Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử Lớp 8

docx 2 trang thaodu 25/01/2021 580
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử Lớp 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_1_tiet_mon_lich_su_lop_8.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử Lớp 8

  1. Họ và tên: KIỂM TRA 1 TIẾT Lớp: 8 Mơn: Lịch sử Điểm Lời phê của Thầy (cơ) giáo ĐỀ BÀI: I. Trắc nghiệm: (3 điểm) Câu 1: Chiến thắng của quân và dân ta khi Phấp đánh Bắc Kỳ lần 1 ? A. O Quan Chưởng. C. trận thành Hà Nội. B. Trận Cầu Giấy. D. trận Thanh Hà. Câu 2: Ai đã được nhân dân tôn làm Bình Tây đại nguyên soái ? A. Trương Định. C. Nguyễn Tri Phương. B. Nguyễn Trung Trực. D. Trương Quyền. Câu 3: Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp uớc Giáp Tuất vào thời gian nào ? A. Ngày 10 - 3 - 1874. C. Ngày 3 - 5 - 1874. B. Ngày 15 - 3 - 1874. D. Ngày 13 - 5 - 1874. Câu 4: Thực dân Pháp lấy cớ gì để tấn công Bắc Kì lần thức hai ? A. Triều đình không dẹp nổi các cuộc khởi nghĩa của nhân dân. B. Triều đình không bồi thường chiến phí cho Pháp C. Trả thù sự tấn công của quân cờ đen. D. Triều đình vi phạm Hiệp ước năm 1874, giao thiệp với nhà Thanh. Câu 5: Nội dung cơ bản của Chiếu Cần vương là gì ? A. Kêu gọi văn thần, sĩ phu và nhân dân đứng lên cứu nước. B. Kêu gọi văn thần, sĩ phu và nhân dân chống phái chủ hoà. C. Kêu gọi văn thần, sĩ phu và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước. D. Kêu gọi văn thần, sĩ phu lãnh đạo cuộc kháng chiến. Câu 6: Phong trao Cần Vương, Khởi nghĩa Hương Khê, phong trào nơng dân Yên Thế là phong trào yêu nước vào thời gian nào? A. Đầu thế kỷ XIX. D. Cuối thế kỷ XX B. Cuối thế kỷ XIX C. Đầu thế kỷ XX
  2. 2. Phần tự luận: (7 điểm) Câu 1: Em hãy trình bày nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và kể tên nhưng hiệp ước mà nhà Nguyễn đã ký với Pháp (1858 - 1884)?. (3điểm) Câu 2: Kể tên các phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX? Lập bảng so sánhphong trào yêu nước đầu thế kỷ XIX và phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX theo mẫu sau: thời gian, lãnh đạo, lực lượng, tính chất, kết quả, ý nghĩa (4điểm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .