Kiểm tra giữa kì 1 Giáo dục công dân Lớp 9 - Đề 2 - Năm học 2022-2023 (Có hướng dẫn chấm)

docx 6 trang Hàn Vy 02/03/2023 2640
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra giữa kì 1 Giáo dục công dân Lớp 9 - Đề 2 - Năm học 2022-2023 (Có hướng dẫn chấm)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxkiem_tra_giua_ki_1_giao_duc_cong_dan_lop_9_de_2_nam_hoc_2022.docx

Nội dung text: Kiểm tra giữa kì 1 Giáo dục công dân Lớp 9 - Đề 2 - Năm học 2022-2023 (Có hướng dẫn chấm)

  1. KIỂM TRA GIỮA KỲ I – NĂM HỌC 2022 – 2023 (ĐỀ 2) MÔN: GDCD- LỚP 9 Phần I: Trắc nghiệm (3,0đ) Câu 1 Trong những trường hợp sau đây, trường hợp nào thể hiện chí công vô tư? A. Người chí công vô tư chỉ thiệt cho mình. B. Chí công vô tư thể hiện ở cả lời nói và việc làm. C. Chỉ những người có chức quyền mới cần phải chí công vô tư. D. Còn nhỏ không cần chí công vô tư. Câu 2: Theo em chí công vô tư mang lại lợi ích A. cho tập thể và cộng đồng xã hội. B. cho cá nhân. C. cho gia đình. D. cho một nhóm người. Câu 3: Những biểu hiện nào sau đây thể hiện tính tự chủ? A. Biết kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh, tự tin trong mọi tình huống B. Hoang mang, dao động trước khó khăn C. Nóng nảy, vội vàng D. Bị lôi kéo, dụ dỗ vào việc xấu. Câu 4: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện dân chủ? A. Không đóng góp ý kiến trong các cuộc họp của lớp B. Nói tự do trong giờ sinh hoạt lớp C. Tích cực phát biểu ý kiến trong buổi Đại hội chi đội D. Không quan tâm đến công việc chung Câu 5: Kỉ luật là A. quy định chung của cộng đồng. B. quy định của tổ chức xã hội. C. quy định của Nhà nước. D. những quy định chung của cộng đồng, của tổ chức xã hội. Câu 6: Mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật là A. mối quan hệ hai chiều B. mối quan hệ một chiều C. mối quan hệ tốt đẹp D. mối quan hệ đối nghịch Câu 7 : Hành vi nào sau đây thể hiện tính kỉ luật? A. Nói chuyện riêng trong giờ học B. Đi học đúng giờ, làm bài tập đầy đủ, chú ý nghe giảng bài
  2. C. Không mặc đồng phục theo quy định của nhà trường D. Đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm. Câu 8: Biểu hiện nào sau đây không phải là biểu hiện của lòng yêu hòa bình trong cuộc sống hàng ngày? A. Biết lắng nghe người khác. B. Phân biệt đối xử giữa các dân tộc. C. Học hỏi những điều hay của người khác. D. Giao lưu với thanh niên quốc tế. Câu 9: Cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ của Việt Nam A. là cuộc chiến tranh chính nghĩa. B. là cuộc chiến tranh phi nghĩa. C. là cuộc chiến tranh chống khủng bố. D. là cuộc chiến tranh lạnh. Câu 10: Hành vi nào sau đây thể hiện tình hữu nghị giữa các dân tộc? A. Kì thị với người nước ngoài B. Chế nhạo ngôn ngữ của người nước ngoài C. Chế nhạo trang phục của người nước ngoài D. Tôn trọng những nét văn hóa truyền thống của người nước ngoài. Câu 11: Cầu Mĩ Thuận là biểu tượng của sự hợp tác giữa Việt Nam với nước nào dưới đây? A. Việt Nam – Mĩ B. Việt Nam – Nhật Bản C. Việt Nam – Ô-xtray-li-a D. Việt Nam – Pháp. Câu 12: Thế nào là hợp tác cùng phát triển? A. Là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau B. Là vì mục đích riêng C. Là sự đoàn kết, thống nhất D. Là dựa trên sự bình đẳng. Phần II: Tự luận (7,0đ) Câu 1(4,0đ): Thế nào là dân chủ và kỉ luật? lấy ví dụ dân chủ và kỉ luật? Vì sao nói dân chủ và kỉ luật là sức mạnh của tập thể? Câu 2 (3,0đ): Tình huống : Chủ nhật, H được mẹ cho đi chơi phố. Qua các cửa hiệu có nhiều quần áo đúng mốt, bộ nào H cũng thích. Em đòi mẹ mua hết bộ này đến bộ khác làm mẹ rất bực mình. Buổi đi chơi phố mất vui.
