Đề khảo sát chất lượng học kỳ II môn Ngữ văn Lớp 8 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Lý Tự Trọng (Có đáp án)

doc 9 trang thaodu 03/02/2021 160
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng học kỳ II môn Ngữ văn Lớp 8 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Lý Tự Trọng (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_khao_sat_chat_luong_hoc_ky_ii_mon_ngu_van_lop_8_nam_hoc_2.doc

Nội dung text: Đề khảo sát chất lượng học kỳ II môn Ngữ văn Lớp 8 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Lý Tự Trọng (Có đáp án)

  1. PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO VIỆT TRÌ TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II MÔN NGỮ VĂN : LỚP 8 NĂM HỌC: 2018-2019 (Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề) ĐỀ SỐ 1 Câu 1. (2.0 điểm) Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: "Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ đạo. Đạo là lẽ đối xử hàng ngày giữa mọi người. Kẻ đi học là học điều ấy. Nước Việt ta, từ khi lập quốc đến giờ, nền chính học đã bị thất truyền. Người ta đua nhau lối học hình thức hòng cầu danh lợi, không còn biết đến tam cương, ngũ thường. Chúa tầm thường, thần nịnh hót. Nước mất, nhà tan đều do những điều tệ hại ấy. " (TrÝch Ng÷ V¨n 8 – tËp II) a. §o¹n v¨n trªn trÝch trong v¨n b¶n nµo? T¸c gi¶ lµ ai? b. Câu "Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ đạo.” thuộc kiểu câu nào ? (Nghi vấn, cầu khiến, cảm thán hay câu phủ định) c.Trong đoạn văn trên, tác giả đã nêu lên mục đích chân chính của việc học. Mục đích đó là gì? Câu 2 (3.0 điểm). Từ nội dung của đoạn văn trên hãy viết một đoạn văn (từ 8 đến 10 câu) trình bày suy nghĩ của em về mục đích việc học của học sinh hiện nay. Câu 3:(5.0 điểm).Bàn về vai trò và tác dụng to lớn của sách trong đời sống tinh thần của con người, nhà văn M.Go-rơ- ki viết: “Sách mở rộng trước mắt tôi những chân trời mới” . Em hãy giải thích và chứng minh ý kiến trên.
  2. PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO VIỆT TRÌ TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II MÔN NGỮ VĂN : LỚP 8 NĂM HỌC: 2018-2019 (Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề) ĐỀ SỐ 2 1 - Câu 1 (2,0 điểm): Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: “Huống gì thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương. ở vào nơi trung tâm trời đất, được cái thế rồng cuộn hổ ngồi. Đã đúng ngôi nam bắc đông tây ; lại tiện hướng nhìn sông dựa núi. Địa thế rộng mà bằng; đất đai cao mà thoáng. Dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt; muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi . Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa. Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước; cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời.” (TrÝch Ng÷ v¨n 8 – tËp II) a. §o¹n v¨n trªn trÝch trong v¨n b¶n nµo? T¸c gi¶ lµ ai? b . Câu ". Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước; cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời” thuộc kiểu câu nào ? (Nghi vấn, cầu khiến, cảm than, câu khẳng định hay câu phủ định) c. Luận điểm được trình bày trong đoạn văn trên là gì? Câu 2 (3.0 điểm). Từ luận điểm của đoạn văn trên hãy viết một đoạn văn (từ 8 đến 10 câu) trình bày suy nghĩ của em về mục đích của việc chọn Đại La là kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời. Câu 3:(5.0 điểm).Bàn về vai trò và tác dụng to lớn của sách trong đời sống tinh thần của con người, nhà văn M.Go-rơ- ki viết: “Sách mở rộng trước mắt tôi những chân trời mới” . Em hãy giải thích và chứng minh ý kiến trên.
  3. PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO VIỆT TRÌ TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG HƯỚNG DẪN CHẤM KSCL HỌC KỲ II: NĂM HỌC: 2018-2019 ĐỀ 1 Câu 1 Nội dung Điểm a - Văn bản: Bµn vÒ phÐp häc 0.5 - T¸c gi¶ : NguyÔn ThiÕp 0.5 b Câu "Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, 0.5 không biết rõ đạo.” là câu phủ định. c Mục đích chân chính của việc học là học để làm người. 0.5 Câu 2 Viết đoạn văn (từ 7- 10 câu) trình bày suy nghĩ của em về mục đích việc học của học sinh hiện nay. a. Đảm bảo thể thức của một đoạn văn,có câu chủ đề. 0.5 b. Xác định đúng vấn đề: mục đích việc học của chính mình 1.0 hôm nay c. Triển khai hợp lí nội dung đoạn văn: vận dụng tốt các thao tác 1.0 viết đoạn. d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề. 0.25 e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, 0.25 ngữ nghĩa tiếng Việt. Câu 3 I.Yêu cầu về kĩ năng: 0.5 đ - Làm đúng kiểu bài nghị luận xã hội. 5.0 đ - Biết cách xây dựng và trình bày hệ thống luận điểm; sử dụng yếu tố biểu cảm, tự sự và miêu tả một cách hợp lí.
