Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2022 (Có đáp án)

docx 99 trang Thái Huy 15/02/2024 24142
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2022 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • docxbo_24_de_thi_gdcd_thpt_quoc_gia_2022_co_dap_an.docx

Nội dung text: Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2022 (Có đáp án)

 1. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn DeThi.edu.vn
 2. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn ĐỀ SỐ 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 301 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 81: Theo quy định của pháp luật, người dân bàn bạc và quyết định việc đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi công cộng ở địa phương là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi nào sau đây? A. Cả nước. B. Trung ương. C. Toàn quốc. D. Cơ sở. Câu 82: Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm A. các quy tắc quản lí nhà nước. B. nội quy doanh nghiệp tư nhân. C. thỏa thuận riêng trong dòng họ. D. cách thức điều hành gia đình. Câu 83: Theo quy định của pháp luật, công dân có trình độ chuyên môn cao được Nhà nước tạo điều kiện để phát huy tài năng là thể hiện nội dung của quyền bình đẳng trong lĩnh vực A. truyền thông. B. đối ngoại. C. công nghệ. D. lao động. Câu 84: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung bình đẳng trong kinh doanh là mọi công dân có quyền tự do lựa chọn A. thời điểm đầu cơ tích trữ. B. loại hình doanh nghiệp. C. mức thuế phải nộp. D. phát hành trái phiếu chính phủ. Câu 85: Theo quy định của pháp luật, chỗ ở của công dân đều được Nhà nước và mọi người A. kiểm soát. B. giám sát. C. tôn trọng. D. khám xét. Câu 86: Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với mức thu nhập và A. giá cả xác định. B. năng lực tiếp nhận. C. chất lượng môi trường đầu tư. D. cơ cấu các ngành kinh tế. Câu 87: Một trong những mục đích của hình thức áp dụng pháp luật là các cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra quyết định nhằm chấm dứt A. sự phát triển của xã hội. B. mọi nguồn lực tự nhiên. C. nghĩa vụ cụ thể của công dân. D. các loại hình tín ngưỡng dân gian. Câu 88: Một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội được thể hiện ở việc làm nào sau đây của Nhà nước? A. Từ chối xuất khẩu hàng hóa. B. Quy định mức thuế khác nhau. C. Nâng cao thể lực cho người dân. D. Kiềm chế thương mại điện từ. Câu 89: Theo quy định của pháp luật, mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ các trường hợp đặc biệt mà pháp luật cấm là thể hiện nguyên tắc bầu cử nào sau đây? A. Đại diện. B. Phủ quyết. C. Trực tiếp. D. Phổ thông. Câu 90: Trong quá trình sản xuất, tư liệu lao động bao gồm công cụ lao động, kết cấu hạ tầng và A. hệ thống bình chứa. B. tài nguyên khoáng sản. C. đối tượng lao động. D. kiến trúc thượng tầng. Câu 91: Theo quy định của pháp luật, các dân tộc trong một quốc gia không phân biệt đa số hay thiểu số đều được Nhà nước A. cho chiếm dụng tài nguyên. B. tạo điều kiện phát triển. C. công khai dữ liệu cá nhân. D. bảo mật các di sản văn hóa. Câu 92: Theo quy định của pháp luật, công dân bình đẳng trước Nhà nước và xã hội khi thực hiện nghĩa vụ A. lựa chọn hình thức bảo hiểm. B. ứng dụng trí tuệ nhân tạo. C. thay đổi kết cấu hạ tầng. D. xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Câu 93: Việc Nhà nước tổ chức tiêm một số loại vacxin phòng bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi là thể hiện nội dung nào sau đây của quyền được phát triển? DeThi.edu.vn
 3. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn A. Tham quan di sản văn hóa. B. Được lựa chọn việc làm. C. Tham gia hoạt động sáng tạo. D. Được chăm sóc sức khỏe. Câu 94: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ tài sản được thể hiện ở việc vợ chồng A. thống nhất sử dụng tiền tiết kiệm chung. B. thảo luận các phương pháp nuôi dạy con. C. giúp đỡ nhau phát triển về mọi mặt. D. thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Câu 95: Các văn bản quy phạm pháp luật phải được diễn đạt chính xác, một nghĩa để người dân hiểu và thực hiện đúng là thể hiện tính A. đồng bộ hóa về dữ liệu. B. xác định chặt chẽ về mặt hình thức. C. bảo mật tuyệt đối về mặt nội dung. D. trừu tượng hóa về ngôn ngữ. Câu 96: Theo quy định của pháp luật, việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân chỉ được thực hiện khi có quyết định của chủ thể nào sau đây? A. Ban quản lí khu dân cư. B. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. C. Ban giám đốc công ty. D. Cơ quan truyền thông báo chí. Câu 97: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau là thể hiện A. việc quyết định chính sách giáo dục. B. quyền học thường xuyên, học suốt đời. C. quyền ấn định mức học phí, lệ phí. D. việc định đoạt quy trình tuyển sinh. Câu 98: Theo quy định của pháp luật, hành vi đánh người gây thương tích là xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về A. danh dự, nhân phẩm. B. thân thể, địa vị. C. tính mạng, sức khỏe. D. nhân thân, tài sản Câu 99: Nghĩa vụ mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình là A. trách nhiệm pháp lí. B. truyền thông đối ngoại. C. áp đảo đình công. D. xác lập nhân quyền. Câu 100: Theo quy định của pháp luật, công dân đề nghị cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định xử phạt hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ đối với mình là sử dụng quyền nào sau đây? A. Khiếu nại. B. Phán quyết. C. Truy tố. D. Tố cáo. Câu 101: Công dân sử dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây? A. Bí mật giải cứu các bị can. B. Giúp đỡ đồng phạm bỏ trốn. C. Tự do kết hôn theo luật định. D. Chủ động nộp thuế thu nhập. Câu 102: Theo quy định của pháp luật công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại khi bị A. cưỡng ép trốn đi nước ngoài. A. tung tin đồn không có căn cứ. C. lừa đảo chiếm đoạt tài sản cá nhân. D. nhận quyết định xử phạt chưa thỏa đáng Câu 103: Theo quy định của pháp luật, nhân viên bưu chính vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của khách hàng khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây? A. Công khai nội dung điện tín. B. Báo giá dịch vụ chuyển phát. C. Tăng cước phí điện thoại. D. Từ chối gói cước khuyến mại. Câu 104: Ở phạm vi cả nước, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội khi thực hiện hành vi nào sau đây? A. Góp ý sửa đổi Luật An ninh mạng. B. Tìm hiểu đề án tái định cư. C. Theo dõi quy trình giải quyết tố cáo. . D. Giám sát thu chi ngân sách xã. Câu 105: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của người khác khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây? A. Gây ra thương tích. B. Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. C. Khống chế, bắt và giam giữ. D. Thường xuyên bąo hành. Câu 106: Theo quy định của pháp luật, công dân hưởng quyền được phát triển trong trường hợp nào sau đây? A. Chủ động chuyển quyền tác giả. B. Tham gia các hoạt động văn hóa. C. Chuyển giao quyền nhân thân. D. Thay đổi nội dung trong di chúc. Câu 107: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm hành chính khi thực hiện hành vi nào sau đây? A. Theo dõi diễn biến của vụ án. B. Dùng vũ lực để cướp tài sản. C. Đơn phương hủy bỏ hợp đồng thuê nhà. D. Điều khiển xe ô tô không gắn đủ biển số. DeThi.edu.vn
 4. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 108: Trong quá trình sản xuất, khi được sử dụng để dệt vải, nguyên liệu sợi thuộc loại đối tượng lao động nào sau đây? A. Chưa cho phép sử dụng phổ biến. B. Cần tổ chức tiêu hủy triệt để. C. Phải được loại bỏ hoàn toàn. D. Đã trải qua tác động của lao động. Câu 109: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, việc làm nào sau đây của các chủ thể kinh doanh thể hiện mặt hạn chế của cạnh tranh? A. Điều chỉnh kế hoạch bán hàng. B. Đầu cơ gây rối loạn thị trường. C. Loại bỏ những máy móc lạc hậu. D. Thay đổi chiến lược kinh doanh. Câu 110: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc khi thực hiện hành vi nào sau đây? A. Bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống. B. Tăng cường tương trợ công đồng. C. Chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. D. Phê phán tập quán lạc hậu Câu 111: Do đạt giải cao trong kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia, bạn M được tuyển thẳng vào trường Đại học X phù hợp với nguyện vọng của mình. Bạn M đã hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào sau đây? A. Nhận nguồn trợ cấp xã hội. B. Bồi dưỡng để phát triển tài năng. C. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo. D. Tự do nghiên cứu khoa học. Câu 112: Địa bàn X có ông Q là trưởng công an xã; anh K là công an xã; anh T, vợ chồng anh N và chị S là người dân. Nhận được tin báo chị S tổ chức đánh bạc tại nhà, ông Q cử anh K đến nhà chị S để kiểm tra. Vì chị S kiên quyết không thừa nhận nên anh K đã lớn tiếng xúc phạm chị đồng thời báo cáo tình hình với ông Q. Ngay sau đó, ông Q trực tiếp đến nhà chị S yêu cầu chị về trụ sở để lấy lời khai. Vào thời điểm đó, anh T đã chứng kiến và quay video toàn bộ sự việc. Vốn có mâu thuẫn với chị S, anh T đăng công khai đoạn video đó lên mạng xã hội. Vì có rất nhiều bình luận tiêu cực về mình dưới bài đăng của anh T, chị S đến gặp và yêu cầu anh T gỡ bài đăng trên. Do anh T không đồng ý nên hai bên xảy ra xô xát, anh T vô ý làm chị S bị ngã gãy tay. Biết anh K đã đến nhà và xúc phạm vợ mình, anh N đã tìm gặp anh K yêu cầu anh công khai xin lỗi nhưng bị anh K đẩy ngã gây chấn thương. Những ai sau đây vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm vua vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân? A. Anh K và anh N. B. Anh K và ông Q. C. Anh T và anh K. D. Anh T và ông Q. Câu 113: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi viết xong phiếu bầu của mình và của chồng, bà N đưa hai phiếu bầu trên cho chị T hàng xóm xem đồng thời nhờ và được chị T nhận lời bỏ phiếu giúp mình. Phát hiện chị T sửa lại phiếu bầu của bà N, chị H là thành viên tổ bầu cử đã lấy phiếu của bà N mà chị T vừa sửa để kiểm tra. Bà N, chị T và chị H cùng vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây? A. Trực tiếp. B. Phổ thông. C. Bình đẳng. D. Bỏ phiếu kín. Câu 114: Anh V là chủ một đại lí thu mua nông sản, anh D là chủ một cửa hàng chế biến thức ăn nhanh. Cơ sở kinh doanh của anh D và anh V luôn tuân thủ đúng các quy định về bảo vệ môi trường là thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật? A. Tính khái quát về thuật ngữ. B. Tính bảo mật của văn bản. C. Tính quy phạm phổ biến. D. Tính đa nghĩa về nội dung. Câu 115: Doanh nghiệp X có ông V là giám đốc; chị S, chị Q và anh T là nhân viên. Hằng năm, anh T và chị Q đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khi cơ quan có chủ trương cử nhân viên đi học nâng cao trình độ, anh T và chị Q đã hoàn thiện hồ sơ đồng thời nộp cho ông V để đăng kí theo quy định. Trong cuộc họp bình xét, vì chị Q vắng mặt do con của chị bị ốm nên ông V quyết định cử anh T. Bất mãn vì không được chọn, chị Q thường xuyên đi làm muộn và không hoàn thành công việc theo yêu cầu. Được chị S giới thiệu, chị B là người đang có nhu cầu xin việc làm đã tìm gặp ông V để được tạo điều kiện nhận vào làm việc thay thế vị trí của chị Q. Biết chuyện, anh P là anh rể của chị Q đang là giám đốc một công ty tư nhân đã ép buộc khiến chị Q phải bỏ việc ở cơ quan cũ về làm việc cho anh để trừ khoản nợ mà vợ chồng chị đã vay. Những ai sau đây vi phạm nội dung bình đẳng trong lao động? A. Ông V, chi Q và anh P. B. Chị Q, chị B và anh P. C. Chị Q, chị S và ông V. D. Ông V, chị S và chị B. DeThi.edu.vn
