Ma trận và đề kiểm tra 1 tiết môn Giáo dục công dân Lớp 9 - Năm học 2014-2015 - Trường THCS Minh Khai (Có đáp án)

docx 11 trang thaodu 5960
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận và đề kiểm tra 1 tiết môn Giáo dục công dân Lớp 9 - Năm học 2014-2015 - Trường THCS Minh Khai (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • docxma_tran_va_de_kiem_tra_1_tiet_mon_giao_duc_cong_dan_lop_9_na.docx

Nội dung text: Ma trận và đề kiểm tra 1 tiết môn Giáo dục công dân Lớp 9 - Năm học 2014-2015 - Trường THCS Minh Khai (Có đáp án)

 1. KIỂM TRA 1 TIẾT .Năm 2014-2015. Môn :GDCD . Khối 9 A.Mục tiêu. 1.Kiến thức: - Hiểu được hôn nhân là gì? - Biết được tác hại của việc kết hôn sớm. - Nêu được các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân. - Nêu được thế nào là quyền tự do kinh doanh. - Nêu được thế nào là thuế và vai trò của thuế đối với việc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. - Nêu được nội dung các quyền và nghĩa vụ công dân trong kinh doanh. - Nêu được nội dung các quyền và nghĩa vụ lao động của công dân . - Biết được quy định của pháp luật về sử dụng lao động trẻ em. 2. Kỹ năng. - Biết thực hiện các quyền và nghĩa vụ của bản thân trong việc chấp hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000. 3. Thái độ: - Tôn trọng quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ lao động. II. Hình thức kiểm tra. Đề kiểm tra 1 tiết , hình thức tự luận 2 đề III. Ma trận đề Chủ đề/ Bài Nội dung chuẩn Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL 1.Quyền và -Hiểu được hôn Biết Hiểu Giải quyết nghĩa vụ nhân là gì? được được vấn đề về của công - Biết được tác những tình yêu tác hại của dân trong hại của việc kết hành vi chân việc kết hôn hôn nhân hôn sớm. nào vi chính để sớm - Nêu được các phạm về đi đến nguyên tắc cơ hôn hôn bản của chế độ nhân? nhân? hôn nhân và gia đình ở nước ta. Số câu: 0,25 1 1 2,25 Số điểm: 0,5 1,0 2,0 3,5 Tỉ lệ: 0,5% 10% 20% 35%
 2. 2. Quyền tự - Nêu được thế -Biết -Thuế Hiểu do kinh nào là quyền tự được có tác được doanh và do kinh doanh. những dụng những nghĩa vụ - Nêu được thế trường gì? hành đóng thuế nào là thuế và hợp nào - vi vi vai trò của thuế cần phải Quyền phạm đối với việc đúng và về phát triển kinh thuế và nghĩa nghĩa tế-xã hội của miễn vụ của vụ đất nước. thuế? công đóng - Nêu được Biết dân thuế? nghĩa vụ đóng được trong thuế của công quyền tự kinh dân. do kinh doanh - Nêu được nội doanh ? dung các quyền và thuế và nghĩa vụ là gì để công dân trong điền vào kinh doanh chỗ trống Số câu: 1,5 1 1 3,5 Số điểm: 2,0 1,0 1,0 4,0 Tỉ lệ: 20% 10% 1,0% 40% 3. Quyền và - Nêu được nội Biết Đề xuất nghĩa vụ lao