Đề kiểm tra học kì I môn Giáo dục công dân Lớp 9 - Năm học 2018-2019 (Có đáp án)

docx 2 trang Hoài Anh 20/05/2022 2320
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I môn Giáo dục công dân Lớp 9 - Năm học 2018-2019 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_hoc_ki_i_mon_giao_duc_cong_dan_lop_9_nam_hoc_201.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra học kì I môn Giáo dục công dân Lớp 9 - Năm học 2018-2019 (Có đáp án)

  1. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 12 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019 Môn: Giáo dục công dân 9 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1 (2 điểm): Trong cuộc sống, chúng ta cần phải thể hiện hành vi chí công vô tư. Vậy chí công vô tư là gì? Vì sao phải chí công vô tư? Câu 2 ( 2 điểm): Truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, hiếu học, đoàn kết là những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Em hãy cho biết thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Trách nhiệm của công dân - học sinh đối với truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Câu 3 (2 điểm): Em hãy chọn những câu đúng trong các trường hợp sau: a) Người tự chủ là người luôn làm chủ bản thân. b) Cần giữ thái độ ôn hòa và từ tốn trong giao tiếp. c) Tự chủ sẽ làm chúng ta mất tự do. d) Khi đi xe buýt, nhường chỗ cho người già, trẻ em và phụ nữ mang thai. e) Chỉ cần làm tốt công việc của mình, không cần quan tâm đến xung quanh. g) Minh tự giác tham gia các hoạt động Đoàn, Đội. h) Dân chủ và kỉ luật là sức mạnh của tập thể. i) Giáo viên chủ nhiệm chỉ đạo bầu ban cán sự lớp theo danh sách cô đề cử. k) Nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội là thể hiện tính dân chủ. l) Chỉ thiên tài mới có phẩm chất năng động, sáng tạo. m) “Cái khó ló cái khôn” là câu tục ngữ thể hiện tính năng động, sáng tạo. n) Vì thiếu sáng tạo, chúng ta chỉ cần làm theo những gì hướng dẫn và chỉ bảo. o) Năng động sáng tạo là phẩm chất cần có của người lao động trong mọi thời đại. p) Nhút nhát không dám bày tỏ ý kiến riêng. Câu 4 (2 điểm): “ Dù ai nói ngả nói nghiêng Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân” Câu ca dao trên khuyên chúng ta rèn luyện tính tự chủ. Nhưng trong thực tế vẫn còn học sinh dễ bị lôi kéo, rủ rê vào một số việc chưa ngoan như tụ tập, trốn tiết, chơi game, lên các trang mạng xã hội nhiều hơn là tập trung việc học. Em hãy nêu hai trường hợp thể hiện tính tự chủ mà em có thể gặp ở những tình huống trên (ở nhà, ở trường, ở nơi công cộng) và dự kiến cách ứng xử phù hợp? Câu 5 (2 điểm): Theo em, để thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật trong nhà trường, học sinh chúng ta cần phải làm gì? Hết
  2. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 12 ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019 Môn : Giáo dục công dân 9 Thời gian : 45 phút ( Không kể thời gian phát đề) Câu 1: Chí công vô tư là gì? Vì sao phải chí công vô tư ? (2điểm) + Chí công vô tư là gì ? ( 1 điểm) Là sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. + Vì sao phải chí công vô tư ?(1 điểm) - Làm cho đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.(0,5đ) - Được mọi người tin cậy, kính trọng.(0,5đ) Câu 2: Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Trách nhiệm của công dân- học sinh đối với truyền thống tốt đẹp của dân tộc ? (2điểm) + Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc?(1đ) - Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần được hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. + Trách nhiệm của công dân- học sinh:(1đ) - Cần tự hào, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.(0,5đ) - lên án và ngăn chặn những hành vi làm tổn hại đến truyền thống dân tộc.(0,5đ) Câu 3: Em hãy chọn những câu đúng trong các trường hợp sau ?(2điểm) Các câu đúng: a, b, d, g, h, k, m, o ( mỗi câu đúng 0,25đ- câu sai trừ 0,25đ) Câu 4: Em hãy nêu 2 trường hợp thể hiện tính tự chủ mà em có thể gặp khi gặp phải những tình huống trên (ở nhà, ở trường, ở nơi công cộng) và dự kiến cách ứng xử phù hợp? (2điểm) HS có thể nêu 2 tình huống cần thể hiện tính tự chủ khi bị lôi kéo, rủ rê (1 điểm) và đưa ra dự kiến xử lí nếu gặp phải(1 điểm) Câu 5: Theo em, để thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật trong nhà trường, học sinh chúng ta cần phải làm gì? (2 điểm) Hs đưa ra những việc làm của bản thân thể hiện thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật ở nhà trường . Hết