 5. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 116: Tại cuộc họp thôn X, bà V lên tiếng phản đối mức đóng góp xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng mà ông T là trưởng thôn đã đưa ra ý kiến trong cuộc họp. Thấy không khí căng thẳng, bà H là cán bộ Hội phụ nữ đã mời bà V ra ngoài. Bà V và ông T đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân? A. Áp đặt thông tin B. Chủ động thẩm định. C. Điều tiết cộng đồng. D. Tự do ngôn luật. Câu 117: Sau khi nhận bằng cử nhân, anh V cùng anh H trở về quê nhà. Anh V và anh H vừa tham gia thực hiện dự án khôi phục lễ hội truyền thống của dân tộc mình vừa nhận dạy ngoại ngữ miễn phí cho các em nhỏ vùng cao. Chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho hai anh mượn nhà văn hóa làm phòng dạy học. Việc làm của anh V và anh H thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc ở phương diện nào sau đây? A. Đối ngoại. B. Chính trị. C. Quốc phòng, an ninh D. Văn hóa, giáo dục. Câu 118: Anh N là giám đốc công ty tư nhân X bị ông P là chủ đất đe dọa do anh cố tình trì hoãn thanh toán số tiền thuê nhà xưởng theo đúng thời gian thỏa thuận trong hợp đồng. Đồng thời, anh N đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 200 triệu đồng của khách hàng để mở rộng cơ sở sản xuất. Những hành vi trên của anh N đã vi phạm pháp luật nào sau đây? A. Hành chính và dân sự. B. Hình sự và dân sự. C. Dân sự và kỉ luật. D. Kỉ luật và hành chính. Câu 119: Ông K là giám đốc; anh M và anh Q là nhân viên cùng làm việc tại doanh nghiệp nhà nước X. Khi bị anh Q cung cấp bằng chứng về việc mình đã tuyển dụng chị T vào vị trí kế toán dù chị chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, ông K đã chỉ đạo chị T ngụy tạo tình huống để vu khống anh Q mắc sai phạm trong công việc. Dựa vào đó, ông K thực hiện quy trình và ra quyết định kỉ luật buộc thôi việc đối với anh Q. Nhân cơ hội này, chị T cố ý thanh toán không đủ các khoản phụ cấp cho anh Q. Vì có quan hệ họ hàng và được anh Q kể lại sự việc, anh M gửi đơn tới ông N là cán bộ có thẩm quyền đề nghị ông xem xét và giải quyết sự việc cho anh Q. Do đã nhận 20 triệu đồng của ông K nên ông N hủy đơn của anh M. Được anh M thông tin về việc làm của ông N, anh Q bí mật tung tin đồn thất thiệt khiến uy tín của anh M bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hành vi của những ai sau đây không phải là đối tượng có thể vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo? A. Ông K, ông N và chị T. B. Anh M, chị T và anh Q. C. Anh M, anh Q và ông N. D. Ông N, anh M và ông K. Câu 120: Vợ chồng chị M, anh P có con trai 10 tuổi là cháu B; anh Q, anh N là nhân viên ở một công ty nhà nước, trong đó anh N là anh họ của chị M. Một lần, được chị M nhờ trông giữ cháu B là bạn cùng lớp với con trai mình, anh Q đã đưa con trai và cháu B đến phòng điều hành hệ thống điện trong ca trực của mình. Vì tò mò, cháu B bật công tắc điện làm hỏng một hệ thống máy sản xuất nên anh Q đã đến gặp chị M yêu cầu bồi thường. Bức xúc vì chị M tránh mặt, anh Q đã liên tục gọi điện thoại nhằm gây sức ép với chị M. Biết được thông tin từ vợ, anh P là lao động tự do đã tự ý nghỉ làm và nhờ anh N đến nhà anh Q để giúp mình hòa giải. Nhận được điện thoại của anh P, anh N vội vàng bỏ ca trực để cùng anh P đến nhà anh Q. Tại đây, do anh Q không đồng ý với mức bồi thường nên hai bên đã xảy ra xô xát, anh N và anh P vô ý làm hỏng một số tài sản của gia đình anh Q. Những ai sau đây vừa phải chịu trách nhiệm dân sự vừa phải chịu trách nhiệm kỷ luật? A. Anh Q và anh P. B. Chị M và anh Q. C. Anh Q và anh N. D. Anh P và anh N. DeThi.edu.vn
 6. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn ĐÁP ÁN DeThi.edu.vn
 7. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn ĐỀ SỐ 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 302 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 81. Theo quy định của pháp luật, hành vi cố ý tung tin xấu nhằm hạ uy tín của người khác là xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về A. tính mạng, sức khỏe. B. hồ sơ tư pháp. C. danh dự, nhân phẩm. D. bí mật thư tín. Câu 82. Theo quy định của pháp luật, công dân bình đẳng trước Nhà nước và xã hội khi thực hiện nghĩa vụ A. thành lập doanh nghiệp tư nhân. B. đóng góp quỹ bảo trợ xã hội. C. xây dựng nền quốc phòng toàn dân. D. đầu tư các dự án kinh tế. Câu 83. Theo quy định của pháp luật, chỗ ở của công dân đều được Nhà nước và mọi người A. tôn trọng. B. kiểm soát. C. xâm nhập. D. theo dõi. Câu 84. Theo quy định của pháp luật, người dân bàn bạc và quyết định việc đóng góp xây dựng nông thôn mới ở địa phương là thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi nào sau đây? A. Cơ sở. B. Trung ương. C. Quốc gia. D. Cả nước. Câu 85. Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các A. quy ước hoạt động cộng đồng. B. quy tắc quản lí nhà nước. C. quy trình phân phối sản phẩm. D. quy chế nội bộ công ty tư nhân. Câu 86. Một trong những mục đích của hình thức áp dụng pháp luật là các cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra quyết định làm phát sinh A. những quan điểm trái chiều. B. tất cả nhu cầu của cá nhân. C. mọi giao dịch dân sự. D. các quyền cụ thể của công dân. Câu 87. Một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội được thể hiện việc làm nào sau đây của Nhà nước? A. Làm giảm tỷ lệ người mắc bệnh. B. Kiềm chế thương mại điện tử. C. Từ chối xuất khẩu hàng hóa. D. Quy định mức thuế khác nhau. Câu 88. Công dân trực tiếp đóng góp ý kiến về tình trạng ô nhiễm môi trường ở địa phương với đại biểu Quốc hội trong dịp đại biểu tiếp xúc cử tri là thực hiện quyền nào sau đây? A. Sáng tạo. B. Bảo hộ danh dự. C. Học tập. D. Tự do ngôn luận. Câu 89. Theo quy định của pháp luật, công dân có trình độ chuyên môn cao được Nhà nước tạo điều kiện để phát huy tài năng là thể hiện nội dung của quyền bình đẳng trong lĩnh vực A. thông tin. B. thương mại. C. kiểm toán. D. lao động. Câu 90. Một trong những mục đích của việc áp dụng trách nhiệm pháp lí đối với người vi phạm pháp luật là A. chấm dứt mọi nguồn thu nhập. B. triệt tiêu mọi nhu cầu cá nhân. C. kiềm chế mọi việc làm trái pháp luật. D. hủy bỏ mọi loại giao dịch. Câu 91. Theo quy định của pháp luật, công dân báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi làm giả căn cước công dân của người khác là sử dụng quyền nào sau đây? A. Tố cáo. B. Truy tố. C. Khiếu nại. D. Khởi kiện. Câu 92. Theo quy định của pháp luật, mỗi cử tri đều được tự viết phiếu và bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu là thể hiện nguyên tắc bầu cử nào sau đây? A. Phổ thông. B. Gián tiếp. C. Trực tiếp. D. Đại diện. DeThi.edu.vn
 8. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 93. Việc Nhà nước tổ chức tuyên truyền đến người dân về các biện pháp phòng, chống tội phạm trên không gian mạng là thể hiện nội dung nào sau đây củy quyền được phát triển? A. Được lựa chọn việc làm. B. Được bảo trợ xã hội. C. Được cung cấp thông tin. D. Được chăm sóc sức khỏe. Câu 94. Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất của cải vật chất bao gồm sức lao động, tư liệu lao động và A. đối tượng lao động. B. hạn mức kinh doanh. C. khả năng thu nhập. D. cơ cấu kinh tế. Câu 95. Theo quy định của pháp luật, công dân được học từ thấp đến cao thông qua việc tham gia các kì thi tuyển sinh hoặc xét tuyển là thực hiện A. việc quyết định chính sách giáo dục. B. việc định đoạt quy trình tuyển sinh. C. quyền cấp văn bằng tốt nghiệp. D. quyền học tập không hạn chế. Câu 96. Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nhân thân được thể hiện ở việc vợ, chồng A. tự định đoạt tài sản riêng. B. tôn trọng ý kiến của nhau. C. lựa chọn giới tính thai nhi. D. áp đặt vị trí việc làm. Câu 97. Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng A. dư luận xã hội B. quyền lực nhà nước. C. thói quen vùng miền. D. ý thức tự nguyện. Câu 98. Theo quy định của pháp luật, các dân tộc trong một quốc gia không phân biệt đa số hay thiểu số đều được Nhà nước A. ấn định một nơi cư trú. B. cho phép sở hữu đất đai. C. áp đặt mức thu nhập. D. đầu tư phát triển kinh tế. Câu 99. Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung bình đẳng trong kinh doanh là mọi doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ A. điều chỉnh quy mô sản xuất. B. áp dụng công nghệ sinh học. C. liên kết hợp tác quốc tế. D. bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Câu 100. Quy luật giá trị yêu cầu việc sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở A. giá trị sử dụng của hàng hóa. B. thời gian lao động cá biệt tối thiểu. C. thời gian lao động xã hội cần thiết. D. giá trị thặng dư được tạo ra. Câu 101. Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc khi thực hiện hành vi nào sau đây? A. Bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống. B. Tham gia sinh hoạt cộng đồng. C. Chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. D. Bác bỏ quan điểm trái chiều. Câu 102. Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại khi nhận A. dự án hợp tác đầu tư nước ngoài. B. kế hoạch thử nghiệm vacxin. C. thông tin do nhân chứng cung cấp. D. quyết định xử phạt chưa thỏa đáng. Câu 103. Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa việc làm nào sau đây của các chủ thể kinh doanh thể hiện mặt hạn chế của cạnh tranh? A. Quản lí nhân sự trực tuyến. B. Đầu cơ gây rối loạn thị trường. C. Bảo mật chiến lược đầu tư. D. Sử dụng các nguyên liệu hữu cơ. Câu 104. Theo quy định của pháp luật, công dân thi hành pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây? A. Tàng trữ vũ khí quân dụng. B. Vận chuyển trái phép pháo nổ. C. Lưu hành các loại tiền giả. D. Tham gia bảo vệ Tổ quốc. Câu 105. Theo quy định của pháp luật, công dân hưởng quyền được phát triển trong trường hợp nào sau đây? A. Tham gia các hoạt động văn hóa. B. Chuyển giao quyền nhân thân. C. Thay đổi nội dung trong di chúc. D. Chủ động chuyển quyền tác giả. Câu 106. Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm nguyên tắc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khi thực hiện hành vi nào sau đây? A. Sao chép nội dung phiếu bầu của người khác. B. Tìm hiểu danh sách các ứng cử viên. DeThi.edu.vn
 9. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn C. Giám sát quy trình niêm phong hòm phiếu. D. Tham khảo lí lịch trích ngang của đại biểu. Câu 107. Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm hành chính khi thực hiện hành vi nào sau đây? A. Tổ chức trốn khỏi cơ sở giam giữ. B. Sử dụng trái phép lòng đường đô thị. C. Bắt người đang bị truy nã. D. Chế tạo vũ khí quân dụng. Câu 108. Theo quy định của pháp luật, nhân viên bưu chính vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín điện thoại, điện tín của khách hàng khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây? A. Tính sai cước phí vận chuyển. B. Đăng kí tài khoản thư điện tử. C. Công khai nội dung điện tín. D. Từ chối gói cước khuyến mại. Câu 109. Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của người khác khi thực hiện hành vi nào sau đây? A. Theo dõi nghi can vụ án. B. Khống chế tù nhân vượt ngục. C. Đánh người khác gây thương tích. D. Giam giữ người bị tinh nghi. Câu 110. Trong nền kinh tế hàng hóa, công dân dùng tiền để nộp thuế thu nhập cá nhân là thể hiện chức năng nào sau đây của tiền tệ? A. Thước đo giá trị. B. Phương tiện thanh toán. C. Điều tiết sản xuất. D. Cung cấp thông tin. Câu 111. Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi nhận phiếu bầu, vì có việc đột xuất nên anh V đã nhờ chị H viết hộ phiếu bầu cho hai vợ chồng anh theo ý của anh V. Biết chị H đang viết phiếu bầu giúp cho anh V, ông T thành viên tổ bầu cử đã nhờ và được chị H đồng ý sửa lại nội dung trong phiếu bầu của anh V theo ý của ông T. Sau đó, chị H đã bỏ phiếu của mình và phiếu của vợ chồng anh V vào hòm phiếu. Chị H, ông T và anh V cùng vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây? A. Bình đẳng. B. Phổ thông. C. Bỏ phiếu kín. D. Trực tiếp. Câu 112. Phát hiện anh H phá khóa vào nhà mình để trộm tài sản, anh M đã giữ anh H trong nhà kho của gia đình. Biết chuyện, bà V là mẹ anh H đến nhà anh M xin lỗi và thỏa thuận bồi thường. Do gia đình anh M đi vắng, thấy cửa không khóa nên bà V đã tự ý vào nhà tìm kiếm anh H. Bà V và anh H cùng vi phạm quyền nào sau đây của công dân? A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. B. Được pháp luật bảo hộ về danh dự. C. Bất khả xâm phạm về tài sản. D. Được pháp luật bảo hộ về thân thể. Câu 113. Sau khi cùng tốt nghiệp đại học, anh V tham gia phát triển kinh tế gia đình, chị P nhận dạy ngoại ngữ miễn phí cho các em nhỏ vùng cao. Tại cuộc họp lấy ý kiến của nhân dân về việc triển khai dự án tái định cư của chính quyền xã, anh V phát biểu về những bất cập của dự án còn chị P đã đề xuất một số giải pháp tháo gỡ khó khăn trên. Anh V và chị P cùng thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc ở phương diện nào sau đây? A. Kinh tế. B. Văn hóa, đối ngoại. C. Quốc phòng, an ninh. D. Chính trị. Câu 114. Anh N là lao động tự do đã thuê nhà của bà M trong thời hạn một năm. Tại đây, anh N chế tạo trái phép một số loại vũ khí quân dụng để dùng vào mục đích cá nhân. Trong quá trình thực hiện công việc của mình, anh N đã làm hỏng một số tài sản có giá trị của bà M trong ngôi nhà anh thuê. Những hành vi trên của anh N đã vi phạm pháp luật nào sau đây? A. Kỉ luật và dân sự. B. Hành chính và hình sự. C. Dân sự và hành chính. D. Hình sự và dân sự. Câu 115. Anh H ở địa phương X đã nghiên cứu, chế tạo thành công sản phẩm tiêu dùng thân thiện với môi trường từ lá cây bàng biển và được nhiều khách hàng đón nhận. Anh H đã thực hiện quyền sáng tạo ở nội dung nào sau đây? A. Quản lí khoa học, công nghệ. B. Kết nối thông tin nội bộ. C. Tự do phát minh, sáng chế. D. Sử dụng nguồn vốn ưu đãi. Câu 116. Ông S là giám đốc, anh K và anh M là nhân viên cùng làm việc tại doanh nghiệp nhà nước X. Khi bị anh M cung cấp bằng chứng về việc mình đã tuyên dụng chị Q vào vị trí kế toán dù chị chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, ông S đã chỉ đạo chị Q ngụy tạo tình huống để vu khống anh M mắc sai phạm trong công việc. Dựa vào đó, ông S thực hiện quy trình và ra quyết định kỉ luật buộc thôi việc đối với anh M. Nhân cơ hội này, chị Q cố ý thanh toán không đủ các khoản phụ cấp cho anh M. Vì có quan hệ họ hàng và được anh M kể lại sự việc, anh K gửi đơn tới ông T là cán bộ có thẩm quyền để nghị ông xem xét và giải quyết sự việc cho anh M. Do đã nhận 20 triệu đồng của ông S nên ông Thủy đơn của anh K. Được anh K thông tin về việc làm của ông T, anh M bí mật tung tin DeThi.edu.vn
