Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2023 (Có đáp án)

docx 130 trang Thái Huy 14/02/2024 1614
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2023 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • docxbo_24_de_thi_gdcd_thpt_quoc_gia_2023_co_dap_an.docx

Nội dung text: Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2023 (Có đáp án)

 1. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn DeThi.edu.vn
 2. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn ĐỀ SỐ 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2023 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI (Đề thi có 04 trang) Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 301 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: . Câu 81: Theo quy định của pháp luật, bất kì công dân nào đủ điều kiện đều phải nộp thuế là thể hiện công dân bình đẳng về A. địa vị chính trị. B. phân chia quyền lợi. C. nghĩa vụ pháp lí. D. danh dự cá nhân. Câu 82: Một trong những đặc trưng cơ bản của pháp luật được thể hiện ở A. sự đa nghĩa của ngôn ngữ. B. tính trừu tượng, khái quát cao. C. sự phong phú về hình thức. D. tính quyền lực, bắt buộc chung. Câu 83: Theo quy định của pháp luật, công dân đề nghị cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định điều động công tác đối với mình là thực hiện quyền A. kháng nghị. B. tố cáo. C. khiếu nại. D. trình báo. Câu 84: Theo quy định của pháp luật, Nhà nước có chính sách ưu tiên cho người dân tộc thiểu số vào học các trường đại học là thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc về lĩnh vực A. văn hóa. B. chính trị. C. an ninh. D. giáo dục. Câu 85: Ở nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, theo Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, việc nhân dân thảo luận mức đóng góp xây dựng công trình phúc lợi công cộng ở địa phương là thuộc công việc nào sau đây? A. Dân sinh. B. Dân bàn. C. Dân trí. D. Dân phòng. Câu 86: Để bảo hộ sức khỏe của công dân, pháp luật quy định không ai được A. đánh người gây thương tích. B. bắt đối tượng đang bị truy nã. C. bảo lãnh thân nhân phạm tội. D. tham gia tranh tụng tại phiên tòa. Câu 87: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể được học ở các trường công lập, trường dân lập, trường tư thục là thể hiện nội dung nào sau đây của quyền học tập? A. Thay đổi chính sách giáo dục. B. Học thường xuyên, học suốt đời. C. Bảo mật văn bằng, chứng chỉ. D. Thay đổi phương thức tuyển sinh. Câu 88: Theo quy định của pháp luật, công dân viết bài gửi đăng báo bày tỏ quan điểm của mình về chính sách kinh tế của Nhà nước là thực hiện quyền A. bảo mật thông tin. B. phê duyệt chính sách. C. tự do ngôn luận. D. công bố niên biểu. Câu 89: Theo quy định của pháp luật, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hành chính về A. mọi vi phạm dân sự. B. mọi vi phạm kỉ luật. C. vi phạm hành chính do vô ý. D. vi phạm hành chính do cố ý. Câu 90: Theo quy định của pháp luật, khi có căn cứ cho rằng bị can gây khó khăn cho việc điều tra, cơ quan nào sau đây có quyền ra lệnh bắt bị can? A. Hội Cựu chiến binh Việt Nam. B. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. C. Viện kiểm sát nhân dân. D. Hội đồng nhân dân. Câu 91: Trong nền kinh tế thị trường, tiền tệ có chức năng cơ bản nào sau đây? A. Phân loại cạnh tranh. B. Tái xuất hàng hóa. C. Phương tiện lưu thông. D. Công cụ tái chế. Câu 92: Theo quy định của pháp luật, công dân tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng là thể hiện nội dung nào sau đây của quyền được phát triển? DeThi.edu.vn
 3. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn A. Phải cố định chương trình phát sóng. B. Phải bảo mật hình thức truyền tin. C. Hưởng mọi chính sách đãi ngộ. D. Hưởng đời sống tinh thần đầy đủ. Câu 93: Trong nền kinh tế hàng hóa, quy luật giá trị điều tiết lưu thông hàng hóa thông qua sự động của A. cơ cấu thành phần kinh tế. B. giá cả trên thị trường. C. tỉ lệ lao động xuất khẩu. D. Số lượng các cổ đông. Câu 94: Theo quy định của pháp luật, trừ những trường hợp bị cấm, công dân từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân? A. 18 tuổi. B. 21 tuổi. C. 20 tuổi. D. 16 tuổi. Câu 95: Theo quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân ra quyết định công nhận thuận tình li hôn chấm dứt quan hệ hôn nhân giữa vợ, chồng là thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây? A. Áp dụng pháp luật. B. Tuân thủ điều ước. C. Thi hành điều ước. D. Sử dụng pháp luật. Câu 96: Căn cứ vào ngành, nghề và địa bàn kinh doanh, pháp luật quy định mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp khác nhau là thể hiện nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển lĩnh vực A. Kinh tế. B. chính trị. C. Môi trường. D. xã hội. Câu 97: Theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động không vi phạm bình đẳng trong lao động khi A. sa thải lao động nữ vì lí do kết hôn. B. cưỡng bức lao động làm thuê. C. lạm dụng lao động trẻ em. D. Thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Câu 98: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của bình đẳng trong kinh doanh là mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau được quyền A. đầu cơ gây rối loạn thị trường. B. ban hành các chính sách kinh tế. C. liên doanh với tổ chức kinh tế ngoài nước. D. kinh doanh không đúng ngành đã đăng kí. Câu 99: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là vợ, chồng không được A. giúp đỡ nhau cùng phát triển. B. sở hữu tài sản riêng. C. chăm sóc con khi bị bệnh. D. xúc phạm danh dự của nhau. Câu 100: Theo quy định của pháp luật, người lao động tự do khi tham gia giao thông điều khiển xe máy điện chạy dàn hàng ngang từ ba xe trở lên là vi phạm A. dân sự. B. kỉ luật. C. hình sự. D. hành chính. Câu 101: Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được bắt người khi người đó đang thực hiện hành vi nào sau đây? A. Vận chuyển pháo nổ từ 06 kilôgam trở lên. B. Công khai đấu giá tài sản cá nhân. C. Ủy quyền giao dịch các hợp đồng dân sự. D. Thông báo giá dịch vụ viễn thông. Câu 102: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào sau đây của công dân thực hiện đúng quyền bình đẳng giữa các dân tộc về lĩnh vực văn hóa? A. Lưu truyền tranh dân gian. B. Bài trừ quyền tự do tín ngưỡng. C. Theo dõi tốc độ gia tăng dân số. D. Phát hành mọi loại văn hóa phẩm. Câu 103: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm dân sự khi cố ý thực hiện hành vi nào sau đây để trục lợi? A. Trì hoãn nộp thuế thu nhập cá nhân. B. Xâm nhập hệ thống điện lưới quốc gia. C. Sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh. D. Sử dụng danh tính của người khác. Câu 104: Việc làm nào sau đây của các chủ thể kinh tế không thể hiện mặt tích cực của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa? A. Hiện đại hóa quy trình quản lí. B. Đầu tư chăm sóc khách hàng. C. Ứng dụng công nghệ tự động. D. Mở rộng tiêu thụ hàng nhập lậu. Câu 105: Yếu tố nào sau đây không phải là tư liệu lao động trong ngành xây dựng? A. Máy trộn bê tông tự động. B. Nhà kho cất trữ vật liệu. C. Năng lực quản lí sản xuất. D. Bến cảng trung chuyển hàng hóa. Câu 106: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại khi nhận văn bản nào sau đây? A. Thông báo phân bổ ngân sách trung ương. B. Thông báo hiện trạng hồ chứa thủy lợi. DeThi.edu.vn
 4. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn C. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. D. Quyết định sáp nhập địa giới hành chính. Câu 107: Theo quy định của pháp luật, công dân được giới thiệu ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân là người A. có năng lực và tín nhiệm với cử tri. B. bí mật tiếp xúc cử tri. C. có địa vị xã hội và tài sản cá nhân. D. bí mật vận động tranh cử. Câu 108: Theo quy định của pháp luật, việc làm nào sau đây không thể hiện quyền sáng tạo của công dân? A. Chuyển đổi địa điểm sản xuất. B. Thiết kế tên thương mại C. Phác thảo bản vẽ kĩ thuật. D. Đổi mới mẫu sản phẩm. Câu 109: Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp chủ động thực hiện việc làm nào sau đây là thi hành pháp luật? A. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất. B. Lựa chọn phương thức huy động vốn. C. Công khai thông tin thành lập. D. Phổ biến kế hoạch tuyển dụng. Câu 110: Theo quy định của pháp luật, nhân viên bưu chính thực hiện đúng nội dung quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín của khách hàng khi A. vô ý làm thất lạc thư. B. cố ý hủy thư của người khác. C. tự tiện bóc mở thư. D. Giao thư đến tay người nhận. Câu 111: Anh N là nhân viên bưu chính đã liên lạc với khách hàng là chị Y để giao bưu phẩm. Vì đang đi vắng nên chị Y nhờ anh K là hàng xóm nhận hộ. Do tò mò, anh K đã mở bưu phẩm của chị Y. Bức xúc về việc làm của anh K, chị Y đã tung tin anh K chiếm đoạt tài sản của chị để hạ thấp uy tín của anh. Chị Y đã vi phạm quyền nào sau đây của công dân? A. Được bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. C. Được bảo đảm bí mật thư tín, điện tín. D. Bất khả xâm phạm về tài sản. Câu 112: Anh H và anh P thuộc các dân tộc khác nhau cùng sống trên địa bàn một huyện vùng cao. Anh H làm việc tại Ủy ban nhân dân xã còn anh P thực hiện dự án trồng cây dược liệu. Trong thời gian giữ chức danh Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, anh H đã đóng góp nhiều ý kiến để tăng cường công tác bảo đảm an ninh tại địa phương. Khi chính quyền xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, anh P đã đề xuất phương án để việc giao đất, giao rừng cho nhân dân đạt hiệu quả cao. Việc làm của anh P và anh H thể hiện bình đẳng giữa các dân tộc về lĩnh vực chính trị thông qua quyền nào sau đây? A. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội. C. Thay đổi quy trình sản xuất. B. Tham gia ban hành các văn bản luật. D. Thay đổi biện pháp thâm canh. Câu 113: Anh T, chị P và anh S cùng sống tại thôn X. Trên đường đi làm về, chị P phát hiện anh S và anh T đang dùng kìm cách điện cắt trộm hệ thống dây điện của các hộ dân trên địa bàn. Lo sợ chị P tiết lộ sự việc với người khác, anh S và anh T lập tức đe dọa chị. Để bảo vệ lợi ích của Nhà nước và công dân, chị P cần thực hiện quyền nào sau đây? A. Tố cáo. B. Khởi tố. C. Khiếu nại. D. Tranh tụng. Câu 114: Anh G là chủ một nhà hàng đã kí hợp đồng với chị K là chủ một công ty để cung cấp suất ăn cho công nhân. Do sử dụng hóa chất ngoài danh mục được phép để chế biến thực phẩm, anh G bị cơ quan chức năng lập biên bản và ra quyết định xử phạt. Ngoài ra, anh G còn phải bồi thường cho chị K vì thực hiện không đúng hợp đồng. Anh G đã phải chịu những trách nhiệm pháp lí nào sau đây? A. Hình sự và hành chính. B. Dân sự và hình sự. C. Hành chính và dân sự. D. Hành chính và kỉ luật. Câu 115: Vợ chồng chị V, anh N và vợ chồng chị P, anh D cùng sống tại một khu phố, trong đó anh D là chủ một siêu thị điện máy. Một lần phát hiện anh N đột nhập vào siêu thị với mục đích trộm cắp tài sản, anh D lập tức khống chế và bắt anh N. Ngay sau đó, anh D áp giải anh N đến cơ quan công an và vô ý làm anh N bị thương. Tại trụ sở công an, anh D viết đơn kiến nghị khởi tố anh N. Biết chuyện của chồng, chị V cùng em trai là anh S đang làm bảo vệ tại một công trường xây dựng đã tự ý vào nhà anh D để yêu cầu anh phải rút đơn. Vì anh D đi vắng và bị chị P ngăn cản nên chị V và anh S đã uy hiếp, bắt, giữ chị P và đưa về nhà anh S. Nhận được tin nhắn đe dọa của chị V, anh D tìm cách vào nhà anh S và giải cứu được chị P. Những ai sau đây vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? A. Chị V và anh S. B. Chị V, anh S và anh D C. Anh N và anh D. D. Anh S, anh D và anh N. DeThi.edu.vn