dung cơ bản các được lứa cách động của quyền và nghĩa tuổi nào ứng xử công dân vụ lao động của để được tình công dân. sử dụng huống - Biết được quy lao về lao định của PL về động. động sử dụng lao của công động trẻ em. dân. Số câu: 0,25 1 1,25 Số điểm: 0,5 2,0 2,5 Tỉ lệ: 0,5% 20% 25% Tổng S.C: 2 1 1 1 1 1 7 Tổng S. Đ 3,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 10,0 Tổng tỉ lệ: 30% 10% 10% 10% 20% 20% 100 %
 3. TrườngTHCS NG. Thị Minh Khai. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II. NĂM 2014-2015 Lớp: 9/ Môn: GDCD. Thời gian: 45 phút Họ và tên: Ngày kiểm tra: / 02 / 2015 Điểm Lời phê của giáo viên Đề 1. I.Trắc Nghiệm. (4,0 điểm) Câu 1. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu của câu trả lời đúng nhất. ( 2,0 điểm) 1.Theo em đối tượng nào sao đây bắt đầu được kí hợp đồng lao động. a. 10 tuổi b. 12 tuổi c.15 tuổi d. 18tuổi. 2. Những hành vi nào sau đây trái với quy định của pháp luật Việt Nam. a.Kết hôn không phân biệt tôn giáo. b. Kết hôn với người nước ngoài. c. Kết hôn khi đang có vợ, có chống. d. Kết hôn do nam nữ tình nguyện. 3. Đối tượng nào sau đây phải chịu thuế thu nhập đặc biệt? a. Sản xuất nước sạch, đồ dùng dạy học. c. Dịch vụ tư vấn pháp luật. b. Sản xuất ô tô từ 5 chỗ ngồi trở lên. d. Xuất và nhập khẩu lương thực, thực phẩm. 4. Trường hợp nào sau đây không được miễn thuế. a.Bị thiên tai lũ lụt. b.Quen biết với nhân viên thuế vụ. c. Cán bộ, công nhân viên về hưu kinh doanh buôn bán nhỏ. d. Người già yếu, kinh doanh lặt vặt chỉ đủ đảm bảo mức sống tối thiểu. Câu 2. Điền những cụm từ còn thiếu vào chỗ trống sao cho đúng với nội dung bài học. ( 1,0 điểm). Quyền tự do kinh doanh là quyền của công dân được lựa chọn (1), tổ chức kinh tế, ngành nghề và (2) kinh doanh theo quy định của pháp luật và sự quản lí của Nhà nước. Câu 3. Hãy ghi chữ Đ tương ứng với câu đúng, chữ S tương ứng với câu sai vào ô trống trong bảng sau. (1,0 điểm) Hành vi Đúng Sai 1 1. Đóng thuế đúng thời hạn. 2 2. Kết hợp với hộ kinh doanh tham ô thuế nhà nước. 3 3. Dùng tiền thuế làm việc cá nhân. 4 4. Nộp thuế đúng quy định. II.Tự Luận. (6,0 điểm) Câu1:Thuế có tác dụng gì đối với sự phát triển kinh tế -xã hội của đất nước?(1,0 điêm) Câu 2: Vì sao nói tình yêu chân chính là cơ sở của hôn nhân? ( 1,0 điểm) Câu 3: Em sẽ làm gì nếu bạn em (bằng tuổi em) muốn bỏ học để đi lấy chồng? (2,0 điểm)
 4. Câu 4: Tình huống : (2,0 điểm) Hà 15 tuổi đang còn đi học lớp 9, do nhà đông em, gia đình khó khăn, Hà muốn cóviệc làm để giúp đỡ bố mẹ . a.Theo em, Hà có thể tìm việc bằng cách nào?(Em tìm ít nhất 4 cách) b. Trong các cách trên, em chọn cách nào là hợp lí nhất? Vì sao? Bài làm . . . .