 10. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn đồn thất thiệt khiến uy tín của ông T bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hành vi của những ai sau đây không phải là đối tượng có thể vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo? A. Anh K, anh M và ông T. B. Ông T, anh K và ông S. C. Anh K, chị Q và anh M. D. Ông S, ông T và chị Q. Câu 117. Doanh nghiệp X có ông S là giám đốc, chị V, chị T và anh B là nhân viên. Hằng năm, anh B và chị T đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khi cơ quan có chủ trương cử nhân viên đi học nâng cao trình độ, anh B và chị T đã hoàn thiện hồ sơ đồng thời nộp cho ông S để đăng kí theo quy định. Trong cuộc họp bình xét, vì chị T vắng mặt do con của chị bị ốm nên ông S quyết định cử anh B. Bất mãn vì không được chọn, chị T thường xuyên đi làm muộn và không hoàn thành công việc theo yêu cầu. Được chị V giới thiệu, chị P là người đang có nhu cầu xin việc làm đã tìm gặp ông S để được tạo điều kiện nhận vào làm việc thay thế vị trí của chị T. Biết chuyện, anh Qlà anh rể của chị T đang là giám đốc một công ty tư nhân đã ép buộc khiến chị T phải bỏ việc ở cơ quan cũ về làm việc cho anh để trừ khoản nợ mà vợ chồng chị đã vay. Những ai sau đây vi phạm nội dung bình đẳng trong lao động? A. Ông S, chị T và anh Q. B. Chị T, anh Q và chị P. C. Ông S, chị V và chị P. D. Chị T, chị V và ông S. Câu 118. Địa bàn X có ông K là trưởng công an xã, anh N là công an xã; anh S, vợ chồng anh T và chị P. là người dân. Nhận được tin báo chị P tổ chức đánh bạc tại nhà, ông K cử anh N đến nhà chị P để kiểm tra. Vì chị P kiên quyết không thừa nhận nên anh N đã lớn tiếng xúc phạm chị đồng thời báo cáo tình hình với ông K. Ngay sau đó, ông K trực tiếp đến nhà chị P yêu cầu chị về trụ sở để lấy lời khai. Vào thời điểm đó, anh S đã chứng kiến và quay video toàn bộ sự việc. Vốn có mâu thuẫn với chị P, anh S đăng công khai đoạn video đó lên mạng xã hội. Vì có rất nhiều bình luận tiêu cực về mình dưới bài đăng của anh S, chị P đến gặp và yêu cầu anh S gỡ bài đăng trên. Do anh S không đồng ý nên hai bên xảy ra xô xát, anh S vô ý làm chị P bị ngã gãy tay. Biết anh N đã đến nhà và xúc phạm vợ mình, anh T đã tìm gặp anh N yêu cầu anh công khai xin lỗi nhưng bị anh N đẩy ngã gây chấn thương. Những ai sau đây vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân? A. Anh N và anh T. B. Anh S và anh N. C. Anh S và ông K. D. Anh N và ông K. Câu 119. Vợ chồng chị K, anh D có con trai 10 tuổi là cháu B; anh G, anh S là nhân viên ở một công ty nhà nước, trong đó anh S là anh họ của chị K. Một lần, được chị K nhờ trông giữ cháu B là bạn cùng lớp với con trai mình, anh G đã đưa con trai và cháu B đến phòng điều hành hệ thống điện trong ca trực của mình. Vì tò mò, cháu B bật công tắc điện làm hỏng một hệ thống máy sản xuất nên anh G đã đến gặp chị K yêu cầu bồi thường. Bức xúc vì chị K tránh mặt, anh G đã liên tục gọi điện thoại nhằm gây sức ép với chị K. Biết được thông tin từ vợ, anh D là lao động tự do đã tự ý nghỉ làm và nhờ anh S đến nhà anh G để giúp mình hòa giải. Nhận được điện thoại của anh D, anh S vội vàng bỏ ca trực để cùng anh D đến nhà anh G. Tại đây, do anh G không đồng ý với mức bồi thường nên hai bên đã xảy ra xô xát, anh S và anh D vô ý làm hỏng một số tài sản của gia đình anh G. Những ai sau đây vừa phải chịu trách nhiệm dân sự vừa phải chịu trách nhiệm kỉ luật? A. Anh D và anh S. B. Chị K và anh G. C. Anh G và anh D. D. Anh G và anh S. Câu 120. Chị H là chủ một nhà hàng ẩm thực, anh A là chủ một đại lý thuốc tân dược. Cơ sở kinh doanh của chị H và anh A luôn đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách hàng là thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật? A. Tính đa nghĩa về nội dung. B. Tính quy phạm phổ biến. C. Tính khái quát về thuật ngữ. D. Tính bảo mật của văn bản. HẾT ĐÁP ÁN 81.C 82.C 83.A 84.A 85.B 86.D 87.A 88.D 89.D 90.C 91.A 92.C 93.C 94.A 95.D 96.B 97.B 98.D 99.D 100.C 101.C 102.D 103.B 104.D 105.A 106.A 107.B 108.C 109.C 110.B 111.C 112.A 113.D 114.D 115.C 116.C 117.A 118.B 119.D 120.B DeThi.edu.vn
 11. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn ĐỀ SỐ 3 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 303 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 81: Theo quy định của pháp luật, công dân bình đẳng trước Nhà nước và xã hội khi thực hiện nghĩa vụ A. ứng dụng trí tuệ nhân tạo. B. xây dựng nền quốc phòng toàn dân. C. lựa chọn hình thức bảo hiểm. D. thay đổi kết cấu hạ tầng. Câu 82: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung bình đẳng trong kinh doanh là mọi công dân có quyền tự do lựa chọn A. loại hình doanh nghiệp. B. mức thuế phải nộp. C. phát hành trái phiếu chính phủ. D. thời điểm đầu cơ tích trữ. Câu 83: Một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội được thể hiện ở việc làm nào sau đây của Nhà nước? A. Quy định mức thuế khác nhau. B. Kiềm chế thương mại điện tử. C. Từ chối xuất khẩu hàng hóa. D. Nâng cao thể lực cho người dân. Câu 84: Theo quy định của pháp luật, các dân tộc trong một quốc gia không phân biệt đa số hay thiểu số đều được Nhà nước A. công khai dữ liệu cá nhân. B. tạo điều kiện phát triển. C. bảo mật các di sản văn hóa. D. cho chiếm dụng tài nguyên. Câu 85: Theo quy định của pháp luật, chỗ ở của công dân đều được Nhà nước và mọi người A. tôn trọng. B. khám xét. C. giám sát. D. kiểm soát. Câu 86: Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với mức thu nhập và A. năng lực tiếp nhận. B. cơ cấu các ngành kinh tế. C. chất lượng môi trường đầu tư. D. giá cả xác định. Câu 87: Theo quy định của pháp luật, việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân chỉ được thực hiện khi có quyết định của chủ thể nào sau đây? A. Cơ quan truyền thông báo chí. B. Ban giám đốc công ty. C. Ban quản lí khu dân cư. D. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Câu 88: Theo quy định của pháp luật, người dân bàn bạc và quyết định việc đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi công cộng ở địa phương là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi nào sau đây? A. Trung ương. B. Cả nước. C. Toàn quốc. D. Cơ sở. Câu 89: Theo quy định của pháp luật, mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ các trường hợp đặc biệt mà pháp luật cấm là thể hiện nguyên tắc bầu cử nào sau đây? A. Phổ thông. B. Phủ quyết. C. Đại diện. D. Trực tiếp. Câu 90: Theo quy định của pháp luật, công dân có trình độ chuyên môn cao được Nhà nước tạo điều kiện để phát huy tài năng là thể hiện nội dung của quyền bình đẳng trong lĩnh vực A. lao động. B. công nghệ. C. truyền thông. D. đối ngoại. Câu 91: Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm A. thỏa thuận riêng trong dòng họ. B. nội quy doanh nghiệp tư nhân. C. các quy tắc quản lí nhà nước. D. cách thức điều hành gia đình. Câu 92: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ tài sản được thể hiện ở việc vợ, chồng A. giúp đỡ nhau phát triển về mọi mặt. B. thống nhất sử dụng tiền tiết kiệm chung. C. thảo luận các phương pháp nuôi dạy con. D. thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Câu 93: Theo quy định của pháp luật, công dân đề nghị cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định xử phạt hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ đối với mình là sử dụng quyền nào sau đây? DeThi.edu.vn
 12. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn A. Truy tố. B. Tố cáo. C. Phán quyết. D. Khiếu nại. Câu 94: Trong quá trình sản xuất, tư liệu lao động bao gồm công cụ lao động, kết cấu hạ tầng và A. tài nguyên khoáng sản. B. kiến trúc thượng tầng. C. đối tượng lao động. D. hệ thống bình chứa. Câu 95: Các văn bản quy phạm pháp luật phải được diễn đạt chính xác, một nghĩa để người dân hiểu và thực hiện đúng là thể hiện tính A. bảo mật tuyệt đối về mặt nội dung. B. trừu tượng hóa về ngôn ngữ. C. đồng bộ hóa về dữ liệu. D. xác định chặt chẽ về mặt hình thức. Câu 96: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau là thể hiện A. quyền ấn định mức học phí, lệ phí. B. việc quyết định chính sách giáo dục. C. quyền học thường xuyên, học suốt đời. D. việc định đoạt quy trình tuyển sinh. Câu 97: Nghĩa vụ mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình là A. áp đảo đình công. B. trách nhiệm pháp lí. C. xác lập nhân quyền. D. truyền thông đối ngoại. Câu 98: Việc Nhà nước tổ chức tiêm một số loại vacxin phòng bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi là thể hiện nội dung nào sau đây của quyền được phát triển? A. Được lựa chọn việc làm. B. Tham quan di sản văn hóa. C. Tham gia hoạt động sáng tạo. D. Được chăm sóc sức khỏe. Câu 99: Một trong những mục đích của hình thức áp dụng pháp luật là các cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra quyết định nhằm chấm dứt A. mọi nguồn lực tự nhiên. B. sự phát triển của xã hội. C. các loại hình tín ngưỡng dân gian. D. nghĩa vụ cụ thể của công dân. Câu 100: Theo quy định của pháp luật, hành vi đánh người gây thương tích là xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về A. thân thể, địa vị. B. tính mạng, sức khỏe. C. danh dự, nhân phẩm. D. nhân thân, tài sản. Câu 101: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, việc làm nào sau đây của các chủ thể kinh doanh thể hiện mặt hạn chế của cạnh tranh? A. Thay đổi chiến lược kinh doanh. B. Loại bỏ những máy móc lạc hậu. C. Đầu cơ gây rối loạn thị trường. D. Điều chỉnh kế hoạch bán hàng. Câu 102: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc khi thực hiện hành vi nào sau đây? A. Tăng cường tương trợ cộng đồng. B. Bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống. C. Phê phán tập quán lạc hậu. D. Chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Câu 103: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại khi bị A. lừa đảo chiếm đoạt tài sản cá nhân. B. cưỡng ép trốn đi nước ngoài. C. nhận quyết định xử phạt chưa thỏa đáng. D. tung tin đồn không có căn cứ. Câu 104: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm hành chính khi thực hiện hành vi nào sau đây? A. Dùng vũ lực để cướp tài sản. B. Đơn phương hủy bỏ hợp đồng thuê nhà. C. Theo dõi diễn biến của vụ án. D. Điều khiển xe ô tô không gắn đủ biển số. Câu 105: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của người khác khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây? A. Gây ra thương tích. B. Khống chế, bắt và giam giữ. C. Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. D. Thường xuyên bạo hành. Câu 106: Theo quy định của pháp luật, công dân hưởng quyền được phát triển trong trường hợp nào sau đây? A. Chuyến giao quyền nhân thân. B. Tham gia các hoạt động văn hóa. C. Thay đổi nội dung trong di chúc. D. Chủ động chuyển quyền tác giả. Câu 107: Ở phạm vi cả nước, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội khi thực hiện hành vi nào sau đây? A. Tìm hiểu đề án tái định cư. B. Góp ý sửa đổi Luật An ninh mạng. C. Theo dõi quy trình giải quyết tố cáo. D. Giám sát thu chi ngân sách xã. DeThi.edu.vn
