Câu 4: Tình cảm nào đã được Tố Hữu tập trung thể hiện trong Việt Bắc? A. Nỗi nhớ da diết, sâu lắng của những người đã từng sống gắn bó, lâu bền bên nhau. B. Nghĩa tình thuỷ chung, gắn bó sâu sắc của người Việt Nam kháng chiến đối với Việt Bắc C. Ân tình cách mạng - cội nguồn sức mạnh làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến D. Sự gắn bó thuỷ chung của những người yêu nhau trong kháng chiến Câu 5: Từ "ai" trong câu nào dưới đây dùng để hỏi A. Anh ta đem hoa này tặng ai vậy? B. Ông ta gặng hỏi mãi nhưng không ai trả lời. C. Anh về lúc nào mà không báo cho ai biết cả vậy? D. Cả xóm này ai mà không biết chú bé lém lỉnh đó! Câu 6: Nhận định nào không phù hợp với Nguyễn Khoa Điềm A. Là một trong những cây bút tiêu biểu của thơ Trẻ chống Mỹ B. Thơ của ông là dòng cảm xúc nồng nàn và suy tư sâu lắng của người tri thức C. Thơ của ông là tiếng lòng của người nghệ sĩ, là niềm hạnh phúc tột độ khi người nghệ sĩ được trở về sống giữa lòng nhân dân D. Sự gắn bó thuỷ chung của những người yêu nhau trong kháng chiến. Câu 7. Cho các câu: (1) Lúc đó cái nắng cũng đang tột độ gay gắt. (2) Không những thế, nếu người ta ngước mắt lên còn phải chịu một sức cản trở ghê gớm nữa là không trung. (3) Chúng tôi khởi hành vào khoảng một giờ. (4) Cái vầng lửa đỏ rực của nó đổ xuống mắt người ta cơ man những bó kim sáng chói. (5) Trên cao, mặt trời không còn để một ai nhìn lên. (6) Không trung bao la, không trung chót vót. Khi sắp xếp các câu trên thành một đoạn văn hoàn chỉnh thì: A. Câu (5) thứ 4B. Câu (2) thứ 5C. Câu (6) thứ 2D. Câu (1) thứ ba Đọc đoạn văn sau và trả lời câu 8-9-10. Xung quanh tôi thấy nhiều người thông minh, nhưng trong bọn họ ít có người cao thượng, mà có chăng nữa thì cũng đều rã rời, đau ốm về tâm hồn. Và không biết tại sao bao giờ tôi cũng quan sát thấy thế; 49 DeThi.edu.vn
 50. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn người nào càng tốt, tâm hồn càng trong sạch và trung tín thì người ấy lại càng ít nghị lực, càng bệnh tật và càng khổ sở trong cuộc sống. Cô đơn và buồn tủi là số kiếp của những người như thế. Nhưng dù họ có nhiều khát vọng vươn lên một cuộc sống tốt đẹp hơn họ vẫn không có sức xây dựng cuộc sống đó. Phải chăng họ rã rời và thảm hại như thế chính là vì họ không được cứu giúp kịp thời bằng một lời có sức khích lệ tâm hồn?" "Tôi không nhìn thấy cuộc đời chăng? Ổ tôi thấy hết mặc dù mắt tôi kém. Tôi thấy thiên hạ không sống mà chỉ đắn đo suy tính và phí cả đời vào việc đắn đo suy tính đó. Rồi khi sống uổng hết một đời người vì hao phí thời gian thì lại bắt đầu khóc than cho số phận. Nhưng viện số phận ra mà làm gì? Số phận của mỗi người là ở chính bản thân người đó! Cho tới nay tôi vẫn gặp đủ mọi loại người, nhưng không thấy những người dũng cảm. Họ đâu cả rồi? Người đẹp cũng mỗi ngày một ít đi. (M.Gorki) Câu 8: Phong cách ngôn ngữ của đoạn trích là A. Báo chíB. Sinh hoạt C. Chính luậnD. Nghệ thuật Câu 9: Theo đoạn trích, những người cao thượng thì thường A. Rất nghị lực trong cuộc sốngB. Luôn có khát vọng vươn lên trong cuộc sống C. Cô đơn và buồn tuổiD. Luôn có cuộc sống hạnh phúc Câu 10: Mục đích khi