 5. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 116: Theo quy định của pháp luật, hoạt động của các doanh nghiệp xuất khẩu thức ăn thủy sản được kiểm soát bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này, đối với Nhà nước, pháp luật thể hiện vai trò nào sau đây? A. Công cụ đo lường. B. Phương tiện lưu thông. C. Quản lí xã hội. D. Kiểm đếm sản phẩm. Câu 117: Tại một doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vận tải có bà T là giám đốc; ông S là phó giám đốc; vợ chồng chị H, anh P là nhân viên. Một lần do tự ý chở hàng vượt quá trọng tải theo thiết kế của xe nên anh P bị anh V là cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe và lập biên bản vi phạm. Hành vi của anh P trái với thỏa ước lao động tập thể nên bà T quyết định kỉ luật anh P. Cho rằng việc chồng mình bị kỉ luật là chưa thỏa đáng nên trong cuộc họp sơ kết, chị H phát biểu ý kiến đề nghị bà T xem xét lại quy định khen thưởng và kỉ luật của doanh nghiệp. Nhân cơ hội này, vốn có mâu thuẫn với chị H, ông S vu khống chị H làm sai lệch số liệu trong báo cáo về doanh thu của doanh nghiệp và không đưa chị H vào danh sách được khen thưởng cuối năm. Hành vi của những ai sau đây thực hiện đúng quy định của pháp luật? A. Anh V, anh P và bà T. B. Chị H, anh P và anh V. C. Bà T, ông S và chị H. D. Anh V, bà T và chị H. Câu 118: Nhà khoa học Y có nhiều công trình nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ xuất sắc. Việc ông được tặng giải “Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ” là thể hiện quyền nào sau đây của công dân? A. Thông cáo báo chí. B. Quản lí thông tin. C. Sáng tạo. D. Thừa kế. Câu 119: Ở một khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của huyện X có ông D là Tổ trưởng tổ bầu cử; anh M là thành viên tổ bầu cử; anh C, anh T, anh V là cử tri. Trước ngày bầu cử, phát hiện anh T là người bị kết án cải tạo không giam giữ, ông D đến gặp và thu hồi thẻ cử tri của anh T. Tại thời điểm bỏ phiếu, trong lúc đang tiết lộ nội dung phiếu bầu mình đã viết với những người xung quanh, anh V phát hiện anh C là người vừa nhận quyết định khởi tố bị can đang chuẩn bị nhận phiếu bầu, anh V lập tức báo cho anh M. Vì vậy, anh M không phát phiếu bầu cho anh C đồng thời có lời lẽ xúc phạm anh C. Bức xúc, anh C bỏ ra ngoài sân và cố tình làm vỡ gương xe ô tô của anh M. Phát hiện sự việc, anh H là công an viên đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh tại điểm bầu cử đã yêu cầu anh C phải bồi thường thiệt hại về tài sản cho anh M. Những ai sau đây vi phạm quyền bầu cử của công dân? A. Anh V, anh M và ông D. B. Ông D, anh T và anh M. C. Anh M và anh C. D. Anh C và anh T. Câu 120: Trên cùng địa bàn một huyện có anh D và anh E là chủ hai doanh nghiệp kinh doanh thức ăn chăn nuôi; anh K là giám đốc một công ty tư nhân. Để tăng vốn kinh doanh, anh K chỉ đạo chị P là kế toán kê khai không đầy đủ số tiền thuế phải nộp của công ty nên anh K đã bị cơ quan chức năng xử phạt. Nghi ngờ anh V là nhân viên tố cáo hành vi của mình, anh K cố tình trì hoãn đóng bảo hiểm xã hội cho anh V như đã cam kết. Bức xúc, anh V tự ý nghỉ việc ở công ty của anh K và sang làm việc cho anh D. Một lần chứng kiến anh D bị cơ quan chức năng xử phạt về hành vi cung cấp sản phẩm không đảm bảo đúng tiêu chuẩn đã công bố, anh V đã kể lại sự việc cho vợ mình là chị T. Do đang là nhân viên của anh E, chị T vô tình để lộ thông tin anh D bị xử phạt cho anh E biết. Lập tức anh E thuê chị Q là lao động tự do viết và đăng bài xuyên tạc về doanh nghiệp của anh D lên mạng xã hội khiến lượng khách hàng của anh D giảm sút. Vì vậy, anh D đã sa thải anh V mà không thông báo trước mặc dù anh V luôn hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng đã kí với anh D. Những ai sau đây vừa vi phạm nội dung bình đẳng trong lao động vừa vi phạm nội dung bình đẳng trong kinh doanh? A. Anh D và anh K. B. Chị P, chị Q và anh E. C. Anh K, anh D và anh V. D. Anh E và anh D. HẾT DeThi.edu.vn
 6. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn ĐÁP ÁN 81.C 82.D 83.C 84.D 85.B 86.A 87.B 88.C 89.D 90.C 91.C 92.D 93.B 94.B 95.A 96.A 97.D 98.C 99.B 100.D 101.A 102.A 103.D 104.D 105.C 106.C 107.A 108.A 109.C 110.D 111.A 112.A 113.A 114.C 115.A 116.C 117.D 118.C 119.A 120.A DeThi.edu.vn
 7. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn ĐỀ SỐ 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2023 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 302 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: . Câu 81: Theo quy định của pháp luật, công dân đề nghị cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định điều động công tác đối với mình là thực hiện quyền A. kháng nghị. B. tố cáo.C. trình báo. D. khiếu nại. Câu 82: Theo quy định của pháp luật, trừ những trường hợp bị cấm, công dân từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân? A. 21 tuổi.B. 16 tuổi.C. 18 tuổi.D. 20 tuổi. Câu 83: Căn cứ vào ngành, nghề và địa bàn kinh doanh, pháp luật quy định mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp khác nhau là thể hiện nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển lĩnh vực A. xã hội.B. môi trường.C. chính trị.D. kinh tế. Câu 84: Ở nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, theo Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, việc nhân dân thảo luận mức đóng góp xây dựng công trình phúc lợi công cộng ở địa phương là thuộc công việc nào sau đây? A. Dân phòng.B. Dân sinh.C. Dân bàn.D. Dân trí. Câu 85: Theo quy định của pháp luật, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hành chính về A. vi phạm hành chính do cố ý.B. mọi vi phạm kỉ luật. C. vi phạm hành chính do vô ý.D. mọi vi phạm dân sự. Câu 86: Trong nền kinh tế hàng hóa, quy luật giá trị điều tiết lưu thông hàng hóa thông qua sự biến động của A. giá cả trên thị trường. B. cơ cấu thành phần kinh tế. C. tỉ lệ lao động xuất khẩu.D. số lượng các cổ đông. Câu 87: Theo quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân ra quyết định công nhận thuận tình li hôn chấm dứt quan hệ hôn nhân giữa vợ, chồng là thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây? A. Tuân thủ điều ước. B. Sử dụng pháp luật. C. Áp dụng pháp luật. D. Thi hành điều ước. Câu 88: Theo quy định của pháp luật, bất kì công dân nào đủ điều kiện đều phải nộp thuế là thể hiện công dân bình đẳng về A. địa vị chính trị.B. nghĩa vụ pháp lí. C. phân chia quyền lợi.D. danh dự cá nhân. Câu 89: Theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động không vi phạm bình đẳng trong lao động khi A. lạm dụng lao động trẻ em.B. sa thải lao động nữ vì lí do kết hôn C. thực hiện thỏa ước lao động tập thể.D. cưỡng bức lao động làm thuê. Câu 90: Trong nền kinh tế thị trường, tiền tệ có chức năng cơ bản nào sau đây? A. Phân loại cạnh tranh.B. Tái xuất hàng hóa.C. Công cụ tái chế.D. Phương tiện lưu thông. Câu 91: Theo quy định của pháp luật, công dân tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng là thể hiện nội dung nào sau đây của quyền được phát triển? A. Phải bảo mật hình thức truyền tin.B. Hưởng mọi chính sách đãi ngộ. C. Phải cố định chương trình phát sóng.D. Hưởng đời sống tinh thần đầy đủ. Câu 92: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là vợ, chồng không được A. xúc phạm danh dự của nhau.B. sở hữu tài sản riêng. C. chăm sóc con khi bị bệnh.D. giúp đỡ nhau cùng phát triển. Câu 93: Theo quy định của pháp luật, công dân viết bài gửi đăng báo bày tỏ quan điểm của mình về chính sách kinh tế của Nhà nước ta thực hiện quyền DeThi.edu.vn
 8. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn A. tự do ngôn luận.B. bảo mật thông tin. C. công bố niên biểu.D. phê duyệt chính sách. Câu 94: Theo quy định của pháp luật, người lao động tự do khi tham gia giao thông điều khiển xe máy điện chạy dàn hàng ngang từ ba xe trở lên là vi phạm A. hình sự.B. dân sự.C. kỉ luật.D. hành chính. Câu 95: Theo quy định của pháp luật, khi có căn cứ cho rằng bị can gây khó khăn cho việc điều tra, cơ quan nào sau đây có quyền ra lệnh bắt bị can? A. Hội đồng nhân dân.B. Mật trận Tổ quốc Việt Nam. C. Viện kiểm sát nhân dân.D. Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Câu 96: Để bảo hộ sức khỏe của công dân, pháp luật quy định không ai được A. tham gia tranh tụng tại phiên tòa.B. bắt đối tượng đang bị truy nã. C. Tham gia tranh tụng tại phiên tòa.D. bảo lãnh thân nhân phạm tội Câu 97: Theo quy định của pháp luật, Nhà nước có chính sách ưu tiên cho người dân tộc thiểu số vào học các trường đại học là thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc về lĩnh vực A. giáo dục.B. văn hóa.C. an ninh.D. chính trị. Câu 98: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của bình đẳng trong kinh doanh là mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau được quyền A. liên doanh với tổ chức kinh tế ngoài nước.B. đầu cơ gây rối loạn thị trường. C. kinh doanh không đúng ngành đã đăng kí.D. ban hành các chính sách kinh tế. Câu 99: Một trong những đặc trưng cơ bản của pháp luật được thể hiện ở A. sự đa nghĩa của ngôn ngữ.B. sự phong phú về hình thức. C. tính trừu tượng, khái quát cao.D. tính quyền lực, bắt buộc chung. Câu 100: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể được học ở các trường công lập, trường dân lập, trường tư thục là thể hiện nội dung nào sau đây của quyền học tập? A. Học thường xuyên, học suốt đời.B. Thay đổi chính sách giáo dục. C. Thay đổi phương thức tuyển sinh.D. Bảo mật văn bằng, chứng chỉ. Câu 101: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào sau đây của công dân thực hiện đúng quyền bình đẳng giữa các dân tộc về lĩnh vực văn hóa? A. Lưu truyền tranh dân gian.B. Bài trừ quyền tự do tín ngưỡng. C. Theo dõi tốc độ gia tăng dân số.D. Phát hành mọi loại văn hóa phẩm. Câu 102: Yếu tố nào sau đây không phải là tư liệu lao động trong ngành xây dựng? A. Máy trộn bê tông tự động.B. Nhà kho cất trữ vật liệu. C. Bến cảng trung chuyển hàng hóa.D. Năng lực quản lí sản xuất. Câu 103: Theo quy định của pháp luật, công dân được giới thiệu ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân là người A. bí mật vận động tranh cử.B. bí mật tiếp xúc cử tri. C. có năng lực và tín nhiệm với cử tri.D. có địa vị xã hội và tài sản cá nhân. Câu 104: Theo quy định của pháp luật, nhân viên bưu chính thực hiện đúng nội dung quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín của khách hàng khi A. giao thư đến tay người nhận.B. Bài trừ quyền tự do tín ngưỡng. C. vô ý làm thất lạc thư.D. cố ý hủy thư của người khác. Câu 105: Theo quy định của pháp luật, việc làm nào sau đây không thể hiện quyền sáng tạo của công dân? A. Thiết kế tên thương mại.B. Đổi mới mẫu sản phẩm. C. Chuyển đổi địa điểm sản xuất.D. Phác thảo bản vẽ kĩ thuật. Câu 106: Việc làm nào sau đây của các chủ thể kinh tế không thể hiện mặt tích cực của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa? A. Đầu tư chăm sóc khách hàng.B. Mở rộng tiêu thụ hàng nhập lậu. C. Hiện đại hóa quy trình quản lí.D. Ứng dụng công nghệ tự động. Câu 107: Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được bắt người khi người đó đang thực hiện hành vi nào sau đây? A. Thông báo giá dịch vụ viễn thông.B. Vận chuyển pháo nổ từ 06 kilôgam trở lên. C. Công khai đấu giá tài sản cá nhân.D. Ứng dụng công nghệ tự động. DeThi.edu.vn
