Đề kiểm tra học kỳ I môn Âm nhạc Lớp 9 - Năm học 2019-2020 - Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Đăkr'Lấp (Có đáp án)

docx 3 trang thaodu 3110
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I môn Âm nhạc Lớp 9 - Năm học 2019-2020 - Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Đăkr'Lấp (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_dinh_ky_hoc_ky_i_mon_am_nhac_lop_9_nam_hoc_2019.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra học kỳ I môn Âm nhạc Lớp 9 - Năm học 2019-2020 - Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Đăkr'Lấp (Có đáp án)

  1. TRƯỜNG PTDTNT THCS’&THPT HUYỆN ĐĂKR’LẤP KIỂM TRA HỌC KÌ I. Năm học 2019-2020 Họ và tên: Mơn Âm nhạc 9 Thời gian: 45 phút( khơng kể giao đề) ( Học sinh làm bài trực tiếp vào đề thi) ĐIỂM Nhận xét của giáo viên A. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (6 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. Câu 1. Cơng thức cấu tạo sau thể hiện giọng gì ? a. Giọng Mi thứ b. Giọng Son trưởng c. Giọng Pha trưởng c. Giọng Rê thứ Câu 2.Bài Bĩng dáng một ngơi trường là sáng tác của nhạc sĩ nào? a. Nhạc sĩ Nguyễn Đình Tấn b. Nhạc sĩ Lê Quốc Thắng c. Nhạc sĩ Hồng Lân d. Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ Câu 3.Bài TĐN số 2 – “Nghệ sĩ với cây đàn” viết ở nhịp mấy? a. Nhịp2 b. Nhịp 3 c. Nhịp 4 4 4 4 Câu 4.Hãy cho biết đoạn nhạc sau viết ở nhịp mấy? a. Nhịp 2 b. Nhịp 3 c. Nhịp 4 4 4 4 Câu 5.Nối tên bài hát ở cột A với cột B sao cho đúng. A B Nối 1. Lí kéo chài a. Nhạc sĩ Vũ Trọng Tường 1 - . . . . ; 2. Nối vịng tay lớn b. Dân ca Nam bộ. 2 - . . . . ; 3. Nụ cười c. Nhạc sĩ Hồng Lân 3 - . . . . ; 4. Bĩng dáng một ngơi trường d. Nhạc sĩ Phạm Tuyên 4 - . . . . . e. Nhạc sĩ Trịnh Cơng Sơn Câu 6 Câu hát: “ Bàn tay ta nắm nối trịn một vịng tử sinh ” cĩ trong bài hát nào ? A. Lí kéo chai C.Bĩng dáng một ngơi trường B. Cây sáo D.Nối vịng tay lớn
  2. II/ TỰ LUẬN: (4 điểm) Câu7.(1 điểm) Em hãy chép lời bài hát “Lí kéo chài”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Câu 8.(2 điểm)Hãy viết cảm nhận của mình về bài hát “Bĩng dáng một ngơi trường”.(từ 4 đến 5 câu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Câu 9.(1 điểm)Thế nào là dịch giọng? Khi dịch giọng yếu tố nào trong bản nhạc được giữ nguyên? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MƠN ÂM NHẠC LỚP 9 MA TRẬN Nội dung kiến thức cần Cấp độ tư duy cần đánh giá đánh giá Nhận biết Thơng hiểu Vận dụng ở Vận dụng ở mức độ thấp mức độ cao Học hát C2 C6 C7 C8 Nhạc lí .C4 C1 C9 Tập đọc nhạc . C3 Âm nhạc thường thức C5 Tổng số câu hỏi 3 4 1 1 Tổng số điểm 3 4 1 2 Tỉ lệ 30% 40% 10% 20% ĐÁP ÁN A/ TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) (chọn đúng được 1 điểm) Câu 1 2 3 4 6 Đáp án b c b a d Câu 5. 1 – b; 2 – e; 3 – d; 4 – c B/ TỰ LUẬN: (4 điểm) Câu 7.(1điểm) Học sinh chép lại lời bài hát “Lí kéo chài”- dân ca Nam Bộ (SGK Âm nhạc và Mĩ thuật 9). Câu 8.(2 điểm) Học sinh viết cảm nhận của mình về bài hát “Bĩng dáng một ngơi trường”(khoảng 4-5 câu).Tùy thuộc vào đoạn viết của học sinh mà giáo viên cho điểm cho phù hợp. Câu 9 (1 điểm) Dịch giọng là việc chuyển dịch cao độ các nốt nhạc trong bài hát, bản nhạc cho phù hợp với giọng của người trình bày. Dịch giọng cĩ thể thực hiện khi hát hoặc thực hiện trên bản nhạc. Khi dịch giọng, chỉ thay đổi cao độ các nốt nhạc, cịn giai điệu lời ca, tính chất âm nhạc, khơng thể thay đổi.