Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Có đáp án)

docx 183 trang Thái Huy 15/02/2024 2314
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • docxbo_24_de_thi_lich_su_thpt_quoc_gia_2022_co_dap_an.docx

Nội dung text: Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Có đáp án)

 1. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn DeThi.edu.vn
 2. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn ĐỀ SỐ 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THƠNG NĂM 2022 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI (Đề thi cĩ 05 trang) Mơn thi thành phần: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề thi 301 Số báo danh: Câu 1: Năm 1941, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đơng Dương chủ trương giúp đỡ việc lập trận ở nước nào sau đây? A. Lào. B. Thụy Điển. C. Na Uy. D. Thụy Sĩ. Câu 2: Đến năm 2000, một trong những "con rồng" kinh tế của châu Á là A. Angiêri. B. Hàn Quốc. C. Tây Ban Nha. D. Xuđăng. Câu 3: Nội dung của kế hoạch Nava do thực dân Pháp triển khai ở Việt Nam trong những năm 1953 - 1954 thuộc lĩnh vực nào sau đây? A. Văn hĩa. B. Giáo dục. C. Y tế. D. Quân sự. Câu 4: Đầu năm 1975, quân dân miền Nam Việt Nam giành được thắng lợi trong chiến dịch nào sau đây? A. Thượng Lào. B. Bắc Lào. C. Trung Lào. D. Phước Long. Câu 5: Đầu thế kỉ XX, lực lượng xã hội nào sau đây cùng với Phan Châu Trinh mở cuộc vận động cải cách ở Việt Nam? A. Thương nhân Ấn Độ. B. Binh lính. C. Sĩ phu tiến bộ. D. Tư sản Anh. Câu 6: Năm 1999, đồng ơrơ (EURO) trở thành đồng tiền chung của nhiều nước thuộc khu vực nào sau đây? A. Châu Phi. B. Châu Âu. C. Mĩ Latinh. D. Châu Á. Câu 7: Ở Nam Phi, bản Hiến pháp tháng 11-1993 đã chính thức xĩa bỏ chế độ DeThi.edu.vn
 3. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn A. phân biệt chủng tộc. B. thị tộc. C. phát xít. D. chiếm hữu nơ lệ. Câu 8: Trong những năm 20 của thế kỉ XX, phần lớn học viên tham gia các lớp đào tạo cán bộ của Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu (Trung Quốc) là A. nơng dân. B. thanh niên, trí thức. C. địa chủ phong kiến. D. đại tư sản. Câu 9: Trong những năm 1951 - 1953, phong trào nào sau đây diễn ra ở Việt Nam? A. Thi đua yêu nước. B. Phá kho thĩc Nhật. C. Diệt phát xít Đức. D. Chống dịch Covid-19. Câu 10: Nội dung nào sau đây là đường lối đổi mới về chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra từ năm 1986? A. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. B. Chỉ phát triển cơng nghiệp nhẹ. C. Duy trì nền kinh tế kế hoạch, tập trung, bao cấp. D. Chỉ phát triển kinh tế tập thể. Câu 11: Nội dung nào sau đây là tác động tiêu cực của xu thế tồn cầu hĩa từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX? A. Sự phát triển nhanh của khoa học - cơng nghệ. B. Sự bất cơng xã hội thêm trầm trọng. C. Sự phát triển nhanh của lực lượng sản xuất. D. Sự tăng trưởng nhanh của kinh tế. Câu 12: Hội nghị lanta (tháng 2-1945) đã quyết định vấn đề nào sau đây? A. Thành lập Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). B. Thành lập Ngân hàng Thế giới (WB). C. Thành lập Liên minh châu Âu (EU). D. Tiêu diệt tận gốc quân phiệt Nhật Bản. Câu 13: Từ sau Chiến tranh lạnh đến năm 2000, để xây dựng sức mạnh thực sự, hầu hết các quốc gia đều tập trung phát triển A. kinh tế. B. văn học, nghệ thuật. C. điện ảnh. D. thể dục, thể thao. Câu 14: Theo Hiệp định Sơ bộ (ngày 6-3-1946), quân Pháp được ra miền Bắc Việt Nam làm nhiệm vụ giải giáp quân đội nào sau đây? A. Brunây. B. Nhật Bản. C. Ănggơla. D. Áo. DeThi.edu.vn
 4. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 15: Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đơng Dương (tháng 10-1930) xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là A. chống thực dân Anh xâm lược. B. chống chính quyền Sài Gịn. C. chống chế độ phân biệt chủng tộc. D. đánh đổ phong kiến, đế quốc. Câu 16: Tháng 4-1970, Hội nghị cấp cao ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia đã xác định kẻ thù chung của nhân dân Đơng Dương là A. thực dân Hà Lan. B. phát xít Đức. C. đế quốc Mĩ. D. phát xít Italia. Câu 17: Trong những năm 1919-1930, lực lượng xã hội nào sau đây ở Việt Nam câu kết chặt chẽ với đế quốc Pháp? A. Thợ thủ cơng. B. Tư sản mại bản. C. Cơng nhân. D. Nơng dân. Câu 18: Tháng 9-1960, Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam diễn ra trong bối cảnh nào sau đây? A. Việt Nam ra nhập Liên hợp quốc. B. Miền Bắc đã được giải phĩng. C. Đất nước đã được thống nhất. D. Miền Nam hồn tồn giải phĩng. Câu 19: Trong những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây là một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới? A. Campuchia. B. Marốc. C. Mơdămbích. D. Mĩ. Câu 20: Quốc gia nào sau đây mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của lồi người? A. Libi. B. Cuba. C. Liên Xơ. D. Ai Cập. Câu 21: Về quân sự, nhân dân miền Nam Việt Nam giành thắng lợi nào sau đây trong cuộc chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) của Mỹ? A. Chiến thắng Ấp Bắc. B. Kí Hiệp định Giơnevo. C. Kí Hiệp định Pari. D. Kí Tạm ước Việt - Pháp. Câu 22: Một trong những phong trào đấu tranh vũ trang chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX là A. cần vương. B. cải cách trang phục. DeThi.edu.vn
 5. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn C. học chữ Quốc ngữ. D. cải cách lối sống. Câu 23: Trong giai đoạn 1939 - 1945, sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây cĩ ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam? A. Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) được thành lập. B. Hiệp ước Thương mại tự do Bắc Mĩ (NAFTA) ra đời. C. Liên Xơ tham gia chiến tranh chống phát xít. D. Hiệp hội các quốc gia Đơng Nam Á (ASEAN) ra đời. Câu 24: Một trong những nhân tố thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Mĩ ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai là A. thu được nhiều lợi nhuận từ buơn bán vũ khí. B. nhận được viện trợ từ các nước Đơng Âu. C. nhận được viện trợ quân sự từ Liên Xơ. D. nhận được viện trợ từ các nước châu Phi. Câu 25: Năm 1921, Chính sách kinh tế mới (NEP) đã tạo ra chuyển biến tích cực trong nền kinh tế của nước nào sau đây? A. Panama. B. Cơlơmbia. C. Nga Xơ viết. D. Pêru. Câu 26: Hoạt động nào sau đây khơng diễn ra trong phong trào vơ sản hĩa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1928)? A. Đấu tranh địi thực dân Anh rút về nước. B. Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin cho cơng nhân. C. Đưa hội viên vào các nhà máy để hoạt động. D. Đưa hội viên vào các đồn điền để hoạt động. Câu 27: Nội dung nào sau đây là nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam? A. Phát xít Nhật Bản đầu hàng Đồng minh khơng điều kiện. B. Truyền thống yêu nước của tồn dân tộc được phát huy. C. Quá trình chuẩn bị tồn diện của Đảng Cộng sản Đơng Dương. D. Đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đơng Dương. Câu 28: Phong trào giải phĩng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai khơng cĩ nội dung nào sau đây? A. Chống lại chủ nghĩa thực dân cũ. B. Nhận viện trợ theo Kế hoạch Mácsan. C. Cĩ đơng đảo nhân dân tham gia. D. Bùng nổ sớm nhất ở Bắc Phi. Câu 29: Đường lối kháng chiến đúng đắn của Đảng Lao động Việt Nam trong những năm 1951 - 1954 thể hiện ở nội dung nào sau đây? A. Mở chiến dịch Hồ Chí Minh. B. Mở chiến dịch Huế - Đà Nẵng. C. Tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. D. Thành lập chính quyền Xơ viết. DeThi.edu.vn
 6. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 30: Trong cuộc đấu tranh chống chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965 - 1968), thắng lợi nào sau đây của quân dân miền Nam Việt Nam mở ra khả năng đánh thắng quân viễn chinh Mỹ? A. Việt Bắc. B. Biên giới. C. Lai Châu. D. Vạn Tường. Câu 31: Ở Việt Nam, từ đầu thế kỉ XX đến năm 1925, chống đế quốc là nhiệm vụ chủ yếu của phong trào dân tộc dân chủ vì một trong những lí do nào sau đây?. A. Chỉ cĩ thể chống phong kiến sau khi lật đổ chế độ thực dân. B. Mâu thuẫn giữa các giai cấp trong xã hội khơng sâu sắc. C. Thực dân cầu kết với phong kiến tay sai để áp bức dân tộc. D. Mâu thuẫn giai cấp trong xã hội đã được giải quyết triệt để. Câu 32: Trong những năm 20 của thế kỉ XX, những người Việt Nam yêu nước tiếp nhận chủ nghĩa Mác - Lênin vì một trong những lí do nào sau đây? A. Đây là lý luận kết hợp giải quyết vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. B. Giai cấp cơng nhân đã thành lực lượng lãnh đạo thống nhất phong trào dân tộc. C. Đây là lí luận duy nhất đặt mục tiêu đem lại tự do cho con người. D. Các đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam cĩ nhu cầu phát triển về lí luận. Câu 33: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng một trong những thành quả của phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam? A. Xây dựng được lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang ba thứ quân. B. Hai giai cấp chủ lực của cách mạng đồn kết, trưởng thành trong chiến đấu. C. Hồn thành cải cách ruộng đất tại các vùng do xơ viết kiểm sốt. D. Xây dựng được mặt trận dân tộc trên nền tảng liên minh cơng nơng. Câu 34: Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) và thắng lợi của trận "Điện Biên Phủ trên khơng" (1972) ở Việt Nam đều cho thấy A. sức mạnh của quân chủ lực khi tấn cơng vào tổ chức phịng ngự mạnh của đối phương. B. vai trị của trận quyết chiến cĩ ý nghĩa xoay chuyển cục diện chiến tranh. C. giá trị của trận quyết chiến chiến lược đánh dấu cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi. D. ý nghĩa của trận phản cơng lớn nhất trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Câu 35: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tính chất dân chủ của Cách mạng tháng Tám năm 1945 Việt Nam? A. Giải quyết thành cơng mọi mâu thuẫn giai cấp trong xã hội thuộc địa. B. Lật đổ chế độ phong kiến và xĩa bỏ được mọi tàn dư của chế độ cũ. C. Đĩng gĩp vào cuộc đấu tranh chống phát xít của các nước xã hội chủ nghĩa. D. Đĩng gĩp vào sự nghiệp chung của các lực lượng tiến bộ trên thế giới. Câu 36: Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp (1945 - 1954), kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi cĩ điểm khác biệt nào sau đây so với kế hoạch Rơve? A. Cĩ mục tiêu giành thắng lợi quân sự quyết định để kết thúc chiến tranh. B. Diễn ra khi Pháp mất thể chủ động chiến lược trên chiến trường chính. C. Được triển khai với nguồn viện trợ quân sự và viện trợ kinh tế của Mĩ. D. Được thực hiện trong bối cảnh cuộc đối đầu Đơng-Tây đang căng thẳng. Câu 37: Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam trong năm 1929? A. Chủ trương vơ sản hĩa của Đại hội lần thứ nhất Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. DeThi.edu.vn
 7. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn B. Sự phát triển của phong trào cơng nhân với một chính đảng vơ sản lãnh đạo thống nhất. C. Tất cả các tổ chức yêu nước, cách mạng đã được tham gia phong trào vơ sản hĩa. D. Cĩ sự kết hợp giữa lí luận giải phĩng dân tộc và phong trào cơng nhân trên cả nước. Câu 38: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Đảng Lao động Việt Nam trong Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 15 (tháng 1/1959) và lần thứ 21 (tháng 7/1973)? A. Chuyển hướng chiến lược từ đấu tranh chính trị sang đấu tranh vũ trang. B. Xây dựng đội quân chính trị làm yếu tố quyết định thắng lợi cuối cùng. C. Con đường giải phĩng miền Nam là tiến cơng bằng bạo lực cách mạng. D. Kết hợp đấu tranh trên ba mặt trận: quân sự, chính trị và ngoại giao. Câu 39: Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và Cách mạng Cuba năm 1959 đều A. chịu tác động bởi sự đối đầu giữa hai hệ thống xã hội đối lập. B. cĩ nhiệm vụ chống đế quốc, phong kiến để địi tự do dân chủ. C. được lãnh đạo bởi những lực lượng xã hội tiên tiến. D. xĩa bỏ được ách áp bức của chủ nghĩa thực dân mới. Câu 40: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa của cuộc Tổng tiến cơng và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở Việt Nam? A. Buộc Mĩ phải quay lại đàm phán ở Pari để bàn về việc chấm dứt chiến tranh. B. Mở ra khả năng kết thúc chiến tranh thơng qua con đường đàm phán. C. Chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thể tiến cơng. D. Chứng tỏ lực lượng vũ trang phát triển vượt bậc thay thế lực lượng chính trị. HẾT Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2022 mơn Lịch sử mã đề 301 1.A 2.B 3.D 4.D 5.C 6.B 7.A 8.B 9.A 10.A 11.B 12.D 13.A 14.B 15.D 16.C 17.B 18.B 19.D 20.C 21.A 22.A 23.C 24.A 25.C 26.A 27.A 28.B 29.C 30.D 31.C 32.A 33.B 34.B 35.D 36.B 37.D 38.C 39.C 40.B DeThi.edu.vn