 9. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 108: Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp chủ động thực hiện việc làm nào sau đây là thi hành pháp luật? A. Lựa chọn phương thức huy động vốn.B. Phổ biến kế hoạch tuyển dụng. C. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất.D. Công khai thông tin thành lập. Câu 109: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm dân sự khi cố ý thực hiện hành vi nào sau đây để trục lợi? A. Xâm nhập hệ thống điện lưới quốc gia.B. Sử dụng danh tính của người khác. C. Sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh.D. Công khai thông tin thành lập. Câu 110: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại khi nhận văn bản nào sau đây? A. Quyết định sáp nhập địa giới hành chính.B. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. C. Thông báo phân bổ ngân sách trung ương.D. Thông báo hiện trạng hồ chứa thủy lợi. Câu 111: Anh N là nhân viên bưu chính đã liên lạc với khách hàng là anh K để giao bưu phẩm. Vì đang đi vắng nên aṇh K nhờ anh N giao bưu phẩm cho chị Y là hàng xóm nhận hộ. Khi sang nhà chị Y để nhận lại bưu phẩm, anh K phát hiện chị Y đã mở bưu phẩm của mình nên rất tức giận và vô ý đẩy chị Y ngã khiến chị bị thương. Anh K đã vi phạm quyền nào sau đây của công dân? A. Bất khả xâm phạm về địa vị.B. Được bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. C. Bất khả xâm phạm về thân thể.D. Được bảo đảm bí mật thư tín, điện tín. Câu 112: Ở một khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp huyện X có ông P là Tổ trưởng tổ bầu cử; anh M là thành viên tổ bầu cử; anh A, anh T, anh V là cử tri. Trước ngày bầu cử, phát hiện anh T là người bị kết án cải tạo không giam giữ, ông P đến gặp và thu hồi thẻ cử tri của anh T. Tại thời điểm bỏ phiếu, trong lúc đang tiết lộ nội dung phiếu bầu mình đã viết với những người xung quanh, anh V phát hiện anh A là người vừa nhận quyết định khởi tố bị can đang chuẩn bị nhận phiếu bầu, anh V lập tức báo cho anh M. Vì vậy, anh M không phát phiếu bầu cho anh A đồng thời có lời lẽ xúc phạm anh A. Bức xúc, anh A bỏ ra ngoài sân và cố tình làm vỡ gương xe ô tô của anh M. Phát hiện sự việc, anh H là công an viên đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh tại điểm bầu cử đã yêu cầu anh A phải bồi thường thiệt hại về tài sản cho anh M. Những ai sau đây vi phạm quyền bầu cử của công dân? A. Anh A và anh T.B. Ông P, anh T và anh M. C. Anh V, anh M và ông P.D. Anh và anh . Câu 113: Theo quy định của pháp luật, hoạt động của các doanh nghiệp xuất khẩu giống cây trồng quý hiếm được kiểm soát bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hơp này, đối với Nhà nước, pháp luật thể hiện vai trò nào sau đây? A. Kìm hãm sản xuất.B. Quảng bá sản phẩm.C. Đo lường chất lượng.D. Quản lí xã hội. Câu 114: Anh H và anh T thuộc các dân tộc khác nhau cùng sống trên địa bàn một huyện vùng cao. Anh H làm việc tại Ủy ban nhân dân huyện còn anh T thực hiện dự án chăn nuôi theo mô hình nông nghiệp sạch. Trong thời gian giữ chức danh Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, anh H đã đóng góp nhiều ý kiến để nâng cao hiệu quả sử dụng đất ở địa phương. Cùng thời điểm đó, do có uy tín, anh T được giới thiệu và trúng cử vào Hội đồng nhân dân xã. Trong trường hợp này, anh T và anh H cùng được hưởng bình đẳng giữa các dân tộc về lĩnh vực chính trị thông qua quyền nào sau đây? A. Tham gia sửa đổi Luật đất đai.B. Thay đổi các chính sách xã hội. C. Tham gia vào bộ máy nhà nước.D. Thay đổi cơ cấu ngành kinh tế. Câu 115: Anh M là chủ một nhà hàng đã kí hợp đồng với chị P là chủ một công ty để cung cấp suất ăn cho công nhân. Do sử dụng kháng sinh ngoài danh mục được phép trong sản xuất, chế biến thực phẩm, anh M bị cơ quan chức năng lập biên bản và ra quyết định xử phạt. Ngoài ra, anh M còn phải bồi thường cho chị P vì thực hiện không đúng hợp đồng. Anh M đã phải chịu những trách nhiệm pháp lý nào sau đây? A. Dân sự và hình sự.B. Hành chính và hình sự. C. Hành chính và kỉ luật.D. Dân sự và hành chính. Câu 116: Anh T và chị P cùng công tác tại một trạm thủy nông. Trong giờ làm việc, chị P phát hiện anh T sau khi uống rượu đã vận hành trạm bơm không đúng quy trình được phê duyệt gây ngập úng trên diện rộng. Lo sợ bị kỷ luật, anh T nhắn tin đe dọa yêu cầu chị P phải giữ bí mật việc làm trên của anh. Để bảo vệ lợi ích của Nhà nước và công dân, chị P cần thực hiện quyền nào sau đây? A. Khởi tố.B. Khiếu nại.C. Tố cáo.D. Tranh tụng. Câu 117: Tại một doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vận tải có bà H là giám đốc; ông V là phó giám đốc; vợ chồng chị P, anh N là nhân viên. Một lần do tự ý chở hàng vượt quá trọng tải theo thiết kế của xe nên anh N bị anh T là cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe và lập biên bản vi phạm. Hành vi của anh N trái với thỏa ước lao DeThi.edu.vn
 10. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn động tập thể nên bà H quyết định kỉ luật anh N. Cho rằng việc chồng mình bị kỉ luật là chưa thỏa đáng nên trong cuộc họp sơ kết, chị P phát biểu ý kiến đề nghị bà H xem xét lại quy định khen thưởng và kỉ luật của doanh nghiệp. Nhân cơ hội này, vốn có mâu thuẫn với chị P, ông V vu khống chị P làm sai lệch số liệu trong báo cáo về doanh thu của doanh nghiệp và không đưa chị P vào danh sách được khen thưởng cuối năm. Hành vi của những ai sau đây thực hiện đúng quy định của pháp luật? A. Anh T, anh N và bà H.B. Chị P, anh N và anh T. C. Bà H, ông V và chị P.D. Anh T, bà H và chị P. Câu 118: Nhà văn S có nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật đặc biệt xuất sắc. Việc ông được tặng giải "Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật" là thể hiện quyền nào sau đây của công dân? A. Thông cáo báo chí.B. Sáng tạo.C. Đấu thầu.D. Sở hữu công nghiệp. Câu 119: Vợ chồng chị D, anh N và vợ chồng chị P, anh V cùng sống tại một khu phố, trong đó anh V là chủ một siêu thị điện máy. Một lần phát hiện anh N đột nhập vào siêu thị với mục đích trộm cắp tài sản, anh V lập tức khống chế và bắt anh N. Ngay sau đó, anh V áp giải anh N đến cơ quan công an và vô ý làm anh N bị thương. Tại trụ sở công an, anh V viết đơn kiến nghị khởi tố anh N. Biết chuyện của chồng, chị D cùng em trai là anh S đang làm bảo vệ tại một công trường xây dựng đã tự ý vào nhà anh V để yêu cầu anh phải rút đơn. Vì anh V đi vắng và bị chị P ngăn cản nên chị D và anh S đã uy hiếp, bắt, giữ chị P và đưa về nhà anh S. Nhận được tin nhắn đe dọa của chị D, anh V tìm cách vào nhà anh S và giải cứu được chị P. Nhưng ai sau đây vừa vi pham quyền bất khả xâm phạm về thân thể vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? A. Chị D, anh S và anh V.B. Anh N và anh V. C. Chị D và anh S.D. Anh S, anh V và anh N. Câu 120: Trên cùng địa bàn một huyện có anh Y và anh A là chủ hai doanh nghiệp kinh doanh thức ăn chăn nuôi; anh K là giám đốc một công ty tư nhân. Để tăng vốn kinh doanh, anh K chỉ đạo chị P là kế toán kê khai không đầy đủ số tiền thuế phải nộp của công ty nên anh K đã bị cơ quan chức năng xử phạt. Nghi ngờ anh E là nhân viên tố cáo hành vi của mình, anh K cố tình trì hoãn đóng bảo hiểm xã hội cho anh E như đã cam kết. Bức xúc, anh E tự ý nghỉ việc ở công ty của anh K và sang làm việc chỗ anh Y. Một lần chứng kiến anh Y bị cơ quan chức năng xử phạt về hành vi cung cấp sản phẩm không đảm bảo đúng tiêu chuẩn đã công bố, anh E đã kể lại sự việc cho vợ mình là chị T. Do đang là nhân viên của anh A, chị T vô tình để lộ thông tin anh Y bị xử phạt cho anh A biết. Lập tức anh A thuê chị Q là lao động tự do viết và đăng bài xuyên tạc về doanh nghiệp của anh Y lên mạng xã hội khiến lượng khách hàng của anh Y giảm sút. Vì vậy, anh Y đã sa thải anh E mà không thông báo trước mặc dù anh E luôn hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng đã kí với anh Y. Những ai sau đây vừa vi phạm nội dung bình đẳng trong lao động vừa vi phạm nội dung bình đẳng trong kinh doanh? A. Anh và anh 푌.B. Anh Y và anh K. C. Chị 푃, chị 푄 và anh .D. Anh K, anh 푌 và anh . HẾT ĐÁP ÁN 81 D 91 D 101 A 111 B 82 A 92 A 102 D 112 C 83 D 93 A 103 C 113 D 84 C 94 D 104 A 114 C 85 A 95 C 105 C 115 D 86 A 96 C 106 B 116 C 87 C 97 A 107 B 117 D 88 B 98 A 108 D 118 B 89 C 99 D 109 B 119 C 90 D 100 A 110 B 120 B DeThi.edu.vn
 11. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn ĐỀ SỐ 3 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2023 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề thi 303 Số báo danh: . Câu 81: Theo quy định của pháp luật, công dân viết bài gửi đăng báo bày tỏ quan điểm của mình về chính sách kinh tế của Nhà nước là thực hiện quyền A. tự do ngôn luận. B. phong tỏa thông tin C. quản lí chính sách. D. bảo mật ấn phẩm. Câu 82: Theo quy định của pháp luật, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hành chính về A. vi phạm hành chính do cố ý. B. mọi vi phạm hình sự. C. mọi vi phạm dân sự. D. vi phạm hành chính do vô ý. Câu 83: Theo quy định của pháp luật, bất kì công dân nào đủ điều kiện đều được tự do đăng kí kết hôn là thể hiện sự bình đẳng về A. nghīa vụ đạo đức. B. trách nhiệm pháp lí. C. uy tín cá nhân. D. quyền của công dân. Câu 84: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của bình đẳng trong kinh doanh là mỗi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đều được A. tự chủ nâng cao hiệu quả cạnh tranh. B. lập báo cáo tài chính không trung thực. C. sử dụng các thủ đoạn cạnh tranh phi pháp. D. đầu tư sản xuất mọi loại hàng hóa. Câu 85: Để bảo hộ danh dự của công dân, pháp luật quy định không ai được A. tố giác người phạm tội. B. khống chế, bắt người bị truy nã. C. bào chữa cho bị cáo. D. tung tin, nói xấu người khác. Câu 86: Theo quy định của pháp luật, khi có căn cứ chứng tỏ bị can sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, cơ quan nào sau đây có quyền ra lệnh bắt bị can? A. Ủy ban nhân dân. B. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. C. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. D. Viện kiểm sát nhân dân. Câu 87: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là đối với các con, cha mẹ không được A. định hướng giao tiếp, ứng xử. B. ngược đãi, phân biệt đối xử. C. chia sẻ tâm tư, nguyện vọng. D. Góp ý, tiếp thu phê bình. Câu 88: Một trong những đặc trưng cơ bản của pháp luật được thể hiện ở A. tính áp đặt chủ quan. B. tính quy phạm phổ biến. C. tính bảo mật về nội dung. D. tính phức tạp về hình thức. Câu 89: Theo quy định của pháp luật, viên chức nhà nước thường xuyên nghỉ việc không có lí do chính đáng là vi phạm DeThi.edu.vn