 13. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 108: Trong quá trình sản xuất, khi được sử dụng để dệt vải, nguyên liệu sợi thuộc loại đối tượng lao động nào sau đây? A. Chưa cho phép sử dụng phổ biến. B. Cần tổ chức tiêu hủy triệt để. C. Đã trải qua tác động của lao động. D. Phải được loại bỏ hoàn toàn. Câu 109: Theo quy định của pháp luật, nhân viên bưu chính vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của khách hàng khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây? A. Tăng cước phí điện thoại. B. Từ chối gói cước khuyến mại. C. Công khai nội dung điện tín. D. Báo giá dịch vụ chuyển phát. Câu 110: Công dân sử dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây? A. Giúp đỡ đồng phạm bỏ trốn. B. Bí mật giải cứu các bị can. C. Tự do kết hôn theo luật định. D. Chủ động nộp thuế thu nhập. Câu 111: Chị K là chủ một đại lí vật liệu xây dựng bị anh H chủ cửa hàng bán xe ô tô đe dọa do chị cố tình trì hoãn thanh toán số tiền mua xe theo đúng thời gian thỏa thuận trong hợp đồng. Đồng thời, chị K đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 200 triệu đồng của khách hàng để nâng cấp đại lí của mình. Những hành vi trên của chị K đã vi phạm pháp luật nào sau đây? A. Hành chính và kỉ luật. B. Kỷ luật và dân sự. C. Dân sự và hành chính. D. Hình sự và dân sự. Câu 112: Do đạt thành tích cao ở các giải đấu trong nước, anh V vận động viên môn điền kinh đã được cử đi tập huấn dài hạn ở nước ngoài để chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế. Anh V đã hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào sau đây? A. Tự do nghiên cứu khoa học. B. Hưởng nguồn trợ cấp xã hội. C. Bồi dưỡng để phát triển tài năng. D. Đa dạng hóa ngành nghề. Câu 113: Địa bàn X có ông P là trưởng công an xã; anh G là công an xã; anh K, vợ chồng anh Q và chị N là người dân. Nhận được tin báo chị N tổ chức đánh bạc tại nhà, ông P cử anh G đến nhà chị N để kiểm tra. Vì chị N kiên quyết không thừa nhận nên anh G đã lớn tiếng xúc phạm chị đồng thời báo cáo tình hình với ông P. Ngay sau đó, ông P trực tiếp đến nhà chị N yêu cầu chị về trụ sở để lấy lời khai. Vào thời điểm đó, anh K đã chứng kiến và quay video toàn bộ sự việc. Vốn có mâu thuẫn với chị N, anh K đăng công khai đoạn video đó lên mạng xã hội. Vì có rất nhiều bình luận tiêu cực về mình dưới bài đăng của anh K, chị N đến gặp và yêu cầu anh K gỡ bài đăng trên. Do anh K không đồng ý nên hai bên xảy ra xô xát, anh K vô ý làm chị N ngã gãy tay. Biết anh G đã đến nhà và xúc phạm vợ mình, anh Q đã tìm gặp anh G yêu cầu anh công khai xin lỗi nhưng bị anh G đẩy ngã gây chấn thương. Những ai sau đây vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân? A. Anh G và anh Q. B. Anh G và ông P. C. Anh K và ông P. D. Anh G và anh K. Câu 114: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, khi thực hiện xong nghĩa vụ cử tri của mình, chị V được ông T là thành viên tổ bầu cử nhờ viết phiếu bầu giúp cụ P là người không biết chữ. Sau khi bỏ xong phiếu bầu thay vợ mình, anh N là người đứng cạnh phát hiện chị V lựa chọn đại biểu trong phiếu của cụ P khác với ý của anh nên nhờ và được chị V đồng ý sửa lại nội dung phiếu bầu của cụ P. Sau đó, chị V bỏ phiếu bầu cho cụ P vào hòm phiếu. Anh N, chị V và cụ P cùng vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây? A. Bình đẳng. B. Bỏ phiếu kín. C. Trực tiếp. D. Phổ thông. Câu 115: Tại cuộc họp tổ dân phố X, ông Q tổ trưởng trình bày quan điểm của mình đối với chủ trương của cấp trên về việc giải phóng mặt bằng để làm đường giao thông nội thị. Thấy định mức bồi thường thấp hơn so với giá thị trường, chị B đã lên tiếng phản đối. Chị B và ông Q đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân? A. Yêu cầu đàm phán. B. Áp đặt thông tin. C. Tự do ngôn luận. D. Chủ động thẩm định. Câu 116: Anh V là chủ một đại lí bán đồ bảo hộ lao động, chị K là chủ một thẩm mỹ viện. Cơ sở kinh doanh của chị K và anh V luôn kê khai và nộp thuế đầy đủ theo quy định là thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật? A. Tính bảo mật tuyệt đối. B. Tính đa nghĩa về nội dung. C. Tính quy phạm phổ biến. D. Tính khái quát về thuật ngữ. Câu 117: Ông M là giám đốc; anh K và anh S là nhân viên cùng làm việc tại doanh nghiệp nhà nước X. Khi bị anh S cung cấp bằng chứng về việc mình đã tuyển dụng chị N vào vị trí kế toán dù chị chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, ông M đã chỉ đạo chị N ngụy tạo tình huống để vu khống anh S mắc sai phạm trong công việc. Dựa vào đó, ông M thực hiện quy trình và ra quyết định kỉ luật buộc thôi việc đối với anh S. Nhân cơ hội này, chị N cố ý DeThi.edu.vn
 14. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn thanh toán không đủ các khoản phụ cấp cho anh S. Vì có quan hệ họ hàng và được anh S kể lại sự việc, anh K gửi đơn tới ông G là cán bộ có thẩm quyền đề nghị ông xem xét và giải quyết sự việc cho anh S. Do đã nhận 20 triệu đồng của ông M nên ông G hủy đơn của anh K. Được anh K thông tin về việc làm của ông G, anh S bí mật tung tin đồn thất thiệt khiến uy tín của ông G bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hành vi của những ai sau đây không phải là đối tượng có thể vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo? A. Ông G, anh K và ông M. B. Anh K, anh S và ông G. C. Anh K, chị N và anh S. D. Ông M, ông G và chị N. Câu 118: Doanh nghiệp X có ông B là giám đốc; chị T, chị S và anh P là nhân viên. Hằng năm, anh P và chị S đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khi cơ quan có chủ trương cử nhân viên đi học nâng cao trình độ, anh P và chị S đã hoàn thiện hồ sơ đồng thời nộp cho ông B để đăng kí theo quy định. Trong cuộc họp bình xét, vì chị S vắng mặt do con của chị bị ốm nên ông B quyết định cử anh P. Bất mãn vì không được chọn, chị S thường xuyên đi làm muộn và không hoàn thành công việc theo yêu cầu. Được chị T giới thiệu, chị Q là người đang có nhu cầu xin việc làm đã tìm gặp ông B để được tạo điều kiện nhận vào làm việc thay thế vị trí của chị S. Biết chuyện, anh V là anh rể của chị S đang là giám đốc một công ty tư nhân đã ép buộc khiến chị S phải bỏ việc ở cơ quan cũ về làm việc cho anh để trừ khoản nợ mà vợ chồng chị đã vay. Những ai sau đây vi phạm nội dung bình đẳng trong lao động? A. Chị S, chị Q và anh V. B. Ông B, chị T và chị Q. C. Ông B, chị S và anh V. D. Chị S, chị T và ông B. Câu 119: Sau khi cùng tốt nghiệp đại học, anh V và anh H hợp tác thực hiện dự án phục chế sách cổ của dân tộc mình và tổ chức nhiều đợt thiện nguyện giúp đỡ đồng bào vùng cao. Chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho hai anh tiếp cận nguồn tư liệu lưu trữ. Anh V và anh H được hưởng quyền bình đẳng giữa các dân tộc ở phương diện nào sau đây? A. Quốc phòng. B. Văn hóa, giáo dục. C. An ninh, chính trị. D. Kinh tế. Câu 120: Vợ chồng chị P, anh K có con trai 10 tuổi là cháu B; anh M, anh N là nhân viên ở một công ty nhà nước, trong đó anh N là anh họ của chị P. Một lần, được chị P nhờ trông giữ cháu B là bạn cùng lớp với con trai mình, anh M đã đưa con trai và cháu B đến phòng điều hành hệ thống điện trong ca trực của mình. Vì tò mò, cháu B bật công tắc điện làm hỏng một hệ thống máy sản xuất nên anh M đã đến gặp chị P yêu cầu bồi thường. Bức xúc vì chị P tránh mặt, anh M đã liên tục gọi điện thoại nhằm gây sức ép với chị P. Biết được thông tin từ vợ, anh K là lao động tự do đã tự ý nghỉ làm và nhờ anh N đến nhà anh M để giúp mình hòa giải. Nhận được điện thoại của anh K, anh N vội vàng bỏ ca trực để cùng anh K đến nhà anh M. Tại đây, do anh M không đồng ý với mức bồi thường nên hai bên đã xảy ra xô xát, anh N và anh K vô ý làm hỏng một số tài sản của gia đình anh M. Những ai sau đây vừa phải chịu trách nhiệm dân sự vừa phải chịu trách nhiệm kỷ luật? A. Chị P và anh M. B. B. Anh M và anh N. C. Anh K và anh N. D. Anh M và anh K. ĐÁP ÁN Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a 81 B 91 C 101 C 111 D 82 A 92 B 102 C 112 C 83 D 93 D 103 C 113 D 84 B 94 D 104 D 114 B 85 A 95 D 105 B 115 C 86 D 96 C 106 B 116 C 87 D 97 B 107 B 117 C 88 D 98 D 108 C 118 C 89 A 99 D 109 C 119 B 90 A 100 B 110 C 120 B DeThi.edu.vn
 15. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn ĐỀ SỐ 4 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 304 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 81: Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất của cải vật chất bao gồm sức lao động, tư liệu lao động và A. hạ mức kinh doanh. B. cơ cấu kinh tế. C. khả năng thu nhập. D. đối tượng lao động. Câu 82: Theo quy định của pháp luật, công dân có trình độ chuyên môn cao được Nhà nước tạo điều kiện để phát huy tài năng là thể hiện nội dung của quyền bình đẳng trong lĩnh vực A. lao động. B. thương mại. C. thông tin. D. kiểm toán. Câu 83: Theo quy định của pháp luật, hành vi cố ý tung tin xấu nhằm hạ uy tín của người khác là xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về A. danh dự, nhân phẩm. B. bí mật thư tín. C. tính mạng, sức khỏe. D. hồ sơ tư pháp. Câu 84: Theo quy định của pháp luật, công dân bình đẳng trước Nhà nước và xã hội khi thực hiện nghĩa vụ A. thành lập doanh nghiệp tư nhân. B. xây dựng nền quốc phòng toàn dân. C. đóng góp quỹ bảo trợ xã hội. D. đầu tư các dự án kinh tế. Câu 85: Theo quy định của pháp luật, công dân được học từ thấp đến cao thông qua việc tham gia các kỳ thi tuyển sinh hoặc xét tuyển là thực hiện A. quyền cấp văn bằng tốt nghiệp. B. việc định đoạt quy trình tuyển sinh. C. quyền học tập không hạn chế. D. việc quyết định chính sách giáo dục. Câu 86: Theo quy định của pháp luật, công dân báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi làm giả căn cước công dân của người khác là sử dụng quyền nào sau đây? A. Khởi kiện. B. Truy tố. C. Tố cáo. D. Khiếu nại. Câu 87: Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng A. thói quen vùng miền. B. ý thức tự nguyện. C. quyền lực nhà nước. D. dư luận xã hội. Câu 88: Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các A. quy chế nội bộ công ty tư nhân. B. quy trình phân phối sản phẩm. C. quy ước hoạt động cộng đồng. D. quy tắc quản lí nhà nước. Câu 89: Việc Nhà nước tổ chức tuyên truyền đến người dân về các biện pháp phòng, chống tội phạm trên không gian mạng là thể hiện nội dung nào sau đây của quyền được phát triển? A. Được cung cấp thông tin. B. Được bảo trợ xã hội. C. Được chăm sóc sức khỏe. D. Được lựa chọn việc làm. Câu 90: Theo quy định của pháp luật, người dân bàn bạc và quyết định việc đóng góp xây dựng nông thôn mới ở địa phương là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi nào sau đây? A. Quốc gia. B. Cả nước. C. Trung ương. D. Cơ sở. Câu 91: Một trong những mục đích của việc áp dụng trách nhiệm pháp lí đối với người vi phạm pháp luật là A. triệt tiêu mọi nhu cầu cá nhân. B. chấm dứt mọi nguồn thu nhập. C. hủy bỏ mọi loại giao dịch. D. kiềm chế mọi việc làm trái pháp luật. Câu 92: Một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội được thể hiện ở việc làm nào sau đây của Nhà nước? A. Kiềm chế thương mại điện từ. B. Từ chối xuất khẩu hàng hóa. C. Làm giảm tỷ lệ người mắc bệnh. D. Quy định mức thuế khác nhau. Câu 93: Theo quy định của pháp luật, các dân tộc trong một quốc gia không phân biệt đa số hay thiểu số đều được Nhà nước DeThi.edu.vn
 16. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn A. đầu tư phát triển kinh tế. B. ấn định một nơi cư trú C. áp đặt mức thu nhập. D. cho phép sở hữu đất đai. Câu 94: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nhân thân được thể hiện ở việc vợ, chồng A. tôn trọng ý kiến của nhau. B. áp đặt vị trí việc làm. C. tự định đoạt tài sản riêng. D. lựa chọn giới tính thai nhi. Câu 95: Một trong những mục đích của hình thức áp dụng pháp luật là các cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra quyết định làm phát sinh A. những quan điểm trái chiều. B. các quyền cụ thể của công dân C. mọi giao dịch dân sự. D. tất cả nhu cầu của cá nhân. Câu 96: Theo quy định của pháp luật, chỗ ở của công dân đều được Nhà nước và mọi người A. Tôn trọng. B. xâm nhập. C. theo dõi. D. kiểm soát Câu 97: Theo quy định của pháp luật, mỗi cử tri đều được tự viết phiếu và bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu là thể hiện nguyên tắc bầu cử nào sau đây? A. Gián tiếp. B. Đại diện. C. Trực tiếp. D. Phổ thông. Câu 98: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung bình đẳng trong kinh doanh là mọi doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ A. điều chỉnh quy mô sản xuất. B. áp dụng công nghệ sinh học. C. liên kết hợp tác quốc tế. D. bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Câu 99: Quy luật giá trị yêu cầu việc sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở A. giá trị sử dụng của hàng hóa. B. thời gian lao động xã hội cần thiết. C. giá trị thặng dư được tạo ra. D. thời gian lao động cá biệt tối thiểu. Câu 100: Công dân trực tiếp đóng góp ý kiến về tình trạng ô nhiễm môi trường ở địa phương với đại biểu Quốc hội trong dịp đại biểu tiếp xúc cử tri là thực hiện quyền nào sau đây? A. Tự do ngôn luận. B. Học tập. C. Bảo hộ danh dự. D. Sáng tạo. Câu 101: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của người khác khi thực hiện hành vi nào sau đây? A. Khống chế tù nhân vượt ngục. B. Theo dõi nghi can vụ án. C. Đánh người khác gây thương tích. D. Giam giữ người bị tình nghi. Câu 102: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc khi thực hiện hành vi nào sau đây? A. Tham gia sinh hoạt cộng đồng. B. Chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. C. Bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống. D. Bác bỏ quan điểm trái chiều. Câu 103: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm hành chính khi thực hiện hành vi nào sau đây? A. Tổ chức trốn khỏi cơ sở giam giữ. B. Chế tạo vũ khí quân dụng. C. Bắt người đang bị truy nã. D. Sử dụng trái phép lòng đường đô thị. Câu 104: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại khi nhận A. thông tin do nhân chứng cung cấp. B. kế hoạch thử nghiệm vacxin. C. quyết định xử phạt chưa thỏa đáng. D. dự án hợp tác đầu tư nước ngoài. Câu 105: Trong nền kinh tế hàng hóa, công dân dùng tiền để nộp thuế thu nhập cá nhân là thể hiện chức năng nào sau đây của tiền tệ? A. Cung cấp thông tin. B. Phương tiện thanh toán. C. Điều tiết sản xuất. D. Thước đo giá trị. Câu 106: Theo quy định của pháp luật, công dân hưởng quyền được phát triển trong trường hợp nào sau đây? A. Tham gia các hoạt động văn hóa. B. Thay đổi nội dung trong di chúc. C. Chuyển giao quyền nhân thân. D. Chủ động chuyển quyền tác giả. Câu 107: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm nguyên tắc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khi thực hiện hành vi nào sau đây? A. Tìm hiểu danh sách các ứng cử viên. B. Sao chép nội dung phiếu bầu của người khác. C. Tham khảo lí lịch trích ngang của đại biểu. D. Giám sát quy trình niêm phong hòm phiếu. Câu 108: Theo quy định của pháp luật, nhân viên bưu chính vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của khách hàng khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây? A. Công khai nội dung điện tín. C. Đăng kí tài khoản thư điện tử. DeThi.edu.vn
