Đề kiểm tra học kỳ I môn Mĩ thuật Lớp 9 - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Thắng Quân (Có đáp án)

doc 1 trang thaodu 5650
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I môn Mĩ thuật Lớp 9 - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Thắng Quân (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_i_mon_mi_thuat_lop_9_nam_hoc_2017_2018_tr.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra học kỳ I môn Mĩ thuật Lớp 9 - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Thắng Quân (Có đáp án)

  1. TRƯỜNG THCS THẮNG QUÂN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học 2017 – 2018 MÔN THI: Mỹ thuật 9 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ BÀI - Vẽ một bức tranh đề tài phong cảnh quê hương trên khổ giấy A4. THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ: - Điểm đạt (những bài 5 đến 10 điểm). - Điểm chưa đạt (những bài 0 đến 4,5 điểm). Mức độ cần đạt Điểm - Xác định được nội dung phù hợp với đề tài (0,5 điểm) Nội dung - Vẽ đúng nội dung đề tài, mang tính giáo dục, phản (0,5 điểm) tư tưởng ánh thực tế cuộc sống chủ đề - Nội dung tư tưởng mang tính giáo dục cao, phản (01 điểm) ánh thực tế sinh động, có chọn lọc - Hình ảnh thể hiện nội dung (0,5 điểm) - Hình ảnh sinh động, phù hợp với nội dung (0,5 điểm) Hình ảnh - Hình ảnh chọn lọc, đẹp, phong phú, phù hợp với (01 điểm) nội dung, gần gũi với cuộc sống - Sắp xếp được bố cục đơn giản (0,5 điểm) Bố cục - Sắp xếp bố cục có hình ảnh nhóm chính, nhóm phụ (0,5 điểm) - Bố cục sắp xếp đẹp, sáng tạo, hấp dẫn (01 điểm) - Nét vẽ thể hiện nội dung tranh (0,5 điểm) - Nét vẽ tự nhiên, đúng hình (0,5 điểm) Đường nét - Nét vẽ tự nhiên có cảm xúc. Hình đẹp, tạo được (01 điểm) phong cách riêng - Lựa chọn gam màu theo ý thích (0,5 điểm) - Màu vẽ có trọng tâm, có đậm nhạt (0,5 điểm) Màu sắc - Màu sắc tình cảm, đậm nhạt phong phú, nổi bật (01 điểm) trọng tâm bức tranh Tổng điểm 10 điểm