tác giả viết đoạn 2 là gì? A. Trách móc thiên hạ phí phạm thời gian B. Trả lời câu hỏi" "Tôi không nhìn thấy cuộc đời chăng? C. Giải thích một điều trái ngang D. Nhìn người khác để rút ra bài học Câu 11: She sacrificed her career ___ her children. A. toB. forC. onD. with Câu 12: ___ already busy in August, I would gladly accept your invitation A. Was I notB. Were I notC. If I am notD. Unless I was not Câu 13: Most college-age students today are interested in finding universities in which can pursue both academic and athletic extra-curricular activities. A. MostB. interested inC. which canD. both Câu 14: Last night's storm damaged the power lines. Consequent, the town was without electric for several hours. A. Last night'sB. power linesC. ConsequentD. without Câu 15: The people who were at the meeting didn't notice anything unusual. A. The people who were at the meeting noticed something usual B. No one who was at the meeting noticed something unusual 50 DeThi.edu.vn
 51. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn C. The people who were at the meeting didn't notice usual things D. No one who was at the meeting noticed the usual things Câu 16: My suit needs to be cleaned before the interview but I'm too busy to do that A. I must have my suit cleaned before the interview B. I must have my suit to be cleaned before the interview C. I must clean my suit before the interview D. I must get my mother clean my suit before the interview Question 17 - 20: Read the passage carefully The July 13, 2000, signing of the Bilateral Trade Agreement (BTA) between the U.S. and Vietnam was a significant milestone for Vietnam's economy. The BTA provided for Normal Trade Relations (NTR) status of Vietnamese goods in the U.S. market. Access to the U.S. market will allow Vietnam to hasten its transformation into a manufacturing-based, export-oriented economy. It would also concomitantly attract foreign investment to Vietnam, not only from the U.S., but also from Europe, Asia, and other regions. On January 11, 2007, Vietnam became WTO's 150th member, after 11 years of preparation, including 8 years of negotiation. Vietnam's access to WTO should provide an important boost to Vietnam's economy and should help to ensure the continuation of liberalizing reforms and create options for trade expansion. However,. WTO accession also brings serious challenges, requiring Vietnam's economic sectors to open the door to increased foreign competition. Although Vietnam's economy, which continues to expand at an annual rate in excess of 7 percent, is one of the fastest growing in the world, the economy is growing from an extremely low base, reflecting the crippling effect of the Second Indochina War (1954-75) and repressive economic measures introduced in its aftermath. Whether rapid economic growth is sustainable is open to debate. The government may not be able to follow through with plans to scale back trade restrictions and reform state-owned enterprises. Reducing trade restrictions and improving transparency are keys to gaining full membership in the World Trade