 12. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn A. hình sự. B. hành chính. C. dân sự. D. kỉ luật. Câu 90: Trong nền kinh tế thị trường, tiền tệ có chức năng cơ bản nào sau đây? A. Nghiệm thu công trình. B. Kiểm duyệt sản phẩm. C. Thước đo giá trị. D. Phương tiện kiểm toán. Câu 91: Trong nền kinh tế hàng hóa, quy luật giá trị điều tiết sản xuất hàng hóa thông qua sự biến động của A. tỉ lệ công ty cổ phần. B. giá cả trên thị trường. C. cơ cấu thành phần kinh tế. D. số lượng các cổ đông. Câu 92: Theo quy định của pháp luật, công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với mình là thực hiện quyền A. khiếu nại. B. kháng nghị. C. tố cáo. D. trình báo. Câu 93: Theo quy định của pháp luật, trừ những trường hợp bị cấm, công dân từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền bầu cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân? A. 15 tuổi. B. 16 tuổi. C. 18 tuổi. D. 14 tuổi. Câu 94: Nhà nước áp dụng các biện pháp nhằm tăng tuổi thọ cho nhân dân là thể hiện nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển lĩnh vực A. kinh tế. B. chính trị. C. xã hội. D. văn hóa. Câu 95: Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định xử phạt người kinh doanh có hành vi trốn thuế là thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây? A. Tuân thủ điều lệ. B. Áp dụng pháp luật. C. Sử dụng pháp luật. D. Thi hành điều lệ. Câu 96: Theo quy định của pháp luật, các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam không phân biệt trình độ phát triển đều có quyền có đại biểu của mình trong hệ thống cơ quan nhà nước là thể hiện bình đẳng giữa các dân tộc về lĩnh vực A. giáo dục. B. an ninh. C. văn hóa. D. chính trị. Câu 97: Theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động không vi phạm bình đẳng trong lao động khi A. từ chối bảo vệ quyền lợi người lao động. B. phân biệt đối xử trong lao động. C. ưu đãi người lao động có chuyên môn cao. D. lạm dụng lao dộng chưa thành niên. Câu 98: Ở nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, theo Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, việc nhân dân thảo luận mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương là thuộc công việc nào sau đây? A. Dân sinh. B. Dân bàn. C. Dân dụng. D. Dân trí. Câu 99: Theo quy định của pháp luật, công dân tham gia hoạt động văn nghệ ở các công trình văn hóa công cộng là thể hiện nội dung nào sau đây của quyền được phát triển? A. Phải phát hành văn hóa phẩm. B. Hưởng đời sống tinh thần đầy đủ. C. Phải giới hạn môi trường sống. D. Hưởng mọi đặc quyền ưu tiên. Câu 100: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể học từ Tiểu học đến Trung học, Đại học và Sau đại học là thể hiện nội dung nào sau đây của quyền học tập? A. Bảo mật văn bằng. B. Thay đổi quy chế tuyển sinh. C. Sáp nhập cơ sở giáo dục. D. Học không hạn chế. DeThi.edu.vn
 13. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 101: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào sau đây của công dân thực hiện đúng quyền bình đẳng giữa các dân tộc về lĩnh vực văn hóa? A. Duy trì nền kinh tế tự nhiên. B. Bài trừ quyền tự do tín ngưỡng. C. Tự ý thay đổi kết cấu di tích lịch sử. D. Bảo tồn trang phục truyền thống. Câu 102: Việc làm nào sau đây của các chủ thể kinh tế không thể hiện tác động tích cực của của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa? A. Đầu tư máy móc hiện đại vào sản xuất. B. Nâng cao trình độ cho người lao động. C. Ứng dụng phần mềm quản lí tiên tiến. D. Gia tăng thời gian lao động cá biệt. Câu 103: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại khi nhận văn bản nào sau đây? A. Thông báo thu thập thông tin môi trường. B. Quyết định danh mục bệnh truyền nhiễm. C. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. D. Thông báo mức lương tối thiểu theo vùng. Câu 104: Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được bắt người khi người đó đang thực hiện hành vi nào sau đây? A. Bảo mật thông tin tần số vô tuyến điện. B. Bổ sung dữ liệu quản lí dân cư quốc gia. C. Chuyển giao các phần mềm chống vi rút. D. Tàng trữ pháo nổ từ 06 kilôgam trở lên. Câu 105: Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp chủ động thực hiện việc làm nào sau đây là thi hành pháp luật? A. Lựa chọn mở rộng địa bàn kinh doanh. B. Đổi mới phương thức thanh toán. C. Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. D. Công khai thông tin thành lập. Câu 106: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm dân sự khi cố ý thực hiện hành vi nào sau đây để trục lợi? A. Phát tán các chương trình tin học gây hại. B. Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác. C. Sản xuất hàng giả là thực phẩm. D. Tổ chức đua xe mô tô trái phép. Câu 107: Theo quy định của pháp luật, Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi cả nước khi A. theo dõi giải quyết khiếu nại, tố cáo. B. thảo luận đề án định cư của huyện. C. phản ánh những bất cập của pháp luật. D. giám sát thu, chi ngân sách xã. Câu 108: Theo quy định của pháp luật, việc làm nào sau đây không thể hiện quyền sáng tạo của công dân? A. Đạo diễn chương trình nghệ thuật. B. Biên kịch tác phẩm điện ảnh. C. Sáng tác bản nhạc giao hưởng. D. Đăng ký mua vé xem nhạc kịch. Câu 109: Theo nền kinh tế hàng hóa, việc làm nào sau đây của các chủ thể kinh tế không thể hiện chức năng điều tiết sản xuất của thị trường? A. Thu hẹp quy mô chăn nuôi gia súc. B. Mở rộng diện tích trồng cây dược liệu. C. Bảo mật thương hiệu sản phẩm. D. Tăng cường gia công khẩu trang y tế. Câu 110: Theo quy định của pháp luật, nhân viên bưu chính thực hiện đúng nội dung quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín của khách hàng khi A. tự ý bóc mở thư tín. B. chuyển thư nhầm địa chỉ. C. giao thư đến tay người nhận. D. công khai nội dung thư tín. Câu 111: Theo quy định của pháp luật, hoạt động của các doanh nghiệp xuất khẩu giống cây trồng quý hiếm được kiểm soát bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này, đối với Nhà nước, pháp luật thể hiện vai trò nào sau đây? A. Kìm hãm sản xuất. B. Quảng bá sản phẩm. C. Đo lường chất lượng. D. Quản lí xã hội. DeThi.edu.vn
 14. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 112: Nhà văn S có nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật đặc biệt xuất sắc. Việc ông được tặng giải "Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật" là thể hiện quyền nào sau đây của công dân? A. Đấu thầu. B. Sở hữu công nghiệp. C. Sáng tạo. D. Thông cáo báo chí. Câu 113: Anh H và anh T thuộc các dân tộc khác nhau cùng sống trên địa bàn một huyện vùng cao. Anh H làm việc tại Ủy ban nhân dân huyện còn anh T thực hiện dự án chăn nuôi theo mô hình nông nghiệp sạch. Trong thời gian giữ chức danh Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, anh H đã đóng góp nhiều ý kiến để nâng cao hiệu quả sử dụng đất ở địa phương. Cùng thời điểm đó, do có uy tín, anh T được giới thiệu và trúng cử vào Hội đồng nhân dân xã. Trong trường hợp này, anh T và anh H cùng được hưởng bình đẳng giữa các dân tộc về lĩnh vực chính trị thông qua quyền nào sau đây? A. Thay đổi các chính sách xã hội. B. Tham gia vào bộ máy nhà nước. C. Tham gia sửa đổi Luật đất đai. D. Thay đổi cơ cấu ngành kinh tế. Câu 114: Anh M là chủ một nhà hàng đã kí hợp đồng với chị P là chủ một công ty để cung cấp suất ăn cho công nhân. Do sử dụng kháng sinh ngoài danh mục được phép trong sản xuất, chế biến thực phẩm, anh M bị cơ quan chức năng lập biên bản và ra quyết định xử phạt. Ngoài ra, anh M còn phải bồi thường cho chị P vì thực hiện không đúng hợp đồng. Anh M đã phải chịu những trách nhiệm pháp lý nào sau đây? A. Hành chính và hình sự. B. Hành chính và kỉ luật. C. Dân sự và hành chính. D. Dân sự và hình sự. Câu 115: Anh T và chị P cùng công tác tại một trạm thủy nông. Trong giờ làm việc, chị P phát hiện anh T sau khi uống rượu đã vận hành trạm bơm không đúng quy trình được phê duyệt gây ngập úng trên diện rộng. Lo sợ bị kỷ luật, anh T nhắn tin đe dọa yêu cầu chị P phải giữ bí mật việc làm trên của anh. Để bảo vệ lợi ích của Nhà nước và công dân, chị P cần thực hiện quyền nào sau đây? A. Khởi tố. B. Khiếu nại. C. Tố cáo. D. Tranh tụng. Câu 116: Trên cùng địa bàn một huyện có anh M và anh N là chủ hai doanh nghiệp kinh doanh thức ăn chăn nuôi; anh K là giám đốc một công ty tư nhân. Để tăng vốn kinh doanh, anh K chỉ đạo chị P là kế toán kê khai không đầy đủ số tiền thuế phải nộp của công ty nên anh K đã bị cơ quan chức năng xử phạt. Nghi ngờ anh S là nhân viên tố cáo hành vi của mình, anh K cố tình trì hoãn đóng bảo hiểm xã hội cho anh S như đã cam kết. Bức xúc, anh S tự ý nghỉ việc ở công ty của anh K và sang làm việc chỗ anh M. Một lần chứng kiến anh M bị cơ quan chức năng xử phạt về hành vi cung cấp sản phẩm không đảm bảo đúng tiêu chuẩn đã công bố, anh S đã kể lại sự việc cho vợ mình là chị T. Do đang là nhân viên của anh N, chị T vô tình để lộ thông tin anh M bị xử phạt cho anh N biết. Lập tức anh N thuê chị Q là lao động tự do viết và đăng bài xuyên tạc về doanh nghiệp của anh M lên mạng xã hội khiến lượng khách hàng của anh M giảm sút. Vì vậy, anh M đã sa thải anh S mà không thông báo trước mặc dù anh S luôn hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng đã kí với anh M. Những ai sau đây vừa vi phạm nội dung bình đẳng trong lao động vừa vi phạm nội dung bình đẳng trong kinh doanh? A. Anh N và anh M. B. Anh K, anh M và anh S. C. Anh M và anh K. D. Chị P, chị Q, anh N. Câu 117: Anh N là nhân viên bưu chính đã liên lạc với khách hàng là anh K để giao bưu phẩm. Vì đang đi vắng nên anh K nhờ anh N giao bưu phẩm cho chị Y là hàng xóm nhận hộ. Khi sang nhà chị Y để nhận lại bưu phẩm, anh K phát hiện chị Y đã mở bưu phẩm của mình nên rất tức giận và vô ý đẩy chị Y ngã khiến chị bị thương. Anh K đã vi phạm quyền nào sau đây của công dân? A. Bất khả xâm phạm về địa vị. B. Được bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. C. Được bảo đảm bí mật thư tín, điện tín. D. Bất khả xâm phạm về thân thể. Câu 118: Vợ chồng chị H, anh N và vợ chồng chị P, anh G cùng sống tại một khu phố, trong đó anh G là chủ DeThi.edu.vn