 8. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn ĐỀ SỐ 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THƠNG NĂM 2022 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI (Đề thi cĩ 05 trang) Mơn thi thành phần: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề thi 302 Số báo danh: Câu 1: Trong khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào sau đây tiếp tục thực hiện tham vọng biển khu vực Mĩ Latinh thành "sân sau" của mình? A. Malaixia. B. Ai Cập. C. Tuynidi. D. Mĩ. Câu 2: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đơng Dương (tháng 5-1941) chủ trương giúp đỡ việc lập mặt trận ở nước nào sau đây A. Thụy Sĩ. B. Campuchia. C. Na Uy. D. Thụy Điển. Câu 3: Trong những năm 1949 - 1950, nội dung của kế hoạch Rơve do thực dân Pháp triển khai ở Việt Nam thuộc lĩnh vực nào sau đây? A. Văn hĩa. B. Quân sự. C. Giáo dục. D. Y tế. Câu 4: Về quân sự, một trong những thắng lợi của nhân dân miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) của Mĩ là A. xĩa nạn mù chữ. B. chiến thẳng Ấp Bắc. C. xây dựng nơng thơn mới. D. phổ cập tiểu học. Câu 5: Tháng 12-1960, Mặt trận Dân tộc giải phĩng miền Nam Việt Nam ra đời từ kết quả của phong trào nào sau đây? A. Tuần lễ vàng. B. Xây dựng Quỹ độc lập. C. Lập Hũ gạo cứu đĩi. D. Đồng khởi. Câu 6: Ở Việt Nam, chiếu Cần vương (1885) kêu gọi lực lượng xã hội nào sau đây đứng lên vì vua mà kháng chiến? A. Văn thân, sĩ phu. B. Chủ nơ. C. Đại tư sản. D. Tư sản mại bản. Câu 7: Năm 1954, nhân dân Việt Nam giành được thắng lợi ngoại giao nào sau đây? DeThi.edu.vn
 9. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn A. Đánh bại cuộc hành quân của Mĩ vào An Lão. B. Đánh bại cuộc tập kích của khơng quân Mĩ. C. Chiến thắng Vạn Tường. D. Ki Hiệp định Giơnevơ. Câu 8: Năm 1986, Việt Nam bắt đầu thực hiện cơng cuộc đổi mới đất nước trong bối cảnh quốc tế nào nào sau đây? A. Thực dân Pháp vừa rút quân khỏi Việt Nam. B. Liên Xơ lâm vào tình trạng khủng hoảng. C. Phát xít Italia vừa rút quân khỏi Việt Nam. D. Thực dân Anh vừa rút quân khỏi Việt Nam. Câu 9: Đầu năm 1927, những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản thành tác phẩm nào sau đây? A. Đất nước. B. Tuyên ngơn Độc lập. C. Việt Bắc D. Đường Kách mệnh. Câu 10: Đầu thế kỉ XX, Phan Bội Châu tổ chức phong trào nào sau đây để đưa thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản học tập? A. Đơng du. B. Nhường cơm sẻ áo. C. Ngày đồng tâm. D. Tăng gia sản xuất. Câu 11: Theo Hiệp định Sơ bộ (ngày 6-3-1946), Pháp được ra miền Bắc Việt Nam thay thế lực lượng quân đội nào sau đây giải giáp quân Nhật Bản? A. Phần Lan. B. Bồ Đào Nha. C. Trung Hoa Dân quốc. D. Áo. Câu 12: Trong Phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam, các xơ viết đã ra đời ở địa phương nào sau đây? A. Sài Gịn. B. Hà Nội. C. Đà Nẵng. D. Nghệ An. Câu 13: Từ năm 1945 đến năm 1973, kinh tế Mĩ A. lạc hậu B. khủng hoảng. C. suy thối kéo dài. D. phát triển mạnh mẽ. Câu 14: Năm 1999, đồng tiền chung châu Âu được phát hành với tên gọi là A. nhân dân tệ. B. phrăng. C. Ơrơ. D. đơla. DeThi.edu.vn
 10. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 15: Quân dân miền Nam Việt Nam chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965 - 1968) của Mỹ nhằm thực hiện mục tiêu nào sau đây? A. Bảo vệ căn cứ địa Cao Bằng. B. Bảo vệ chính quyền Xơ viết. C. Giải phĩng hồn tồn miền Nam. D. Bảo vệ Khu giải phĩng Việt Bắc. Câu 16: Sau năm 1991, ở châu Á, Liên bang Nga khơi phục và phát triển quan hệ với A. Trung Quốc. B. Áchentina. C. Anh. D. Tây Ban Nha. Câu 17: Tháng 6-1947, Mĩ đề ra Kế hoạch Mácsan giúp phục hồi nền kinh tế ở khu vực nào sau đây? A. Đơng Phi. B. Đơng Nam Á. C. Tây Âu. D. Đơng Bắc Á. Câu 18: Từ năm 1945 đến năm 1954, nhân dân Lào đấu tranh chống lại kẻ thù nào sau đây? A. Nam Phi. B. Mêhicơ. C. Hà Lan. D. Pháp. Câu 19: Hội nghị lần thứ 21 (tháng 7/1973) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam nhấn mạnh cách mạng miền Nam phải giữ vững chiến lược A. phịng thủ. B. hịa hỗn. C. tiến cơng D. rút lui. Câu 20: Nội dung nào sau đây là tác động tích cực của xu thế tồn cầu hĩa từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX? A. Sự phát triển nhanh của lực lượng sản xuất. B. Sự kém an tồn của đời sống con người. C. Sự kém an tồn về kinh tế. D. Sự kém an tồn về chính trị. Câu 21: Trong thời gian hoạt động ở Pháp (1917 - 1923), Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ báo nào sau đây? A. Người cùng khổ. B. Văn học - Nghệ thuật. C. Văn hĩa. D. Văn nghệ. Câu 22: Hội nghị lanta (tháng 2-1945) đã quyết định vấn đề nào sau đây? A. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức. B. Thành lập Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). C. Thành lập Liên minh châu Âu (EU). D. Thành lập Ngân hàng Thế giới (WB). DeThi.edu.vn
 11. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 23: Một trong những yếu tố thúc đẩy sự ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đơng Nam Á (ASEAN) năm 1967 là A. cần liên minh để chống phát xít B. cần đồn kết lật đổ quân phiệt Nhật Bản. C. chung mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội. D. nhu cầu hợp tác để cùng phát triển. Câu 24: Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai do thực dân Pháp tiến hành ở Đơng Dương (1919 - 1929), xã hội Việt Nam cĩ chuyển biến nào sau đây? A. Giai cấp tư sản ra đời. B. Trở thành siêu cường tài chính. C. Cơng nghiệp vũ trụ ra đời. D. Trở thành cường quốc phần mềm. Câu 25: Nội dung nào sau đây là điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu trong những năm 1945 - 1950? A. Hợp tác chiến lược với Trung Quốc. B. Tìm cách trở lại các thuộc địa cũ. C. Hợp tác chiến lược với Liên Xơ. D. Hợp tác chiến lược với Cuba. Câu 26: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 tác động đến phong trào giải phĩng dân tộc ở quốc gia nào sau đây? A. Anh. B. Đức. C. Pháp. D. Việt Nam. Câu 27: Nội dung nào sau đây khơng thuộc kế hoạch Nava của thực dân Pháp tiến hành ở Đơng Dương trong những năm 1953 - 1954? A. Tập trung binh lực. B. Xây dựng đội quân cơ động chiến lược mạnh. C. Thiết lập chính quyền tay sai Ngơ Đình Diệm. D. Mở rộng ngụy quân. Câu 28: Trong những năm 1965 - 1968, hoạt động quân sự nào sau đây của quân dân miền Nam buộc Mĩ phải "phi Mĩ hĩa" chiến tranh xâm lược Việt Nam? A. Chiến dịch Thượng Lào B. Cuộc Tổng tiến cơng và nổi dậy Xuân Mậu Thân. C. Cuộc chiến đấu ở các đơ thị phía Bắc vĩ tuyến 16. D. Chiến dịch Việt Bắc. Câu 29: Nội dung nào sau đây là nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam? A. Truyền thống yêu nước của tồn dân tộc được phát huy. B. Quá trình chuẩn bị tồn diện của Đảng Cộng sản Đơng Dương. C. Thắng lợi của Đồng minh trong cuộc chiến chống phát xít. D. Đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đơng Dương. Câu 30: Trong giai đoạn 1939 - 1945, sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây cĩ ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam? A. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) được thành lập. DeThi.edu.vn
 12. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn B. Hiệp ước Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) ra đời. C. Quân phiệt Nhật Bản bành trướng ở Đơng Nam Á. D. Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) được thành lập. Câu 31: Nội dung nào sau đây khơng là lí do để Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đơng Dương (tháng 5-1941) chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc ở từng nước Đơng Dương? A. Điều kiện lịch sử cụ thể của từng nước Đơng Dương. B. Cần sớm hồn thành mục tiêu độc lập dân tộc. C. Tính chất cuộc cách mạng ở Đơng Dương đã thay đổi. D. Nhầm phát huy cao nhất quyền dân tộc tự quyết. Câu 32: Kết quả của cơng cuộc xây dựng chế độ mới cĩ ý nghĩa nào sau đây đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ở Việt Nam trong những năm 1945 - 1946? A. Tạo động lực cho nhân dân tham gia đấu tranh giữ vững thành quả Cách mạng. B. Xĩa bỏ giai cấp bĩc lột, làm suy yếu các lực lượng phản cách mạng trong nước. C. Củng cố, mở rộng vùng tự do, đẩy thực dân Pháp vào thế bị động chiến lược. D. Phát huy hiệu quả nguồn lực từ hậu phương quốc tế phục vụ kháng chiến lâu dài. Câu 33: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên cĩ điểm mới nào sau đây so với các tổ chức chính trị yêu nước ra đời từ đầu thế kỉ XX đến năm 1927 ở Việt Nam? A. Phát huy vai trị tiên phong của thanh niên trí thức. B. Hội viên cĩ tinh thần yêu nước và ý chí cách mạng C. Xác định chính xác kẻ thù chủ yếu của cách mạng. D. Chú trọng xây dựng và truyền bá lí luận cách mạng. Câu 34: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tác động của chiến thắng Đường 14 Phước Long (đầu năm 1975) đối với tiến trình cách mạng miền Nam Việt Nam? A. Buộc Mĩ xuống thang chiến tranh và chấp nhận quay lại đàm phán tại Hội nghị Pari. B. Lần đầu khẳng định bạo lực là con đường duy nhất giải phĩng miền Nam. C. Chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thể tiến cơng. D. Tạo cơ sở đánh giá tồn diện tương quan lực lượng để mở cuộc tiến cơng chiến lược. Câu 35: Chiến dịch Biên giới thu - đơng (1950) và chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) ở Việt Nam cĩ điểm giống nhau nào sau đây? A. Cĩ sự linh hoạt, sáng tạo trong phương án tác chiến. B. Đánh bại cuộc tấn cơng của Pháp vào cơ quan đầu não kháng chiến. C. Cĩ ý nghĩa quyết định đến thắng lợi cuối cùng trên mặt trận ngoại giao. D. Sử dụng cách đánh cơng kiên vào tập đồn cứ điểm. Câu 36: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng sự chuyển biến của kinh tế Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX? A. Ngành cơng nghiệp ra đời nhưng khơng được áp dụng khoa học kĩ thuật. B. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa bắt đầu được du nhập và mở rộng. C. Một số đơ thị được hình thành và mở rộng ở các vùng kinh tế phát triển. D. Quan hệ sản xuất phong kiến bị xĩa bỏ, mở đường cho quan hệ sản xuất mới. Câu 37: Sự xuất hiện của các tổ chức cộng sản năm 1929 phản ánh đúng đặc điểm nào sau đây của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam? A. Khuynh hướng dân chủ tư sản khơng cịn ảnh hưởng trong các tầng lớp nhân dân. B. Chính đảng của giai cấp cơng nhân đã giành được quyền lãnh đạo thống nhất. C. Cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước đang từng bước được giải quyết. DeThi.edu.vn
 13. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn D. Mọi tổ chức chính trị ở Việt Nam đều chịu ảnh hưởng của Quốc tế Cộng sản. Câu 38: Ở Việt Nam, phong trào cách mạng 1930 - 1931 là bước phát triển mới về chất so với các phong trào đấu tranh trước đĩ vì một trong những lý do nào sau đây? A. Xuất hiện liên minh của các lực lượng cách mạng chủ lực. B. Hồn thành triệt để mục tiêu của cách mạng. C. Dùng phương pháp bạo lực để đánh đổ kẻ thù của dân tộc. D. Thành lập được chính quyền của tồn dân tộc. Câu 39: Tiến trình vận động giải phĩng dân tộc (1939 - 1945) và chiến tranh cách mạng (1945 - 1975) ở Việt Nam đều chịu tác động nào sau đây từ tình hình quốc tế? A. Quan hệ vừa hợp tác vừa đối đầu giữa các nước trong trật tự thế giới hai cực. B. Cuộc đấu tranh nhằm giải trừ chủ nghĩa thực dân đang diễn ra quyết liệt. C. Mĩ triển khai chiến lược tồn cầu nhằm đàn áp phong trào giải phĩng dân tộc. D. Tình trạng căng thẳng do cuộc đối đầu giữa hai hệ thống xã hội đối lập. Câu 40: Trong những năm 1936 - 1945, cách mạng Việt Nam đã cĩ đĩng gĩp nào sau đây đối với cách mạng thế giới? A. Gĩp phần làm suy yếu chủ nghĩa thực dân mới và tan rã thuộc địa của chúng. B. Tham gia cùng các lực lượng tiến bộ đấu tranh vì quyền sống con người. C. Gĩp phần mở rộng hệ thống xã hội chủ nghĩa từ châu Âu đến châu Á D. Tham gia cuộc đấu tranh bảo vệ hịa bình của các nước xã hội chủ nghĩa. HẾT Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2022 mơn Lịch sử mã đề 302 1.D 2.B 3.B 4.B 5.D 6.A 7.D 8.B 9.D 10.A 11.C 12.D 13.D 14.C 15.C 16.A 17.C 18.D 19.C 20.A 21.A 22.A 23.D 24.A 25.B 26.D 27.C 28.B 29.C 30.C 31.C 32.A 33.D 34.D 35.A 36.C 37.C 38.A 39.B 40.B DeThi.edu.vn
 14. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn ĐỀ SỐ 3 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THƠNG NĂM 2022 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI (Đề thi cĩ 05 trang) Mơn thi thành phần: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề thi 303 Số báo danh: Câu 1: Đầu thế kỉ XX, lực lượng xã hội nào sau đây cùng với Phan Châu Trinh mở cuộc vận động cải cách ở Việt Nam? A. Thương nhân Ấn Độ. B. Tư sản Anh. C. Binh lính. D. Sĩ phu tiến bộ. Câu 2: Trong những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây là một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới? A. Мĩ. B. Mơdămbích. C. Campuchia. D. Marốc. Câu 3: Trong những năm 1951 - 1953, phong trào nào sau đây diễn ra ở Việt Nam? A. Phá kho thĩc Nhật. B. Thi đua yêu nước. C. Diệt phát xít Đức. D. Chống dịch Covid-19. Câu 4: Hội nghị lanta (tháng 2-1945) đã quyết định vấn đề nào sau đây? A. Thành lập Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). B. Thành lập Ngân hàng Thế giới (WB). C. Tiêu diệt tận gốc quân phiệt Nhật Bản. D. Thành lập Liên minh châu Âu (EU). Câu 5: Đầu năm 1975, quân dân miền Nam Việt Nam giành được thắng lợi trong chiến dịch nào sau đây? A. Phước Long. B. Thượng Lào. C. Trung Lào. D. Bắc Lào. Câu 6: Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đơng Dương (tháng 10-1930) xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là A. đánh đổ phong kiến, đế quốc. B. chống chế độ phân biệt chủng tộc. C. chống chính quyền Sài Gịn. D. chống thực dân Anh xâm lược. Câu 7: Năm 1941, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đơng Dương chủ trương giúp đỡ việc lập mặt trận ở nước nào sau đây? A. Thụy Sĩ. B. Na Uy. C. Thụy Điển. D. Lào. DeThi.edu.vn
