Bộ câu hỏi trắc nghiệm và tự luận môn Âm nhạc Lớp 9

doc 5 trang thaodu 9540
Bạn đang xem tài liệu "Bộ câu hỏi trắc nghiệm và tự luận môn Âm nhạc Lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docbo_cau_hoi_trac_nghiem_va_tu_luan_mon_am_nhac_lop_9.doc

Nội dung text: Bộ câu hỏi trắc nghiệm và tự luận môn Âm nhạc Lớp 9

  1. A. BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÂM NHẠC 9 Câu 1: Em hãy chọn đáp án đúng cho câu hỏi sau - Bài hát Bóng dáng một trờng là tác phẩm của nhạc sĩ: a. Hoàng Long b.Hoàng Lân c.Hoàng Việt d. Hoàng Yến Câu 2: Em hãy chọn đáp án đúng cho câu hỏi sau: - Nhạc sĩ Trai-cốp-xki là tác giả: a. Vũ kịch Hồ thiên nga. b. Nhạc kịch ép- ghê-nhi-ô-nhê- ghin c. Xô nát Ánh Trăng. d, Giao hưởng bốn mùa Câu 3: Em hãy chọn đáp án đúng cho câu hỏi sau: - Hợp âm là: a. Là sự vang lên đồng thời của 4 âm thanh cách nhau một quãng 3. b. Là sự vang lên lần lợt của từng âm thanh c. Là một loại nhạc cụ để diễn tả âm nhạc. d. Là một loại nhạc cụ để diễn tả âm thanh. Câu 4: Em hãy đánh dấu vào đáp án đúng: Quãng là ? a. Khoảng cách về độ cao giữa hai âm thanh cách bậc. b. Khoảng cách độ dài giữa hai âm thanh liền bậc. c. Khoảng cách về độ cao giữa hai âm thanh đi liền bậc. d, Khoảng cách độ dài giữa hai âm thanh cách bậc. Câu 5: Em hãy đánh dấu vào đáp án đúng: Quãng đúng gồm các quãng ? a. Quãng 2 b. Quãng 1 c. Quãng 4 d. Quãng 3 Câu 6: Em hãy đánh dấu vào đáp án đúng: Quãng trưởng gồm các quãng ? a. Quãng 5 b. Quãng 3 c. Quãng 6 d. Quãng 4 Câu 7: Em hãy đánh dấu vào đáp án đúng: Quãng thứ gồm các quãng ? a. Quãng 2 b. Quãng 3 c. Quãng 4 b. Quãng 1 Câu 8: Em hãy khoanh tròn đáp án đúng: - Quãng là gì? a. Quãng là khoảnh cách về cao độ giữa 2 âm thanh liền bậc hoặc cách bậc. b. Quãng là độ vang của âm thanh c. Quãng là khoảnh cách về trường độ giữa 2 âm thanh liền bậc hoặc cách bậc. b. Quãng là độ vang của giữa 2 âm thanh Câu 9: Em hãy khoanh tròn đáp án đúng: - Quãng hoà âm là?
  2. a. Quãng có 2 âm phát ra liên tiếp. b. Quãng có 2 âm thanh phát ra đồng thời. c. Quãng có 3 âm phát ra liên tiếp. c. Quãng có 4 âm phát ra liên tiếp. Câu 10: Em hãy khoanh tròn đáp án đúng: - Quãng giai điệu là? a. Quãng có 2 phát ra liên tiêp b. Quãng có 2 âm thanh phát ra đồng thời c. Quãng có 3 âm phát ra liên tiếp. c. Quãng có 4 âm phát ra liên tiếp. Câu 11: Em hãy đánh dấu vào đáp án đúng: - Bài hát Nụ cười viết ở nhịp? a. Nhịp 2/4 b. Nhịp 2/2 c. Nhịp 3/4 d. Nhịp 4/4 Câu 12: Em hãy đánh dấu vào đáp án đúng: - Bài hát Nụ Cười là? a. Nhạc Nga b. Nhạc pháp c. Nhạc Đức d. Nhạc Anh Câu 13: Em hãy đánh dấu vào đáp án đúng: - Nhịp 2/2 là nhịp? a. Có 2 phách trong một ô nhịp, và mỗi phách tương ứng với một nốt đen. b. Có 2 phách trong một ô nhịp, mỗi phách tương ứng với một nốt trắng. c. Có 3 phách trong một ô nhịp, mỗi phách bằng một nốt trắng d. Có 3 phách trong một ô nhịp, mỗi phách bằng một nốt trắng Câu 14: Hãy khoanh tròn đáp án đúng nói về giọng thứ ? a. Giọng thứ là giọng có khí thế mạnh mẽ, hoành tráng, trang nghiêm b. Giong thứ là giọng có sắc thái nhẹ nhàng, tình cảm, trữ tình . c. Giọng thứ có công thức cấu tạo: bậc II và bậc III, bậc V và bậc VI cách nhau 1/2 cung. d. Giọng thứ có công thức cấu tạo: các bậc I và bậc IV cách nhau 1/2 cung. Câu 15: Bài hát “Nối vòng tay lớn” do nhạc sĩ nào sáng tác A. Trịnh Công Sơn B. Nguyễn Văn Tý C. Hoàng Lân D. Phạm Tuyên Câu 16: Bài hát “Lí kéo chài” viết ở nhịp A. 2/2 B. 2/4 C. 3/4 D. 4/4 Câu 17: Bài hát “Nối vòng tay lớn” sử dụng ký hiệu gì A. Dấu nhắc lại B. Dấu quay lại C. Dấu quay lại, dấu nhắc lại, khung thay đổi D. Khung thay đổi Câu 18: Bài hát “Lí kéo chài” thuộc chủ đề A. Gia đình B. Thầy cô và mái trường C. Quê hươngD. Lao động Câu 19: Bài Tập đọc nhạc số 3 “Lá xanh” viết ở nhịp gì A. 2/4 B. 3/4 C. 4/4 D. 6/8