 15. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn một siêu thị điện máy. Một lần phát hiện anh N đột nhập vào siêu thị với mục đích trộm cắp tài sản, anh G lập tức khống chế và bắt anh N. Ngay sau đó, anh G áp giải anh N đến cơ quan công an và vô ý làm anh N bị thương. Tại trụ sở công an, anh G viết đơn kiến nghị khởi tố anh N. Biết chuyện của chồng, chị H cùng em trai là anh S đang làm bảo vệ tại một công trường xây dựng đã tự ý vào nhà anh G để yêu cầu anh phải rút đơn. Vì anh G đi vắng và bị chị P ngăn cản nên chị H và anh S đã uy hiếp, bắt, giữ chị P và đưa về nhà anh S. Nhận được tin nhắn đe dọa của chị H, anh G tìm cách vào nhà anh S và giải cứu được chị P. Nhưng ai sau đây vừa vi pham quyền bất khả xâm phạm về thân thể vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? A. Anh N và anh G. B. Chị H, anh G và anh S. C. Anh S, Chị G và anh N. D. Chị H và anh S. Câu 119: Ở một khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp huyện X có ông S là Tổ trưởng tổ bầu cử; anh M là thành viên tổ bầu cử; anh N, anh T, anh V là cử tri. Trước ngày bầu cử, phát hiện anh T là người bị kết án cải tạo không giam giữ, ông S đến gặp và thu hồi thẻ cử tri của anh T. Tại thời điểm bỏ phiếu, trong lúc đang tiết lộ nội dung phiếu bầu mình đã viết với những người xung quanh, anh V phát hiện anh N là người vừa nhận quyết định khởi tố bị can đang chuẩn bị nhận phiếu bầu, anh V lập tức báo cho anh M. Vì vậy, anh M không phát phiếu bầu cho anh N đồng thời có lời lẽ xúc phạm anh N. Bức xúc, anh N bỏ ra ngoài sân và cố tình làm vỡ gương xe ô tô của anh M. Phát hiện sự việc, anh H là công an viên đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh tại điểm bầu cử đã yêu cầu anh N phải bồi thường thiệt hại về tài sản cho anh M. Những ai sau đây vi phạm quyền bầu cử của công dân? A. Anh N và anh T. B. Ông S, anh T và anh M. C. Anh V, anh M và ông S. D. Anh và anh . Câu 120: Tại một doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vận tải có bà S là giám đốc; ông V là phó giám đốc; vợ chồng chị K, anh H là nhân viên. Một lần do tự ý chở hàng vượt quá trọng tải theo thiết kế của xe nên anh H bị anh T là cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe và lập biên bản vi phạm. Hành vi của anh H trái với thỏa ước lao động tập thể nên bà S quyết định kỉ luật anh H. Cho rằng việc chồng mình bị kỉ luật là chưa thỏa đáng nên trong cuộc họp sơ kết, chị K phát biểu ý kiến đề nghị bà S xem xét lại quy định khen thưởng và kỉ luật của doanh nghiệp. Nhân cơ hội này, vốn có mâu thuẫn với chị K, ông V vu khống chị K làm sai lệch số liệu trong báo cáo về doanh thu của doanh nghiệp và không đưa chị K vào danh sách được khen thưởng cuối năm. Hành vi của những ai sau đây thực hiện đúng quy định của pháp luật? A. Chị K, anh và anh T. B. Bà 푆, ông V và chị K. C. Anh T, bà S và chị K. D. Anh T, anh H, bà S. HẾT ĐÁP ÁN 81.A 82.A 83.D 84.A 85.D 86.D 87.B 88.B 89.D 90.C 91.B 92.A 93.C 94.C 95.B 96.D 97.C 98.B 99.B 100.D 101.D 102.D 103.C 104.D 105.D 106.B 107.C 108.D 109.C 110.C 111.D 112.C 113.B 114.B 115.B 116.C 117.B 118.D 119.C 120.C DeThi.edu.vn
 16. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn ĐỀ SỐ 4 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2023 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề thi 304 Số báo danh: . Câu 81: Theo quy định của pháp luật, công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với mình là thực hiện quyền A. kháng nghị. B. khiếu nại. C. tố cáo. D. trình báo. Câu 82: Theo quy định của pháp luật, công dân tham gia hoạt động văn nghệ ở các công trình văn hóa công cộng là thể hiện nội dung nào sau đây của quyền được phát triển? A. Phải giới hạn môi trường sống. B. Phải phát hành văn hóa phẩm. C. Hưởng đời sống tinh thần đầy đủ. D. Hưởng mọi đặc quyền ưu tiên. Câu 83: Để bảo hộ danh dự của công dân, pháp luật quy định không ai được A. tố giác người phạm tội. B. khống chế, bắt người bị truy nã. C. bào chữa cho bị cáo. D. tung tin, nói xấu người khác. Câu 84: Ở nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, theo Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, việc nhân dân thảo luận mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương là thuộc công việc nào sau đây? A. Dân trí. B. Dân dụng. C. Dân sinh. D. Dân bàn. Câu 85: Theo quy định của pháp luật, trừ những trường hợp bị cấm, công dân từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền bầu cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân? A. 14 tuổi. B. 15 tuổi. C. 16 tuổi. D. 18 tuổi. Câu 86: Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định xử phạt người kinh doanh có hành vi trốn thuế là thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây? A. Sử dụng pháp luật. B. Áp dụng pháp luật. C. Tuân thủ điều lệ. D. Thi hành điều lệ. Câu 87: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể học từ Tiểu học đến Trung học, Đại học và Sau đại học là thể hiện nội dung nào sau đây của quyền học tập? A. Bảo mật văn bằng. B. Thay đổi quy chế tuyển sinh. C. Học không hạn chế. D. Sáp nhập cơ sở giáo dục. Câu 88: Trong nền kinh tế thị trường, tiền tệ có chức năng cơ bản nào sau đây? A. Phương tiện kiểm toán. B. Thước đo giá trị. C. Kiểm duyệt sản phẩm. D. Nghiệm thu công trình. Câu 89: Một trong những đặc trưng cơ bản của pháp luật được thể hiện ở A. tính áp đặt chủ quan. B. tính bảo mật về nội dung. C. tính phức tạp về hình thức. D. tính quy phạm phổ biến. Câu 90: Theo quy định của pháp luật, các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam không phân biệt trình độ phát DeThi.edu.vn
 17. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn triển đều có quyền có đại biểu của mình trong hệ thống cơ quan nhà nước là thể hiện bình đẳng giữa các dân tộc về lĩnh vực A. chính trị. B. giáo dục. C. văn hóa. D. an ninh. Câu 91: Theo quy định của pháp luật, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hành chính về A. vi phạm hành chính do cố ý. B. mọi vi phạm dân sự. C. vi phạm hành chính do vô ý. D. mọi vi phạm kỉ luật. Câu 92: Trong nền kinh tế hàng hóa, quy luật giá trị điều tiết sản xuất hàng hóa thông qua sự biến động của A. số lượng các cổ đông. B. giá cả trên thị trường. C. cơ cấu thành phần kinh tế. D. tỉ lệ công ty cổ phần. Câu 93: Nhà nước áp dụng các biện pháp nhằm tăng tuổi thọ cho nhân dân là thể hiện nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển lĩnh vực A. chính trị. B. kinh tế. C. xã hội. D. văn hóa. Câu 94: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là đối với các con, cha mẹ không được A. ngược đãi, phân biệt đối xử. B. chia sẻ tâm tư, nguyện vọng. C. định hướng giao tiếp, ứng xử. D. Góp ý, tiếp thu phê bình. Câu 95: Theo quy định của pháp luật, công dân viết bài gửi đăng báo bảy tỏ quan điểm của mình về chính sách kinh tế của Nhà nước là thực hiện quyền A. phong tỏa thông tin. B. bảo mật ấn phẩm. C. tự do ngôn luận. D. quản lí chính sách. Câu 96: Theo quy định của pháp luật, viên chức nhà nước thường xuyên nghỉ việc không có lí do chính đáng là vi phạm A. kỉ luật. B. hình sự. C. hành chính. D. dân sự. Câu 97: Theo quy định của pháp luật, bất kì công dân nào đủ điều kiện đều được tự do đăng kí kết hôn là thể hiện sự bình đẳng về A. uy tín cá nhân. B. nghīa vụ đạo đức. C. trách nhiệm pháp lí. D. quyền của công dân. Câu 98: Theo quy định của pháp luật, khi có căn cứ chứng tỏ bị can sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, cơ quan nào sau đây có quyền ra lệnh bắt bị can? A. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. B. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. C. Viện kiểm sát nhân dân. D. Ủy ban nhân dân. Câu 99: Theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động không vi phạm bình đẳng trong lao động khi A. lạm dụng lao dộng chưa thành niên. B. phân biệt đối xử trong lao động. C. ưu đãi người lao động có chuyên môn cao. D. từ chối bảo vệ quyền lợi người lao động. Câu 100: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của bình đẳng trong kinh doanh là mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đều được A. lập báo cáo tài chính không trung hóa. B. sử dụng các thủ đoạn cạnh tranh phi pháp. C. đầu tư sản xuất mọi loại hàng hóa. D. tự chủ nâng cao hiệu quả cạnh tranh. DeThi.edu.vn
 18. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 101: Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp chủ động thực hiện việc làm nào sau đây là thi hành pháp luật? A. Lựa chọn mở rộng địa bàn kinh doanh. B. Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. C. Đổi mới phương thức thanh toán. D. Công khai thông tin thành lập. Câu 102: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm dân sự khi cố ý thực hiện hành vi nào sau đây để trục lợi? A. Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác. B. Phát tán các chương trình tin học gây hại C. Sản xuất hàng giả là thực phẩm. D. Tổ chức đua xe mô tô trái phép. Câu 103: Theo quy định của pháp luật, nhân viên bưu chính thực hiện đúng nội dung quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín của khách hàng khi A. công khai nội dung thư tín. B. giao thư đến tay người nhận. C. chuyển thư nhầm địa chỉ. D. tự ý bóc mở thư tín. Câu 104: Theo quy định của pháp luật, việc làm nào sau đây không thể hiện quyền sáng tạo của công dân? A. Đăng ký mua vé xem nhạc kịch. B. Đạo diễn chương trình nghệ thuật . C. Biên kịch tác phẩm điện ảnh D. Sáng tác bản nhạc giao hưởng. Câu 105: Việc làm nào sau đây của các chủ thể kinh tế không thể hiện tác động tích cực của của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa? A. Nâng cao trình độ cho người lao động. B. Ứng dụng phần mềm quản lí tiên tiến. C. Gia tăng thời gian lao động cá biệt. D. Đầu tư máy móc hiện đại vào sản xuất. Câu 106: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại khi nhận văn bản nào sau đây? A. Thông báo mức lương tối thiểu theo vùng. B. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. C. Thông báo thu thập thông tin môi trường. D. Quyết định danh mục bệnh truyền nhiễm. Câu 107: Theo nền kinh tế hàng hóa, việc làm nào sau đây của các chủ thể kinh tế không thể hiện chức năng điều tiết sản xuất của thị trường? A. Bảo mật thương hiệu sản phẩm. B. Tăng cường gia công khẩu trang y tế. C. Mở rộng diện tích trồng cây dược liệu. D. Thu hẹp quy mô chăn nuôi gia súc. Câu 108: Theo quy định của pháp luật, Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi cả nước khi A. phản ánh những bất cập của pháp luật. B. theo dõi giải quyết khiếu nại, tố cáo. C. giám sát thu, chi ngân sách xã. D. thảo luận đề án định cư của huyện. Câu 109: Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được bắt người khi người đó đang thực hiện hành vi nào sau đây? A. Bảo mật thông tin tần số vô tuyến điện. B. Tàng trữ pháo nổ từ 06 kilôgam trở lên. C. Bổ sung dữ liệu quản lí dân cư quốc gia. D. Chuyển giao các phần mềm chống vi rút. Câu 110: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào sau đây của công dân thực hiện đúng quyền bình đẳng giữa các dân tộc về lĩnh vực văn hóa? A. Bảo tồn trang phục truyền thống B. Tự ý thay đổi kết cấu di tích lịch sử. C. Duy trì nền kinh tế tự nhiên. D. Bài trừ quyền tự do tín ngưỡng. Câu 111: Nhà khoa học Y có nhiều công trình nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ xuất sắc. Việc ông được tặng giải “Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ” là thể hiện quyền nào sau đây của công dân? A. Thông cáo báo chí. B. Sáng tạo. C. Quản lí thông tin. D. Thừa kế. DeThi.edu.vn