 15. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 8: Năm 1999, đồng ơrơ (EURO) trở thành đồng tiền chung của nhiều nước thuộc khu vực nào sau đây? A. Châu Phi. B. Mĩ Latinh. C. Châu Á. D. Châu Âu. Câu 9: Về quân sự, nhân dân miền Nam Việt Nam giành thắng lợi nào sau đây trong cuộc chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961 - 1965) của Mỹ? A. Kí Hiệp định Pari. B. Ki Hiệp định Giơnevo. C. Kí Tạm ước Việt - Pháp. D. Chiến thắng Ấp Bắc. Câu 10: Tháng 4-1970, Hội nghị cấp cao ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia đã xác định kẻ thù chung của nhân dân Đơng Dương là A. đế quốc Mĩ. B. thực dân Hà Lan. C. phát xít Italia. D. phát xít Đức. Câu 11: Nội dung nào sau đây là tác động tiêu cực của xu thế tồn cầu hĩa từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX? A. Sự phát triển nhanh của khoa học - cơng nghệ. B. Sự tăng trưởng nhanh của kinh tế. C. Sự bất cơng xã hội thêm trầm trọng. D. Sự phát triển nhanh của lực lượng sản xuất. Câu 12: Tháng 9/1960, Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam diễn ra trong bối cảnh nào sau đây? A. Đất nước đã được thống nhất. B. Miền Bắc đã được giải phĩng. C. Miền Nam hồn tồn giải phĩng. D. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc. Câu 13: Trong những năm 20 của thế kỉ XX, phần lớn học viên tham gia các lớp đào tạo cán bộ của Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu (Trung Quốc) là A. địa chủ phong kiến. B. nơng dân. C. đại tư sản. D. thanh niên, trí thức. Câu 14:Ở Nam Phi, bản Hiến pháp tháng 11-1993 đã chính thức xĩa bỏ chế độ A. phát xít. B. thị tộc. C. phân biệt chủng tộc. D. chiếm hữu nơ lệ. Câu 15: Nội dung nào sau đây là đường lối đổi mới về chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra từ năm 1986? A. Duy trì nền kinh tế kế hoạch, tập trung, bao cấp. B. Chỉ phát triển kinh tế tập thể. C. Chỉ phát triển cơng nghiệp nhẹ. D. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Câu 16: Một trong những phong trào đấu tranh vũ trang chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX là A. cải cách lối sống. DeThi.edu.vn
 16. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn B. cải cách trang phục. C. học chữ Quốc ngữ. D. Cần vương. Câu 17: Theo Hiệp định Sơ bộ (ngày 6-3-1946) quân Pháp được ra miền Bắc Việt Nam làm nhiệm giải giáp quân đội nào sau đây? A. Brunây. B. Áo. C. Nhật Bản. D. Ănggơla. Câu 18: Từ sau Chiến Chiến tranh lạnh đến năm 2000, đề xây dựng sức mạnh thực sự, hầu hết các quốc gia đều tập trung phát triển A. thể dục, thể thao. B. điện ảnh. C. văn học, nghệ thuật. D. kinh tế. Câu 19: Nội dung của kế hoạch Nava do thực dân Pháp triển khai ở Việt Nam trong những năm 1953 - 1954 thuộc lính vực nào sau đây? A. Văn hĩa. B. Giáo dục. C. Y tế. D. Quân sự. Câu 20: Trong những năm 1919 - 1930, lực lượng xã hội nào sau đây ở Việt Nam cấu kết chặt chẽ với đế quốc Pháp A. Thợ thủ cơng. B. Tư sản mại bản. C. Cơng nhân. D. Nơng dân. Câu 21: Đến năm 2000, một trong những "con rồng" kinh tế của châu Á là A. Xuđăng. B. Tây Ban Nha. C. Hàn Quốc. D. Angiêri. Câu 22: Quốc gia nào sau đây mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của lồi người? A. Cuba. B. Libi. C. Liên Xơ. D. Ai Cập. Câu 23: Nội dung nào sau đây là nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Việt Nam? A. Truyền thống yêu nước của tồn dân tộc được phát huy. B. Quá trình chuẩn bị tồn diện của Đảng Cộng sản Đơng Dương. C. Đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đơng Dương. D. Phát xít Nhật Bản đầu hàng Đồng minh khơng điều kiện. Câu 24: Năm 1921, Chính sách kinh tế mới (NEP) đã tạo ra chuyển biến tích cực trong nền kinh tế của nước nào sau đây? A. Pêru. B. Panama. C. Nga Xơ viết. D. Cơlơmbia. DeThi.edu.vn
 17. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 25: Trong giai đoạn 1939 - 1945, sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây cĩ ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam? A. Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) được thành lập. B. Hiệp ước Thương mại tự do Bắc Mĩ (NAFTA) ra đời. C. Hiệp hội các quốc gia Đơng Nam Á (ASEAN) ra đời. D. Liên Xơ tham gia chiến tranh chống phát xít. Câu 26: Hoạt động nào sau đây khơng diễn ra trong phong trào vơ sản hĩa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1928)? A. Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin cho cơng nhân. B. Đấu tranh địi thực dân Anh rút về nước. C. Đưa hội viên vào các nhà máy để hoạt động. D. Đưa hội viên vào các đồn điền để hoạt động. Câu 27: Đường lối kháng chiến đúng đắn của Đảng Lao động Việt Nam trong những năm 1951 - 1954 thể hiện ở nội dung nào sau đây?. A. Thành lập chính quyền Xơ viết. B. Mở chiến dịch Hồ Chí Minh. C. Tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. D. Mở chiến dịch Huế - Đà Nẵng. Câu 28: Một trong những nhân tố thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Mĩ ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai là A. nhận được viện trợ từ các nước Đơng Âu. B. thu được nhiều lợi nhuận từ buơn bán vũ khí. C. nhận được viện trợ từ các nước châu Phi. D. nhận được viện trợ quân sự từ Liên Xơ. Câu 29: Phong trào giải phĩng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai khơng cĩ nội dung nào sau đây? A. Chống lại chủ nghĩa thực dân cũ. B. Cĩ đơng đảo nhân dân tham gia. C. Nhận viện trợ theo Kế hoạch Mácsan. D. Bùng nổ sớm nhất ở Bắc Phi. Câu 30: Trong cuộc đấu tranh chống chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965 - 1968), thắng lợi nào sau đây của quân dân miền Nam Việt Nam mở ra khả năng đánh thắng quân viễn chinh Mĩ? A. Biên giới. B. Vạn Tường. C. Lai Châu. D. Việt Bắc. Câu 31: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tính chất dân chủ của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam? A. Lật đổ chế độ phong kiến và xĩa bỏ được mọi tàn dư của xã hội cũ. B. Tham gia cuộc đấu tranh chống phát xít của các nước xã hội chủ nghĩa. C. Giải quyết thành cơng mọi mâu thuẫn giai cấp trong xã hội thuộc địa. D. Đĩng gĩp vào sự nghiệp đấu tranh vì quyền sống của con người. Câu 32: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng một trong những thành quả của phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam? A. Xây dựng lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang ba thứ quân. B. Thành lập chính quyền của dân, vì dân ở một số địa phương. C. Xây dựng được mặt trận dân tộc trên nền tảng liên minh cơng-nơng. D. Hồn thành cải cách ruộng đất tại các vùng do xơ viết kiểm sốt. DeThi.edu.vn
 18. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 33: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Đảng Lao động Việt Nam trong Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 15 (tháng 1/1959) và lần thứ 21 (tháng 7/1973)? A. Kết hợp đấu tranh trên ba mặt trận: quân sự, chính trị và ngoại giao. B. Xây dựng đội quân chính trị làm yếu tố quyết định thắng lợi cuối cùng. C. Sử dụng sức mạnh bạo lực cách mạng để tiến cơng đối phương. D. Chuyển hướng chiến lược từ đấu tranh chính trị sang đấu tranh vũ trang. Câu 34: Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) và thắng lợi của trận "Điện Biên Phủ trên khơng" (1972) ở Việt Nam đều cho thấy A. giá trị của trận quyết chiến chiến lược đánh dấu kháng chiến kết thúc thắng lợi. B. vai trị quyết định của mặt trận quân sự trong mối quan hệ với chính trị và ngoại giao. C. ý nghĩa chiến lược của trận phản cơng lớn nhất trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. D. sức mạnh của quân chủ lực khi tấn cơng vào tổ chức phịng ngự mạnh của đối phương. Câu 35: Trong những năm 20 của thế kỉ XX, những người Việt Nam yêu nước tiếp nhận chủ nghĩa Mác - Lênin vì một trong những lí do nào sau đây? A. Các đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam cĩ nhu cầu phát triển về lí luận. B. Các khuynh hướng cứu nước trước đĩ chưa đáp ứng được yêu cầu của lịch sử. C. Giai cấp cơng nhân đã thành lực lượng lãnh đạo thống nhất phong trào dân tộc. D. Đây là lí luận duy nhất đặt mục tiêu đem lại quyền tự do cho con người. Câu 36: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa của cuộc Tổng tiến cơng và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở Việt Nam? A. Chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến cơng. B. Chứng tỏ lực lượng vũ trang phát triển vượt bậc thay thế lực lượng chính trị. C. Buộc Mĩ xuống thang chiến tranh, mở ra bước ngoặt của cuộc kháng chiến. D. Buộc Mĩ phải quay lại đàm phán ở Pari để bàn về việc chấm dứt chiến tranh. Câu 37: Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp (1945 - 1954), kế hoạch Đờlát đơ Tátxinhi cĩ điểm khác biệt nào sau đây so với kế hoạch Rơve? A. Diễn ra trong bối cảnh quan hệ quốc tế căng thẳng do cuộc đối đầu Đơng - Tây. B. Được đề ra khi Pháp bước đầu mất thể chủ động chiến lược trên chiến trường chính. C. Được triển khai với nguồn viện trợ quân sự và viện trợ kinh tế của Mĩ. D. Cĩ mục tiêu giành thắng lợi quân sự quyết định để kết thúc chiến tranh. Câu 38:Ở Việt Nam, từ đầu thế kỉ XX đến năm 1925, chống đế quốc là nhiệm vụ chủ yếu của phong trào dân tộc dân chủ vì một trong những lí do nào sau đây?. A. Mâu thuẫn giai cấp trong xã hội đã được giải quyết triệt để. B. Chỉ cĩ thể chống phong kiến sau khi lật đổ chế độ thực dân. C. Chỉ giải phĩng dân tộc mới giải phĩng được con người. D. Mâu thuẫn giữa các giai cấp trong xã hội khơng sâu sắc. Câu 39: Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và Cách mạng Cuba năm 1959 đều A. cĩ nhiệm vụ chống đế quốc, phong kiến để địi tự do dân chủ. B. chịu tác động bởi sự đối đầu giữa hai hệ thống xã hội đối lập. C. xĩa bỏ áp bức của chủ nghĩa thực dân mới. D. thành lập được chính quyền dân chủ nhân dân. Câu 40: Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam trong năm 1929? A. Sự phát triển của phong trào cơng nhân với một chính đảng vơ sản lãnh đạo thống nhất. B. Tất cả các tổ chức yêu nước, cách mạng đã được tham gia phong trào vơ sản hĩa. C. Chủ trương vơ sản hĩa của Đại hội lần thứ nhất Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. D. Lí luận giải phĩng dân tộc và giai cấp được truyền bá trong phong trào yêu nước. DeThi.edu.vn
 19. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn Đáp án đề thi THPT quốc gia 2022 Lịch sử mã đề 303 1.D 2.A 3.B 4.C 5.A 6.A 7.D 8.D 9.D 10.A 11.C 12.B 13.D 14.C 15.D 16.D 17.C 18.D 19.D 20.B 21.C 22.C 23.D 24.C 25.D 26.B 27.C 28.B 29.C 30.B 31.D 32.B 33.C 34.B 35.B 36.C 37.B 38.C 39.D 40.D DeThi.edu.vn
 20. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn ĐỀ SỐ 4 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THƠNG NĂM 2022 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI (Đề thi cĩ 05 trang) Mơn thi thành phần: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề thi 304 Số báo danh: Câu 1: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đơng Dương (tháng 5-1941) chủ trương giúp đỡ việc lập một trận ở nước nào sau đây? A. Thụy Sĩ. B. Campuchia. C. Na Uy D. Thụy Điển. Câu 2: Nội dung nào sau đây là tác động tích cực của xu thế tồn cầu hĩa từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX? A. Sự kém an tồn về kinh tế. B. Sự phát triển nhanh của lực lượng sản xuất. C. Sự kém an tồn về chính trị. D. Sự kém an tồn của đời sống con người. Câu 3: Trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam, các xơ viết đã ra đời ở địa phương nào sau đây? A. Đà Nẵng. B. Nghệ An. C. Sài Gịn. D. Hà Nội. Câu 4: Quân dân miền Nam Việt Nam chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965 - 1968) của Mĩ nhằm thực hiện mục tiêu nào sau đây? A. Bảo vệ khu giải phĩng Việt Bắc. B. Bảo vệ chính quyền Xơ viết. C. Bảo vệ căn cứ địa Cao Bằng. D. Giải phĩng hồn tồn miền Nam. Câu 5: Theo Hiệp định Sơ bộ (ngày 6-3-1946), Pháp được ra miền Bắc Việt Nam thay thế lực lượng quân đội nào sau đây giải giáp quân Nhật Bản? A. Phần Lan. B. Bồ Đào Nha. C. Áo. D. Trung Hoa Dân quốc. Câu 6: Năm 1999, đồng tiền chung châu Âu được phát hành với tên gọi là A. Ơrơ. B. đơla. C. nhân dân tệ. D. phrăng. Câu 7: Năm 1954, nhân dân Việt Nam giành được thắng lợi ngoại giao nào sau đây? A. Chiến thắng Vạn Tường. B. Đánh bại cuộc hành quân của Mỹ vào An Lão. C. Kí Hiệp định Giơnevơ. DeThi.edu.vn