 5. TrườngTHCS NG. Thị Minh Khai. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II. NĂM 2014-2015 Lớp: 9/ Môn: GDCD. Thời gian: 45 phút Họ và tên: Ngày kiểm tra: / 02 / 2015 ĐIỂM Lời phê của giáo viên Đề 2. I.Trắc Nghiệm. (4,0 điểm) Câu 1. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu của câu trả lời đúng nhất. ( 2,0 điểm) 1. Đối với những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại, Nhà nước cấm những đối tượng lao động nào sau đây? a. Dưới 18 tuổi b. Đủ 18 tuổi c. 20 tuổi d. 22 tuổi 2. Những hành vi nào sau đây trái với quy định của pháp luật Việt Nam. a.Kết hôn không phân biệt tôn giáo. b. Kết hôn với người nước ngoài. c. Kết hôn khi đang có vợ, có chống. d. Kết hôn do nam nữ tình nguyện. 3. Đối tượng nào sau đây phải chịu thuế thu nhập đặc biệt? a. Sản xuất nước sạch, đồ dùng dạy học. c .Sản xuất ô tô từ 5 chỗ ngồi trở lên. b. Dịch vụ tư vấn pháp luật. d Xuất và nhập khẩu lương thực, thực phẩm 4. Trường hợp nào sau đây không được miễn thuế. a.Bị thiên tai lũ lụt. b.Quen biết với nhân viên thuế vụ. c. Cán bộ, công nhân viên về hưu kinh doanh buôn bán nhỏ. d. Người già yếu, kinh doanh lặt vặt chỉ đủ đảm bảo mức sống tối thiểu. Câu 2. Điền những cụm từ còn thiếu vào chỗ trống sao cho đúng với nội dung bài học. ( 1,0 điểm). Thuế là một phần thu nhập mà (1) và (2)có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu cho những công việc chung. Cầu 3. Hãy ghi chữ Đ tương ứng với câu đúng, chữ S tương ứng với câu sai vào ô trống trong bảng sau: (1,0 điểm) Hành vi Đúng Sai 1 1.Người kinh doanh phải kê khai đúng số vốn. 2. Kinh doanh các mặt hàng nhỏ không phải kê khai. 3 3. Kinh doanh đúng ngành đã kê khai. 4. Kinh doanh hàng lậu, hàng giả. II.Tự Luận. (6,0 điểm) Câu 1: Hãy nêu các quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh?(1,0 điểm) Câu 2:Vì sao pháp luật lại có những quy định chặt chẽ về hôn nhân và gia đình?(1,0 điểm) Câu 3: Em sẽ làm gì nếu bạn em (bằng tuổi em) muốn bỏ học để đi lấy chồng? (2,0 điểm) Câu 4: Tình huống : (2,0 điểm)
 6. Hà 15 tuổi đang còn đi học lớp 9, do nhà đông em, gia đình khó khăn, Hà muốn có việc làm để giúp đỡ bố mẹ . a.Theo em, Hà có thể tìm việc bằng cách nào?(Em tìm ít nhất 4 cách) b. Trong các cách trên, em chọn cách nào là hợp lí nhất? Vì sao? Bài làm . .
 7. Đề 1 Câu Nội dung hướng dẫn chấm Biểu điểm Trắc nghiệm(4,0 điểm) 1 1.c 2.c 3.b 4.b 2,0 Mỗi ý đúng thì được 0,5 điểm. 2 1.Hình thức 2. Quy mô. 1,0 Mỗi ý đúng thì được 0,5 điểm 1,0 3 1.Đ 2.S 3. S 4. Đ Mỗi ý đúng được 0,25 điểm. Tự luận. Thuế có tác dụng ổn định thị trường,điều chỉnh cơ cấu kinh tế, góp phần 1,0 1 đảm bảo phát triển kinh tế theo định hướng của Nhà nước. (1,0 điểm) 2 HS có thể nêu suy nghĩ của mình nhưng đảm bảo nêu được các ý 1,0 (1,0 điểm) sau. - Tình yêu chân chính là sự thủy chung, sự đồng cảm, quan tâm sâu sắc, chân thành tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, đó là cơ sở quan trọng của hôn nhân và gia đình hạnh phúc . - Có tình yêu chân chính con người sẽ có sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống . - Nếu kết hôn không dựa trên cơ sở tình yêu chân chính thì dễ dẫn đến tan vỡ hạnh phúc gia đình và hậu quả trực tiếp là con cái của họ 3 HS có thể có nhiều cách trả lời nhưng đảm bảo nêu được (2,0 điểm) Em sẽ khuyên bạn ấy không nên bỏ học để đi lấy chồng.Vì: 2,0 - Lấy đồng sớm dẫn đến sinh con sớm , làm ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến việc học tập, tương lai của bản thân. - Nếu kết hôn sớm thì hôn nhân của bạn sẽ không được pháp luật thừa nhận và bảo vệ vì bạn mới là HS THCS chưa đủ tuổi để kết hôn theo quy định của pháp luật nếu làm như vậy sẽ vi phạm pháp luật về Luật Hôn nhân và gia đình. 4 a.Hà có thể tìm việc bằng cách: (2,0 điểm) Cách 1:Xin làm hợp đồng tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. 