 19. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 112: Anh H và anh P thuộc các dân tộc khác nhau cùng sống trên địa bàn một huyện vùng cao. Anh H làm việc tại Ủy ban nhân dân xã còn anh P thực hiện dự án trồng cây dược liệu. Trong thời gian giữ chức danh Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, anh H đã đóng góp nhiều ý kiến để tăng cường công tác bảo đảm an ninh tại địa phương. Khi chính quyền xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, anh P đã đề xuất phương án để việc giao đất, giao rừng cho nhân dân đạt hiệu quả cao. Việc làm của anh P và anh H thể hiện bình đẳng giữa các dân tộc về lĩnh vực chính trị thông qua quyền nào sau đây? A. Thay đổi biện pháp thâm canh. C. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội. B. Tham gia ban hành các văn bản luật. D. Thay đổi quy trình sản xuất. Câu 113: Anh T, chị P và anh S cùng sống tại thôn X. Trên đường đi làm về, chị P phát hiện anh S và anh T đang dùng kìm cách điện cắt trộm hệ thống dây điện của các hộ dân trên địa bàn. Lo sợ chị P tiết lộ sự việc với người khác, anh S và anh T lập tức đe dọa chị. Để bảo vệ lợi ích của Nhà nước và công dân, chị P cần thực hiện quyền nào sau đây? A. Tranh tụng. B. Khởi tố. C. Tố cáo. D. Khiếu nại. Câu 114: Tại một doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vận tải có bà N là giám đốc; ông P là phó giám đốc; vợ chồng chị K, anh H là nhân viên. Một lần do tự ý chở hàng vượt quá trọng tải theo thiết kế của xe nên anh H bị anh S là cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe và lập biên bản vi phạm. Hành vi của anh H trái với thỏa ước lao động tập thể nên bà N quyết định kỉ luật anh H. Cho rằng việc chồng mình bị kỉ luật là chưa thỏa đáng nên trong cuộc họp sơ kết, chị K phát biểu ý kiến đề nghị bà N xem xét lại quy định khen thưởng và kỉ luật của doanh nghiệp. Nhân cơ hội này, vốn có mâu thuẫn với chị K, ông P vu khống chị K làm sai lệch số liệu trong báo cáo về doanh thu của doanh nghiệp và không đưa chị K vào danh sách được khen thưởng cuối năm. Hành vi của những ai sau đây thực hiện đúng quy định của pháp luật? A. Chị K, anh và anh S. B. Anh S, bà và chị K. C. Anh S, anh H, bà N. D. Bà , ông P và chị K. Câu 115: Anh N là nhân viên bưu chính đã liên lạc với khách hàng là chị Y để giao bưu phẩm. Vì đang đi vắng nên chị Y nhờ anh K là hàng xóm nhận hộ. Do tò mò, anh K đã mở bưu phẩm của chị Y. Bức xúc về việc làm của anh K, chị Y đã tung tin anh K chiếm đoạt tài sản của chị để hạ thấp uy tín của anh. Chị Y đã vi phạm quyền nào sau đây của công dân? A. Được bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. B. Được bảo đảm bí mật thư tín, điện tín. C. Bất khả xâm phạm về tài sản. D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. Câu 116: Trên cùng địa bàn một huyện có anh C và anh V là chủ hai doanh nghiệp kinh doanh thức ăn chăn nuôi; anh K là giám đốc một công ty tư nhân. Để tăng vốn kinh doanh, anh K chỉ đạo chị P là kế toán kê khai không đầy đủ số tiền thuế phải nộp của công ty nên anh K đã bị cơ quan chức năng xử phạt. Nghi ngờ anh B là nhân viên tố cáo hành vi của mình, anh K cố tình trì hoãn đóng bảo hiểm xã hội cho anh B như đã cam kết. Bức xúc, anh B tự ý nghỉ việc ở công ty của anh K và sang làm việc cho anh C. Một lần chứng kiến anh C bị cơ quan chức năng xử phạt về hành vi cung cấp sản phẩm không đảm bảo đúng tiêu chuẩn đã công bố, anh D đã kể lại sự việc cho vợ mình là chị T. Do đang là nhân viên của anh V, chị T vô tình để lộ thông tin anh V bị xử phạt cho anh V biết. Lập tức anh V thuê chị Q là lao động tự do viết và đăng bài xuyên tạc về doanh nghiệp của anh C lên mạng xã hội khiến lượng khách hàng của anh C giảm sút. Vì vậy, anh C đã sa thải anh B mà không thông báo trước mặc dù anh B luôn hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng đã kí với anh C. Những ai sau đây vừa vi phạm nội dung bình đẳng trong lao động vừa vi phạm nội dung bình đẳng trong kinh doanh? A. Anh C và anh K. B. Anh V và anh C. C. Chị P, chị Q và anh V. D. Anh K, anh B và anh C. Câu 117: Theo quy định của pháp luật, hoạt động của các doanh nghiệp xuất khẩu thức ăn thủy sản được kiểm soát bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này, đối với Nhà nước, pháp luật thể hiện vai trò nào sau đây? A. Phương tiện lưu thông. B. Kiểm đếm sản phẩm. C. Quản lí xã hội. D. Công cụ đo lường. Câu 118: Anh G là chủ một nhà hàng đã kí hợp đồng với chị K là chủ một công ty để cung cấp suất ăn cho công nhân. Do sử dụng hóa chất ngoài danh mục được phép để chế biến thực phẩm, anh G bị cơ quan chức năng lập biên bản và ra DeThi.edu.vn
 20. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn quyết định xử phạt. Ngoài ra, anh G còn phải bồi thường cho chị K vì thực hiện không đúng hợp đồng. Anh G đã phải chịu những trách nhiệm pháp lí nào sau đây? A. Dân sự và hình sự. B. Hành chính và dân sự. C. Hình sự và hành chính. D. Hành chính và kỉ luật. Câu 119: Vợ chồng chị V, anh N và vợ chồng chị P, anh D cùng sống tại một khu phố, trong đó anh D là chủ một siêu thị điện máy. Một lần phát hiện anh N đột nhập vào siêu thị với mục đích trộm cắp tài sản, anh D lập tức khống chế và bắt anh N. Ngay sau đó, anh D áp giải anh N đến cơ quan công an và vô ý làm anh N bị thương. Tại trụ sở công an, anh D viết đơn kiến nghị khởi tố anh N. Biết chuyện của chồng, chị V cùng em trai là anh S đang làm bảo vệ tại một công trường xây dựng đã tự ý vào nhà anh D để yêu cầu anh phải rút đơn. Vì anh D đi vắng và bị chị P ngăn cản nên chị V và anh S đã uy hiếp, bắt, giữ chị P và đưa về nhà anh S. Nhận được tin nhắn đe dọa của chị V, anh D tìm cách vào nhà anh S và giải cứu được chị P. Những ai sau đây vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? A. Chị K, anh S và anh A. B. Anh S, anh A và anh N. C. Chị K và anh S. D. Anh N và anh A. Câu 120: Ở một khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp huyện X có ông A là Tổ trưởng tổ bầu cử; anh M là thành viên tổ bầu cử; anh P, anh T, anh V là cử tri. Trước ngày bầu cử, phát hiện anh T là người bị kết án cải tạo không giam giữ, ông S đến gặp và thu hồi thẻ cử tri của anh T. Tại thời điểm bỏ phiếu, trong lúc đang tiết lộ nội dung phiếu bầu mình đã viết với những người xung quanh, anh V phát hiện anh P là người vừa nhận quyết định khởi tố bị can đang chuẩn bị nhận phiếu bầu, anh V lập tức báo cho anh M. Vì vậy, anh M không phát phiếu bầu cho anh P đồng thời có lời lẽ xúc phạm anh P. Bức xúc, anh P bỏ ra ngoài sân và cố tình làm vỡ gương xe ô tô của anh M. Phát hiện sự việc, anh H là công an viên đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh tại điểm bầu cử đã yêu cầu anh P phải bồi thường thiệt hại về tài sản cho anh M. Những ai sau đây vi phạm quyền bầu cử của công dân? A. Anh V, anh M và ông A. B. Anh P và anh T. C. Anh M và anh P. D. Ông A, anh T và anh M. HẾT ĐÁP ÁN 81 B 91 A 101 D 111 B 82 C 92 B 102 A 112 C 83 D 93 C 103 B 113 C 84 D 94 A 104 A 114 B 85 D 95 C 105 C 115 A 86 B 96 A 106 B 116 A 87 C 97 D 107 A 117 C 88 B 98 C 108 A 118 B 89 D 99 C 109 B 119 C 90 A 100 D 110 A 120 B DeThi.edu.vn
 21. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn ĐỀ SỐ 5 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2023 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: . Mã đề thi 305 Câu 81: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của bình đẳng trong kinh doanh là mỗi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đều được A. đầu tư sản xuất mọi loại hàng hóa. B. sử dụng các thủ đoạn cạnh tranh phi pháp. C. tự chủ nâng cao hiệu quả cạnh tranh. D. lập báo cáo tài chính không trung thực. Câu 82: Theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động không vi phạm bình đẳng trong lao động khi A. lạm dụng lao động chưa thành niên. B. phân biệt đối xử trong lao động. C. ưu đãi người lao động có chuyên môn cao. D. từ chối bảo vệ quyền lợi người lao động. Câu 83: Theo quy định của pháp luật, viên chức nhà nước thường xuyên nghỉ việc không có lí do chính đáng là vi phạm A. kỉ luật. B. hình sự. C. dân sự. D. hành chính. Câu 84: Theo quy định của pháp luật, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hành chính về A. mọi vi phạm dân sự. B. vi phạm hành chính do vô ý C. mọi vi phạm hình sự. D. vi phạm hành chính do cố ý. Câu 85: Theo quy định của pháp luật, bất kì công dân nào đủ điều kiện đều được tự do đăng kí kết hôn là thể hiện sự bình đẳng về A. uy tín cá nhân. B. nghīa vụ đạo đức. C. trách nhiệm pháp lí. D. quyền của công dân. Câu 86: Một trong những đặc trưng cơ bản của pháp luật được thể hiện ở A. tính bảo mật về nội dung. B. tính quy phạm phổ biến. C. tính áp đặt chủ quan. D. tính phức tạp về hình thức. Câu 87: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể học từ Tiểu học đến Trung học, Đại học và Sau đại học là thể hiện nội dung nào sau đây của quyền học tập? A. Thay đổi quy chế tuyển sinh. B. Bảo mật văn bằng. C. Sáp nhập cơ sở giáo dục. D. Học không hạn chế. Câu 88: Theo quy định của pháp luật, khi có căn cứ chứng tỏ bị can sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, cơ quan nào sau đây có quyền ra lệnh bắt bị can? A. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. B. Ủy ban nhân dân. C. Viện kiểm sát nhân dân. D. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Câu 89: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là đối với các con, cha mẹ không được A. định hướng giao tiếp, ứng xử. B. Góp ý, tiếp thu phê bình. C. chia sẻ tâm tư, nguyện vọng. D. ngược đãi, phân biệt đối xử. Câu 90: Theo quy định của pháp luật, các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam không phân biệt trình độ phát DeThi.edu.vn