  3. Câu 20: Bài Tập đọc nhạc số 4 “Cánh én tuổi thơ” do nhạc sĩ nào sáng tác A. Hoàng Việt B. Phạm Tuyên C. Hoàng Lân D. Mộng Lân Câu 21: Dịch giọng là sự: A. Chuyển dịch độ dài của bài hát B. Chuyển dịch độ cao của bài hát C. Chuyển dịch độ cao - thấp của bài hát D. Chuyển dịch độ dài - ngắn của bài hát Câu 22: . Khi dịch giọng, trên bản nhạc có sự thay đổi về A. Hóa biểu B. Tên nốt nhạc C. Không thay đổi D. Hóa biểu và tên nốt nhạc Câu 23: Hợp âm 3 gồm có A. 3 âm B. 4 âm C. 5 âm D. 6 âm Câu 24: Hợp âm 7 gồm có A. 3 âmB. 4 âm C. 5 âm D. 6 âm Câu 25 : Bài hát “Mẹ yêu con” là sáng tác của nhạc sĩ A. Văn Cao B. Lưu Hữu Phước C. Nguyễn Văn Tý D. Phạm Tuyên Câu 26: Nhạc sĩ Trai-cốp - xki là người nước nào A. Áo B. Anh C. Đức D. Nga
  4. B. BỘ CÂU HỎI TỰ LUẬN ÂM NHẠC 9 I. NHẬN BIẾT (15 CÂU) Câu 1: Kể tên ba bài Lí mà em biết. Nói rõ đó là dân ca vùng miền nào? Câu 2: Hợp âm là gì ? Câu 3: Quãng là gì ? Câu 4: Nhịp 2/2 là gì ? Câu 5: Bài hát “Bóng dáng một ngôi trường” do nhạc sĩ nào sáng tác? Câu 6: Bài hát “Nụ cười” là dân ca nước nào? Câu 7: Bài hát “Nối vòng tay lớn” do nhạc sĩ nào sáng tác? Câu 8: Dịch giọng là gì? Câu 9: Kể tên 1 số bài hát mang âm hưởng dân ca mà em biết. Câu 10: Kể tên những bài hát viết về nhà trường, về thầy, cô giáo mà em biết. Câu 11: Bài tập đọc nhạc số 1 viết ở giọng gì? Câu 12: Bài tập đọc nhạc số 2 viết ở giọng gì? Câu 13: Bài tập đọc nhạc số 3 viết ở giọng gì? Câu 14: Bài tập đọc nhạc số 4 viết ở giọng gì? Câu 15: Kể tên những bài hát về đề tài “Người mẹ” mà em biết. II. THÔNG HIỂU (10 CÂU) Câu 1: Phát biểu cảm nhận của em về bài hát “Bóng dáng một ngôi trường”? Câu 2: Phát biểu cảm nhận của em về bài hát “Nụ cười” ? Câu 3: Phát biểu cảm nhận của em về bài hát “Nối vòng tay lớn” ? Câu 4: Phát biểu cảm nhận của em về bài hát “Lí kéo chài” ? Câu 5: So sánh điểm giống và khác nhau giữa giọng Son trưởng và Mi thứ? Câu 6: Thế nào là hợp âm ba, thế nào là hợp âm bảy ? Câu 7: Cho âm gốc là Mi hãy viết 1 hợp âm 3 và cho âm ngọn là Rế viết 1 hợp âm 7? Câu 8: Khi dịch giọng, giai điệu của bài hát, bản nhạc có bị thay đổi gì không? Câu 9: Em hiểu như thế nào về giọng Mi thứ hòa thanh? Câu 10: Tìm những bài hát viết ở giọng Rê thứ? III. VẬN DỤNG (8 CÂU) Câu 1: Em hãy trình bày một trong những bài hát sau: - Bóng dáng một ngôi trường Câu 2: Em hãy trình bày một trong những bài hát sau: - Nụ cười Câu 3: Em hãy trình bày một trong những bài hát sau: - Nối vòng tay lớn Câu 4: Em hãy trình bày một trong những bài hát sau:
  5. - Lí kéo chài Câu 5: Em hãy đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách một trong những bài Tập đọc nhạc sau: - TĐN số 1 Câu 6: Em hãy đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách một trong những bài Tập đọc nhạc sau: - TĐN số 2 Câu 7: Em hãy đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách một trong những bài Tập đọc nhạc sau: - TĐN số 3 Câu 8: Em hãy đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách một trong những bài Tập đọc nhạc sau: - TĐN số 4