Đề khảo sát chất lượng học kỳ II môn Ngữ văn 8 - Năm học 2018-2019 (Có đáp án)

doc 3 trang thaodu 03/02/2021 60
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng học kỳ II môn Ngữ văn 8 - Năm học 2018-2019 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_khao_sat_chat_luong_hoc_ky_ii_mon_ngu_van_8_nam_hoc_2018.doc

Nội dung text: Đề khảo sát chất lượng học kỳ II môn Ngữ văn 8 - Năm học 2018-2019 (Có đáp án)

  1. ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 - 2019 Môn: Ngữ văn 8 Thời gian 120 phút, không kể thời gian giao đề PHẦN I (4 điểm). Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới! “Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ đạo”. Đạo là lẽ đối xử hàng ngày giữa mọi người. Kẻ đi học là học điều ấy. Nước Việt ta, từ khi lập quốc đến giờ, nền chính học đã bị thất truyền. Người ta đua nhau lối học hình thức hòng cầu danh lợi, không còn biết đến tam cương, ngũ thường. Chúa tầm thường, thần nịnh hót. Nước mất, nhà tan đều do những điều tệ hại ấy. (Trích Ngữ văn 8, tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam.) Câu 1. (0.5 đ). Đoạn văn trên được trích trong văn bản nào ? Câu 2. (1.5 đ). Chỉ ra nghệ thuật đặc sắc trong câu văn in đậm của phần trích trên và nêu giá trị biểu đạt của nghệ thuật đó? Câu 3. (2.0 đ). Từ nội dung đoạn ngữ liệu trên, hãy viết một đoạn văn ngắn (tối đa 1/2 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về mục đích học tập của các bạn trẻ hiện nay. Trong đoạn văn có sử dụng một câu cầu khiến (gạch chân câu cầu khiến đó). PHẦN II (6 điểm). Đọc đoạn trích thơ sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới! "Ta nghe hè dậy bên lòng Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi! Ngột làm sao, chết uất thôi! Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu" . (Khi con tu hú - Tố Hữu) Câu 1 (0,5 điểm). Hãy nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ "Khi con tu hú". Câu 2 (1,5 điểm). Xác định những nét đặc sắc nghệ thuật của khổ thơ trên! Nêu tác dụng của một nét nghệ thuật đặc sắc.
  2. ===Hết=== ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM ĐỀ KSCL HỌC KÌ II MÔN NGỮ VĂN, NĂM HỌC 2018-2019 Câu Yêu cầu cần đạt Điểm I PHẦN I 4.đ - HS nêu được xuất xứ cả đoạn trích với 2 ý sau: 1 + Trích trong văn bản "Bàn về phép học" 0.5 + Của tác giả Nguyễn Thiếp - HS chỉ ra được biện pháp tu từ so sánh cụ thể với hình ảnh so sánh và hình 0.25 ảnh được so sánh: người không học (không biết đạo) như ngọc không mài (không sáng). - Tác dụng: + Giúp người đọc nhận thức được sự học cần là cần thiết với mỗi con người: 2 ngọc có mài mới thành đồ vật sáng, người có học mới biết đạo 0.75 + Việc mài ngọc cần phải kiên trì, cẩn thận, có ý chí quyết tâm ngọc mới thành đồ vật, đẹp và sáng cũng như sự học con người cần kiên trì tỷ mỉ và quyết tâm mới hiểu rõ đạo, đúng hướng - Tạo nên cách diễn đạt sinh động, hấp dẫn gây ấn tượng * Mỗi ý cho 0.25 điểm. Tổng không quá 0.75 điểm của mục này. a. Hình thức, kĩ năng: - Đúng hình thức đoạn văn, dung lượng hợp lý (nên để HS đạt điểm tối đa) 0.25 - Sử dụng được đúng câu cầu khiến 0.25 b. Nội dung yêu cầu HS có những suy nghĩ nhìn nhận đúng đắn về mục đích học tập của các bạn trẻ ngày nay: - Nhiều bạn trẻ đã xác định đúng đắn, động cơ mục đích học tập của bản thân có ý thức phấn đấu, rèn luyện: 0.5 + Học để trau dồi trang bị tri thức, kĩ năng, kinh nghiệm, bồi dưỡng phẩm 3 chất đạo đức, năng lực cho bản thân làm hành trang bước vào đời + Học để đem tài năng, sức trẻ ra để cống hiến làm những việc làm có ý nghĩa cho bản thân cho gia đình, cho quê hương, cho đất nước; * Mỗi ý cho 0.25 điểm. Tổng không quá 0.5 điểm của mục này - Nhiều học sinh chưa xác định được động cơ, mục đích học tập của bản thân: + Nhận thức mục đích học tập còn lệch lạc, phiến diện 0.5 + Chưa ý thức được đầy đủ động cơ mục đích học tập của bản thân nên còn học lệch, học tủ, học đối phó, học thiếu ý chí quyết tâm, ỷ lại, chây lười, * Mỗi ý cho 0.25 điểm. Tổng không quá 0.5 điểm của mục này
  3. - HS xây dựng được nhận thức và hành động đúng đắn: + Cần có những nhận thức đúng đắn về mục đích học tập; 0.5 + Cần xây dựng ý chí quyết tâm phấn đấu, rèn luyện * Mỗi ý cho 0.25 điểm. Tổng không quá 0.5 điểm của mục này II PHẦN II 6. đ - HS nêu được chính xác hoàn cảnh sáng tác của bài thơ: + Bài thơ được viết vào năm 1939 0.5 1 + Khi đó Tố Hữu đang bị giam cầm trong nhà lao Thừa Phủ (Huế) *Mỗi ý cho 0.25 điểm - HS chỉ ra được những nét nghệ thuật tiêu biểu của khổ thơ: + Thể thơ lục bát, ngôn ngữ trong sáng, giản dị 0.5 + Sử dụng câu cảm thán! + Câu thơ ngắt nhịp 3/3 + Nghệ thuật hoán dụ: Tiếng chim tu hú * HS cứ nêu đúng một nét nghệ thuật cho 0.25 điểm. Tổng không quá 0.5 điểm của mục này - HS nêu được tác dụng của một nét nghệ đặc sắc: 2 + Câu cảm thán, cách ngắt nhịp 3/3 góp phần bộc lộ tâm trạng phẫn uất cao độ của người tù, thể hiện niềm khát khao tự do mãnh liệt của tác giả; - Tiếng chim tu hú nghe khắc khoải, giục giã thiêu đốt, đưa người tù trở về với 1.0 thực tại mất tự do, thổi bùng nỗi uất hận trong lòng người tù, thổi bùng khát khao tháo cũi, sổ lồng trở về với cuộc sống tự do, về với phong trào cách mạng ; - Mở đầu bài thơ là tiếng chim tu hú "gọi bầy", khép lại bài thơ là tiếng "chim tu hú ngoài trời cứ kêu" tạo ra kết cấu đầu cuối tương ứng chặt chẽ. * Cứ nêu được tác dụng của một nét đặc sắc NT trên nếu đủ, đúng cho 1 đểm.