 21. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn D. Đánh bại cuộc tập kích của khơng quân Mĩ. Câu 8: Hội nghị lần thứ 21 (tháng 7/1973) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam nhấn mạnh cách mạng miền Nam phải giữ vững chiến lược A. hịa hỗn. B. phịng thủ C. tiến cơng. D. rút lui. Câu 9: Hội nghị lanta (tháng 2-1945) đã quyết định vấn đề nào sau đây? A. Thành lập Ngân hàng Thế giới (WB) B. Thành lập Liên minh châu Âu (EU). C. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức. D. Thành lập Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Câu 10: Năm 1986, Việt Nam bắt đầu thực hiện cơng cuộc đổi mới đất nước trong bối cảnh quốc tế nào sau đây? A. Thực dân Anh vừa rút quân khỏi Việt Nam. B. Thực dân Pháp vừa rút quân khỏi Việt Nam. P C. hát xít Italia vừa rút quân khỏi Việt Nam. D. Liên Xơ lâm vào tình trạng khủng hoảng. Câu 11: Tháng 12-1960, Mặt trận Dân tộc giải phĩng miền Nam Việt Nam ra đời từ kết quả của phong trào nào sau đây? A. Tuần lễ vàng. B. Xây dựng Quỹ độc lập. C. Đồng khởi. D. Lập Hũ gạo cứu đĩi. Câu 12: Tháng 6-1947, Mĩ đề ra Kế hoạch Mácsan giúp phục hồi nền kinh tế ở khu vực nào sau đây? A. Đơng Phi B. Đơng Bắc Á. C. Đơng Nam Á. D. Tây Âu. Câu 13:Ở Việt Nam, chiếu Cần vương (1885) kêu gọi lực lượng xã hội nào sau đây đứng lên vì vua mà kháng chiến? A. Đại tư sản. B. Chủ nơ. C. Tư sản mại bản. D. Văn thân, sĩ phu. Câu 14: Về quân sự, một trong những thắng lợi của nhân dân miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961 - 1965) của Mĩ là A. chiến thắng Ấp Bắc. B. phổ cập tiểu học. C. xĩa nạn mù chữ. D. xây dựng nơng thơn mới. Câu 15: Đầu năm 1927, những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản thành tác phẩm nào sau đây A. Việt Bắc. B. Đất nước. C. Tuyên ngơn Độc lập. D. Đường Kách mệnh. DeThi.edu.vn
 22. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 16: Trong khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai quốc gia nào sau đây tiếp tục thực hiện tham vọng biến khu vực Mĩ Latinh thành "sân sau" của mình? A. Malaixia. B. Tuynidi. C. Ai Cập. D. Mĩ. Câu 17: Từ năm 1945 đến năm 1973, kinh tế Mĩ A. lạc hậu. B. suy thối kéo dài. C. phát triển mạnh mẽ. D. khủng hoảng. Câu 18: Trong thời gian hoạt động ở Pháp (1917 - 1923), Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ báo nào sau đây? A. Văn học - Nghệ thuật. B. Người cùng khổ. C. Văn nghệ. D. Văn hĩa. Câu 19: Từ năm 1945 đến năm 1954, nhân dân Lào đấu tranh chống lại kẻ thù nào sau đây? A. Mêhicơ. B. Hà Lan. C. Pháp. D. Nam Phi. Câu 20: Trong những năm 1949 - 1950, nội dung của kế hoạch Rơve do thực dân Pháp triển khai ở Việt Nam thuộc lĩnh vực nào sau đây? A. Quân sự. B. Văn hĩa. C. Y tế. D. Giáo dục. Câu 21: Sau năm 1991, ở châu Á, Liên bang Nga khơi phục và phát triển quan hệ với A. Áchentina. B. Tây Ban Nha. C. Trung Quốc. D. Anh. Câu 22: Đầu thế kỉ XX, Phan Bội Châu tổ chức phong trào nào sau đây để đưa thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản học tập? A. Ngày đồng tâm. B. Nhường cơm sẻ áo. C. Đơng du. D. Tăng gia sản xuất. Câu 23: Trong giai đoạn 1939 - 1945, sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây cĩ ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam? A. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) được thành lập. B. Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) được thành lập. C. Quân phiệt Nhật Bản bành trướng ở Đơng Nam Á. D. Hiệp ước Thương mại tự do Bắc Mĩ (NAFTA) ra đời. Câu 24: Một trong những yếu tố thúc đẩy sự ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đơng Nam Á (ASEAN) năm 1967 là DeThi.edu.vn
 23. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn A. chung mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội. B. nhu cầu hợp tác để cùng phát triển. C. cần đồn kết lật đổ quân phiệt Nhật Bản. D. cần liên minh để chống phát xít. Câu 25: Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai do thực dân Pháp tiến hành ở Đơng Dương (1919 - 1929$)$, xã hội Việt Nam cĩ chuyển biến nào sau đây? A. Giai cấp tư sản ra đời. B. Cơng nghiệp vũ trụ ra đời. C. Trở thành cường quốc phần mềm. D. Trở thành siêu cường tài chính. Câu 26: Trong những năm 1965 - 1968, hoạt động quân sự nào sau đây của quân dân miền Nam buộc Mĩ phải "phi Mĩ hĩa" chiến tranh xâm lược Việt Nam? A. Cuộc chiến đấu ở các đơ thị phía Bắc vĩ tuyến 16. B. Chiến dịch Thượng Lào. C. Cuộc Tổng tiến cơng và nổi dậy Xuân Mậu Thân. D. Chiến dịch Việt Bắc. Câu 27: Nội dung nào sau đây khơng thuộc kế hoạch Nava của thực dân Pháp tiến hành ở Đơng Dương trong những năm 1953 - 1954? A. Mở rộng ngụy quân. B. Tập trung binh lực. C. Thiết lập chính quyền tay sai Ngơ Đình Diệm. D. Xây dựng đội quân cơ động chiến lược mạnh. Câu 28: Nội dung nào sau đây là nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam? A. Thắng lợi của Đồng minh trong cuộc chiến chống phát xít. B. Truyền thống yêu nước của tồn dân tộc được phát huy. C. Đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đơng Dương. D. Quá trình chuẩn bị tồn diện của Đảng Cộng sản Đơng Dương. Câu 29: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 tác động đến phong trào giải phĩng dân tộc ở quốc gia nào sau đây? A. Việt Nam. B. Anh. C. Pháp. D. Đức. Câu 30: Nội dung nào sau đây là điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu trong những năm 1945 - 1950? A. Hợp tác chiến lược với Liên Xơ. B. Tim cách trở lại các thuộc địa cũ. C. Hợp tác chiến lược với Cuba. D. Hợp tác chiến lược với Trung Quốc. Câu 31: Tiến trình vận động giải phĩng dân tộc (1939 - 1945) và chiến tranh cách mạng (1945 - 1975) Việt Nam đều chịu tác động nào sau đây từ tình hình quốc tế? A. Thế phát triển của cuộc đấu tranh vì hịa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội. B. Tình trạng căng thẳng do cuộc đối đầu giữa hai hệ thống xã hội đối lập. C. Mĩ triển khai chiến lược tồn cầu nhằm đàn áp phong trào giải phĩng dân tộc. D. Quan hệ vừa hợp tác vừa đối đầu giữa các nước trong trật tự thế giới hai cực. DeThi.edu.vn
 24. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 32: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng sự chuyên biến của nền kinh tế Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX? A. Quan hệ sản xuất phong kiến bị xĩa bỏ, mở đường cho quan hệ sản xuất mới. B. Cơ cấu kinh tế thay đổi theo hướng tăng dần tỉ trọng ngành cơng nghiệp. C. Ngành cơng nghiệp ra đời nhưng khơng được áp dụng khoa học kĩ thuật. D. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa bắt đầu được du nhập và mở rộng. Câu 33: Sự xuất hiện của các tổ chức cộng sản năm 1929 phản ánh đúng đặc điểm nào sau đây của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam? A. Lực lượng thanh niên, trí thức đã cĩ chuyển biến tích cực về nhận thức chính trị. B. Mọi tổ chức chính trị ở Việt Nam đều chịu ảnh hưởng của Quốc tế Cộng sản. C. Chính đảng của giai cấp cơng nhân đã giành được quyền lãnh đạo thống nhất. D. Khuynh hướng dân chủ tư sản khơng cịn ảnh hưởng trong các tầng lớp nhân dân. Câu 34:Ở Việt Nam, phong trào cách mạng 1930 - 1931 là bước phát triển mới về chất so với các phong trào đấu tranh trước đĩ vì một trong những lí do nào sau đây? A. Hồn thành triệt để mục tiêu của cách mạng. B. Cĩ tổ chức lãnh đạo thống nhất trên cả nước. C. Thành lập được chính quyền của tồn dân tộc. D. Dùng phương pháp bạo lực để đánh đố kẻ thù. Câu 35: Trong những năm 1936 - 1945, cách mạng Việt Nam đã cĩ đĩng gĩp nào sau đây đối với cách mạng thế giới? A. Đấu tranh chống bộ phận phản động nhất của chủ nghĩa đế quốc. B. Tham gia cuộc đấu tranh bảo vệ hịa bình của các nước xã hội chủ nghĩa. C. Gĩp phần mở rộng hệ thống xã hội chủ nghĩa từ châu Âu đến châu Á. D. Gĩp phần làm suy yếu chủ nghĩa thực dân mới và tan rã thuộc địa của chúng. Câu 36: Nội dung nào sau đây khơng là lí do để Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đơng Dương (tháng 5-1941) chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc ở từng nước Đơng Dương? A. Mục tiêu chiến lược của cách mạng đã thay đổi. B. Cần sớm hồn thành mục tiêu độc lập dân tộc. C. Nhầm phát huy cao nhất quyền dân tộc tự quyết. D. Điều kiện lịch sử cụ thể của từng nước Đơng Dương. Câu 37: Chiến dịch Biên giới thu-đơng (1950) và chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) ở Việt Nam cĩ điểm giống nhau nào sau đây? A. Sử dụng địn tiến cơng chiến lược của lực lượng chính quy. B. Cĩ ý nghĩa quyết định đến thắng lợi cuối cùng trên mặt trận ngoại giao. C. Đánh bại cuộc tấn cơng của Pháp vào cơ quan đầu não kháng chiến. D. Sử dụng phương pháp đánh cơng kiến vào tập đồn cứ điểm. Câu 38: Kết quả của cơng cuộc xây dựng chế độ mới cĩ ý nghĩa nào sau đây đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ở Việt Nam trong những năm 1945 - 1946? A. Củng cố, mở rộng vùng tự do, đây thực dân Pháp vào thế bị động chiến lược. B. Giữ vững thành quả của cuộc đấu tranh giành các quyền dân tộc cơ bản. C. Xĩa bỏ giai cấp bĩc lột, làm suy yếu các lực lượng phản cách mạng trong nước. D. Phát huy hiệu quả nguồn lực từ hậu phương quốc tế phục vụ kháng chiến lâu dài. Câu 39: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên cĩ điểm mới nào sau đây so với các tổ chức chính trị yêu nước ra đời từ đầu thế kỉ XX đến năm 1927 ở Việt Nam? A. Hội viên cĩ tinh thần yêu nước và ý chí cách mạng. B. Chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ vững về lí luận. DeThi.edu.vn
 25. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn C. Phát huy vai trị tiên phong của thanh niên trí thức. D. Xác định chính xác kẻ thù chủ yếu của cách mạng. Câu 40: Chiến thắng Đường 14 - Phước Long (đầu năm 1975) cĩ tác động nào sau đây đối với tiến trình cách mạng miền Nam Việt Nam? A. Củng cố quyết tâm chiến lược giải phĩng hồn tồn miền Nam. B. Chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thể tiến cơng. C. Lần đầu khẳng định bạo lực là con đường giải phĩng miền Nam. D. Buộc Mĩ xuống thang chiến tranh và chấp nhận đàm phán tại Hội nghị Pari. Đáp án đề Sử thi THPTQG năm 2022 mã đề 304 1.B 2.B 3.B 4.D 5.D 6.A 7.C 8.C 9.C 10.D 11.C 12.D 13.D 14.A 15.D 16.D 17.C 18.B 19.C 20.A 21.C 22.C 23.C 24.B 25.A 26.C 27.C 28.A 29.A 30.B 31.A 32.B 33.A 34.B 35.A 36.A 37.A 38.B 39.B 40.A DeThi.edu.vn
 26. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn ĐỀ SỐ 5 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THƠNG NĂM 2022 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI (Đề thi cĩ 05 trang) Mơn thi thành phần: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề thi 305 Số báo danh: Câu 1: Trong những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây là một trong ba trung tâm kinh tế-tài chính của thế giới? A. Mĩ B. Marốc C. Campuchia D. Mơdămbích. Câu 2: Nội dung nào sau đây là đường lối đổi mới về chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra từ năm 1986? A. Duy trì nền kinh tế kế hoạch, tập trung, bao cấp B. Chỉ phát triển kinh tế tập thể C. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa D. Chỉ phát triển cơng nghiệp nhẹ Câu 3: Tháng 9 -1960, Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ III của Đảng lao động Việt Nam diễn ra trong bối cảnh nào sau đây? A. Miền nam hồn tồn giải phĩng B. Đất nước đã được thống nhất C. Miền Bắc đã được giải phĩng D. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc Câu 4: Nội dung của kế hoạch Nava do thực dân Pháp triển khai ở Việt Nam trong những năm 1953- 1954 thuộc lĩnh vực nào sau đây? A. Y tế B. Quân sự C. Văn hĩa D. Giáo dục Câu 5: Đầu năm 1975, quân dân miền Nam Việt Nam giành được thắng lợi trong chiến dịch nào sau đây? A. Thượng Lào B. Phước Long DeThi.edu.vn
 27. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn C. Bắc Lào D. Trung Lào Câu 6: Hội nghị lanta (tháng 2-1945) đã quyết định vấn đề nào sau đây? A. Tiêu diệt tận gốc quân phiệt Nhật Bản. B. Thành lập Ngân hàng Thế giới (WB). C. Thành lập Liên minh châu Âu(EU). D. Thành lập Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Câu 7: Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đơng Dương tháng 10 - 1930 xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là A. chống thực dân Anh xâm lược B. chống chính quyền Sài Gịn C. đánh đổ phong kiến, đế quốc D. chống chế độ phân biệt chủng tộc Câu 8: Từ sau chiến tranh lạnh đến năm 2000, để xây dựng sức mạnh thực sự, hầu hết các quốc gia đều tập trung phát triển A. điện ảnh B. kinh tế C. Văn học, nghệ thuật D. thể dục, thể thao Câu 9: Nội dung nào sau đây là tác động tiêu cực của xu thế tồn cầu hĩa từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX? A. Sự bất cơng xã hội thêm trầm trọng B. Sự tăng trưởng nhanh của kinh tế C. Sự phát triển nhanh của lực lượng sản xuất D. Sự phát triển nhanh của khoa học - cơng nghệ Câu 10: Trong những năm 1919-1930, lực lượng xã hội nào sau đây ở Việt Nam cấu kết chặt chẽ với đế quốc Pháp? A. Cơng nhân B. Tư sản mại bản C. Thợ thủ cơng D. Nơng dân Câu 11: Về quân sự nhân dân miền nam Việt Nam giành thắng lợi nào sau đây trong cuộc chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt 1961-1965 của Mĩ? DeThi.edu.vn