 17. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn B. Từ chối gói cước khuyến mại. D. Tính sai cước phí vận chuyển. Câu 109: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, việc làm nào sau đây của các chủ thể kinh doanh thể hiện mặt hạn chế của cạnh tranh? A. Sử dụng các nguyên liệu hữu cơ. B. Quản lí nhân sự trực tuyến. C. Đầu cơ gây rối loạn thị trường. D. Bảo mật chiến lược đầu tư. Câu 110: Theo quy định của pháp luật, công dân thi hành pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây? A. Vận chuyển trái phép pháo nổ. B. Tàng trữ vũ khí quân dụng. C. Lưu hành các loại tiền giả. D. Tham gia bảo vệ Tổ quốc. Câu 111: Phát hiện anh C phá khóa vào nhà mình để trộm tải sản, anh B đã giữ anh C trong nhà kho của gia đình. Biết chuyện, bà M là mẹ anh C đã tự ý vào nhà anh B để yêu cầu anh phải thả con trai mình. Thấy chỉ có con gái anh B ở nhà nên bà M đã lớn tiếng quát nạt cháu. Bà M và anh C cùng vi phạm quyền nào sau đây của công dân? A. Bất khả xâm phạm về tài sản. B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. C. Được pháp luật bảo hộ về danh tính. D. Được pháp luật bảo hộ về thân thể. Câu 112: Vợ chồng chị Q, anh D có con trai 10 tuổi là cháu B; anh H, anh T là nhân viên ở một công ty nhà nước, trong đó anh T là anh họ của chị Q. Một lần, được chị Q nhờ trông giữ cháu B là bạn cùng lớp với con trai mình, anh H đã đưa con trai và cháu B đến phòng điều hành hệ thống điện trong ca trực của mình. Vì tò mò, cháu B bật công tắc điện làm hỏng một hệ thống máy sản xuất nên anh H đã đến gặp chị Q yêu cầu bồi thường. Bức xúc vì chị Q tránh mặt, anh H đã liên tục gọi điện thoại nhằm gây sức ép với chị Q. Biết được thông tin từ vợ, anh D là lao động tự do đã tự ý nghỉ làm và nhờ anh T đến nhà anh H để giúp mình hòa giải. Nhận được điện thoại của anh D, anh T vội vàng bỏ ca trực để cùng anh D đến nhà anh H. Tại đây, do anh H không đồng ý với mức bồi thường nên hai bên đã xảy ra xô xát, anh T và anh D vô ý làm hỏng một số tài sản của gia đình anh H. Những ai sau đây vừa phải chịu trách nhiệm dân sự vừa phải chịu trách nhiệm kỉ luật? A. Anh T và anh D. B. Chị Q và anh H. C. Anh H và anh T. D. Anh H và anh D. Câu 113: Doanh nghiệp X có ông A là giám đốc; chị N, chị H và anh K là nhân viên. Hằng năm, anh K và chị H đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khi cơ quan có chủ trương cử nhân viên đi học nâng cao trình độ, anh K và chị H đã hoàn thiện hồ sơ đồng thời nộp cho ông A để đăng kí theo quy định. Trong cuộc họp bình xét, vì chị H vắng mặt do con của chị bị ốm nên ông A quyết định cử anh K. Bất mãn vì không được chọn, chị H thường xuyên đi làm muộn và không hoàn thành công việc theo yêu cầu. Được chị N giới thiệu, chị C là người đang có nhu cầu xin việc làm đã tìm gặp ông A để được tạo điều kiện nhận vào làm việc thay thế vị trí của chị H. Biết chuyện, anh M là anh rể của chị H đang là giám đốc một công ty tư nhân đã ép buộc khiến chị H phải bỏ việc ở cơ quan cũ về làm việc cho anh để trừ khoản nợ mà vợ chồng chị đã vay. Những ai sau đây vi phạm nội dung bình đẳng trong lao động? A. Chị H, anh M và chị C. B. Ông A, chị H và anh M. C. Chị H, chị N và ông A. D. Ông A, chị C và chị N. Câu 114: Ông H là chủ một nhà máy chế biến thực phẩm, bà M là chủ một khách sạn tư nhân. Cơ sở kinh doanh của ông H và bà M đều trang bị đầy đủ hệ thống phòng, chống cháy nổ theo đúng quy định là thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật? A. Tính bảo mật tuyệt đối. B. Tính khái quát về thuật ngữ. C. Tính quy phạm phổ biến. D. Tính đa nghĩa về nội dung. Câu 115: Sau khi cùng nhận bằng cử nhân, anh V tham gia phát triển kinh tế gia đình còn chị H phụ trách công tác dân số của xã. Ngoài ra, chị H còn dạy ngoại ngữ miễn phí cho các em nhỏ vùng cao. Khi được chính quyền xã lấy ý kiến về chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, anh V và chị H đã đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho nhân dân địa phương. Anh V và chị H cùng thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc ở phương diện nào sau đây? A. Văn hóa, đối ngoại. C. Kinh tế, quốc D. An ninh. B. Chính trị. phòng. Câu 116: Anh M là lao động tự do đã cấu kết với một số người vào rừng đặc dụng để tổ chức khai thác trái phép một lượng lớn gỗ quý thuộc danh mục loài được ưu tiên bảo vệ. Sau khi tiêu thụ số gỗ đó, trên đường về nơi ở, anh M bị cơ quan chức năng xử phạt về hành vi điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định. Những hành vi trên của anh M đã vi phạm pháp luật nào sau đây? A. Hình sự và hành chính. B. Hành chính và kỉ luật. C. Kỉ luật và hình sự. D. Dân sự và hành chính DeThi.edu.vn
 18. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 117: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi thực hiện xong nghĩa vụ cử tri, chị V được ông T là hàng xóm nhờ viết phiếu bầu giúp anh H là đồng nghiệp của ông T theo ý của ông H. Thấy chị V lựa chọn đại biểu khác với ý mình, anh N là thành viên tổ bầu cử nhờ và được chị V đồng ý sửa lại nội dung phiếu bầu của anh H. sau đó, chị V bỏ phiếu bầu của anh H vào hòm phiếu rồi ra về. Anh H, chị V và anh N cùng vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây? A. Phổ thông. B. Bỏ phiếu kín. C. Bình đẳng. D. Trực tiếp. Câu 118: Chị K ở địa phương X đã nghiên cứu, chế tạo thành công nhiều sản phẩm tiêu dùng thân thiện với môi trường từ sơ dừa và được nhiều khách hàng đón nhận. Chị K đã thực hiện quyền sáng tạo ở nội dung nào sau đây? A. Tự do phát minh, sáng chế. B. Sử dụng nguồn vốn ưu đãi. C. Kết nối thông tin nội bộ. D. Quản lí khoa học, công nghệ. Câu 119: Ông B là giám đốc; anh H và anh A là nhân viên cùng làm việc tại doanh nghiệp nhà nước X. Khi bị anh A cung cấp bằng chứng về việc mình đã tuyển dụng chị C vào vị trí kế toán dù chị chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, ông B đã chỉ đạo chị C nguỵ tạo tình huống để vu khống anh A mắc sai phạm trong công việc. Dựa vào đó, ông B thực hiện quy trình và ra quyết định kỉ luật buộc thôi việc đối với anh A. Nhân cơ hội này, chị C cố ý thanh toán không đủ các khoản phụ cấp cho anh A. Vì có quan hệ họ hàng và được anh A kể lại sự việc, anh H gửi đơn tới ông P là cán bộ có thẩm quyền đề nghị ông xem xét và giải quyết sự việc cho anh A. Do đã nhận 20 triệu đồng của ông B nên ông P hủy đơn của anh H. Được anh H thông tin về việc làm của ông P, anh A bí mật tung tin đồn thất thiệt khiến uy tín của ông P bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hành vi của những ai sau đây không phải là đối tượng có thể vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo? A. Ông B, ông P và chị C. B. Ông P, anh H và ông B. C. Anh H, anh A và ông P. D. Anh H, chị C và anh A. Câu 120: Địa bàn X có ông V là trưởng công an xã; anh M là công an xã; anh D, vợ chồng anh B và chị H là người dân. Nhận được tin báo chị H tổ chức đánh bạc tại nhà, ông V cử anh M đến nhà chị H để kiểm tra. Vì chị H kiên quyết không thừa nhận nên anh M đã lớn tiếng xúc phạm chị đồng thời báo cáo tình hình với ông V. Ngay sau đó, ông V trực tiếp đến nhà chị H yêu cầu chị về trụ sở để lấy lời khai. Vào thời điểm đó, anh D đã chứng kiến và quay video toàn bộ sự việc. Vốn có mâu thuẫn với chị H, anh D đăng công khai đoạn video đó lên mạng xã hội. Vì có rất nhiều bình luận tiêu cực về mình dưới bài đăng của anh D, chị H đến gặp và yêu cầu anh D gỡ bài đăng trên. Do anh D không đồng ý nên hai bên xảy ra xô xát, anh D vô ý làm chị H bị ngã gãy tay. Biết anh M đã đến nhà và xúc phạm vợ mình, anh B đã tìm gặp anh M yêu cầu anh công khai xin lỗi nhưng bị anh M đẩy ngã gây chấn thương. Những ai sau đây vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân? A. Anh D và anh M. B. Anh M và anh B. C. Anh D và ông V. D. Anh M và ông V. ĐÁP ÁN THAM KHẢO Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a 81 D 91 D 101 C 111 B 82 A 92 C 102 B 112 C 83 A 93 A 103 D 113 B 84 B 94 A 104 C 114 C 85 C 95 B 105 B 115 B 86 C 96 A 106 A 116 A 87 C 97 C 107 B 117 B 88 D 98 D 108 A 118 A 89 A 99 B 109 C 119 D 90 D 100 A 110 A 120 A DeThi.edu.vn
 19. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn ĐỀ SỐ 5 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 305 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 81: Cầu là khối lượng, hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với mức thu nhập và A. cơ cấu các ngành kinh tế. B. giá cả xác định. C. chất lượng môi trường đầu tư. D. năng lực tiếp nhận. Câu 82: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung bình đẳng trong kinh doanh là mọi công dân có quyền tự do lựa chọn A. phát hành trái phiếu chính phủ. B. thời điểm đầu cơ tích trữ. C. mức thuế phải nộp. D. loại hình doanh nghiệp. Câu 83: Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm A. nội quy doanh nghiệp tư nhân. B. các quy tắc quản lí nhà nước. C. thỏa thuận riêng trong dòng họ. D. cách thức điều hành gia đình. Câu 84: Theo quy định của pháp luật, chỗ ở của công dân đều được Nhà nước và mọi người A. giám sát. B. khám xét. C. kiểm soát. D. tôn trọng. Câu 85: Theo quy định của pháp luật, công dân có trình độ chuyên môn cao được Nhà nước tạo điều kiện để phát huy tài năng là thể hiện nội dung của quyền bình đẳng trong lĩnh vực A. đối ngoại. B. công nghệ. C. lao động. D. truyền thông. Câu 86: Một trong những mục đích của hình thức áp dụng pháp luật là các cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra quyết định nhằm chấm dứt A. sự phát triển của xã hội. B. mọi nguồn lực tự nhiên. C. các loại hình tín ngưỡng dân gian. D. nghĩa vụ cụ thể của công dân. Câu 87: Theo quy định của pháp luật, công dân đề nghị cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định xử phạt hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ đối với mình là sử dụng quyền nào sau đây? A. Truy tố. B. Phán quyết. C. Khiếu nại. D. Tố cáo Câu 88: Theo quy định của pháp luật, các dân tộc trong một quốc gia không phân biệt đa số hay thiểu số đều được Nhà nước A. tạo điều kiện phát triển. B. bảo mật các di sản văn hóa. C. cho chiếm dụng tài nguyên. D. công khai dữ liệu cá nhân. Câu 89: Theo quy định của pháp luật, người dân bàn bạc và quyết định việc đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi công cộng ở địa phương là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi nào sau đây? A. Cả nước. B. Cơ sở. C. Trung ương. D. Toàn quốc. Câu 90: Các văn bản quy phạm pháp luật phải được diễn đạt chính xác, một nghĩa để người dân hiểu và thực hiện đúng là thể hiện tính A bảo mật tuyệt đối về mặt nội dung. B. đồng bộ hóa về dữ liệu. C. xác định chặt chẽ về mặt hình thức. D. trừu tượng hóa về ngôn ngữ. Câu 91: Theo quy định của pháp luật, mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ các trường hợp đặc biệt mà pháp luật cấm là thể hiện nguyên tắc bầu cử nào sau đây? A. Trực tiếp. B. Đại diện. C. Phổ thông. D. Phủ quyết. Câu 92: Nghĩa vụ mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình là A. xác lập nhân quyền. B. áp đảo đình công. C. truyền thông đối ngoại. D. trách nhiệm pháp lí. DeThi.edu.vn
