Bài kiểm tra định kỳ cuối năm môn Toán Lớp 5 - Năm học 2019-2020

doc 4 trang thaodu 22/01/2021 1361
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra định kỳ cuối năm môn Toán Lớp 5 - Năm học 2019-2020", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docbai_kiem_tra_dinh_ky_cuoi_nam_mon_toan_lop_5_nam_hoc_2019_20.doc

Nội dung text: Bài kiểm tra định kỳ cuối năm môn Toán Lớp 5 - Năm học 2019-2020

  1. Họ và tên: Lớp: 5 Trường TH BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM NĂM HỌC 2019 – 2020 MÔN: Toán lớp 5 (Thời gian 40 phút) Điểm Lời nhận xét của giáo viên . Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: ( 2,5 điểm) Câu 1: Chữ số 6 trong số thập phân 20,068 có giá trị là : A. 6 B. 6 C. 6 D. 6 10 100 1000 Câu 2: Phân số 5 được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là: 8 A. 0,625 % B. 6,25 % C. 62,5 % D. 625 % Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm ( .) trong 5m2 8dm2 = .m2 là: A . 5,008 B. 5,08 C. 5,8 D. 58 Câu 4: Thể tích của một bục gỗ hình lập phương có cạnh 5dm là: A. 125 B. 125dm C. 125dm2 D. 125dm3 Câu 5: Khoảng thời gian từ 6 giờ 45 phút sáng đến 10 giờ 55 phút sáng là : A. 4 giờ 10phút B. 4 giờ 5phút C. 3 giờ 10phút D. 3giờ 50phút Câu 6: Điền dấu ( , = ) thích hợp vào chổ chấm. a) 30,5 x 0,1 . . . . 30,05 b) 10,75 . . . . 10,750 PHẦN 2. TỰ LUẬN (7 điểm). Làm các bài tập sau: Câu 7. (2 điểm) Đặt tính rồi tính: a/ 3456,7 + 456,98 b/ 246,08 x 7,5 c/ 11 giờ - 5giờ 27phút d/ 23 giờ 6 phút : 7 Câu 8. ( 1 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 150m, chiều rộng bằng 2 3 chiều dài. Trung bình cứ 100 m2 của thửa ruộng đó thu được 60kg thóc. Hỏi trên cả thửa
  2. ruộng đó người ta thu được bao nhiêu tấn thóc? Câu 9 ( 1. điểm). Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 40cm, chiều rộng 50cm, chiều cao 60cm. Hỏi phải đổ vào bể bao nhiêu lít nước để nửa bể có nước? . Câu 10 ( 2 điểm) Hai thành phố A và B cách nhau 126 km. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 45km/giờ. a) Hỏi sau khi khởi hành 1 giờ 36 phút, ô tô còn cách B bao nhiêu kilômét? b) Ô tô còn phải đi bao lâu nữa thì đến B? Câu 11 (1 điểm). Tính nhanh: 32,4 x 6,34 + 3,66 x 32,4 + 0,5
  3. GV coi : GV chấm, nhận xét : . MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 5 CUỐI NĂM NĂM HỌC 2019 - 2020 Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 TT Chủ đề Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL Số câu 3 1 4 Số tự nhiên, phân số, số Số 1 1,5 0,5 2 thập phân, số điểm đo đại lượng Câu số 1;2;3 6 1;2;3;6 Phép tính với Số câu 1 1 2 các số tự nhiên, phân Số 2 2 1 3 số, số thập điểm phân, số đo đại lượng Câu số 7 11 7;11 Số câu 2 1 2 5 Giải toán, Số 3 1 1,5 2,5 5 hình học điểm Câu số 4,5 8 9;10 4;5;8;9;10 Tổng số câu 3 1 2 2 2 1 11 Tổng số điểm 2 4,5 2,5 1 10
  4. HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CHO ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 5 CUỐI NĂM - NĂM HỌC 2019 – 2020 PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm) đúng mỗi câu được 0,5 điểm Câu 1 2 3 4 5 Đáp án C C B D A Câu 6: Điền đúng mỗi dấu được 0,25 điểm a) 30,5 x 0,1 < 30,05 b) 10,75 = 10,750 PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 7. Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm a/ 3456,7 + 456,98 = 3913,68 b/ 246,08 x 7,5 = 1845,6 c/ 11 giờ - 5giờ 27phút = 5 giờ 33 phút d/ 23 giờ 6 phút : 7 = 3 giờ 18 phút Câu 8. (1,5 điểm). Tóm tắt và đáp số 0,5 điểm Tóm tắt Bài giải a: 150 m Chiều rộng thửa ruộng là: 150 x 2/3 = 100 ( m) 0,25 điểm b = 2/3 a Diện tích thửa ruộng là: 150 x 100 = 15000 (m2 ) 0,25 điểm 100 m2 : 60 kg 1500 m2 gấp 100 m2 số lần là: 0,25 điểm 15000 : 100 = 150 ( lần) Cả thửa ruộng: Cả thửa ruộng thu được số thóc là: 0,25 điểm tấn ? 60 x 150 = 9000 ( kg) = 9 tấn Đáp số: 9 tấn Câu 9. ( 1 điểm) Tóm tắt và đáp số: 0,25 điểm Tóm tắt Bài giải a: 40 cm Đổi: 40 cm = 4 dm; 50 cm = 5 dm; 60 cm = 6 dm 0,25 điểm b: 50 cm Một nửa bể nước có số lít nước là: 0,25 điểm c: 60 cm 4 x 5 x 6 : 2 = 60 ( dm 3 ) = 60 lít 0,25 điểm ½ bể: . l nước? Đáp số: 60 lít nước Câu 10. (1,5 điểm): Tóm tắt và đáp số: 0,25 điểm Tóm tắt Bài giải s AB: 126 km Đổi 1 giờ 36 phút = 1,6 giờ 0,25 điểm v: 45 km/giờ Quãng đường ô tô đã đi là: 0,25 điểm t : 1 giờ 36 phút 45 x 1,6 = 72 ( km) 0,25 điểm Cách B: km ? Ô tô còn cách B là: 0,25 điểm 126 – 72 = 54 ( km) 0,25 điểm Đáp số: 54 km Câu 11. Tính nhanh:( 1 điểm) (Học sinh không tính nhanh mà vẫn cho kết quả đúng được 0,5 điểm) . ( Mỗi dòng tính đúng được 0,25 điểm) 32,4 x 6,34 + 3,66 x 32,4 + 0,5 = 32,4 x ( 6,34 + 3,66) + 0,5 = 32,4 x 10 + 0,5 = 324 + 0,5 = 324,5