 28. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn A. Chiến tranh Ấp Bắc. B. Kí hiệp định Giơnevơ. C. Kí tạm ước Việt - Pháp. D. Kí hiệp định Pari. Câu 12: Một trong những phong trào đấu tranh vũ trang chống pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX là? A. Cải cách lối sống B. cải cách trang phục C. học chữ Quốc ngữ D. Cần vương Câu 13: Đầu thế kỉ XX, lực lượng xã hội nào sau đây cùng với Phan Châu Trinh mở cuộc vận động cải cách ở Việt Nam? A. Thương nhân Ấn Độ B. Tư sản Anh C. Sĩ phu tiến bộ D. Binh lính Câu 14: Tháng 4 - 1970, Hội nghị cấp cao ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia đã xác định kẻ thù chung của nhân dân Đơng Dương là A. phát xít Italia B. đế quốc Mĩ C. thực dân Hà Lan D. phát xít Đức Câu 15: Theo hiệp định Sơ bộ ngày 6-3-1946, quân Pháp được ra miền Bắc Việt Nam làm nhiệm vụ giải giáp quân đội nào sau đây? A. Brunây B. Nhật Bản C. Áo D. Ănggơla Câu 16: Đến năm 2000 một trong những “con rồng” kinh tế của Châu Á là A. Xuđăng. B. Tây Ban Nha. C. Angiêri. D. Hàn Quốc DeThi.edu.vn
 29. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 17: Quốc gia nào sau đây mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ lồi người? A. Liên Xơ B. Cuba C. Ai Cập D. Libi Câu 18: Trong những năm 20 của thế kỉ XX, phần lớn học viên tham gia các lớp đào tạo cán bộ của Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu (Trung Quốc) là A. địa chủ phong kiến B. đại tư sản C. nơng dân D. thanh niên, trí thức Câu 19: Năm 1941, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đơng Dương chủ trương giúp đỡ việc lập mặt trận ở nước nào sau đây? A. Thụy Điển B. Lào C. Na Uy D. Thụy Sĩ Câu 20: Trong những năm 1951-1953, phong trào nào sau đây diễn ra ở Việt Nam? A. phá kho thĩc Nhật B. Diệt phát xít Đức C. Thi đua yêu nước D. Chống dịch Covid-19 Câu 21: Năm 1999, đồng ơrơ (EURO) trở thành đồng tiền chung của nhiều nước thuộc khu vực nào sau đây? A. Châu Phi B. Mĩ Latinh C. Châu Âu D. Châu Á Câu 22: Ở Nam Phi, bản Hiến pháp tháng 11-1993 đã chính thức xĩa bỏ chế độ A. thị tộc B. Chiếm hữu nơ lệ C. phát xít D. phân biệt chủng tộc DeThi.edu.vn
 30. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 23: Năm 1921, Chính sách kinh tế mới (NEP) đã tạo ra chuyển biến tích cực trong nền kinh tế của nước nào sau đây? A. Nga Xơ viết B. Cơlơmbia C. Peru D. Panama Câu 24: Đường lối kháng chiến đúng đắn của Đảng Lao động Việt Nam trong những năm 1951-1954 thể hiện ở nội dung nào sau đây? A. Thành lập chính quyền Xơ viết B. Mở chiến dịch Hồ Chí Minh C. Mở chiến dịch Huế - Đà Nẵng D. Tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế Câu 25: Một trong những nhân tố thúc đẩy sự phát triển của Mĩ ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai là A. nhận được viện trợ quân sự từ Liên Xơ B. nhận được viện trợ từ các nước Châu Phi C. nhận được viện trợ từ các nước Đơng Âu D. thu được nhiều lợi nhuận từ buơn bán vũ khí Câu 26: Hoạt động nào sau đây khơng diễn ra trong phong trào vơ sản hĩa của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên 1928? A. Đưa hội viên vào các nhà máy để hoạt động B. Đưa hội viên vào các đồn điền để hoạt động C. Truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin cho cơng nhân D. Đấu tranh địi thực dân Anh rút về nước Câu 27: Trong cuộc đấu tranh chống chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965-1968), thắng lợi nào sau đây của quân dân miền Nam Việt Nam mở ra khả năng đánh thắng quân Viễn chinh Mĩ? A. Lai Châu B. Biên giới C. Vạn Tường D. Việt Bắc Câu 28: Phong trào giải phĩng dân tộc ở Châu Phi sau Chiến tranh sau thế giới thứ hai khơng cĩ nội dung nào sau đây? A. Nhận viện trợ theo Kế hoạch Mácsan DeThi.edu.vn
 31. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn B. Cĩ đơng đảo nhân dân tham gia C. Bùng nổ sớm nhất ở Bắc Phi D. Chống lại chủ nghĩa thực dân cũ Câu 29: Trong giai đoạn 1939-1945, sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây cĩ ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam A. Liên Xơ tham gia chiến tranh chống phát xít B. Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) được thành lập. C. Hiệp hội các quốc gia Đơng Nam Á (ASEAN) ra đời D. Hiệp ước thương mại tự do Bắc Mĩ (NAFTA) ra đời. Câu 30: Nội dung nào sau đây là nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam. A. Đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đơng Dương. B. Phát xít Nhật Bản đầu hàng Đồng minh khơng điều kiện. C. Truyền thống yêu nước của tồn dân tộc được phát huy D. Quá trình chuẩn bị tồn diện của Đảng Cộng sản Đơng Dương. Câu 31: Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và Cách mạng Cuba năm 1959 đều A. Xĩa bỏ áp bức của chủ nghĩa thực dân mới B. chịu tác động bởi sự đối đầu giữa hai hệ thống xã hội đối lập C. thành lập được chính quyền dân chủ nhân dân D. cĩ nhiệm vụ chống đế quốc, phong kiến để địi tự do dân chủ Câu 32: Trong những năm 20 của thế kỉ XX những người Việt Nam yêu nước tiếp nhận chủ nghĩa Mác-Lênin vì một trong những lí do nào sau đây? A. Các khuynh hướng cứu nước trước đĩ chưa đáp ứng được yêu cầu lịch sử B. Giai cấp cơng nhân đã thành lực lượng lãnh đạo thống nhất phong trào dân tộc. C. Các đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam cĩ nhu cầu phát triển về lí luận D. Đây là lí luận duy nhất đạt mục tiêu đem lại quyền tự do cho con người Câu 33: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Đảng Lao động Việt Nam trong Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương đảng lần thứ 15 (tháng 1 - 1959) và lần thứ 21 (tháng 7 - 1973)? A. Xây dựng quân đội chính trị làm yếu tố quyết định thắng lợi cuối cùng B. Chuyển hướng chiến lược từ đấu tranh chính trị sang đấu tranh vũ trang C. Sử dụng sức mạnh bạo lực cách mạng để tiến cơng đối phương D. Kết hợp đấu tranh trên ba mặt trận: quân sự, chính trị và ngoại giao DeThi.edu.vn
 32. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 34: Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam trong năm 1929? A. Tất cả các tổ chức yêu nước, cách mạng đã được tham gia phong trào vơ sản hĩa. B. Chủ trương vơ sản hĩa của Đại hội lần thứ nhất Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên C. Lí luận giải phĩng dân tộc và giai cấp được truyền bá trong phong trào yêu nước D. Sự phát triển của phong trào cơng nhân với một chính đảng vơ sản lãnh đạo thống nhất Câu 35: Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp (1945-1954), kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi cĩ điểm khác biệt nào sau đây so với kế hoạch Rơve? A. Được triển khai với nguồn viện trợ quân sự và viện trợ kinh tế của Mĩ. B. Diễn ra trong bối cảnh quan hệ quốc tế căng thẳng do cuộc đối đầu Đơng - Tây C. Cĩ mục tiêu giành thắng lợi quân sự quyết định để kết thúc chiến tranh. D. Được triển khai với nguồn viện trợ quân sự và viện trợ kinh tế của Mĩ. Câu 36: Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) và thắng lợi của trận "Điện Biên Phủ trên khơng" (1972) ở Việt Nam đều cho thấy. A. sức mạnh của quân chủ lực khi tấn cơng vào tổ chức phịng ngự mạnh của đối phương. B. ý nghĩa của tranh phản cơng lớn nhất trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. C. vai trị của trận quyết chiến cĩ ý nghĩa xoay chuyển cục diện chiến tranh. D. giá trị của trận quyết chiến chiến lược đánh dấu cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi. Câu 37: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tính chất dân chủ của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam? A. Đĩng gĩp vào sự nghiệp đấu tranh vì quyền sống của con người. B. Giải quyết thành cơng mọi mâu thuẫn giai cấp trong xã hội thuộc địa. C. Tham gia cuộc đấu tranh chống phát xít của các nước xã hội chủ nghĩa D. Lật đổ chế độ phong kiến và xĩa bỏ được mọi tàn dư của chế độ cũ. Câu 38: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng một trong những thành quả của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam? A. Hồn thành cải cách ruộng đất tại các vùng do xơ viết kiểm sốt. B. Thành lập chính quyền của dân, vì dân ở một số địa phương C. Xây dựng được mặt trận dân tộc trên nền tảng liên minh cơng-nơng. D. Xây dựng được lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang ba quân. Câu 39: Ở Việt Nam, từ đầu thế kỉ XX đến năm 1925, chống đế quốc là nhiệm vụ chủ yếu của phong trào dân tộc dân chủ vì một trong những lý do nào sau đây? A. Mâu thuẫn giai cấp trong xã hội đã được giải quyết triệt để. DeThi.edu.vn
 33. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn B. Chỉ cĩ thể chống phong kiến sau khi lật đổ chế độ thực dân. C. Chỉ giải phĩng dân tộc mới giải phĩng được con người. D. Mâu thuẫn giữa các giai cấp trong xã hội khơng sâu sắc. Câu 40: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa của cuộc Tổng tiến cơng và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở Việt Nam? A. Buộc Mĩ xuống thang chiến tranh, mở ra bước ngoặt của cuộc kháng chiến B. Chứng tỏ lực lượng vũ trang phát triển vượt bậc thay thế lực lượng chính trị. C. Buộc Mĩ phải quay lại đàm phán ở Pari đẩy bàn về việc chấm dứt chiến tranh. D. Chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến cơng. HẾT BẢNG ĐÁP ÁN DeThi.edu.vn
 34. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn ĐỀ SỐ 6 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THƠNG NĂM 2022 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI (Đề thi cĩ 07 trang) Mơn thi thành phần: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề thi 306 Số báo danh: Câu 1: Hội nghị lần thứ 21 (tháng 7-1973) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam nhấn mạnh cách mạng miền Nam phải giữ vững chiến lược A. rút lui. B. phịng thủ. C. hịa hỗn. D. tiến cơng. Câu 2: Tháng 12-1960, Mặt trận Dân tộc giải phĩng miền Nam Việt Nam ra đời từ kết quả của phong trào nào sau đây? A. Lập Hũ gạo cứu đĩi. B. Tuần lễ vàng. C. Xây dựng Quỹ độc lập D. Đồng khởi. Câu 3: Ở Việt Nam, chiếu Cần vương (1885) kêu gọi lực lượng xã hội nào sau đây đứng lên vì vua mà kháng chiến? A. Tư sản mại bản. B. Đại tư sản. C. Chủ nơ. D. Văn thân, sĩ phu. Câu 4: Năm 1954, nhân dân Việt Nam giành được thắng lợi ngoại giao nào sau đây? A. Kí Hiệp định Giơnevơ. B. Chiến thắng Vạn Tường. C. Đánh bại cuộc hành quân của Mĩ vào An Lão. D. Đánh bại cuộc tập kích của khơng quân Mĩ. Câu 5: Năm 1986, Việt Nam bắt đầu thực hiện cơng cuộc đổi mới đất nước trong bối cảnh quốc tế nào sau đây? A. Thực dân Anh vừa rút quân khỏi Việt Nam. B. Liên Xơ lâm vào tình trạng khủng hoảng. C. Thực dân Pháp vừa rút quân khỏi Việt Nam. DeThi.edu.vn
 35. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn D. Phát xít Italia vừa rút quân khỏi Việt Nam. Câu 6: Từ năm 1945 đến năm 1973, kinh tế Mĩ A. lạc hậu. B. phát triển mạnh mẽ. C. khủng hoảng. D. suy thối kéo dài. Câu 7: Tháng 6-1947, Mĩ đề ra Kế hoạch Mácsan giúp phục hồi nền kinh tế ở khu vực nào sau đây? A. Đơng Bắc Á. B. Đơng Nam Á. C. Đơng Phi. D. Tây Âu. Câu 8: Đầu năm 1927, những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản thành tác phẩm nào sau đây? A. Đất nước. B. Đường Kách mệnh. C. Việt Bắc. D. Tuyên ngơn Độc lập. Câu 9: Hội nghị Ianta (tháng 2-1945) đã quyết định vấn đề nào sau đây? A. Thành lập Liên minh châu Âu (EU). B. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức. C. Thành lập Ngân hàng Thế giới (WB). D. Thành lập Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Câu 10: Theo Hiệp định (Sơ bộ ngày 6-3-1946), Pháp được ra miền Bắc Việt Nam thay thế lực lượng quân đội nào sau đây giải giáp quân Nhật Bàn? A. Áo. B. Phần Lan. C. Bồ Đào Nha. D. Trung Hoa Dân quốc. Câu 11: Quân dân miền Nam Việt Nam chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965-1968) của Mĩ nhằm thực hiện mục tiêu nào sau đây? A. Bảo vệ căn cứ địa Cao Bằng. B. Bảo vệ chính quyền Xơ viết. C. Bảo vệ Khu giải phĩng Việt Bắc. DeThi.edu.vn
 36. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn D. Giải phĩng hồn tồn miền Nam. Câu 12: Từ năm 1945 đến năm 1954, nhân dân Lào đấu tranh chống lại kẻ thù nào sau đây? A. Nam Phi. B. Mêhicơ. C. Pháp. D. Hà Lan. Câu 13: Trong phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam, các xơ viết đã ra đời ở địa phương nào sau đây? A. Nghệ An. B. Hà Nội. C. Sài Gịn. D. Đà Nẵng. Câu 14: Năm 1999, đồng tiền chung châu Âu được phát hành với tên gọi là A. nhân dân tệ. B. ơrơ. C. đơla. D. phrăng. Câu 15: Trong thời gian hoạt động ở Pháp (1917-1923), Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ báo nào sau đây? A. Văn hĩa. B. Người cùng khổ. C. Văn nghệ. D. Văn học-Nghệ thuật. Câu 16: Trong những năm 1949-1950, nội dung của kế hoạch Rơve do thực dân Pháp triển khai ở Việt Nam thuộc lĩnh vực nào sau đây? A. Quân sự. B. Y tế. C. Văn hĩa. D. Giáo dục. Câu 17: Nội dung nào sau đây là tác động tích cực của xu thế tồn cầu hĩa từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX? A. Sự phát triển nhanh của lực lượng sản xuất. B. Sự kém an tồn về kinh tế. DeThi.edu.vn