 20. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 93: Việc Nhà nước tổ chức tiêm một số loại vacxin phòng bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi là thể hiện nội dung nào sau đây của quyền được phát triển? A. Tham quan di sản văn hóa. B. Tham gia hoạt động sáng tạo. C. Được chăm sóc sức khỏe. D. Được lựa chọn việc làm. Câu 94: Trong quá trình sản xuất, tư liệu lao động bao gồm công cụ lao động, kết cấu hạ tầng và A. hệ thống bình chứa B. kiến trúc thượng tầng C. đối tượng lao động. D. tài nguyên khoáng sản. Câu 95: Theo quy định của pháp luật, hành vi đánh người gây thương tích là xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về A. nhân thân, tài sản. B. thân thể, địa vị. C. tính mạng, sức khỏe. D. danh dự, nhân phẩm. Câu 96: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ tài sản được thể hiện ở việc vợ, chồng A. thống nhất sử dựng tiền tiết kiệm chung. B. thực hiện kế hoạch hóa gia đình. C. thảo luận các phương pháp nuôi dạy con. D. giúp đỡ nhau phát triển về mọi mặt. Câu 97: Theo quy định của pháp luật, việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân chỉ được thực hiện khi có quyết định của chủ thể nào sau đây? A. Ban giám đốc công ty. B. Ban quản lý khu dân cư. C. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. D. Cơ quan truyền thông báo chí. Câu 98: Một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội được thể hiện ở việc làm nào sau đây của Nhà nước? A. Quy định mức thuế khác nhau. B. Kiềm chế thương mại điện tử. C. Nâng cao thể lực cho người dân. D. Từ chối xuất khẩu hàng hóa. Câu 99: Theo quy định của pháp luật, công dân bình đẳng trước Nhà nước và xã hội khi thực hiện nghĩa vụ A. xây dựng nền quốc phòng toàn dân. B. ứng dụng trí tuệ nhân tạo. C. thay đổi kết cấu hạ tầng. D. lựa chọn hình thức bảo hiểm. Câu 100: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau là thể hiện A. việc định đoạt quy trình tuyển sinh. B. quyền ấ định mức học phí, lệ phí. C. việc quyết định chính sách giáo dục. D. quyền học thường xuyên, học suốt đời. Câu 101: Ở phạm vi cả nước, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội khi thực hiện hành vi nào sau đây? A. Giám sát thu chi ngân sách xã. B. Theo dõi quy trình giải quyết tố cáo. C. Tìm hiểu đề án tái định cư. D. Góp ý sửa đổi Luật An ninh mạng. Câu 102: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc khi thực hiện hành vi nào sau đây? A. Chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. B. Phê phán tập quán lạc hậu. C. Tăng cường tương trợ cộng đồng. D. Bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống. Câu 103: Theo quy định của pháp luật, nhân viên bưu chính vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của khách hàng khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây? A. Công khai nội dung điện tín. B. Từ chối gói cước khuyến mại. C. Tăng cước phí điện thoại. D. Báo giá dịch vụ chuyển phát. Câu 104: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm hành chính khi thực hiện hành vi nào sau đây? A. Điều khiển xe ô tô không gắn đủ biển số. B. Theo dõi diễn biến của vụ án. C. Đơn phương hủy bỏ hợp đồng thuê nhà. D. Dùng vũ lực để cướp tài sản. Câu 105: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại khi bị A. cưỡng ép trốn đi nước ngoài. B. tung tin đồn không có căn cứ. C. lừa đảo chiếm đoạt tài sản cá nhân. D. nhận quyết định xử phạt chưa thỏa đáng. Câu 106: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, việc làm nào sau đây của các chủ thể kinh doanh thể hiện mặt hạn chế của cạnh tranh? A. Đầu cơ gây rối loạn thị trường. B. Điều chỉnh kế hoạch bán hàng. C. Thay đổi chiến lược kinh doanh. D. Loại bỏ những máy móc lạc hậu. Câu 107: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của người khác khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây? DeThi.edu.vn
 21. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn A. Thường xuyên bạo hành. B. Gây ra thương tích. C. Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. D. Khống chế, bắt và giam giữ. Câu 108: Công dân sử dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây? A. Bí mật giải cứu các bị can. B. Chủ động nộp thuế thu nhập. C. Tự do kết hôn theo luật định. D. Giúp đỡ đồng phạm bỏ trốn. Câu 109: Trong quá trình sản xuất, khi được sử dụng để dệt vải, nguyên liệu sợi thuộc loại đối tượng lao động nào sau đây? A. Phải được loại bỏ hoàn toàn B. Cần tổ chức tiêu hủy triệt để. C. Đã trải qua tác động của lao động D. Chưa cho phép sử dụng phổ biến. Câu 110: Theo quy định của pháp luật, công dân hưởng quyền được phát triển trong trường hợp nào sau đây? A. Chuyển giao quyền nhân thân. B. Tham gia các hoạt động văn hóa. C. Thay đổi nội dung trong di chúc. D. Chủ động chuyển quyền tác giả. Câu 111: Do đạt thành tích cao ở các giải đấu trong nước, anh V vận động viên môn điền kinh đã được cử đi tập huấn dài hạn ở nước ngoài để chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế. Anh V đã hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào sau đây? A. Đa dạng hóa ngành nghề. B. Tự do nghiên cứu khoa học. C. Hưởng nguồn trợ cấp xã hội. D. Bồi dưỡng để phát triển tài năng. Câu 112: Anh V là chủ một đại lí bán đồ bảo hộ lao động, chị K là chủ một thẩm mỹ viện. Cơ sở kinh doanh của chị K và anh V luôn kê khai và nộp thuế đầy đủ theo quy định là thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật? A. Tính quy phạm phổ biến. B. Tính khái quát về thuật ngữ. C. Tính bảo mật tuyệt đối. D. Tính đa nghĩa về nội dung. Câu 113: Sau khi cùng tốt nghiệp đại học, anh V và anh H hợp tác thực hiện dự án phục chế sách cổ của dân tộc mình và tổ chức nhiều đợt thiện nguyện giúp đỡ đồng bào vùng cao. Chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho hai anh tiếp cận nguồn tư liệu lưu trữ. Anh V và anh H được hưởng quyền bình đẳng giữa các dân tộc ở phương diện nào sau đây? A. Văn hóa, giáo dục. B. Kinh tế. C. An ninh, chinh trị. D. Quốc phòng. Câu 114: Địa bàn X có ông P là trưởng công an xã; anh G là công an xã; anh K, vợ chồng anh Q và chị N là người dân. Nhận được tin báo chị N tổ chức đánh bạc tại nhà, ông P cử anh G đến nhà chị N để kiểm tra. Vì chị N kiên quyết không thừa nhận nên anh G đã lớn tiếng xúc phạm chị đồng thời báo cáo tình hình với ông P. Ngay sau đó, ông P trực tiếp đến nhà chị N yêu cầu chị về trụ sở để lấy lời khai. Vào thời điểm đó, anh K đã chứng kiến và quay video toàn bộ sự việc. Vốn có mâu thuẫn với chị N, anh K đăng công khai đoạn video đó lên mạng xã hội. Vì có rất nhiều bình luận tiêu cực về mình dưới bài đăng của anh K, chị N đến gặp và yêu cầu anh K gỡ bài đăng trên. Do anh K không đồng ý nên hai bên xảy ra xô xát, anh K vô ý làm chị N ngã gãy tay. Biết anh G đã đến nhà và xúc phạm vợ mình, anh Q đã tìm gặp anh G yêu cầu anh công khai xin lỗi nhưng bị anh G đẩy ngã gây chấn thương. Những ai sau đây vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân? A. Anh G và anh Q. B. Anh K và ông P. C. Anh G và anh K. D. Anh G và ông P. Câu 115: Vợ chồng chị P, anh K có con trai 10 tuổi là cháu B; anh M, anh N là nhân viên ở một công ty nhà nước, trong đó anh N là anh họ của chị P. Một lần, được chị P nhờ trông giữ cháu B là bạn cùng lớp với con trai mình, anh M đã đưa con trai và cháu B đến phòng điều hành hệ thống điện trong ca trực của mình. Vì tò mò, cháu B bật công tắc điện làm hỏng một hệ thống máy sản xuất nên anh M đã đến gặp chị P yêu cầu bồi thường. Bức xúc vì chị P tránh mặt, anh M đã liên tục gọi điện thoại nhằm gây sức ép với chị P. Biết được thông tin từ vợ, anh K là lao động tự do đã tự ý nghỉ làm và nhờ anh N đến nhà anh M để giúp mình hòa giải. Nhận được điện thoại của anh K, anh N vội vàng bỏ ca trực để cùng anh K đến nhà anh M. Tại đây, do anh M không đồng ý với mức bồi thường nên hai bên đã xảy ra xô xát, anh N và anh K vô ý làm hỏng một số tài sản của gia đình anh M. Những ai sau đây vừa phải chịu trách nhiệm dân sự vừa phải chịu trách nhiệm kỷ luật? A. Anh M và anh N. B. Chị P và anh M. C. Anh M và anh K. D. Anh K và anh N. DeThi.edu.vn
 22. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 116: Chị K là chủ một đại lí vật liệu xây dựng bị anh H chủ cửa hàng bán xe ô tô đe dọa do chị cố tình trì hoãn thanh toán số tiền mua xe theo đúng thời gian thỏa thuận trong hợp đồng. Đồng thời, chị K đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 200 triệu đồng của khách hàng để nâng cấp đại lí của mình. Những hành vi trên của chị K đã vi phạm pháp luật nào sau đây? A. Kỉ luật. B. Dân sự và hành chính. C. Hình sự và dân sự. D. Hành chính và kỉ luật. Câu 117: Ông M là giám đốc; anh K và anh S là nhân viên cùng làm việc tại doanh nghiệp nhà nước X. Khi bị anh S cung cấp bằng chứng về việc mình đã tuyển dụng chị N vào vị trí kế toán dù chị chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, ông M đã chỉ đạo chị N ngụy tạo tình huống để vu khống anh S mắc sai phạm trong công việc. Dựa vào đó, ông M thực hiện quy trình và ra quyết định kỉ luật buộc thôi việc đối với anh S. Nhân cơ hội này, chị N cố ý thanh toán không đủ các khoản phụ cấp cho anh S. Vì có quan hệ họ hàng và được anh S kể lại sự việc, anh K gửi đơn tới ông G là cán bộ có thẩm quyền đề nghị ông xem xét và giải quyết sự việc cho anh S. Do đã nhận 20 triệu đồng của ông M nên ông G hủy đơn của anh K. Được anh K thông tin về việc làm của ông G, anh S bí mật tung tin đồn thất thiệt khiến uy tín của ông G bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hành vi của những ai sau đây không phải là đối tượng có thể vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo? A. Anh K, chị N và anh S. B. Ông M, ông G và chị N. C. Ông G, anh K và ông M. D. Anh K, anh S và ông G. Câu 118: Tại cuộc họp tổ dân phố X, ông Q tổ trưởng trình bày quan điểm của mình đối với chủ trương của cấp trên về việc giải phóng mặt bằng để làm đường giao thông nội thị. Thấy định mức bồi thường thấp hơn so với giá thị trường, chị B đã lên tiếng phản đối. Chị B và ông Q đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân? A. Yêu cầu đàm phán. B. Áp đặt thông tin. C. Chủ động thẩm định. D. Tự do ngôn luận. Câu 119: Doanh nghiệp X có ông B là giám đốc; chị T, chị S và anh P là nhân viên. Hằng năm, anh P và chị S đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khi cơ quan có chủ trương cử nhân viên đi học nâng cao trình độ, anh P và chị S đã hoàn thiện hồ sơ đồng thời nộp cho ông B để đăng kí theo quy định. Trong cuộc họp bình xét, vì chị S vắng mặt do con của chị bị ốm nên ông B quyết định cử anh P. Bất mãn vì không được chọn, chị S thường xuyên đi làm muộn và không hoàn thành công việc theo yêu cầu. Được chị T giới thiệu, chị Q là người đang có nhu cầu xin việc làm đã tìm gặp ông B để được tạo điều kiện nhận vào làm việc thay thế vị trí của chị S. Biết chuyện, anh V là anh rể của chị S đang là giám đốc một công ty tư nhân đã ép buộc khiến chị S phải bỏ việc ở cơ quan cũ về làm việc cho anh để trừ khoản nợ mà vợ chồng chị đã vay. Những ai sau đây vi phạm nội dung bình đẳng trong lao động? A. Ông B, chị S và anh V. B. Chị S, chị T và ông B. C. Chị S, chi Q và anh V. D. Ông B, chị T và chị Q. Câu 120: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, khi thực hiện xong nghĩa vụ cử tri của mình, chị V được ông T là thành viên tổ bầu cử nhờ viết phiếu bầu giúp cụ P là người không biết chữ. Sau khi bỏ xong phiếu bầu thay vợ mình, anh N là người đứng cạnh phát hiện chị V lựa chọn đại biểu trong phiếu của cụ P khác với ý của anh nên nhờ và được chị V đồng ý sửa lại nội dung phiếu bầu của cụ P. Sau đó, chị V bỏ phiếu bầu cho cụ P vào hòm phiếu. Anh N, chị V và cụ P cùng vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây? A. Phổ thông. B. Bỏ phiếu kín. C. Bình đẳng. D. Trực tiếp. ĐÁP ÁN DeThi.edu.vn