 22. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn triển đều có quyền có đại biểu của mình trong hệ thống cơ quan nhà nước là thể hiện bình đẳng giữa các dân tộc về lĩnh vực A. giáo dục. B. văn hóa. C. chính trị. D. an ninh. Câu 91: Trong nền kinh tế hàng hóa, quy luật giá trị điều tiết sản xuất hàng hóa thông qua sự biến động của A. tỉ lệ công ty cổ phần. B. giá cả trên thị trường. C. số lượng các cổ đông. D. cơ cấu thành phần kinh tế. Câu 92: Nhà nước áp dụng các biện pháp nhằm tăng tuổi thọ cho nhân dân là thể hiện nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển lĩnh vực A. văn hóa. B. xã hội. C. chính trị. D. kinh tế. Câu 93: Ở nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, theo Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, việc nhân dân thảo luận mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương là thuộc công việc nào sau đây? A. Dân bàn. B. Dân trí. C. Dân dụng. D. Dân sinh. Câu 94: Theo quy định của pháp luật, công dân viết bài gửi đăng báo bảy tỏ quan điểm của mình về chính sách kinh tế của Nhà nước là thực hiện quyền A. bảo mật ấn phẩm. B. phong tỏa thông tin. C. quản lí chính sách. D. tự do ngôn luận. Câu 95: Theo quy định của pháp luật, công dân tham gia hoạt động văn nghệ ở các công trình văn hóa công cộng là thể hiện nội dung nào sau đây của quyền được phát triển? A. Hưởng mọi đặc quyền ưu tiên. B. Phải phát hành văn hóa phẩm. C. Hưởng đời sống tinh thần đầy đủ. D. Phải giới hạn môi trường sống. Câu 96: Theo quy định của pháp luật, công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với mình là thực hiện quyền A. tố cáo. B. khiếu nại. C. trình báo. D. kháng nghị. Câu 97: Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định xử phạt người kinh doanh có hành vi trốn thuế là thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây? A. Thi hành điều lệ. B. Áp dụng pháp luật. C. Sử dụng pháp luật. D. Tuân thủ điều lệ. Câu 98: Để bảo hộ danh dự của công dân, pháp luật quy định không ai được A. tố giác người phạm tội. B. tung tin, nói xấu người khác. C. khống chế, bắt người bị truy nã D. bào chữa cho bị cáo. Câu 99: Theo quy định của pháp luật, trừ những trường hợp bị cấm, công dân từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền bầu cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân? A. 18 tuổi. B. 15 tuổi. C. 16 tuổi. D. 14 tuổi. Câu 100: Trong nền kinh tế thị trường, tiền tệ có chức năng cơ bản nào sau đây? A. Phương tiện kiểm toán B. Nghiệm thu công trình. C. Thước đo giá trị. D. Kiểm duyệt sản phẩm. Câu 101: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm dân sự khi cố ý thực hiện hành vi nào sau đây để trục lợi? DeThi.edu.vn
 23. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn A. Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác. B. Phát tán các chương trình tin học gây hại C. Tổ chức đua xe mô tô trái phép. D. Sản xuất hàng giả là thực phẩm. Câu 102: Theo nền kinh tế hàng hóa, việc làm nào sau đây của các chủ thể kinh tế không thể hiện chức năng điều tiết sản xuất của thị trường? A. Tăng cường gia công khẩu trang y tế. B. Bảo mật thương hiệu sản phẩm. C. Mở rộng diện tích trồng cây dược liệu. D. Thu hẹp quy mô chăn nuôi gia súc. Câu 103: Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp chủ động thực hiện việc làm nào sau đây là thi hành pháp luật? A. Lựa chọn mở rộng địa bàn kinh doanh. B. Đổi mới phương thức thanh toán. C. Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. D. Công khai thông tin thành lập. Câu 104: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại khi nhận văn bản nào sau đây? A. Thông báo thu thập thông tin môi trường. B. Thông báo mức lương tối thiểu theo vùng. C. Quyết định danh mục bệnh truyền nhiễm. D. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Câu 105: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi cả nước khi A. phản ánh những bất cập của pháp luật. B. thảo luận đề án định cư của huyện. C. theo dõi giải quyết khiếu nại, tố cáo. D. giám sát thu, chi ngân sách xã. Câu 106: Việc làm nào sau đây của các chủ thể kinh tế không thể hiện tác động tích cực của của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa? A. Đầu tư máy móc hiện đại vào sản xuất. B. Ứng dụng phần mềm quản lí tiên tiến. C. Nâng cao trình độ cho người lao động. D. Gia tăng thời gian lao động cá biệt. Câu 107: Theo quy định của pháp luật, việc làm nào sau đây không thể hiện quyền sáng tạo của công dân? A. Sáng tác bản nhạc giao hưởng. B. Biên kịch tác phẩm điện ảnh. C. Đăng ký mua vé xem nhạc kịch. D. Đạo diễn chương trình nghệ thuật. Câu 108: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào sau đây của công dân thực hiện đúng quyền bình đẳng giữa các dân tộc về lĩnh vực văn hóa? A. Tự ý thay đổi kết cấu di tích lịch sử. B. Bài trừ quyền tự do tín ngưỡng. C. Duy trì nền kinh tế tự nhiên. D. Bảo tồn trang phục truyền thống. Câu 109: Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được bắt người khi người đó đang thực hiện hành vi nào sau đây? A. Tàng trữ pháo nổ từ 06 kilôgam trở lên. B. Chuyển giao các phần mềm chống vi rút. C. Bổ sung dữ liệu quản lí dân cư quốc gia. D. Bảo mật thông tin tần số vô tuyến điện. Câu 110: Theo quy định của pháp luật, nhân viên bưu chính thực hiện đúng nội dung quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín của khách hàng khi A. tự ý bóc mở thư tín. B. giao thư đến tay người nhận. C. công khai nội dung thư tín. D. chuyển thư nhầm địa chỉ. Câu 111: Anh H và anh T thuộc các dân tộc khác nhau cùng sống trên địa bàn một huyện vùng cao. Anh H làm việc tại Ủy ban nhân dân huyện còn anh T thực hiện dự án chăn nuôi theo mô hình nông nghiệp sạch. Trong thời gian giữ chức danh Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, anh H đã đóng góp nhiều ý kiến để nâng cao hiệu quả sử dụng đất ở địa phương. Cùng thời điểm đó, do có uy tín, anh T được giới thiệu và trúng cử vào Hội đồng nhân dân xã. Trong trường hợp này, anh T và anh H cùng được hưởng bình đẳng giữa các dân tộc về lĩnh vực chính trị thông qua quyền nào sau đây? A. Thay đổi cơ cấu ngành kinh tế. B. Tham gia sửa đổi Luật đất đai. DeThi.edu.vn
 24. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn C. Thay đổi các chính sách xã hội. D. Tham gia vào bộ máy nhà nước. Câu 112: Theo quy định của pháp luật, hoạt động của các doanh nghiệp xuất khẩu giống cây trồng quý hiếm được kiểm soát bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này, đối với Nhà nước, pháp luật thể hiện vai trò nào sau đây? A. Quản lí xã hội. B. Quảng bá sản phẩm. C. Đo lường chất lượng. D. Kìm hãm sản xuất. Câu 113: Vợ chồng chị H, anh N và vợ chồng chị P, anh G cùng sống tại một khu phố, trong đó anh G là chủ một siêu thị điện máy. Một lần phát hiện anh N đột nhập vào siêu thị với mục đích trộm cắp tài sản, anh G lập tức khống chế và bắt anh N. Ngay sau đó, anh G áp giải anh N đến cơ quan công an và vô ý làm anh N bị thương. Tại trụ sở công an, anh G viết đơn kiến nghị khởi tố anh N. Biết chuyện của chồng, chị H cùng em trai là anh S đang làm bảo vệ tại một công trường xây dựng đã tự ý vào nhà anh G để yêu cầu anh phải rút đơn. Vì anh G đi vắng và bị chị P ngăn cản nên chị H và anh S đã uy hiếp, bắt, giữ chị P và đưa về nhà anh S. Nhận được tin nhắn đe dọa của chị H, anh G tìm cách vào nhà anh S và giải cứu được chị P. Nhưng ai sau đây vừa vi pham quyền bất khả xâm phạm về thân thể vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? A. Chị H, anh S và anh G. B. Anh S, anh G và anh N. C. Chị H và anh S. D. Anh N và anh G. Câu 114: Tại một doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vận tải có bà S là giám đốc; ông V là phó giám đốc; vợ chồng chị K, anh H là nhân viên. Một lần do tự ý chở hàng vượt quá trọng tải theo thiết kế của xe nên anh H bị anh T là cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe và lập biên bản vi phạm. Hành vi của anh H trái với thỏa ước lao động tập thể nên bà S quyết định kỉ luật anh H. Cho rằng việc chồng mình bị kỉ luật là chưa thỏa đáng nên trong cuộc họp sơ kết, chị K phát biểu ý kiến đề nghị bà S xem xét lại quy định khen thưởng và kỉ luật của doanh nghiệp. Nhân cơ hội này, vốn có mâu thuẫn với chị K, ông V vu khống chị K làm sai lệch số liệu trong báo cáo về doanh thu của doanh nghiệp và không đưa chị K vào danh sách được khen thưởng cuối năm. Hành vi của những ai sau đây thực hiện đúng quy định của pháp luật? A. Anh T, anh H, bà S. B. Bà 푆, ông V và chị K. C. Anh T, bà S và chị K. D. Chị K, anh và anh T. Câu 115: Nhà văn có nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật đặc biệt xuất sắc. Việc ông được tặng giải "Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật" là thể hiện quyền nào sau đây của công dân? A. Đấu thầu. B. Sở hữu công nghiệp. C. Thông cáo báo chí. D. Sáng tạo. Câu 116: Anh T và chị P cùng công tác tại một trạm thủy nông. Trong giờ làm việc, chị P phát hiện anh T sau khi uống rượu đã vận hành trạm bơm không đúng quy trình được phê duyệt gây ngập úng trên diện rộng. Lo sợ bị kỷ luật, anh T nhắn tin đe dọa yêu cầu chị P phải giữ bí mật việc làm trên của anh. Để bảo vệ lợi ích của Nhà nước và công dân, chị P cần thực hiện quyền nào sau đây? A. Khiếu nại. B. Tố cáo. C. Khởi tố. D. Tranh tụng. Câu 117: Anh M là chủ một nhà hàng đã kí hợp đồng với chị P là chủ một công ty để cung cấp suất ăn cho công nhân. Do sử dụng kháng sinh ngoài danh mục được phép trong sản xuất, chế biến thực phẩm, anh M bị cơ quan chức năng lập biên bản và ra quyết định xử phạt. Ngoài ra, anh M còn phải bồi thường cho chị P vì thực hiện không đúng hợp đồng. Anh M đã phải chịu những trách nhiệm pháp lý nào sau đây? A. Hành chính và hình sự. B. Hành chính và kỉ luật. C. Dân sự và hành chính. D. Dân sự và hình sự. Câu 118: Ở một khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp huyện X có ông S là Tổ trưởng tổ bầu cử; anh M là thành viên tổ bầu cử; anh N, anh T, anh V là cử tri. Trước ngày bầu cử, phát hiện anh T là người bị kết án cải tạo không giam giữ, ông S đến gặp và thu hồi thẻ cử tri của anh T. Tại thời điểm bỏ phiếu, trong lúc đang tiết lộ nội dung phiếu bầu mình đã viết với những người xung quanh, anh V phát hiện anh N là người vừa DeThi.edu.vn
 25. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn nhận quyết định khởi tố bị can đang chuẩn bị nhận phiếu bầu, anh V lập tức báo cho anh M. Vì vậy, anh M không phát phiếu bầu cho anh N đồng thời có lời lẽ xúc phạm anh N. Bức xúc, anh N bỏ ra ngoài sân và cố tình làm vỡ gương xe ô tô của anh M. Phát hiện sự việc, anh H là công an viên đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh tại điểm bầu cử đã yêu cầu anh N phải bồi thường thiệt hại về tài sản cho anh M. Những ai sau đây vi phạm quyền bầu cử của công dân? A. Anh N và anh T. B. Anh V, anh M và ông S. C. Ông S, anh T và anh M. D. Anh và anh . Câu 119: Anh N là nhân viên bưu chính đã liên lạc với khách hàng là anh K để giao bưu phẩm. Vì đang đi vắng nên anh K nhờ anh N giao bưu phẩm cho chị Y là hàng xóm nhận hộ. Khi sang nhà chị Y để nhận lại bưu phẩm, anh K phát hiện chị Y đã mở bưu phẩm của mình nên rất tức giận và vô ý đẩy chị Y ngã khiến chị bị thương. Anh K đã vi phạm quyền nào sau đây của công dân? A. Bất khả xâm phạm về thân thể. B. Được bảo đảm bí mật thư tín, điện tín. C. Bất khả xâm phạm về địa vị. D. Được bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. Câu 120: Trên cùng địa bàn một huyện có anh M và anh N là chủ hai doanh nghiệp kinh doanh thức ăn chăn nuôi; anh K là giám đốc một công ty tư nhân. Để tăng vốn kinh doanh, anh K chỉ đạo chị P là kế toán kê khai không đầy đủ số tiền thuế phải nộp của công ty nên anh K đã bị cơ quan chức năng xử phạt. Nghi ngờ anh S là nhân viên tố cáo hành vi của mình, anh K cố tình trì hoãn đóng bảo hiểm xã hội cho anh S như đã cam kết. Bức xúc, anh S tự ý nghỉ việc ở công ty của anh K và sang làm việc chỗ anh M. Một lần chứng kiến anh M bị cơ quan chức năng xử phạt về hành vi cung cấp sản phẩm không đảm bảo đúng tiêu chuẩn đã công bố, anh S đã kể lại sự việc cho vợ mình là chị T. Do đang là nhân viên của anh N, chị T vô tình để lộ thông tin anh M bị xử phạt cho anh N biết. Lập tức anh N thuê chị Q là lao động tự do viết và đăng bài xuyên tạc về doanh nghiệp của anh M lên mạng xã hội khiến lượng khách hàng của anh M giảm sút. Vì vậy, anh M đã sa thải anh S mà không thông báo trước mặc dù anh S luôn hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng đã kí với anh M. Những ai sau đây vừa vi phạm nội dung bình đẳng trong lao động vừa vi phạm nội dung bình đẳng trong kinh doanh? A. Anh N và anh M. B. Chị P, chị Q, anh N. C. Anh M và anh K. D. Anh K, anh M và anh S. HẾT ĐÁP ÁN 81.C 82.C 83.A 84.D 85.D 86.B 87.D 88.C 89.D 90.C 91.B 92.B 93.A 94.D 95.C 96.B 97.B 98.B 99.A 100.C 101.A 102.B 103.D 104.D 105.A 106.D 107.C 108.D 109.A 110.B 111.D 112.A 113.C 114.C 115.D 116.B 117.C 118.B 119.D 120.C DeThi.edu.vn