  4. - Bố cục rõ ràng; kết cấu chặt chẽ; diễn đạt lưu loát, mạch lạc. - Không mắc các lỗi: chính tả, dùng từ, ngữ pháp, II.Yêu cầu về kiến thức: 4.5 đ - Làm rõ tầm quan trọng của sách đối với cuộc sống con người. - Đưa ra được ý kiến về việc đọc sách. Cụ thể: 1. Mở bài: - Dẫn dắt vấn đề: Giới thiệu khái quát về vai trò tầm quan 0.5 đ trọng của sách đối với cuộc sống con người. - Trích dẫn câu nói của M- Go - rơ - ki 2. Thân bài: 3.5đ a) Vai trò, tầm quan trọng của sách: 1.5đ - Giải thích: Sách là gì? 0.75đ + Là một trong những thành tựu văn minh kì diệu của con người về mọi phương diện. + Sách ghi lại những hiểu biết, những phát minh của con người từ xưa đến nay trên mọi phương diện. + Từ cổ xưa, khi con người chưa chế tạo ra giấy, những kiến thức của con người được ghi lại trên những tấm da cừu, được khắc trên thẻ tre và cả trên mai rùa. Cho đến khi con người phát minh ra giấy thì mới được ghi lại thành sách. - Sách là những tài liệu vô cùng quan trọng đánh dấu lịch sử tiến 0.75đ bộ phát triển của loài người qua hàng nghìn năm lịch sử, cụ thể là: theo tính toán mới khoảng 500 năm trở lại đây, ngành in của thế giới đã cuất bản đến 300 triệu đầu sách, 600 triệu trang in. + Là sản phẩm tinh thần của tài năng, mọi ngành mọi phương diện: sách văn học, sách lịch sử, sách địa lí,triết học + Sách khoa học kĩ thuật. -> Chiếm khối lượng lớn trong đời sống tinh thần con người, là món ăn tinh thần của nhân loại hàng bao nhiêu thế kỉ nay. Nhờ sách, con người tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được và đưa ra những phát kiến mới. b) Giải thích và chứng minh: sách là nguồn kiến thức, vai trò của
  5. sách trong đời sống? 1.5đ - Giải thích tại sao sách lại là nguồn kiến thức? + Con người trải qua ngàn năm lịch sử, nếu không có sách thì 0.5đ làm sao ghi nhận được những kiến thức mà con người đã đạt được, đã ghi ra, chỉ có sách mới ghi lại được những thành tựu, nền văn minh con con người, thế hệ đi trước. + Sách là kết tinh trí tuệ, là nguồn kiến thực bao la và mênh mông của con người, mở rộng tầm hiểu biết cho thế hệ sau. - Chứng minh: sách là nguồn kiến thức, vai trò của sách trong đời sống? 1.0 + Sách đưa ra khám phá tri thức của toàn nhân loại, của các dân tộc khác nhau trên toàn thế giới (dẫn chứng). + Với tuổi học sinh: sách cung cấp kiến thức toàn diện về mọi môn học: toán, lí, hóa, sinh, sử, địa + Là nguồn kiến thức đối với cá nhân nói chung. + Thu lượm nhiều kiến thức từ sách để làm giàu đời sống, tâm hồn mỗi con người: sách văn học nghệ thuật: tp nổi tiếng thế giới, + Sách khoa học kĩ thuật: giải thích hiện tượng tự nhiên (tại sao có thủy triều ) + Tư tưởng con người tiến bộ như thế nào? Từ duy tâm -> duy vật là gì? Sách về lịch sử giúp ta biết được quá trình hình thành của loài người từ sơ khai -> hưng thịnh như thế nào? + Sách giúp ta rèn luyện nhân cách, nuôi dưỡng khát vọng, ước mơ, (dẫn chứng). c) Cần có thái độ đúng đối với sách và việc đọc sách. - Tạo thói quen lựa chọn sách, hứng thú đọc và học theo những 0.5đ sách có nội dung tốt. - Học điều hay trong sách bên cạnh việc học trong thực tế. 3. Kết bài: Khẳng định vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách. Nên đọc 0,5đ sách PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO VIỆT TRÌ
  6. TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG HƯỚNG DẪN CHẤM KSCL HỌC KỲ II: NĂM HỌC: 2018-2019 ĐỀ 2 Câu 1 Nội dung Điểm a - Văn bản: Chiếu dời đô 0.5 - T¸c gi¶ : Lí Công Uẩn 0.5 b Câu " Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất 0.5 nước; cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời. " là câu khẳng định. c Thành Đại La có nhiều thuận lợi, xứng đáng trở thành kinh đô 0.5 bậc nhất. Câu 2 Viết đoạn văn (từ 8- 10 câu) trình bày suy nghĩ của em về mục đích của việc chọn Đại La là kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời. a. Đảm bảo thể thức của một đoạn văn,có câu chủ đề. 0.5 b. Xác định đúng vấn đề: Thành Đại La xứng đáng trở thành 1.0 kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời. c. Triển khai hợp lí nội dung đoạn văn: vận dụng tốt các thao 1.0 tác viết đoạn. d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn 0.25 đề. e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ 0.25 pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt. Câu 3 I.Yêu cầu về kĩ năng: 0.5 đ - Làm đúng kiểu bài nghị luận xã hội. 5.0 đ - Biết cách xây dựng và trình bày hệ thống luận điểm; sử dụng yếu tố biểu cảm, tự sự và miêu tả một cách hợp lí.