 23. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn ĐỀ SỐ 6 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 306 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 81: Việc Nhà nước tổ chức tuyên truyền đến người dân về các biện pháp phòng, chống tội phạm trên không gian mạng là thể hiện nội dung nào sau đây của quyền được phát triển? A. Được cung cấp thông tin. C. Được lựa chọn việc làm. B. Được bảo trợ xã hội. D. Được chăm sóc sức khỏe. Câu 82: Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng A. dư luận xã hội. B. ý thức tự nguyện. C. quyền lực nhà nước. D. thói quen vùng miền. Câu 83: Theo quy định của pháp luật, người dân bàn bạc và quyết định việc đóng góp xây dựng nông thôn mới ở địa phương là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi nào sau đây? A. Trung ương. B. Quốc gia. C. Cơ sở. D. Cả nước. Câu 84: Theo quy định của pháp luật, công dân báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi làm giả căn cước công dân của người khác là sử dụng quyền nào sau đây? A. Khởi kiện. B. Tố cáo. C. Khiếu nại. D. Truy tố. Câu 85: Theo quy định của pháp luật, hành vi cố ý tung tin xấu nhằm hạ uy tín của người khác là xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về A. hồ sơ tư pháp. B. tính mạng, sức khỏe. C. bí mật thư tín. D. danh dự, nhân phẩm. Câu 86: Quy luật giá trị yêu cầu việc sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở A. giá trị thặng dư được tạo ra. B. giá trị sử dụng của hàng hóa. C. thời gian lao động cá biệt tối thiểu. D. thời gian lao động xã hội cần thiết. Câu 87: Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các A. quy ước hoạt động cộng đồng. B. quy tắc quản lí nhà nước. C. quy chế nội bộ công ty tư nhân. D. quy trình phân phối sản phẩm. Câu 88: Theo quy định của pháp luật, công dân bình đẳng trước Nhà nước và xã hội khi thực hiện nghĩa vụ A. đóng góp quỹ bảo trợ xã hội. B. đầu tư các dự án kinh tế. C. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân. D. thành lập doanh nghiệp tư nhân. Câu 89: Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất của cải vật chất bao gồm sức lao động, tư liệu lao động và A. khả năng thu nhập. B. hạn mức kinh doanh. C. đối tượng lao động. D. cơ cấu kinh tế. Câu 90: Theo quy định của pháp luật, mỗi cử tri đều được tự viết phiếu và bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu là thể hiện nguyên tắc bầu cử nào sau đây? A. Gián tiếp. B. Đại diện. C. Phổ thông. D. Trực tiếp. Câu 91: Theo quy định của pháp luật, chỗ ơ của công dân đều được Nhà nước và mọi người A. theo dõi. B. tôn trọng. C. xâm nhập. D. kiểm soát. Câu 92: Theo quy định của pháp luật, các dân tộc trong một quốc gia không phân biệt đa số hay thiểu số đều được Nhà nước A. áp đặt mức thu nhập. B. ấn định một nơi cư trú. C. cho phép sở hữu đất đai. C. đầu tư phát triển kinh tế. Câu 93: Theo quy định của pháp luật, công dân có trình độ chuyên môn cao được Nhà nước tạo điều kiện để phát huy tài năng là thể hiện nội dung của quyền bình đẳng trong lĩnh vực A. kiểm toán. B. thông tin. C. thương mại. D. lao động. Câu 94: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa vợ, chồng trong quan hệ nhân thân được thể hiện ở việc vợ, chồng DeThi.edu.vn
 24. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn A. tôn trọng ý kiến của nhau. B. Lựa chọn giới tính thai nhi. C. áp đặt vị trí việc làm. D. tự định đoạt tài sản riêng. Câu 95: Theo quy định của pháp luật, công dân được học từ thấp đến cao thông qua việc tham gia các kì thi tuyển sinh hoặc xét tuyển là thực hiện A. quyền học tập không hạn chế. B. việc quyết định chính sách giáo dục. C. quyền cấp văn bằng tốt nghiệp. D. việc định đoạt quy trình tuyển sinh. Câu 96: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung bình đẳng trong kinh doanh là mọi doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ A. liên kết hợp tác quốc tế. B. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. C. điều chỉnh quy mô sản xuất. D. áp dụng công nghệ sinh học. Câu 97: Công dân trực tiếp đóng góp ý kiến về tình trạng ô nhiễm môi trường ở địa phương với đại biểu Quốc hội trong dịp đại biểu tiếp xúc cử tri là thực hiện quyền nào sau đây? A. Sáng tạo. B. Học tập. C. Bảo hộ danh dự. D. Tự do ngôn luận. Câu 98: Một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội được thể hiện ở việc làm nào sau đây của Nhà nước? A. Làm giảm tỉ lệ người mắc bệnh. B. Quy định mức thuế khác nhau. C. Từ chối xuất khẩu hàng hóa. D. Kiềm chế thương mại điện tử. Câu 99: Một trong những mục đích của hình thức áp dụng pháp luật là các cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra quyết định làm phát sinh A. mọi giao dịch dân sự. B. các quyền cụ thể của công dân. C. những quan điểm trái chiều. D. tất cả nhu cầu của cá nhân. Câu 100: Một trong những mục đích của việc áp dụng trách nhiệm pháp lí đối với người vi phạm pháp luật là A. kiềm chế mọi việc làm trái pháp luật. B. hủy bỏ mọi loại giao dịch. C. triệt tiêu mọi nhu cầu cá nhân. D. chấm dứt mọi nguồn thu nhập. Câu 101: Trong nền kinh tế hàng hóa, công dân dùng tiền để nộp thuế thu nhập cá nhân là thể hiện chức năng nào sau đây của tiền tệ? A. Thước đo giá trị. B. Cung cấp thông tin. C. Điều tiết sản xuất. D. Phương tiện thanh toán. Câu 102: Theo quy định của pháp luật, công dân hưởng quyền được phát triển trong trường hợp nào sau đây? A. Thay đổi nội dung trong di chúc. B. Chuyển giao quyền nhân thân. C. Chủ động chuyển quyền tác giả. D. Tham gia các hoạt động văn hóa. Câu 103: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, việc làm nào sau đây của các chủ thể kinh doanh thể hiện mặt hạn chế của cạnh tranh? A. Đầu cơ gây rối loạn thị trường. B. Sử dụng các nguyên liệu hữu cơ. C. Bảo mật chiến lược đầu tư. D. Quản lí nhân sự trực tuyến. Câu 104: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm nguyên tắc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khi thực hiện hành vi nào sau đây? A. Sao chép nội dung phiếu bầu của người khác. B. Tìm hiểu danh sách các ứng cử viên. C. Giám sát quy trình niêm phong hòm phiếu. D. Tham khảo lí lịch trích ngang của đại biểu. Câu 105: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại khi nhận A. quyết định xử phạt chưa thỏa đáng. B. thông tin do nhân chứng cung cấp. C. dự án hợp tác đầu tư nước ngoài. D. kế hoạch thử nghiệm vacxin. Câu 106: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của người khác khi thực hiện hành vi nào sau đây? A. Theo dõi nghi can vụ án. B. Đánh người khác gây thương tích. C. Giam giữ người bị tình nghi. D. Khống chế tù nhân vượt ngục. Câu 107: Theo quy định của pháp luật, công dân thi hành pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây? A. Tàng trữ vũ khí quân dụng. B. Vận chuyển trái phép pháo nổ. C. Lưu hành các loại tiền già. D. Tham gia bảo vệ Tổ quốc. Câu 108: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm hành chính khi thực hiện hành vi nào sau đây? A. Bắt người đang bị truy nã. B. Sử dụng trái phép lòng đường đô thị. C. Tổ chức trốn khỏi cơ sở giam giữ. D. Chế tạo vũ khí quân dụng. DeThi.edu.vn
 25. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 109: Theo quy định của pháp luật, nhân viên bưu chính vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của khách hàng khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây? A. Từ chối gói cước khuyến mại. B. Công khai nội dung điện tín. C. Đăng kí tài khoản thư điện tử. D. Tính sai cước phí vận chuyển. Câu 110: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc khi thực hiện hành vi nào sau đây? A. Bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống. B. Chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. C. Bác bỏ quan điểm trái chiều. D. Tham gia sinh hoạt cộng đồng. Câu 111: Địa bàn X có ông V là trưởng công an xã; anh M là công an xã; anh D, vợ chồng anh B và chị H là người dân. Nhận được tin báo chị H tổ chức đánh bạc tại nhà, ông V cử anh M đến nhà chị H để kiểm tra. Vì chị H kiên quyết không thừa nhận nên anh M đã lớn tiếng xúc phạm chị đồng thời báo cáo tình hình với ông V. Ngay sau đó, ông V trực tiếp đến nhà chị H yêu cầu chị về trụ sở để lấy lời khai. Vào thời điểm đó, anh D đã chứng kiến và quay video toàn bộ sự việc. Vốn có mâu thuẫn với chị H, anh D đăng công khai đoạn video đó lên mạng xã hội. Vì có rất nhiều bình luận tiêu cực về mình dưới bài đăng của anh D, chị H đến gặp và yêu cầu anh D gỡ bài đăng trên. Do anh D không đồng ý nên hai bên xảy ra xô xát, anh D vô ý làm chị H bị ngã gãy tay. Biết anh M đã đến nhà và xúc phạm vợ mình, anh B đã tìm gặp anh M yêu cầu anh công khai xin lỗi nhưng bị anh M đẩy ngã gây chấn thương. Những ai sau đây vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân? A. Anh D và anh M. B. Anh M và anh B. C. Anh M và ông V. D. Anh D và ông V. Câu 112: Chị K ở địa phương X đã nghiên cứu, chế tạo thành công nhiều sản phẩm tiêu dùng thân thiện với môi trường từ sơ dừa và được nhiều khách hàng đón nhận. Chị K đã thực hiện quyền sáng tạo ở nội dung nào sau đây? A. Kết nối thông tin nội bộ. B. Tự do phát minh, sáng chế. C. Quản lí khoa học, công nghệ. D. Sử dụng nguồn vốn ưu đãi. Câu 113: Sau khi cùng nhận bằng cử nhân, anh V tham gia phát triển kinh tế gia đình còn chị H phụ trách công tác dân số của xã. Ngoài ra, chị H còn dạy ngoại ngữ miễn phí cho các em nhỏ vùng cao. Khi được chính quyền xã lấy ý kiến về chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, anh V và chị H đã đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho nhân dân địa phương. Anh V và chị H cùng thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc ở phương diện nào sau đây? A. Chính trị. B. An ninh. C. Văn hóa, đối ngoại. D. Kinh tế, quốc phòng. Câu 114: Doanh nghiệp X có ông A là giám đốc; chị N, chị H và anh K là nhân viên. Hằng năm, anh K và chị H đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khi cơ quan có chủ trương cử nhân viên đi học nâng cao trình độ, anh K và chị H đã hoàn thiện hồ sơ đồng thời nộp cho ông A để đăng kí theo quy định. Trong cuộc họp bình xét, vì chị H vắng mặt do con của chị bị ốm nên ông A quyết định cử anh K. Bất mãn vì không được chọn, chị H thường xuyên đi làm muộn và không hoàn thành công việc theo yêu cầu. Được chị N giới thiệu, chị C là người đang có nhu cầu xin việc làm đã tìm gặp ông A để được tạo điều kiện nhận vào làm việc thay thế vị trí của chị H. Biết chuyện, anh M là anh rể của chị H đang là giám đốc một công ty tư nhân đã ép buộc khiến chị H phải bỏ việc ở cơ quan cũ về làm việc cho anh để trừ khoản nợ mà vợ chồng chị đã vay. Những ai sau đây vi phạm nội dung bình đẳng trong lao động? A. Ông A, chị H và anh M. B. Chị H, anh M và chị C. C. Chị H, chị N và ông A. D. Ông A, chị C và chị N. Câu 115: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi thực hiện xong nghĩa vụ cử tri, chị V được ông T là hàng xóm nhờ viết phiếu bầu giúp anh H là đồng nghiệp của ông T theo ý của ông H. Thấy chị V lựa chọn đại biểu khác với ý mình, anh N là thành viên tổ bầu cử nhờ và được chị V đồng ý sửa lại nội dung phiếu bầu của anh H. sau đó, chị V bỏ phiếu bầu của anh H vào hòm phiếu rồi ra về. Anh H, chị V và anh N cùng vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây? A. Trực tiếp. B. Bỏ phiếu kín. C. Phổ thông. D. Bình đẳng. Câu 116: Anh M là lao động tự do đã cấu kết với một số người vào rừng đặc dụng để tổ chức khai thác trái phép một lượng lớn gỗ quý thuộc danh mục loài được ưu tiên bảo vệ. Sau khi tiêu thụ số gỗ đó, trên đường về nơi ở, anh DeThi.edu.vn
 26. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn M bị cơ quan chức năng xử phạt về hành vi điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định. Những hành vi trên của anh M đã vi phạm pháp luật nào sau đây? A. Kỉ luật và hình sự. B. Hình sự và hành chính. C. Hành chính và kỉ luật. D. Dân sự và hành chính. Câu 117: Ông B là giám đốc; anh H và anh A là nhân viên cùng làm việc tại doanh nghiệp nhà nước X. Khi bị anh A cung cấp bằng chứng về việc mình đã tuyển dụng chị C vào vị trí kế toán dù chị chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, ông B đã chỉ đạo chị C nguỵ tạo tình huống để vu khống anh A mắc sai phạm trong công việc. Dựa vào đó, ông B thực hiện quy trình và ra quyết định kỉ luật buộc thôi việc đối với anh A. Nhân cơ hội này, chị C cố ý thanh toán không đủ các khoản phụ cấp cho anh A. Vì có quan hệ họ hàng và được anh A kể lại sự việc, anh H gửi đơn tới ông P là cán bộ có thẩm quyền đề nghị ông xem xét và giải quyết sự việc cho anh A. Do đã nhận 20 triệu đồng của ông B nên ông P hủy đơn của anh H. Được anh H thông tin về việc làm của ông P, anh A bí mật tung tin đồn thất thiệt khiến uy tín của ông P bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hành vi của những ai sau đây không phải là đối tượng có thể vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo? A. Anh H, anh A và ông P. B. Ông B, ông P và chị C. C. Anh H, chị C và anh A. D. Ông P, anh H và ông B. Câu 118: Phát hiện anh C phá khóa vào nhà mình để trộm tải sản, anh B đã giữ anh C trong nhà kho của gia đình. Biết chuyện, bà M là mẹ anh C đã tự ý vào nhà anh B để yêu cầu anh phải thả con trai mình. Thấy chỉ có con gái anh B ở nhà nên bà M đã lớn tiếng quát nạt cháu. Bà M và anh C cùng vi phạm quyền nào sau đây của công dân? A Được pháp luật bảo hộ về thân thể. B. Bất khả xâm phạm về tài sản. C. Được pháp luật bảo hộ về danh tính. D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. Câu 119: Ông H là chủ một nhà máy chế biến thực phẩm, bà M là chủ một khách sạn tư nhân. Cơ sở kinh doanh của ông H và bà M đều trang bị đầy đủ hệ thống phòng, chống cháy nổ theo đúng quy định là thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật? A. Tính khái quát về thuật ngữ. B. Tính bảo mật tuyệt đối. C. Tính đa nghĩa về nội dung. D. Tính quy phạm phổ biến. Câu 120: Vợ chồng chị Q, anh D có con trai 10 tuổi là cháu B; anh H, anh T là nhân viên ở một công ty nhà nước, trong đó anh T là anh họ của chị Q. Một lần, được chị Q nhờ trông giữ cháu B là bạn cùng lớp với con trai mình, anh H đã đưa con trai và cháu B đến phòng điều hành hệ thống điện trong ca trực của mình. Vì tò mò, cháu B bật công tắc điện làm hỏng một hệ thống máy sản xuất nên anh H đã đến gặp chị Q yêu cầu bồi thường. Bức xúc vì chị Q tránh mặt, anh H đã liên tục gọi điện thoại nhằm gây sức ép với chị Q. Biết được thông tin từ vợ, anh D là lao động tự do đã tự ý nghỉ làm và nhờ anh T đến nhà anh H để giúp mình hòa giải. Nhận được điện thoại của anh D, anh T vội vàng bỏ ca trực để cùng anh D đến nhà anh H. Tại đây, do anh H không đồng ý với mức bồi thường nên hai bên đã xảy ra xô xát, anh T và anh D vô ý làm hỏng một số tài sản của gia đình anh H. Những ai sau đây vừa phải chịu trách nhiệm dân sự vừa phải chịu trách nhiệm kỉ luật? A. Anh H va anh D. B. Chị Q và anh H. C. Anh T và anh D. D. Anh H và anh T. ĐÁP ÁN DeThi.edu.vn
