Đề kiểm tra học kì I môn Mỹ thuật chương trình THCS - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Lê Lợi

doc 4 trang thaodu 3650
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I môn Mỹ thuật chương trình THCS - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Lê Lợi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_i_mon_my_thuat_chuong_trinh_thcs_nam_hoc.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra học kì I môn Mỹ thuật chương trình THCS - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Lê Lợi

  1. Phòng Giáo Dục và Đào Tạo TP Vinh Trường THCS Lê Lợi ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: Mỹ Thuật Lớp 9 Năm Học: 2016 - 2017 Đề ra: Vẽ tranh : Đề tài Lễ Hội Thời gian : 2 tiết Vẽ trên giấy A3 Màu Sắc: Tự chọn Đáp Án Đạt: Nội dung rõ ràng Bố cục: Cân đối,Chặt chẽ Hình vẽ: Chắc khỏe,phong phú,sinh động Màu sắc: Phù hợp, nổi bật Chưa đạt: Nội dung: Chưa thể hiện được ý tưởng Bố cục: Rời rạc, Không rõ trọng tâm Hình vẽ: Dàn trải,không rõ đặc điểm Màu sắc: Chưa nổi bật
  2. Phòng Giáo Dục và Đào Tạo TP Vinh Trường THCS Lê Lợi ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: Mỹ Thuật Lớp 8 Năm Học: 2016 - 2017 Đề ra: Vẽ tranh : Đề tài Ước mơ của em Thời gian : 2 tiết Vẽ trên giấy A3 Màu Sắc: Tự chọn Đáp Án Đạt: Nội dung rõ ràng Bố cục: Cân đối,Chặt chẽ Hình vẽ: Chắc khỏe,phong phú,sinh động Màu sắc: Phù hợp, nổi bật Chưa đạt: Nội dung: Chưa thể hiện được ý tưởng Bố cục: Rời rạc, Không rõ trọng tâm Hình vẽ: Dàn trải,không rõ đặc điểm Màu sắc: Chưa nổi bật
  3. Phòng Giáo Dục và Đào Tạo TP Vinh Trường THCS Lê Lợi ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: Mỹ Thuật Lớp 7 Năm Học: 2016 - 2017 Đề ra: Vẽ tranh : Đề tài Tự chọn Thời gian : 2 tiết Vẽ trên giấy A3 Màu Sắc: Tự chọn Đáp Án Đạt: Nội dung rõ ràng Bố cục: Cân đối,Chặt chẽ Hình vẽ: Chắc khỏe,phong phú,sinh động Màu sắc: Phù hợp, nổi bật Chưa đạt: Nội dung: Chưa thể hiện được ý tưởng Bố cục: Rời rạc, Không rõ trọng tâm Hình vẽ: Dàn trải,không rõ đặc điểm Màu sắc: Chưa nổi bật
  4. Phòng Giáo Dục và Đào Tạo TP Vinh Trường THCS Lê Lợi ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: Mỹ Thuật Lớp 6 Năm Học: 2016 - 2017 Đề ra: Vẽ tranh : Đề tài Bộ đội Thời gian : 2 tiết Vẽ trên giấy A3 Màu Sắc: Tự chọn Đáp Án Đạt: Nội dung rõ ràng Bố cục: Cân đối,Chặt chẽ Hình vẽ: Chắc khỏe,phong phú,sinh động Màu sắc: Phù hợp, nổi bật Chưa đạt: Nội dung: Chưa thể hiện được ý tưởng Bố cục: Rời rạc, Không rõ trọng tâm Hình vẽ: Dàn trải,không rõ đặc điểm Màu sắc: Chưa nổi bật