Organization (WTO), as hoped by mid-2006. The government plans to reform the state-owned sector by partially privatizing thousands of state-owned enterprises, including all five state-owned commercial banks. Câu 17: According to the passage, the Bilateral Trade Agreement A. helped to expand Vietnam's export markets B. helped to improve the quality of Vietnamese goods C. brought about a complete transformation in Vietnam's economy D. normalized the diplomatic relations between the U.S and Vietnam Câu 18: WTO accession ___. A. creates difficulties for private enterprises of Vietnam B. has been a major boost for Vietnam's economy C. reaffirms the primacy of the state D. implements an open-door policy for foreign investors. 51 DeThi.edu.vn
 52. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 19: The word crippling in the last paragraph means A. destructiveB. MajorC. DramaticD. remarkable Câu 20: How can the government reform the state-owned sector? A. By reducing state intervention in business. B. By eliminating government subsidies. C. By privatizing state-owned enterprises. D. By including commercial banks. Câu 21. Trong kỳ thi THPT quốc gia, tại hội đồng thi X, trường THPT A có 5 thí sinh dự thi. Tính xác suất để có đúng 3 thí sinh của trường THPT được xếp vào cùng một phòng thi, biết rằng hội đồng thi X gồm 10 phòng thi, mỗi phòng thi có nhiều hơn 5 thí sinh và việc xếp các thí sinh vào các phòng thi là hoàn toàn ngẫu nhiên. A. 0,081B. 0,064C. 0,076D. 0,093 2 3 ― + 4 Câu 22. Tích phân: ∫2 + 1 có kết quả có dạng: a + bln(4/3), thì điều nào sau đây đúng? A. = 3 B. ― = 3/2 C. a + b = 19/6 D. a/b = 1/2 3 2 Câu 23: Cho hàm số = ― +3 +6 . Hàm số đạt cực trị tại hai điểm x1,x2. Khi đó giá trị của biểu 2 2 thức 푆 = 1 + 2 bằng: A. -10B. -8C. 10D. 8 2 5 3 3 Câu 24. Cho > 0, > 0, nếu viết log3 ( ) = 5log3 + 15log3 thì + bằng bao nhiêu? A. 2B. 3C. 4D. 5 Câu 25. Ba đỉnh của một hình bình hành có tọa độ (1;1;1);(2;3;4); (7;7;5). Diện tích của hình bình hành đó bằng 83 A. 2 83 B. 83 C. 83D. 2 Sử dụng đoạn thông tin sau để trả lời câu 26-30: Một phòng có 7 công việc khác nhau được đánh số từ 1 đến 7. Trong đó A,B,C,D,E là nhân viên có kinh nghiệm V,W, X, Y, Z là các thực tập sinh. Trưởng phòng phân công theo yêu cầu: (I) Công việc đầu tiên không có thực tập sinh (II) B và V là một cặp và cùng thực hiện một công việc (III) C phải thực hiện công việc sau B và D (IV) E, D và một thực tập sinh thực hiện một công việc (V) Công việc cuối cùng chỉ có một thực tập sinh đảm nhiệM Câu 26: Nếu W và 푌 làm muộn hơn tất cả những người có kinh nghiệm thì điều nào sau đây phải đúng? A. làm công việc sau B. X làm công việc trước E C. Z làm công việc trước C D. V làm công việc trước Y Câu 27: Trong những người sau, ai là người có thể làm công việc cuối cùng? 52 DeThi.edu.vn
