Bài tập Phụ đạo học sinh môn Toán Lớp 3

docx 3 trang thaodu 15763
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập Phụ đạo học sinh môn Toán Lớp 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxbai_tap_phu_dao_hoc_sinh_mon_toan_lop_3.docx

Nội dung text: Bài tập Phụ đạo học sinh môn Toán Lớp 3

  1. BÀI TẬP PHỤ ĐẠO HỌC SINH LỚP 3 Bài 1: Đặt tính rồi tính 4567 + 2345 8901 + 2347 8976 + 1876 345 + 2345 6745 - 3456 9876 - 5674 9056 - 3452 3301 - 453 4532 × 6 1098 × 4 3782 × 8 1004 × 7 1234 × 5 9876 × 3 1221 × 9 5644 × 2 2345 :5 3492 :3 1918 :9 2342 :2
  2. 4648 :6 3787 :7 4928 :4 3368 :8 Bài 2: Tìm x ― 2345 = 123 +4564 = 5123 8976 ― = 1234 7654 + = 9876 4565 : = 5 3248 : = 8 × 4 = 12048 9 × = 81072
  3. Bài 3: Tính giá trị biểu thức 32048 :8 + 1234 8725 × 2 ― 2345 6784 :2 ― 204 5980 ― 3405:5 4589 ― 321 × 9 8765 + 345 × 4