 37. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn C. Sự kém an tồn về chính trị. D. Sự kém an tồn của đời sống con người. Câu 18: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đơng Dương (tháng 5-1941) chủ trương giúp đỡ việc lập mặt trận ở nước nào sau đây? A. Thụy Sĩ B. Thụy Điển C. Campuchia D. Na Uy Câu 19: Trong khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào sau đây tiếp tục thực hiện tham vọng biến khu vực Mĩ Latinh thành "sân sau" của mình? A. Tuynidi. B. Mĩ. C. Ai Cập. D. Malaixia. Câu 20: Về quân sự, một trong những thắng lợi của nhân dân miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) của Mĩ là A. phổ cập tiểu học. B. xĩa nạn mù chữ. C. chiến thắng Ấp Bắc. D. xây dựng nơng thơn mới. Câu 21: Đầu thế ki XX, Phan Bội Châu tổ chức phong trào nào sau đây để đưa thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản học tập? A. Đơng du. B. Ngày đồng tâm. C. Nhường cơm sẻ áo. D. Tăng gia sản xuất. Câu 22: Sau năm 1991, ở châu Á, Liên bang Nga khơi phục và phát triển quan hệ với A. Tây Ban Nha. B. Anh. C. Áchentina. D. Trung Quốc. Câu 23: Nội dung nào sau đây khơng thuộc kế hoạch Nava của thực dân Pháp tiến hành ở Đơng Dương trong những năm 1953-1954? DeThi.edu.vn
 38. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn A. Thiết lập chính quyền tay sai Ngơ Đình Diệm. B. Mở rộng ngụy quân. C. Xây dựng đội quân cơ động chiến lược mạnh. D. Tập trung binh lực. Câu 24: Trong giai đoạn 1939-1945, sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây cĩ ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam? A. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) được thành lập. B. Quân phiệt Nhật Bản bành trướng ở Đơng Nam Á. C. Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) được thành lập. D. Hiệp ước Thương mại tự do Bắc Mĩ (NAFTA) ra đời. Câu 25: Nội dung nào sau đây là nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam? A. Quá trình chuẩn bị tồn diện của Đảng Cộng sản Đơng Dương. B. Thắng lợi của Đồng minh trong cuộc chiến chống phát xít. C. Đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đơng Dương. D. Truyền thống yêu nước của tồn dân tộc được phát huy. Câu 26: Một trong những yếu tố thúc đẩy sự ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đơng Nam Á (ASEAN) năm 1967 là A. cần liên minh để chống phát xít. B. chung mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội. C. cần đồn kết lật đổ quân phiệt Nhật Bản. D. nhu cầu hợp tác để cùng phát triển. Câu 27: Nội dung nào sau đây là điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu trong những năm 1945-1950? A. Tìm cách trở lại các thuộc địa cũ. B. Hợp tác chiến lược với Trung Quốc. C. Hợp tác chiến lược với Liên Xơ. D. Hợp tác chiến lược với Cuba. Câu 28: Trong những năm 1965-1968, hoạt động quân sự nào sau đây của quân dân miền Nam buộc Mĩ phải "phi Mĩ hĩa”" chiến tranh xâm lược Việt Nam? A. Cuộc Tổng tiến cơng và nổi dậy Xuân Mậu Thân. B. Chiến dịch Thượng Lào. C. Chiến dịch Việt Bắc. DeThi.edu.vn
 39. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn D. Cuộc chiến đấu ở các đơ thị phía Bắc vĩ tuyến 16. Câu 29: Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai do thực dân Pháp tiến hành ở Đơng Dương (1919-1929), xã hội Việt Nam cĩ chuyển biến nào sau đây? A. Trở thành cường quốc phần mềm. R. Cơng nghiệp vũ trụ ra đời. C. Trở thành siêu cường tài chính. D. Giai cấp tư sản ra đời. Câu 30: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 tác động đến phong trào giải phĩng dân tộc ở quốc gia nào sau đây? A. Anh. B. Pháp. C. Đức. D. Việt Nam. Câu 31: Ở Việt Nam, phong trào cách mạng 1930-1931 là bước phát triển mới về chất so với các phong trào đấu tranh trước đĩ vì một trong những lí do nào sau đây? A. Cĩ tổ chức lãnh đạo thống nhất trên cả nước. B. Thành lập được chính quyền của tồn dân tộc. C. Hồn thành triệt để mục tiêu của cách mạng. D. Dùng phương pháp bạo lực để đánh đổ kẻ thù. Câu 32: Sự xuất hiện của các tổ chức cộng sản năm 1929 phản ánh đúng đặc điểm nào sau đây của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam? A. Chính đảng của giai cấp cơng nhân đã giành được quyền lãnh đạo thống nhất B. Khuynh hướng dân chủ tư sản khơng cịn ảnh hưởng trong các tầng lớp nhân dân. C. Mọi tổ chức chính trị ở Việt Nam đều chịu ảnh hưởng của Quốc tế Cộng sản. D. Lực lượng thanh niên trí thức đã cĩ chuyển biến tích cực về nhận thức chính trị. Câu 33: Chiến dịch Biên giới thu-đơng (1950) và chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) ở Việt Nam cĩ điểm giống nhau nào sau đây? A. Cĩ ý nghĩa quyết định đến thắng lợi cuối cùng trên mặt trận ngoại giao. B. Sử dụng phương pháp đánh cơng kiên vào tập đồn cứ điểm. C. Sử dụng địn tiến cơng chiến lược của lực lượng chính quy. D. Đánh bại cuộc tấn cơng của Pháp vào cơ quan đầu não kháng chiến. Câu 34: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên cĩ điểm mới nào sau đây so với các tổ chức chính trị yêu nước ra đời từ đầu thế XX đến năm 1927 ở Việt Nam? DeThi.edu.vn
 40. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn A. Hội viên cĩ tinh thần yêu nước và ý chí cách mạng. B. Phát huy vai trị tiên phong của thanh niên trí thức. C. Xác định chính xác kẻ thù chủ yếu của cách mạng. D. Chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ vững về lí luận. Câu 35: Trong những năm 1936-1945, cách mạng Việt Nam đã cĩ đĩng gĩp nào sau đây đối với cách mạng thế giới? A. Gĩp phần làm suy yếu chủ nghĩa thực dân mới và tan rã thuộc địa của chúng. B. Đấu tranh chống bộ phận phản động nhất của chủ nghĩa đế quốc. C. Tham gia cuộc đấu tranh bảo vệ hịa bình của các nước xã hội chủ nghĩa. D. Gĩp phần mở rộng hệ thống xã hội chủ nghĩa từ châu Âu đến châu Á. Câu 36: Nội dung nào sau đây Khơng là lí do để Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đơng Dương (tháng 5-1941) chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc ờ từng nước Đơng Dương? A. Nhằm phát huy cao nhất quyền dân tộc tự quyết. B. Mục tiêu chiến lược của cách mạng đã thay đổi. C. Cần sớm hồn thành mục tiêu độc lập dân tộc. D. Điều kiện lịch sử cụ thể của từng nước Đơng Dương. Câu 37: Tiến trình vận động giải phĩng dân tộc (1939-1945) và chiến tranh cách mạng (1945-1975) ở Việt Nam đều chịu tác động nào sau đây từ tình hình quốc tế? A. Thế phát triển của cuộc đấu tranh vì hịa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội. B. Quan hệ vừa hợp tác vừa đối đầu giữa các nước trong trật tự thế giới hai cực. C. Tình trạng căng thẳng do cuộc đối đầu giữa hai hệ thống xã hội độc lập. D. Mĩ triển khai chiến lược tồn cầu nhằm đàn áp phong trào giải phĩng dân tộc. Câu 38: Kết quả của cơng cuộc xây dựng chế độ mới cĩ ý nghĩa nào sau đây đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ở Việt Nam trong những năm 1945-1946? A. Xĩa bỏ giai cấp bĩc lột, làm suy yếu các lực lượng phản cách mạng trong nước. B. Giữ vững thành quả của cuộc đấu tranh giành các quyền dân tộc cơ bản. C. Củng cố, mở rộng vùng tự do, đẩy thực dân Pháp vào thế bị động chiến lược. D. Phát huy hiệu quả nguồn lực từ hậu phương quốc tế phục vụ kháng chiến lâu dài. Câu 39: Chiến thắng Đường 14-Phước Long (đầu năm 1975) cĩ tác động nào sau đây đối với tiến trình cách mạng miền Nam Việt Nam? A. Củng cố quyết tâm chiến lược giải phĩng hồn tồn miền Nam. B. Chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến cơng. DeThi.edu.vn
 41. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn C. Buộc Mĩ xuống thang chiến tranh và chấp nhận đàm phán tại Hội nghị Pari. D. Lần đầu khẳng định bạo lực là con đường giải phĩng miền Nam. Câu 40: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng sự chuyển biến của nền kinh tế Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX? A. Cơ cấu kinh tế thay đổi theo hướng tăng dần tỉ trọng ngành cơng nghiệp. B. Ngành cơng nghiệp ra đời nhưng khơng được áp dụng khoa học kĩ thuật. C. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa bắt đầu được du nhập và mở rộng. D. Quan hệ sản xuất phong kiến bị xĩa bỏ, mở đường cho quan hệ sản xuất mới. Đáp án tham khảo Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a 1 D 2 D 3 D 4 A 5 B 6 B 7 D 8 B 9 B 10 D 11 D 12 C 13 A 14 B 15 B 16 A 17 A 18 C 19 B 20 C 21 A 22 D 23 A 24 B 25 B 26 D 27 A 28 A 29 D 30 D 31 A 32 D 33 C 34 D 35 B 36 B 37 A 38 B 39 A 40 A DeThi.edu.vn
 42. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn ĐỀ SỐ 7 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THƠNG NĂM 2022 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI (Đề thi cĩ 05 trang) Mơn thi thành phần: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề thi 307 Số báo danh: Câu 1: Năm 1999, đồng ơrơ (EURO) trở thành đồng tiền chung của nhiều nước thuộc khu vực nào sau đây? A. Châu Á. B. Châu Phi. C. Châu Âu. D. Mĩ Latinh. Câu 2: Trong những năm 20 của thế kỉ XX , phần lớn học viên tham gia các lớp đào tạo cán bộ của Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu (Trung Quốc) là A. địa chủ phong kiến. B. thanh niên, tri thức. C. nơng dân. D. đại tư sản. Câu 3: Tháng 4-1970, Hội nghị cấp cao ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia đã xác định kẻ thù chung của nhân dân Đơng Dương là A. phát xít Đức. B. thực dân Hà Lan. C. phát xít Italia. D. đế quốc Mi. Câu 4: Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đơng Dương (tháng 10-1930) xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là A. chống thực dân Anh xâm lược. B. chống chế độ phân biệt chủng tộc. C. đánh đổ phong kiến, đế quốc. D. chống chính quyền Sài Gịn. Câu 5: Một trong những phong trào đấu tranh vũ trang chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX là A. cải cách trang phục. B. học chữ Quốc ngữ. DeThi.edu.vn
 43. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn C. Cần vương. D. cải cách lối sống. Câu 6: Đầu năm 1975, quân dân miền Nam Việt Nam giành được thắng lợi trong chiến dịch nào sau đây? A. Trung Lào. B. Bắc Lào. C. Phước Long. D. Thượng Lào. Câu 7: Năm 1941, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đơng Dương chủ trương giúp đỡ việc lập mặt trận ở nước nào sau đây? A. Thụy Điển. B. Lào. C. Thuy Sĩ. D. Na Uy. Câu 8: Nội dung của kế hoạch Nava do thực dân Pháp triển khai ở Việt Nam trong những năm 1953- 1954 thuộc lĩnh vực nào sau đây? A. Y tế. B. Quân sự C. Giáo dục D. Văn hĩa. Câu 9: Hội nghị lanta (tháng 2-1945) đã quyết định vấn đề nào sau đây? A. Tiêu diệt tận gốc quân phiệt Nhật Bản. B. Thành lập Liên minh Châu Âu. C. Thành lập Ngân hàng Thế giới (WB). D. Thành lập Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Câu 10: Về quân sự, nhân dân miền Nam Việt Nam giành thắng lợi nào sau đây trong cuộc chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) của Mỹ? A. Chiến thắng Ấp Bắc. B. Kí Tạm ước Việt-Pháp. C. Kí Hiệp định Pari. D. Kí Hiệp định Giơnevơ. Câu 11: Trong những năm 1951-1953, phong trào nào sau đây diễn ra ở Việt Nam A. Phá kho thĩc Nhật. DeThi.edu.vn
 44. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn B. Chống dịch Covid-19. C. Diệt phát xít Đức. D. Thi đua yêu nước. Câu 12: Nội dung nào sau đây là tác động tiêu cực của xu thế tồn cầu hĩa tự đấu những năm 80 của thế kỉ XX? A. Sư phát triển nhanh của khoa học-cơng nghệ. B. Sư tăng trưởng nhanh của kinh tế đế quốc Pháp? C. Sự phát triển nhanh của lực lượng sản xuất. D. Sự bất cơng xã hội thêm trầm trọng. Câu 13: Trong những năm 1919-1930, lực lượng xã hội nào sau ở Việt Nam cấu kết chặt chẽ với đế quốc Pháp. A. Cơng nhân. B. Tư sản mại bản. C. Thơ thủ cơng. D. Nơng dân. Câu 14: Đầu thế kỉ XX, lực lượng xã hội nào sau đây cùng với Phan Châu Trinh mở cuộc vận động cải cách ở Việt Nam? A. Sĩ phu tiến bộ. B. Thương nhân Ấn Độ. C. Binh linh. D. Tư sản Anh. Câu 15: Ở Nam Phi, bản Hiến pháp tháng 11-1993 đã chính thức xĩa bỏ chế độ A. phân biệt chủng tộc. B. phát xít. C. thị tộc. D. chiếm hữu nơ lệ. Câu 16: Đến năm 2000, một trong những "con rồng" kinh tế của châu Á là A. Tây Ban Nha. B. Xuđăng. C. Angiêri. D. Hàn Quốc. Câu 17: Tháng 9-1960, Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam diễn ra trong bối cảnh nào sau đây? DeThi.edu.vn
 45. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn A. Miền Nam hồn tồn giải phĩng. B. Đất nước đã được thống nhất. C. Miền Bắc đã được giải phĩng. D. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc Câu 18: Từ sau Chiến tranh lạnh đến năm 2000, để xây dựng sức mạnh thực sự, hầu hết các quốc gia đều tập trung phát triển A. kinh tế. B. văn học, nghệ thuật. C. thể dục, thể thao. D. điện ảnh. Câu 19: Trong những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây là một ba trung tâm kinh tế-tài chính của thế giới? A. Mơdămbích. B. Mĩ. C. Campuchia. D. Marốc. Câu 20: Theo Hiệp định Sơ bộ (ngày 6-3-1946), quân Pháp được ra miền Bắc Việt Nam làm nhiệm vụ giải giáp quân đội nào sau đây? A. Áo. B. Brunây. C. Ănggơla. D. Nhật Bản. Câu 21: Nội dung nào sau đây là đường lối đổi mới về chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam đề ra từ năm 1986? A. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. B. Chi phát triển cơng nghiệp - nhẹ C. Chi phát triển kinh tế tập thể. D. Duy trì nền kinh tế kế hoạch, tập trung, bao cấp. Câu 22: Quĩ́c gia nào sau đây mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của lổi người? A. Cuba. B. Liên Xơ. C. Ai Cập. D. Libi. DeThi.edu.vn