 53. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn A. XB. VC. CD. B Câu 28: Giữa công việc có 푍 và có thì có tối đa bao nhiêu công việc khác? A. 1B. 2C. 3D. 4 Câu 29. Thứ tự nào sau đây phù hợp (không nhất thiết tính từ vị trí 1) A. R,N,P,T,S,MB. S,P,R,M,N,T C. M,T,S,R,P,MD. P,S,N,T,M,R Câu 30: Nếu M ngồi đối diện T thì điều nào sau đây có thể sai A. có vị trí ngồi duy nhấtB. S có vị trí ngồi duy nhất C. T có vị trí ngồi duy nhấtD. M có vị trí ngồi duy nhất Sử dụng biểu đồ sau để trả lời câu hỏi 31, 32 Câu 31. Nếu học phí mỗi tín chỉ là 500 nghìn đồng và mỗi năm theo chương trình học bạn ấy phải học 30 tín chỉ mới. Tính số tín chỉ bạn sinh viên đã học lại? A. 9B. 10C. 11D. 12 Câu 32: Trong 4 năm, trung bình mỗi ngày bạn ấy dùng bao nhiêu đồng đề chi phí cho việc ăn? A. 180000B. 179877C. 180123D. 181000 Sử dụng biểu đồ sau để trả lời câu hỏi 33, 34, 35 Giảng viên Năm 2014-2015 Năm 2015-2016 Trường công lập 52689 55401 Chia theo loại trường Trường ngoài công lập 12975 14190 Thạc sĩ 37090 40426 Chia theo trình độ đào Tiến sĩ 10424 13598 tạo Phó giáo sư 3290 3317 Giáo sư 536 550 Câu 33: Số giảng viên đại học của năm 2015-2016 so với năm học 2014-2015 A. Tăng thêm 2712B. Tăng thêm 3827 C. Tăng xấp xỉ 6% D. Tăng xấp sì 159% 53 DeThi.edu.vn
 54. Bộ 25 Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 34: Biết rằng để được làm giảng viên đại học thì trình độ tối thiểu là cử nhân tốt nghiệp đại học. Trong năm 2015-2016 có bao nhiêu giàn vine có học vị cao nhất là đại học A. 11700B. 40426C. 7693D. 10424 Câu 35: kết luận nào sau đây là đúng A. Tỷ lệ giảng viên có học vị Tiến Sĩ trở lên của năm học 2014-2015 cao hơn so với năm học 2015-2016 B. Tỷ lệ giảng viên có học vị Tiến Sĩ trở lên của năm học 2014-2015 thấp hơn so với năm học 2015-2016 C. Tỷ lệ thạc sĩ của năm học 2014-2015 cao hơn so với năm học 2015-2016 D. Tỷ lệ thạc sĩ của năm học 2014-2015 bang với năm học 2015-2016 Câu 36. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào HCl đóng vai trò là chất oxi hoá? A. 4HCl + MnO2→MnCl2 + Cl2 +2H2O B. 4HCl + 2Cu + O2→2CuCl2 +2H2O C. 2HCl + Fe→FeCl2 + H2 D. 16HCl + 2KMnO4→2MnCl2 +5Cl2 +8H2O + 2KCl Câu 37. Một este có CTPT là C4H6O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu được axetanđehit. CTCT thu gọn của este là: A. HCOOCH = CHCH3 B. CH2 = CHCOOCH3. C. CH3COOCH = CH2. D. HCOOC(CH3) = CH2 Câu 38. Một vật dao động điều hoà với tần số 휔 và biên độ không đổi. Tại thời điểm t1 vật có li độ và tốc độ lần lượt là x1 ⋅ v1. Tại thời điểm t2 vật có li độ và tốc độ là x2,v2. Khi đó 2 2 2 2 2 2 1 ― 2 1 ― 2 푣1 ― 푣2 A. 휔 = 2 2.B. 휔 = 2 2.C. 휔 = 2 2.D. 푣2 ― 푣1 푣1 ― 푣2 1 ― 2 2 2 푣1 ― 푣2 휔 = 2 2. 2 ― 1 Câu 39. Một sợi dây đàn hồi được treo thẳng đứng vào một điểm cố định, đầu kia để tự do. Người ta tạo ra sóng dừng trên dây với tần số bé nhất là f1. Để lại có sóng dừng, phải tăng tần số tối thiểu đến giá trị f2 = kff1. Giá trị của K bằng A. 2B. 3C. 6D. 4 Câu 40. Một gen ở sinh vật nhân sơ có 3000 nucleotit và có tỷ lệ A/G = 2/3. Gen này bị đột biến mất 1 cặp nucleotit do đó giảm đi 2 liên kết hidro so với gen bình thường. Số lượng từng loại nucleotit của gen mới được hình thành sau đột biến là A. A = T = 599;G = X = 900 B. = = 600; = = 900 C. = = 600;G = X = 899 D. = = 900; = = 599 Câu 41. Cho phép lai (tần số hoán vị gen là ). Các cơ thể lai mang ít nhất một tính trạng P: × 30% lặn chiếm tỷ lệ: A. 65% B. 35% C. 70% D. 30% 54 DeThi.edu.vn