  3. a. Em hãy nhận xét việc làm của H? b. Nếu em là H, em sẽ sử sự như thế nào trong tình huống đó ? . ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM: * Phần I: Trắc nghiệm (3,0đ) Mỗi câu trả lời đúng cho 0,25đ câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp B A A C D A B B A D C A án * Phần II: Tự luận (7,0đ) Câu Nội dung Điểm Câu 1 - Dân chủ là mọi người được làm chủ công việc của tập thể 1,0đ (4,0đ) và xã hội, mọi người phải được biết, được cùng tham gia bàn bạc, góp phần thực hiện, giám sát những công việc chung của tập thể và xã hội có liên quan đến mọi người, đến cộng đồng và đất nước. VD: - Kỉ luật là những quy định chung của cộng đồng, của một tổ 1,0đ chức xã hội, nhằm tạo ra sự thống nhất hành động để đạt chất lượng, hiệu quả trong công việc vì mục tiêu chung. VD: Nhận định: “Dân chủ và kỷ là sức mạnh của tập thể” là hoàn 0.25đ toàn đúng vì: - Dân chủ là để mọi người thể hiện và phát huy tiềm 0,5đ năng trí tuệ của mình đóng góp vào những công việc của tập thể, dân chủ tạo ra những hoạt động công khai để mọi người được biết, được bàn, được góp phần thực hiện và giám sát những công việc chung của tập thể. - Kỷ luật là điều kiện tạo nên tính thống nhất trong hành động, là điều kiện cho dân chủ hoạt động có hiệu quả. 0,25đ - Vì vậy thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật sẽ góp phần tạo ra sự thống nhất cao về ý chí, nhận thức và hành động của mọi người, 0.5đ tạo cơ hội cho mọi người phát triển, xây dựng được quan hệ xã hội tốt đẹp và nâng cao hiệu quả chất lượng lao động, tổ chức tốt các hoạt động xã hội. Câu 2 HS có thể có nhiều cách diễn đạt khác nhau, nhưng cần nêu được (3,0đ) các ý cơ bản sau : 1,5
  4. a. Việc làm của H biểu hiện là người không có tính tự chủ, đúng ra H nên chọn một bộ, đằng này bộ nào H cũng thích, vì vậy hành vi của H làm mẹ bực mình 1,5 đ b. Nếu em là H, em sẽ không làm như vậy, em chỉ chọn một bộ quần áo, vì như vậy mới thể hiện là người có tính tự chủ MA TRẬN: Cấp độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TNKQ TL TNKQ TL VD thấp VD cao Cộng Tên chủ đề ( TL) (TL) 1. Nhận biết - Hiểu Chí những lợi ích hành vi của chí công chí công công vô vô tư vô tư tư Số câu: 1 1 2 S.điểm: 0,25 0,25 0, 5 Tỉ lệ: 2,5% 5% 5% 2. Nhận biết Hiểu Bảo vệ được biểu tác hại hoà bình hiện của không chiến phải là tranh yêu hòa binh Số câu: 1 1 2 S.điểm: 0,25 0,25 0, 5 Tỉ lệ: 2,5% 2,5% 5% 3. Nhận biết 1 Tình hữu hành vi 0,25 thể hiện nghị 2,5% thế giới tình hữu nghị giữa các dân tộc trên TG
  5. Số câu: 1 S.điểm: 0,25 Tỉ lệ: 5% 4. Dân -Nhận biết nêuđượ Hiểu Hiểu chủ và kỉ biểu hiện c thế mối được luật dân chủ nao là quan hệ ý -Nhận biết dân chủ dân chủ nghĩa khái niệm kỉ luật, và kỉ của kỉ luật lấy luật dân được ví Hiểu chủ dụ được và kỉ những luật hành vi thể hiện tính kỉ luật Số câu: 2 ½ 2 1/2 Số điểm: 0,5 2 0,5 2 Tỉ lệ: 5% 20% 5% 20% 5. Nhận biết Học sinh Học sinh những rút ra được đưa ra biểu hiện nhận xét cách xử lí của người thông qua thông qua Tự chủ có tính tự tình huống tnhf chủ huống Số câu: 1 ½ 1/2 2 S điểm: 0,25 1,5 1,5 3,25% Tỉ lệ: 2,5 15% 15% 32,5% 6. Nhận biết Hiểu về Hợp tác khái niệm sự mở cùng về hợp tác rộng phát cùng phát hợp tác triển triển quốc tế Số câu: 1 1 2 Số điểm: 0,25 0,25 0, 5 Tỉ lệ: 2,5% 2,5% 5% T. câu: 7 ½ 5 ½ 1/2 1/2 14
  6. T.điểm: 1,75 2 1,25 2 1,50 15 10 Tỉ lệ: 17,5% 20% 12,5% 20% 15% 15% 100%