  7. - Bố cục rõ ràng; kết cấu chặt chẽ; diễn đạt lưu loát, mạch lạc. - Không mắc các lỗi: chính tả, dùng từ, ngữ pháp, II.Yêu cầu về kiến thức: 4.5 đ - Làm rõ tầm quan trọng của sách đối với cuộc sống con người. - Đưa ra được ý kiến về việc đọc sách. Cụ thể: 1. Mở bài: - Dẫn dắt vấn đề: Giới thiệu khái quát về vai trò tầm 0.5 đ quan trọng của sách đối với cuộc sống con người. - Trích dẫn câu nói của M- Go - rơ - ki 2. Thân bài: 3.5đ a) Vai trò, tầm quan trọng của sách: 1.5đ - Giải thích: Sách là gì? 0.75đ + Là một trong những thành tựu văn minh kì diệu của con người về mọi phương diện. + Sách ghi lại những hiểu biết, những phát minh của con người từ xưa đến nay trên mọi phương diện. + Từ cổ xưa, khi con người chưa chế tạo ra giấy, những kiến thức của con người được ghi lại trên những tấm da cừu, được khắc trên thẻ tre và cả trên mai rùa. Cho đến khi con người phát minh ra giấy thì mới được ghi lại thành sách. - Sách là những tài liệu vô cùng quan trọng đánh dấu lịch sử 0.75đ tiến bộ phát triển của loài người qua hàng nghìn năm lịch sử, cụ thể là: theo tính toán mới khoảng 500 năm trở lại đây, ngành in của thế giới đã cuất bản đến 300 triệu đầu sách, 600 triệu trang in. + Là sản phẩm tinh thần của tài năng, mọi ngành mọi phương diện: sách văn học, sách lịch sử, sách địa lí,triết học + Sách khoa học kĩ thuật. -> Chiếm khối lượng lớn trong đời sống tinh thần con người, là món ăn tinh thần của nhân loại hàng bao nhiêu thế kỉ nay. Nhờ sách, con người tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được và đưa ra những phát kiến mới.
  8. b) Giải thích và chứng minh: sách là nguồn kiến thức, vai trò 1.5đ của sách trong đời sống? - Giải thích tại sao sách lại là nguồn kiến thức? 0.5đ + Con người trải qua ngàn năm lịch sử, nếu không có sách thì làm sao ghi nhận được những kiến thức mà con người đã đạt được, đã ghi ra, chỉ có sách mới ghi lại được những thành tựu, nền văn minh con con người, thế hệ đi trước. + Sách là kết tinh trí tuệ, là nguồn kiến thực bao la và mênh mông của con người, mở rộng tầm hiểu biết cho thế hệ sau. - Chứng minh: sách là nguồn kiến thức, vai trò của sách trong 1.0 đời sống? + Sách đưa ra khám phá tri thức của toàn nhân loại, của các dân tộc khác nhau trên toàn thế giới (dẫn chứng). + Với tuổi học sinh: sách cung cấp kiến thức toàn diện về mọi môn học: toán, lí, hóa, sinh, sử, địa + Là nguồn kiến thức đối với cá nhân nói chung. + Thu lượm nhiều kiến thức từ sách để làm giàu đời sống, tâm hồn mỗi con người: sách văn học nghệ thuật: tp nổi tiếng thế giới, + Sách khoa học kĩ thuật: giải thích hiện tượng tự nhiên (tại sao có thủy triều ) + Tư tưởng con người tiến bộ như thế nào? Từ duy tâm -> duy vật là gì? Sách về lịch sử giúp ta biết được quá trình hình thành của loài người từ sơ khai -> hưng thịnh như thế nào? + Sách giúp ta rèn luyện nhân cách, nuôi dưỡng khát vọng, ước mơ, (dẫn chứng). c) Cần có thái độ đúng đối với sách và việc đọc sách. 0.5đ - Tạo thói quen lựa chọn sách, hứng thú đọc và học theo những sách có nội dung tốt. - Học điều hay trong sách bên cạnh việc học trong thực tế. 3. Kết bài: 0,5đ Khẳng định vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách. Nên đọc sách Ngày 25 tháng 5 năm 2019
  9. Người ra đề Nguyễn thị Hồng Thảo Trần Sơn