 46. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 23: Đường lối kháng chiến đúng đắn của Đảng Lao động Việt Nam trong những năm 1951-1954 thể hiện ở nội dung nào sau đây? A. Mở chiến dịch Hồ Chí Minh. B. Mở chiến dịch Huế-Đà Nẵng. C. Thành lập chính quyền Xơ viết. D . Tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Câu 24: Trong cuộc đấu tranh chống chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965-1968), thắng lợi nào sau đây của quân dân miền Nam Việt Nam mở ra khả năng đánh thắng quân viễn chinh Mĩ ? A. Việt Bắc. B. Biên giới. C. Lai Châu. D. Vạn Tường. Câu 25: Nội dung nào sau đây là nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam? A. Phát xít Nhật Bàn đầu hàng Đồng minh khơng điều kiện. B. Đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đơng Dương. C. Quá trình chuẩn bị tồn diện của Đảng Cộng sản Đơng Dương. D. Truyền thống yêu nước của tồn dân tộc được phát huy. Câu 26: Hoạt động nào sau đây khơng diễn ra trong phong trào vơ sản hĩa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1928)? A. Đưa hội viên vào các đồn điền để hoạt động. B. Đưa hội viên vào các nhà máy để hoạt động. C. Truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin cho cơng nhân. D. Đấu tranh địi thực dân Anh rút về nước. Câu 27: Phong trào giải phĩng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai khơng cĩ nội dung nào sau đây? A. Chống lại chủ nghĩa thực dân cũ. B. Bùng nổ sớm nhất ở Bắc Phi. C. Cĩ đơng đảo nhân dân tham gia. D. Nhận viện trợ theo Kế hoạch Mácsan. Câu 28: Một trong những nhân tố thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Mĩ ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai là A. nhận được viện trợ từ các nước châu Phi. DeThi.edu.vn
 47. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn B. nhận được viện trợ quân sự từ Liên Xơ. C. thu được nhiều lợi nhuận từ buơn bán vũ khí. D. nhận được viện trợ từ các nước Đơng Âu. Câu 29: Trong giai đoạn 1939-1945, sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây cĩ ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam? A. Hiệp ước Thương mại tự do Bắc Mĩ (NAFTA) ra đời. B. Liên Xơ tham gia chiến tranh chống phát xít. C. Hiệp hội các quốc gia Đơng Nam A (ASEAN) ra đời. 67 D. Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) được thành lập. Câu 30: Năm 1921, Chính sách kinh tế mới (NEP) đã tạo ra chuyển biến tích cực trong nền kinh tế của nước nào sau đây? A. Colombia. B. Pêru. C. Nga Xơ viết. D. Panama. Câu 31: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng một trong những thành quả của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam? A. Xây dựng được mặt trận dân tộc trên nền tảng liên minh cơng-nơng. B. Hồn thành cải cách ruộng đất tại các vùng do xơ viết kiểm sốt. C. Hai giai cap chủ lực của cách mạng đồn kết, trường thành trong chiến đấu. D. Xây dựng được lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang ba quân. Câu 32: Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và Cách mạng Cuba năm 1959 đều A. cĩ nhiệm vụ chống đế quốc, phong kiến đê địi tự do dân chủ B. xĩa bỏ được ách áp bức của chủ nghĩa thực dân mới. C. chịu tác động bởi sự đối đầu giữa hai hệ thống xã hội đối lập. D. được lãnh đạo bởi những lực lượng xã hội tiên tiến. Câu 33: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Đảng Lao động Việt Nam trong Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 15 (tháng 1-1959) và lần thứ 21 (tháng 7- 1973)? A. Xây dựng đội quân chính trị làm yếu tố quyết định thắng lợi cuối cùng. B. Kết hợp đấu tranh trên ba mặt trận: quân sự, chính trị, ngoại giao. C. Con đường giải phĩng miền Nam là tiến cơng bằng bạo lực cách mạng. D. Chuyển hướng chiến lược từ đấu tranh chính trị sang đấu tranh vũ trang. DeThi.edu.vn
 48. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 34: Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp (1945-1954), kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi cĩ điểm khác biệt nào sau đây so với kế hoạch Rơve? A. Được triển khai với nguồn viện trợ quân sự và viện trợ kinh tế của Mĩ. B. Cĩ mục tiêu giành thắng lợi quân sự quyết định để kết thúc chiến tranh. C. Diễn ra khi Pháp mất thế chủ động chiến lược trên chiến trường chính. D. Được thực hiện trong bối cảnh cuộc đối đầu Đơng-Tây đang căng thẳng. Câu 35: Ở Việt Nam, từ đầu thế kỉ XX đến năm 1925, chống đế quốc là nhiệm vụ chủ yếu của phong trào dân tộc dân chủ vì một trong những lý do nào sau đây? A. Mâu thuẫn giữa các giai cấp trong xã hội khơng sâu sắc. B. Thực dân cấu kết với phong kiến tay sai để áp bức dân tộc. C. Chỉ cĩ thể chống phong kiến sau khi lật đổ chế độ thực dân. D. Mâu thuẫn giai cấp trong xã hội đã được giải quyết triệt để. Câu 36: Trong những năm 20 của thế kỉ XX, những người Việt Nam yêu nước tiếp nhận chủ nghĩa Mác-Lênin vì một trong những lí do nào sau đây? A. Giai cấp cơng nhà đã thành lực lượng lãnh đạo thống nhất phong trào dân tộc. B. Bác đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam cĩ nhu cầu phát triển về lý luận. C. Đây là lý luận kết hợp giải quyết vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. D. Đây là lý luận duy nhất đặt mục tiêu đem lại tự do cho con người. Câu 37: Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) và thắng lợi của trận "Điện Biên Phủ trên khơng" (1972) ở Việt Nam đều cho thấy. A. ý nghĩa của tranh phản cơng lớn nhất trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. B. vai trị của trận quyết chiến cĩ ý nghĩa xoay chuyển cục diện chiến tranh. C. giá trị của trận quyết chiến chiến lược đánh dấu cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi. D. sức mạnh của quân chủ lực khi tấn cơng vào tổ chức phịng ngự mạnh của đối phương. Câu 38: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tính chất dân chủ của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam? A. Giải quyết thành cơng mọi mâu thuẫn giai cấp trong xã hội thuộc địa. B. Lật đổ chế độ phong kiến và xĩa bỏ được mọi tàn dư của chế độ cũ. C. Đĩng gĩp vào sự nghiệp chung của các lực lượng tiến bộ trên thế giới. D. Đĩng gĩp vào cuộc đấu tranh chống phát xít của các nước xã hội chủ nghĩa. Câu 39: Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của các tổ chức cơng sản ở Việt Nam trong năm 1929? A. Chú trương vơ sản hĩa của Đại hội lần thứ nhất Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. DeThi.edu.vn
 49. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn B. Tất cả các tổ chức yêu nước, cách mạng đã được tham gia phong trào vơ sản hĩa. C. Cĩ sự kết hợp giữa lý luận giải phĩng dân tộc và phong trào cơng nhân trên cả nước. D. Sư phát triển của phong trào cơng nhân với một chính đảng vơ sản lãnh đạo thống nhất. Câu 40: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa của cuộc Tổng tiến cơng và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở Việt Nam? A. Buộc Mĩ phải quay lại đàm phán ở Pari đẩy bàn về việc chấm dứt chiến tranh. B. Mở ra khả năng sớm kết thúc chiến tranh thơng qua con đường đàm phán. C. Chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến cơng. D. Chứng tỏ lực lượng vũ trang phát triển vượt bậc thay thế lực lượng chính trị. HẾT BẢNG ĐÁP ÁN DeThi.edu.vn
 50. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn ĐỀ SỐ 8 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THƠNG NĂM 2022 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI (Đề thi cĩ 05 trang) Mơn thi thành phần: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề thi 308 Số báo danh: Câu 1: Năm 1999, đồng tiền chung châu Âu được phát hành với tên gọi là A. nhân dân tệ. B. ơrơ. C. đơla. D. phrăng. Câu 2: Hội nghị lần thứ 21 (tháng 7-1973) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam nhấn mạnh cách mạng miền Nam phải giữ vững chiến lược A. hịa hỗn. B. phịng thủ. C. rút lui. D. tiến cơng. Câu 3: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đơng Dương (tháng 5-1941) chủ trương giúp đỡ việc lập mặt trận ở nước nào sau đây? A. Campuchia. B. Thụy Sĩ. C. Na Uy. D. Thụy Điển. Câu 4: Hội nghị Ianta (tháng 2-1945) đã quyết định vấn đề nào sau đây? A. Thành lập Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). B. Thành lập Liên minh châu Âu (EU). C. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức. D. Thành lập Ngân hàng Thế giới (WB). Câu 5: Năm 1954, nhân dân Việt Nam giành được thắng lợi ngoại giao nào sau đây? A. Ký Hiệp định Giơnevơ. B. Đánh bại cuộc tập kích của khơng quân Mỹ. C. Đánh bại cuộc hành quân của Mỹ vào An Lão. D. Chiến thắng Vạn Tường. DeThi.edu.vn
 51. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 6: Đầu thế kỉ XX, Phan Bội Châu tổ chức phong trào nào sau đây để đưa thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản học tập? A. Tăng gia sản xuất. B. Ngày đồng tâm. C. Nhường cơm sẻ áo. D. Đơng du. Câu 7: Tháng 12-1960, Mặt trận Dân tộc giải phĩng miền Nam Việt Nam ra đời từ kết quả của phong trào nào sau đây? A. Đồng khởi. B. Xây dựng Quỹ độc lập. C. Tuần lễ vàng. D. Lập Hũ gạo cứu đĩi. Câu 8: Quân dân miền Nam Việt Nam chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965-1968) của Mỹ nhằm thực hiện mục tiêu nào sau đây? A. Bảo vệ chính quyền Xơ viết. B. Bảo vệ Khu giải phĩng Việt Bắc. C. Bảo vệ căn cứ địa Bằng. D. Giải phĩng hồn tồn miền Nam. Câu 9: Về quân sự, một trong những thắng lợi của nhân dân miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) của Mỹ là A. xĩa nạn mù chữ. B. phổ cập tiểu học. C. chiến thắng Ấp Bắc. D. xây dựng nơng thơn mới. Câu 10: Trong những năm 1949-1950, nội dung của kế hoạch Rơve do thực dân Pháp triển khai ở Việt Nam thuộc lĩnh vực nào sau đây? A. Văn hĩa. B. Giáo dục. C. Quân sự. D. Y tế. Câu 11: Theo Hiệp định Sơ bộ (ngày 6-3-1946), Pháp được ra miền Bắc Việt Nam thay thế lực lượng quân đội nào sau đây giải giáp quân Nhật Bản? A. Bồ Đào Nha. DeThi.edu.vn
 52. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn B. Phần Lan. C. Áo. D. Trung Hoa Dân quốc. Câu 12: Từ năm 1945 đến năm 1954, nhân dân Lào đấu tranh chống lại kẻ thù nào sau đây? A. Pháp. B. Mêhicơ. C. Hà Lan. D. Nam Phi. Câu 13: Sau năm 1991, ở châu Á, Liên bang Nga khơi phục và phát triển quan hệ với A. Anh. B. Trung Quốc. C. Argentina. D. Tây Ban Nha. Câu 14: Đầu năm 1927, nhưng bài giảng của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản thành tác phẩm nào sau đây? A. Tuyên ngơn Độc lập. B. Đất nước. C. Việt Bắc. D. Đường Kách mệnh. Câu 15: Tháng 6-1947, Mĩ đề ra Kế hoạch Mácsan giúp phục hồi nền kinh tế ở khu vực nào sau đây? A. Tây Âu. B. Đơng Nam Á. C. Đơng Phi. D. Đơng Bắc Á. Câu 16: Nội dung nào sau đây là tác động tích cực của xu thế tồn cầu hĩa từ đầu những năm 80 của thế kỷ XX? A. Sự phát triển nhanh của lực lượng sản xuất. B. Sự kém an tồn của đời sống con người. C. Sự kém an tồn về chính trị. D. Sự kém an tồn về kinh tế. Câu 17: Năm 1986, Việt Nam bắt đầu thực hiện cơng cuộc đổi mới đất nước trong bối cảnh quốc tế nào sau đây? A. Phát xít Italia vừa rút quân khỏi Việt Nam. DeThi.edu.vn
 53. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn B. Thực dân Anh vừa rút quân khỏi Việt Nam. C. Thực dân Pháp vừa rút quân khỏi Việt Nam. D. Liên Xơ lâm vào tình trạng khủng hoảng. Câu 18: Từ năm 1945 đến năm 1973, kinh tế Mĩ A. Khủng hoảng. B. phát triển mạnh mẽ. C. lạc hậu. D. suy thối kéo dài Câu 19: Trong thời gian hoạt động ở Pháp (1917-1923), Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ báo nào sau đây? A. Văn hĩa. B. Văn nghệ. C. Văn học-Nghệ thuật. D. Người cùng khổ. Câu 20: Trong khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào sau đây tiếp tục thực hiện tham vọng biến khu vực Mĩ Latinh thành "sân sau" của mình? A. Tuynidi. B. Ai Cập. C. Malaixia. D. Mĩ. Câu 21: Trong phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam, các xơ viết đã ra đời ở địa phương nào sau đây? A. Nghệ An. B. Sài Gịn. C. Hà Nội. D. Đà Nẵng. Câu 22: Ở Việt Nam, chiếu Cần vương (1885) kêu gọi lực lượng xã hội nào sau đây đứng lên vì vua mà kháng chiến? A. Đại tư sản. B. Văn thân, sĩ phu. C. Tư sản mại bản. D. Chủ nơ. DeThi.edu.vn