 27. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 307 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 81: Theo quy định của pháp luật, công dân có trình độ chuyên môn cao được Nhà nước tạo điều kiện để phát huy tài năng là thể hiện nội dung của quyền bình đẳng trong lĩnh vực A. Lao động. B. đối ngoại. C. truyền thông. D. công nghệ. Câu 82: Một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội được thể hiện ở việc làm nào sau đây của Nhà nước? A. Kiềm chế thương mại điện tử. B. Nâng cao thể lực cho người dân. C. Từ chối xuất khẩu hàng hóa. D. Quy định mức thuế khác nhau. Câu 83: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung bình đẳng trong kinh doanh là mọi công dân có quyền tự do lựa chọn A. loại hình doanh nghiệp. B. thời điểm đầu cơ tích trữ. C. phát hành trái phiếu chính phủ. D. mức thuế phải nộp. Câu 84: Trong quá trình sản xuất, tư liệu lao động bao gồm công cụ lao động, kết cấu hạ tầng và A. hệ thống bình chứa. B. kiến trúc thượng tầng. C. đối tượng lao động. D. tài nguyên khoáng sản. Câu 85: Theo quy định của pháp luật, các dân tộc trong một quốc gia không phân biệt đa số hay thiểu số đều được Nhà nước A. cho chiếm dụng tài nguyên. B. công khai dữ liệu cá nhân. C. bảo mật các di sản văn hóa. D. tạo điều kiện phát triển. Câu 86: Theo quy định của pháp luật, công dân đề nghị cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định xử phạt hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ đối với mình là sử dụng quyền nào sau đây? A. Khiếu nại. B. Phán quyết. C. Truy tố. D. Tố cáo. Câu 87: Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với mức thu nhập và A. chất lượng môi trường đầu tư. B. cơ cấu các ngành kinh tế. C. giá cả xác định. D. năng lực tiếp nhận. Câu 88: Theo quy định của pháp luật, mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ các trường hợp đặc biệt mà pháp luật cấm là thể hiện nguyên tắc bầu cử nào sau đây? A. Trực tiếp. B. Phổ thông. C. Đại diện. D. Phủ quyết. Câu 89: Việc Nhà nước tổ chức tiêm một số loại vacxin phòng bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi là thể hiện nội dung nào sau đây của quyền được phát triển? A. Tham gia hoạt động sáng tạo. B. Tham quan di sản văn hóa. C. Được chăm sóc sức khỏe. D. Được lựa chọn việc làm. Câu 90: Theo quy định của pháp luật, chỗ ở của công dân đều được Nhà nước và mọi người A. kiểm soát. B. tôn trọng. C. khám xét. D. giám sát. Câu 91: Các văn bản quy phạm pháp luật phải được diễn đạt chính xác, một nghĩa để người dân hiểu và thực hiện đúng là thể hiện tính A. đồng bộ hóa về dữ liệu. B. trừu tượng hóa về ngôn ngữ. C. xác định chặt chẽ về mặt hình thức. D. bảo mật tuyệt đối về mặt nội dung. Câu 92: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau là thể hiện A. việc định đoạt quy trình tuyển sinh. B. quyền học thường xuyên, học suốt đời. C. quyền ấn định mức học phí, lệ phí. D. việc quyết định chính sách giáo dục. Câu 93: Nghĩa vụ mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình là A. trách nhiệm pháp lí. B. truyền thông đối ngoại. C. áp đảo đình công. D. xác lập nhân quyền. DeThi.edu.vn
 28. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 94: Theo quy định của pháp luật, người dân bàn bạc và quyết định việc đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi công cộng ở địa phương là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi nào sau đây? A. Trung ương. B. Cơ sở. C. Cả nước. D. Toàn quốc. Câu 95: Một trong những mục đích của hình thức áp dụng pháp luật là các cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra quyết định nhằm chấm dứt A. sự phát triển của xã hội. C. nghĩa vụ cụ thể của công dân. B. các loại hình tín ngưỡng dân gian. D. mọi nguồn lực tự nhiên. Câu 96: Theo quy định của pháp luật, hành vi đánh người gây thương tích là xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về A. thân thế, địa vị. B. danh dự, nhân phẩm. C. tính mạng, sức khỏe. D. nhân thân, tài sản. Câu 97: Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm A. các quy tắc quản lí nhà nước. B. nội quy doanh nghiệp tư nhân. C. thỏa thuận riêng trong dòng họ. D. cách thức điều hành gia đình. Câu 98: Theo quy định của pháp luật, công dân bình đẳng trước Nhà nước và xã hội khi thực hiện nghĩa vụ A. lựa chọn hình thức bảo hiểm. B. ứng dụng trí tuệ nhân tạo. C. thay đổi kết cấu hạ tầng. D. xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Câu 99: Theo quy định của pháp luật, việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân chỉ được thực hiện khi có quyết định của chủ thể nào sau đây? A. Ban quản lí khu dân cư. B. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. C. Ban giám đốc công ty. D. Cơ quan truyền thông báo chí. Câu 100: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ tài sản được thể hiện ở việc vợ, chồng A. thảo luận các phương pháp nuôi dạy con. B. thực hiện kế hoạch hóa gia đình. C. thống nhất sử dụng tiền tiết kiệm chung. D. giúp đỡ nhau phát triển về mọi mặt. Câu 101: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của người khác khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây? A. Khống chế, bắt và giam giữ. B. Thường xuyên bạo hành. C. Gây ra thương tích. D. Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Câu 102: Ở phạm vi cả nước, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội khi thực hiện hành vi nào sau đây? A. Góp ý sửa đổi Luật An ninh mạng. B. Tìm hiểu đề án tái định cư. C. Giám sát thu chi ngân sách xã. D. Theo dõi quy trình giải quyết tố cáo. Câu 103: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm hành chính khi thực hiện hành vi nào sau đây? A. Đơn phương hủy bỏ hợp đồng thuê nhà. B. Điều khiển xe ô tô không gắn đủ biển số. C. Theo dõi diễn biến của vụ án. D. Dùng vũ lực để cướp tài sản. Câu 104: Theo quy định của pháp luật, nhân viên bưu chính vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của khách hàng khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây? A. Tăng cước phí điện thoại. B. Bảo giá dịch vụ chuyển phát. C. Công khai nội dung điện tín. D. Từ chối gói cước khuyến mại. Câu 105: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại khi bị A. nhận quyết định xử phạt chưa thỏa đáng. B. lừa đảo chiếm đoạt tài sản cá nhân. C. cưỡng ép trốn đi nước ngoài. D. tung tin đồn không có căn cứ. Câu 106: Theo quy định của pháp luật, công dân hưởng quyền được phát triển trong trường hợp nào sau đây? A. Tham gia các hoạt động văn hóa. B. Chủ động chuyển quyền tác giả. C. Chuyển giao quyền nhân thân. D. Thay đổi nội dung trong di chúc. Câu 107: Trong quá trình sản xuất, khi được sử dụng để dệt vải, nguyên liệu sợi thuộc loại đối tượng lao động nào sau đây? A. Phải được loại bỏ hoàn toàn. B. Đã trải qua tác động của lao động. C. Chura cho phép sử dụng phổ biến. D. Cần tổ chức tiêu hủy triệt để. Câu 108: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, việc làm nào sau đây của các chủ thể kinh doanh thể hiện mặt hạn chế của cạnh tranh? DeThi.edu.vn
 29. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn A. Loại bỏ những máy móc lạc hậu. B. Thay đổi chiến lược kinh doanh. C. Đầu cơ gây rối loạn thị trường. D. Điều chỉnh kế hoạch bán hàng. Câu 109: Công dân sử dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây? A. Giúp đỡ đồng phạm bỏ trốn. B. Bí mật giải cứu các bị can. C. Chủ động nộp thuế thu nhập. D. Tự do kết hôn theo luật định. Câu 110: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc khi thực hiện hành vi nào sau đây? A. Tăng cường tương trợ cộng đồng. B. Phê phán tập quán lạc hậu C. Chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. D. Bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống. Câu 111: Do đạt giải cao trong kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia, bạn M được tuyển thẳng vào trường Đại học X phù hợp với nguyện vọng của mình. Bạn M đã hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào sau đây? A. Nhận nguồn trợ cấp xā hội. B. Bồi dưỡng để phát triển tài năng. C. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo. D. Tự do nghiên cứu khoa học. Câu 112: Tại cuộc họp thôn X, bà V lên tiếng phản đối mức đóng góp xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng mà ông T là trưởng thôn đã đưa ra ý kiến trong cuộc họp. Thấy không khí căng thẳng, bà H là cán bộ Hội phụ nữa đã mời bà V ra ngoài. Bà V và ông T đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân? A. Điều tiết cộng đồng. B. Chủ động thẩm định. C. Tự do ngôn luận. D. Áp đặt thông tin. Câu 113: Doanh nghiệp X có ông V là giám đốc; chị S, chị Q và anh T là nhân viên. Hằng năm, anh T và chị Q đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khi cơ quan có chủ trương cử nhân viên đi học nâng cao trình độ, anh T và chị Q đã hoàn thiện hồ sơ đồng thời nộp cho ông V để đăng kí theo quy định. Trong cuộc họp bình xét, vì chị Q vắng mặt do con của chị bị ốm nên ông V quyết định cử anh T. Bất mãn vì không được chọn, chị Q thường xuyên đi làm muộn và không hoàn thành công việc theo yêu cầu. Được chị S giới thiệu, chị B là người đang có nhu cầu xin việc làm đã tìm gặp ông V để được tạo điều kiện nhận vào làm việc thay thế vị trí của chị Q. Biết chuyện, anh P là anh rể của chị Q đang là giám đốc một công ty tư nhân đã ép buộc khiến chị Q phải bỏ việc ở cơ quan cũ về làm việc cho anh để trừ khoản nợ mà vợ chồng chị đã vay. Những ai sau đây vi phạm nội dung bình đẳng trong lao động? A. Chị Q, chị S và ông V. B. Chị Q, chị B và anh P. C. Ông V, chị S và chị B. D. Ông V, chị Q và anh P. Câu 114: Vợ chồng chị M, anh P có con trai 10 tuổi là cháu B; anh Q, anh N là nhân viên ở một công ty nhà nước, trong đó anh N là anh họ của chị M. Một lần, được chị M nhờ trông giữ cháu B là bạn cùng lớp với con trai mình, anh Q đã đưa con trai và cháu B đến phòng điều hành hệ thống điện trong ca trực của mình. Vì tò mò, cháu B bật công tắc điện làm hỏng một hệ thống máy sản xuất nên anh Q đã đến gặp chị M yêu cầu bồi thường. Bức xúc vì chị M tránh mặt, anh Q đã liên tục gọi điện thoại nhằm gây sức ép với chị M. Biết được thông tin từ vợ, anh P là lao động tự do đã tự ý nghỉ làm và nhờ anh N đến nhà anh Q để giúp mình hòa giải. Nhận được điện thoại của anh P, anh N vội vàng bỏ ca trực để cùng anh P đến nhà anh Q. Tại đây, do anh Q không đồng ý với mức bồi thường nên hai bên đã xảy ra xô xát, anh N và anh P vô ý làm hỏng một số tài sản của gia đình anh Q. Những ai sau đây vừa phải chịu trách nhiệm dân sự vừa phải chịu trách nhiệm kỷ luật? A. Anh P và anh N. B. Anh Q và anh P. C. Chị M và anh Q. D. Anh Q và anh N. Câu 115: Anh N là giám đốc công ty tư nhân X bị ông P là chủ đất đe dọa do anh cố tình trì hoãn thanh toán số tiền thuê nhà xưởng theo đúng thời gian thỏa thuận trong hợp đồng. Đồng thời, anh N đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 200 triệu đồng của khách hàng để mở rộng cơ sở sản xuất. Những hành vi trên của anh N đã vi phạm pháp luật nào sau đây? A. Dân sự và kỉ luật. B. Kỉ luật và hành chính. C. Hành chính và dân sự. D. Hình sự và dân sự. Câu 116: Địa bàn X có ông Q là trưởng công an xã; anh K là công an xã; anh T, vợ chồng anh N và chị S là người dân. Nhận được tin báo chị S tổ chức đánh bạc tại nhà, ông Q cử anh K đến nhà chị S để kiểm tra. Vì chị S kiên quyết không thừa nhận nên anh K đã lớn tiếng xúc phạm chị đồng thời báo cáo tình hình với ông Q. Ngay sau đó, ông Q trực tiếp đến nhà chị S yêu cầu chị về trụ sở để lấy lời khai. Vào thời điểm đó, anh T đã chứng kiến và quay DeThi.edu.vn