0,25 Cách 2: Nhận hàng của cơ sở sản xuất về làm gia công. 0,25 Cách 3: Vay tiền ngân hàng để lập cơ sở SX và thuê thêm lao động. 0,25 Cách 4: Xin vào biên chế làm việc trong các cơ quan nhà nước . 0,25 Lưu ý: HS có thể tìm cách khác nếu đúng 1 cách thì được 0,25 điểm. b.Cách 2 là đúng . 0,5 Vì làm như vậy vừa làm vừa học để nuôi sống bản thân và giúp ích 0,5 cho gia đình
 8. Đề 2 Câu Nội dung hướng dẫn chấm Biểu điểm Trắc nghiệm : 4,0 điểm 1 1. a 2.c 3.c 4.b 2,0 Mỗi ý đúng thì được 0,5 điểm 2 1.Công dân (0,5) 2. Tổ chức kinh tế.(0,5) 1,0 3 1.Đ 2. S 3.Đ 4.S Mỗi ý đúng được 0,25 điểm. 1,0 Tự luận. -Được lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế , ngành nghề và quy mô 1 kinh doanh (1,0 điểm) - Phải kê khai đúng số vốn, kinh doanh đúng ngành, mặt hàng ghi trong giấy phép . - Không được kinh doanh những lĩnh vực mà Nhà nước cấm như matuy, mại dâm, thuốc nổ, vũ khí - Pháp luật quy định chặt chẽ như vậy là vì vấn đề hôn nhân và gia 2 đình trong xã hội được coi trọng, nó thể hiện sự văn minh của một xã (1,0 điểm) hội tiến bộ. - Những quy định đó có ý nghĩa bảo đảm quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. - Để đảm bảo những nguyên tắc cơ bản trong hôn nhân được thực hiện, để đảm bảo sức khỏe công dân, bảo vệ nòi giống và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 3 HS có thể có nhiều cách trả lời nhưng đảm bảo nêu được (2,0 điểm) Em sẽ khuyên bạn ấy không nên bỏ học để đi lấy chồng.Vì: - Lấy đồng sớm dẫn đến sinh con sớm , làm ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến việc học tập, tương lai của bản thân. - Nếu kết hôn sớm thì hôn nhân của bạn sẽ không được pháp luật thừa nhận và bảo vệ vì bạn mới là HS THCS chưa đủ tuổi để kết hôn theo quy định của pháp luật nếu làm như vậy sẽ vi phạm pháp luật về Luật Hôn nhân và gia đình. 4 a.Hà có thể tìm việc bằng cách: (2,0 điểm) Cách 1:Xin làm hợp đồng tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. 0,25 Cách 2: Nhận hàng của cơ sở sản xuất về làm gia công. 0,25 Cách 3: Vay tiền ngân hàng để lập cơ sở SX và thuê thêm lao động. 0,25 Cách 4: Xin vào biên chế làm việc trong các cơ quan nhà nước . 0,25 Lưu ý: HS có thể tìm cách khác nếu đúng 1 cách thì được 0,25 điểm. b.Cách 2 là đúng . Vì làm như vậy vừa làm vừa học để nuôi sống bản thân và giúp ích 0,5 cho gia đình 0,5
 9. KIỂM TRA 1 TIẾT .Năm 2014-2015. Môn :GDCD . Khối 6 A.Mục tiêu. 1.Kiến thức: Chủ đề/ Bài Nội dung chuẩn Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng thấp Vận dụng Tổng cao TN TL TN TL TN TL TN TL 1. Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 2. Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 3. - Số câu: 1 Số điểm: Tỉ lệ: - - Số câu: 1 Số điểm: Tỉ lệ: . Số câu: 1 Số điểm:
 10. Tỉ lệ: Tổng S.C: 2 1,5 2 1,5 1 8 Tổng S. Đ 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 Tổng tỉ lệ: 20% 20% 20% 20% 20% 100% Chủ đề/ Bài Nội dung chuẩn Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng thấp Vận dụng Tổng cao TN TL TN TL TN TL TN TL 1. Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 2. Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 3. - Số câu: 1 Số điểm: Tỉ lệ: - - Số câu: 1 Số điểm: Tỉ lệ: .
 11. Số câu: 1 Số điểm: Tỉ lệ: Tổng S.C: 2 1,5 2 1,5 1 8 Tổng S. Đ 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 Tổng tỉ lệ: 20% 20% 20% 20% 20% 100%