 54. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 23: Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai do thực dân Pháp tiến hành ở Đơng Dương (1919-1929), xã hội Việt Nam cĩ chuyền biến nào sau đây? A. Trở thành siêu cường tài chính. B. Trở thành cường quốc phần mềm. C. Cơng nghiệp vũ trụ ra đời. D. Giai cấp tư sản ra đời. Câu 24: Nội dung nào sau đây là nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam? A. Đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đơng Dương. B. Thắng lợi của Đồng minh trong cuộc chiến chống phát xít. C. Truyền thống yêu nước của tồn dân tộc được phát huy. D. Quá trình chuẩn bị tồn diện của Đảng Cộng sản Đơng Dương. Câu 25: Trong những năm 1965-1968, hoạt động quân sự nào sau đây của quân dân miền Nam buộc Mĩ phải "phi Mĩ hĩa" chiến tranh xâm lược Việt Nam? A. Chiến dịch Thượng Lào. B. Cuộc Tổng tiến cơng và nổi dậy Xuân Mậu Thân. C. Cuộc chiến đấu ở các đơ thị phía Bắc vĩ tuyến 16 . D. Chiến dịch Việt Bắc. Câu 26: Nội dung nào sau đây khơng thuộc kế hoạch Nava của thực dân Pháp tiến hành ở Đơng Dương trong những năm 1953-1954? A. Thiết lập chính quyền tay sai Ngơ Đình Diệm. B. Tập trung binh lực. C. Mở rộng ngụy quân. D. Xây dựng đội quân cơ động chiến lược mạnh. Câu 27: Một trong những yếu tố thúc đẩy sự ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đơng Nam Á (ASEAN) năm 1967 là A. chung mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội. B cần đồn kết lật đổ quân phiệt Nhật Bản. C. cần liên minh để chống phát xít. D. nhu cầu hợp tác để cùng phát triển. Câu 28: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 tác động đến phong trào giải phĩng dân tộc ở quốc gia nào sa! đây? A. Việt Nam. DeThi.edu.vn
 55. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn B. Anh. C. Đức. D. Pháp. Câu 29: Trong giai đoạn 1939-1945, sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây cĩ ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam? A. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) được thành lập. B. Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) được thành lập. C. Quân phiệt Nhật Bản bành trướng ở Đơng Nam Á. D. Hiệp ước Thương mại tự do Bắc Mĩ (NAFTA) ra đời. Câu 30: Nội dung nào sau đây là điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu trong những năm 1945-1950? A. Tỉm cách trở lại các thuộc địa cũ. B. Hợp tác chiến lược với Liên Xơ. C. Hợp tác chiến lược với Trung Quốc. D. Hợp tác chiến lược với Cuba. Câu 31: Kết quả của cơng cuộc xây dựng chế độ mới cĩ ý nghĩa nào sau đây đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ở Việt Nam trong những năm 1945-1946? A. Phát huy hiệu quả nguồn lực từ hậu phương quốc tế phục vụ kháng chiến lâu dài. B. Xĩa bỏ giai cấp bĩc lột, làm suy yếu các lực lượng phản cách mạng trong nước. C. Tạo động lực cho nhân dân tham gia đấu tranh giữ vững thành quả cách mạng. D. Củng cố, mở rộng vùng tự do, đẩy thực dân Pháp vào thế bị động chiến lược. Câu 32: Trong những năm 1936-1945, cách mạng Việt Nam đã cĩ đĩng gĩp nào sau đây đối với cách mạng thế giới? A. Tham gia cùng các lực lượng tiến bộ đấu tranh vì quyền sống con người. B. Gĩp phần làm suy yếu chủ nghĩa thực dân mới và tan rã thuộc địa của chúng. C. Tham gia cuộc đấu tranh bảo vệ hịa bình của các nước xã hội chủ nghĩa. D. Gĩp phần mở rộng hệ thống xã hội chủ nghĩa từ châu Âu đến châu Á. Câu 33: Nội dung nào sau đây khơng là lý do để Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đơng Dương (tháng 5-1941) chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc ở từng nước Đơng Dương? A. Nhằm phát huy cao nhất quyền dân tộc tự quyết. B. Tính chất cuộc cách mạng ở Đơng Dương đã thay đổi. C. Điều kiện lịch sử cụ thể của từng nước Đơng Dương. DeThi.edu.vn
 56. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn D. Cần sớm hồn thành mục tiêu độc lập dân tộc. Câu 34: Sự xuất hiện của các tổ chức cộng sản năm 1929 phản ánh đúng đặc điểm nào sau đây của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam? A. Cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước đang từng bước được giải quyết. B. Mọi tổ chức chính trị ở Việt Nam đều chịu ảnh hưởng của Quốc tế Cộng sản. C. Khuynh hướng dân chủ tư sản khơng cịn ảnh hưởng trong các tầng lớp nhân dân. D. Chính đảng của giai cấp cơng nhân đã giành được quyền lãnh đạo thống nhất. Câu 35: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng sự chuyển biến của kinh tế Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX? A. Quan hệ sản xuất phong kiến bị xĩa bỏ, mở đường cho quan hệ sản xuất mới. B. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa bắt đầu được du nhập và mở rộng. C. Một số đơ thị được hình thành và mở rộng ở các vùng kinh tế phát triển. D. Ngành cơng nghiệp ra đời nhưng khơng được áp dụng khoa học kĩ thuật. Câu 36: Chiến dịch Biên giới thu-đơng (1950) và chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) ở Việt Nam cĩ điểm giống nhau nào sau đây? A. Đánh bại cuộc tấn cơng của Pháp vào cơ quan đầu não kháng chiến. B. Cĩ sự linh hoạt, sáng tạo trong phương án tác chiến. C. Sử dụng cách đánh cơng kiên vào tập đồn cứ điểm. D. Cĩ nghĩa quyết định đến thắng lợi cuối cùng trên mặt trận ngoại giao. Câu 37: Ở Việt Nam, phong trào cách mạng 1930-1931 là bước phát triển mới về chất so với các phong trào đấu tranh trước đĩ vì một trong những lí do nào sau đây? A. Thành lập được chính quyền của tồn dân tộc. B. Xuất hiện liên minh của các lực lượng cách mạng chủ lực. C. Hồn thành triệt để mục tiêu của cách mạng. D. Dùng phương pháp bạo lực đề đánh đổ kẻ thù của dân tộc. Câu 38: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tác động của chiến thắng Đường 14-Phước Long (đầu năm 1975 đối với tiến trình cách mạng miền Nam Việt Nam? A. Chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến cơng. B. Buộc Mĩ xuống thang chiến tranh và chấp nhận quay lại đàm phán tại Hội nghị Pari. C. Tạo cơ sở đánh giá tồn diện tương quan lực lượng để mở cuộc tiến cơng chiến lược. D. Lần đầu khẳng định bạo lực là con đường duy nhất giải phĩng miền Nam. Câu 39: Tiến trình vận động giải phĩng dân tộc (1939-1945) và chiến tranh cách mạng (1945-1975) ở Việt Nam đều chịu tác động nào sau đây từ tình hình quốc tế? DeThi.edu.vn
 57. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn A. Mĩ triển khai chiến lược tồn cầu nhằm đàn áp phong trào giải phĩng dân tộc. B. Cuộc đấu tranh nhằm giải trừ chủ nghĩa thực dân đang diễn ra quyết liệt. C. Quan hệ vừa hợp tác vừa đối đầu giữa các nước trong trật tự thế giới hai cực. D. Tình trạng căng thẳng do cuộc đối đầu giữa hai hệ thống xã hội đối lập. Câu 40: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên cĩ điểm mới nào sau đây so với các tổ chức chính trị yêu nước ra đời từ đầu thế kỉ XX đến năm 1927 ở Việt Nam? A. Hội viên cĩ tinh thần yêu nước và ý chí cách mạng. B. Chú trọng xây dựng và truyền bá lý luận cách mạng. C. Phát huy vai trị tiên phong của thanh niên trí thức. D. Xác định chính xác kẻ thù chủ yếu của cách mạng. HẾT BẢNG ĐÁP ÁN DeThi.edu.vn
 58. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn ĐỀ SỐ 9 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THƠNG NĂM 2022 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI (Đề thi cĩ 05 trang) Mơn thi thành phần: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề thi 309 Số báo danh: Câu 1: Đến năm 2000, một trong những “con rồng” kinh tế của Châu Á là A. Hàn Quốc B. Xu đăng C. Tây Ban Nha D. Angiêri Câu 2: Năm 1941, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đơng Dương chủ trương giúp đỡ việc lập mặt trận ở nước nào sau đây? A. Lào B. Na Uy C. Thụy Điển D. Thụy Sĩ Câu 3: Tháng (4-1970, Hội nghị cấp cao ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia đã xác định kẻ thù chung của nhân dân Đơng Dương là A. phát xít Đức B. đế quốc Mĩ. C. phát xít Italia. D. thực dân Hà Lan. Câu 4: Về quân sự, nhân dân miền Nam Việt Nam giành thắng lợi nào sau đây trong cuộc chiến đấu chống chiến lược chiến tranh đặc biệt (1961-1963) của Mĩ? A. Kí Hiệp định Pari. B. Ki Hiệp định Giơnevơ. C. Chiến thắng Ấp Bắc. D. Kí Tạm ước Việt Pháp Câu 5: Ở Nam Phi, bản Hiến pháp tháng 11-1993 đã chính thức xĩa bỏ chế độ A. phân biệt chủng tộc. B. chiếm hữu nơ lệ. C. thị tộc D. phát xít. DeThi.edu.vn
 59. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 6: Nội dung của kế hoạch Nava do thực dân Pháp triển khai ở Việt Nam trong những năm 1953- 1954 thuộc lĩnh vực nào sau đây? A. Y tế B. Văn hĩa C. Quân sự. D. Giáo dục Câu 7: Nội dung nào sau đây là tác động tiêu cực của xu thế tồn cầu hĩa từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX? A. Sự tăng trưởng nhanh của kinh tế. B. Sự bất cơng xã hội thêm trầm trọng. C. Sự phát triển nhanh của lực lượng sản xuất. D. Sự phát triển nhanh của khoa học-cơng nghệ. Câu 8: Hội nghị Ianta (tháng (2-1945) đã quyết định vấn đề nào sau đây? A. Thành lập Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). B. Thành lập Ngân hàng Thế giới (WB). C. Tiêu diệt tận gốc quân phiệt Nhật Bản. D. Thành lập Liên minh châu Âu (EU). Câu 9: Đầu thế kỉ XX lực lượng xã hội nào sau đây cùng với Phan Châu Trinh mở cuộc vận động cải cách ở Việt Nam? A. Tư sản Anh. B. Thương nhân Ấn Độ C. Binh lính. D. Sĩ phu tiến bộ. Câu 10: Quốc gia nào sau đây mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của lồi người? A. Liên Xơ. B. Ai Cập C. Libi D. Cuba Câu 11: Năm 1999, đồng ơrơ (EURO) trở thành đồng tiền chung của nhiều nước thuộc khu vực nào sau đây? A. Châu Âu. B. Châu Á. DeThi.edu.vn
 60. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn C. Châu Phi. D. Mĩ Latinh Câu 12: Trong những năm 20 của thế , phần lớn học viên tham gia các lớp đào tạo cán bộ của Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu (Trung Quốc) là A. địa phong kiến. B. nơng dân. C. thanh niên, trí thức. D. đại tư sản. Câu 13: Trong những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây là một trong ba trung tâm kinh tế- tài chính của thế giới? A. Mơdămbích. B. Marốc. C. Mĩ D. Campuchia. Câu 14: Trong những năm 1919-1930, lực lượng xã hội nào sau đây ở Việt Nam câu kết chặt chẽ với đế quốc Pháp? A. Thợ thủ cơng. B. Nơng dân. C. Cơng nhân. D. Tư sản mại bản. Câu 15: Từ sau Chiến tranh lạnh đến năm 2000 tể xây dựng sức mạnh thực sự, hầu hết các quốc gia đều tập trung phát triển A. điện ảnh. B. kinh tế. C. thể dục, thể thao. D. văn học, nghệ thuật. Câu 16: Tháng/ 9-1960, Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam diễn ra trong bối cảnh nào sau đây? A. Đất nước đã được thống nhất. B. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc. C. Miền Bắc đã được giải phĩng. D. Miền Nam hồn tồn giải phĩng DeThi.edu.vn
 61. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 17: Nội dung nào sau đây là đường lối đổi mới về chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra từ năm 1986 ? A. Chỉ phát triển kinh tế tập thể. B. Chỉ phát triển cơng nghiệp nhẹ. C. Duy trì nền kinh tế kế hoạch, tập trung, bao cấp D. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Câu 18: Trong những năm 1951-1953, phong trào nào sau đây diễn ra ở Việt Nam? A. Diệt phát xít Đức B. Chống dịch Covid-19 C. Phá kho thĩc Nhật D. Thi đua yêu nước. Câu 19: Theo Hiệp định Sơ bộ ngày (6-3-1946) quân Pháp được ra miền Bắc Việt Nam làm nhiệm vụ giải giáp quân đội nào sau đây? A. Áo B. Nhật Bản. C. Brunây. D. Ănggơla. Câu 20: Một trong những phong trào đấu tranh vũ trang chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX là A. học chữ Quốc ngữ B. cải cách lối sống C. cải cách trang phục D. Cần vương Câu 21: Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đơng Dương (tháng (10-1930) xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là A. chống thực dân Anh xâm lược. B. Xánh đổ phong kiến, đế quốc. C. chống chế độ phân biệtechüng tộc. D. chống chính quyền Sài Gịn. Câu 22: Đầu năm 1975, quân dân miền Nam Việt Nam giành được thắng lợi trong chiến dịch nào sau đây? A. Trung Lào. DeThi.edu.vn
 62. Bộ 24 Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 (Cĩ đáp án) – DeThi.edu.vn B. Bắc Lào C. Phước Long. D. Thượng Lào. Câu 23: Nội dung nào sau đây là nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945' ở Việt Nam? A. Truyền thống yêu nước của tồn dân tộc được phát huy. B. Đường lối đúng đắn sáng tạo của Đảng Cộng sản Đơng Dương. C. Phát xít Nhật Bản đầu hàng Đồng minh khơng điều kiện. D. Quá trình chuẩn bị tồn diện của Đảng Cộng sản Đơng Dương. Câu 24: Trong giai đoạn 1939-1945 sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây cĩ ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam? A. Hiệp ước Thương mại tự do Bắc Mĩ (NAFTA) ra đời. B. Liên Xơ tham gia chiến tranh chống phát xít. C. Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) được thành lập. D. Hiệp hội các quốc gia Đơng Nam Á (ASEAN) ra đời. Câu 25: Đường lối kháng chiến đúng đắn của Đảng Lao động Việt Nam trong những năm 1951-1954 thể hiện ở nội dung nào sau đây? A. Mở chiến dịch Hồ Chí Minh. B. Mờ chiến dịch Huế-Đà Nẵng. C. Thành lập chính quyền Xơ viết. D. Tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Câu 26: Trong cuộc đấu tranh chống chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965-1968), thắng lợi nào sau đây của quân dân miền Nam Việt Nam mở ra khả năng đánh thắng quân viễn chinh Mĩ? A. Biên giới. B. Lai Châu. C. Việt Bắc. D. Vạn Tường. Câu 27: Hoạt động nào sau đây khơng) diễn ra trong phong trào vơ sản hĩa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1928)? A. Truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin cho cơng nhân. B. Đấu tranh địi thực dân Anh rút về nước. C. Đưa hội viên vào các đồn điền để hoạt động. D. Đưa hội viên vào các nhà máy để hoạt động. DeThi.edu.vn