 26. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn ĐỀ SỐ 6 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2023 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề thi 306 Số báo danh: . Câu 81: Theo quy định của pháp luật, công dân tham gia hoạt động văn nghệ ở các công trình văn hóa công cộng là thể hiện nội dung nào sau đây của quyền được phát triển? A. Phải giới hạn môi trường sống. B. Phải phát hành văn hóa phẩm. C. Hưởng mọi đặc quyền ưu tiên. D. Hưởng đời sống tinh thần đầy đủ. Câu 82: Theo quy định của pháp luật, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hành chính về A. mọi vi phạm dân sự. B. vi phạm hành chính do cố ý. C. mọi vi phạm hình sự. D. vi phạm hành chính do vô ý. Câu 83: Theo quy định của pháp luật, công dân viết bài gửi đăng báo bảy tỏ quan điểm của mình về chính sách kinh tế của Nhà nước là thực hiện quyền A. bảo mật ấn phẩm. B. phong tỏa thông tin. C. tự do ngôn luận. D. quản lí chính sách. Câu 84: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể học từ Tiểu học đến Trung học, Đại học và Sau đại học là thể hiện nội dung nào sau đây của quyền học tập? A. Học không hạn chế. B. Bảo mật văn bằng. C. Thay đổi quy chế tuyển sinh. D. Sáp nhập cơ sở giáo dục. Câu 85: Theo quy định của pháp luật, trừ những trường hợp bị cấm, công dân từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền bầu cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân? A. 14 tuổi. B. 15 tuổi. C. 16 tuổi. D. 18 tuổi. Câu 86: Nhà nước áp dụng các biện pháp nhằm tăng tuổi thọ cho nhân dân là thể hiện nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển lĩnh vực A. kinh tế. B. xã hội. C. chính trị. D. văn hóa. Câu 87: Theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động không vi phạm bình đẳng trong lao động khi A. từ chối bảo vệ quyền lợi người lao động. B. phân biệt đối xử trong lao động. C. lạm dụng lao dộng chưa thành niên. D. ưu đãi người lao động có chuyên môn cao. Câu 88: Để bảo hộ danh dự của công dân, pháp luật quy định không ai được A. bào chữa cho bị cáo. B. tố giác người phạm tội. C. tung tin, nói xấu người khác. D. khống chế, bắt người bị truy nã. Câu 89: Ở nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, theo Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, việc nhân dân thảo luận mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương là thuộc công việc nào sau đây? A. Dân trí. B. Dân sinh. C. Dân dụng. D. Dân bàn. Câu 90: Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định xử phạt người kinh doanh có hành vi trốn thuế là thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây? DeThi.edu.vn
 27. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn A. Thi hành điều lệ. B. Sử dụng pháp luật. C. Áp dụng pháp luật. D. Tuân thủ điều lệ. Câu 91: Theo quy định của pháp luật, công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với mình là thực hiện quyền A. khiếu nại. B. kháng nghị. C. trình báo. D. tố cáo. Câu 92: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là đối với các con, cha mẹ không được A. định hướng giao tiếp, ứng xử. B. Góp ý, tiếp thu phê bình. C. ngược đãi, phân biệt đối xử. D. chia sẻ tâm tư, nguyện vọng. Câu 93: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của bình đẳng trong kinh doanh là mỗi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đều được A. tự chủ nâng cao hiệu quả cạnh tranh. B. sử dụng các thủ đoạn cạnh tranh phi pháp. C. đầu tư sản xuất mọi loại hàng hóa. D. lập báo cáo tài chính không trung thực. Câu 94: Theo quy định của pháp luật, viên chức nhà nước thường xuyên nghỉ việc không có lí do chính đáng là vi phạm A. hành chính. B. dân sự. C. hình sự. D. kỉ luật. Câu 95: Theo quy định của pháp luật, các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam không phân biệt trình độ phát triển đều có quyền có đại biểu của mình trong hệ thống cơ quan nhà nước là thể hiện bình đẳng giữa các dân tộc về lĩnh vực A. an ninh. B. văn hóa. C. chính trị. D. giáo dục. Câu 96: Trong nền kinh tế thị trường, tiền tệ có chức năng cơ bản nào sau đây? A. Thước đo giá trị. B. Kiểm duyệt sản phẩm. C. Nghiệm thu công trình. D. Phương tiện kiểm toán. Câu 97: Theo quy định của pháp luật, khi có căn cứ chứng tỏ bị can sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, cơ quan nào sau đây có quyền ra lệnh bắt bị can? A. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. B. Ủy ban nhân dân. C. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam D. Viện kiểm sát nhân dân. Câu 98: Một trong những đặc trưng cơ bản của pháp luật được thể hiện ở A. tính bảo mật về nội dung. B. tính phức tạp về hình thức. C. tính áp đặt chủ quan. D. tính quy phạm phổ biến. Câu 99: Theo quy định của pháp luật, bất kì công dân nào đủ điều kiện đều được tự do đăng kí kết hôn là thể hiện sự bình đẳng về A. trách nhiệm pháp lí. B. quyền của công dân. C. nghīa vụ đạo đức. D. uy tín cá nhân. Câu 100: Trong nền kinh tế hàng hóa, quy luật giá trị điều tiết sản xuất hàng hóa thông qua sự biến động của A. cơ cấu thành phần kinh tế. B. giá cả trên thị trường. C. số lượng các cổ đông. D. tỉ lệ công ty cổ phần. Câu 101: Theo quy định của pháp luật, việc làm nào sau đây không thể hiện quyền sáng tạo của công dân? A. Biên kịch tác phẩm điện ảnh. B. Đăng ký mua vé xem nhạc kịch C. Đạo diễn chương trình nghệ thuật. D. Sáng tác bản nhạc giao hưởng. Câu 102: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại khi nhận văn bản nào sau đây? DeThi.edu.vn
 28. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn A. Thông báo mức lương tối thiểu theo vùng. B. Thông báo thu thập thông tin môi trường. C. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. D. Quyết định danh mục bệnh truyền nhiễm. Câu 103: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm dân sự khi cố ý thực hiện hành vi nào sau đây để trục lợi? A. Sản xuất hàng giả là thực phẩm. B. Phát tán các chương trình tin học gây hại C. Tổ chức đua xe mô tô trái phép. D. Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác. Câu 104: Theo quy định của pháp luật, nhân viên bưu chính thực hiện đúng nội dung quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín của khách hàng khi A. chuyển thư nhầm địa chỉ. B. tự ý bóc mở thư tín. C. giao thư đến tay người nhận D. công khai nội dung thư tín. Câu 105: Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được bắt người khi người đó đang thực hiện hành vi nào sau đây? A. Tàng trữ pháo nổ từ 06 kilôgam trở lên. B. Bổ sung dữ liệu quản lí dân cư quốc gia. C. Chuyển giao các phần mềm chống vi rút. D. Bảo mật thông tin tần số vô tuyến điện. Câu 106: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào sau đây của công dân thực hiện đúng quyền bình đẳng giữa các dân tộc về lĩnh vực văn hóa? A. Bảo tồn trang phục truyền thống. B. Tự ý thay đổi kết cấu di tích lịch sử. C. Bài trừ quyền tự do tín ngưỡng. D. Duy trì nền kinh tế tự nhiên. Câu 107: Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp chủ động thực hiện việc làm nào sau đây là thi hành pháp luật? A. Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. B. Công khai thông tin thành lập. C. Đổi mới phương thức thanh toán. D. Lựa chọn mở rộng địa bàn kinh doanh. Câu 108: Theo quy định của pháp luật, Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi cả nước khi A. giám sát thu, chi ngân sách xã. B. thảo luận đề án định cư của huyện. C. phản ánh những bất cập của pháp luật. D. theo dõi giải quyết khiếu nại, tố cáo. Câu 109: Theo nền kinh tế hàng hóa, việc làm nào sau đây của các chủ thể kinh tế không thể hiện chức năng điều tiết sản xuất của thị trường? A. Bảo mật thương hiệu sản phẩm. B. Thu hẹp quy mô chăn nuôi gia súc. C. Mở rộng diện tích trồng cây dược liệu. D. Tăng cường gia công khẩu trang y tế. Câu 110: Việc làm nào sau đây của các chủ thể kinh tế không thể hiện tác động tích cực của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa? A. Đầu tư máy móc hiện đại vào sản xuất. B. Nâng cao trình độ cho người lao động. C. Ứng dụng phần mềm quản lí tiên tiến. D. Gia tăng thời gian lao động cá biệt. Câu 111: Nhà khoa học Y có nhiều công trình nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ xuất sắc. Việc ông được tặng giải “Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ” là thể hiện quyền nào sau đây của công dân? A. Thông cáo báo chí. B. Quản lí thông tin. C. Sáng tạo. D. Thừa kế. Câu 112: Anh N là nhân viên bưu chính đã liên lạc với khách hàng là chị Y để giao bưu phẩm. Vì đang đi vắng nên chị Y nhờ anh K là hàng xóm nhận hộ. Do tò mò, anh K đã mở bưu phẩm của chị Y. Bức xúc về việc làm của anh K, chị Y đã tung tin anh K chiếm đoạt tài sản của chị để hạ thấp uy tín của anh. Chị Y đã vi phạm quyền nào sau đây của công dân? DeThi.edu.vn
 29. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn A. Được bảo đảm bí mật thư tín, điện tín. B. Được bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. C. Bất khả xâm phạm về tài sản. D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. Câu 113: Trên cùng địa bàn một huyện có anh C và anh V là chủ hai doanh nghiệp kinh doanh thức ăn chăn nuôi; anh K là giám đốc một công ty tư nhân. Để tăng vốn kinh doanh, anh K chỉ đạo chị P là kế toán kê khai không đầy đủ số tiền thuế phải nộp của công ty nên anh K đã bị cơ quan chức năng xử phạt. Nghi ngờ anh B là nhân viên tố cáo hành vi của mình, anh K cố tình trì hoãn đóng bảo hiểm xã hội cho anh B như đã cam kết. Bức xúc, anh B tự ý nghỉ việc ở công ty của anh K và sang làm việc cho anh C. Một lần chứng kiến anh C bị cơ quan chức năng xử phạt về hành vi cung cấp sản phẩm không đảm bảo đúng tiêu chuẩn đã công bố, anh D đã kể lại sự việc cho vợ mình là chị T. Do đang là nhân viên của anh V, chị T vô tình để lộ thông tin anh V bị xử phạt cho anh V biết. Lập tức anh V thuê chị Q là lao động tự do viết và đăng bài xuyên tạc về doanh nghiệp của anh C lên mạng xã hội khiến lượng khách hàng của anh C giảm sút. Vì vậy, anh C đã sa thải anh B mà không thông báo trước mặc dù anh B luôn hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng đã kí với anh C. Những ai sau đây vừa vi phạm nội dung bình đẳng trong lao động vừa vi phạm nội dung bình đẳng trong kinh doanh? A. Anh K, anh C và anh B. B. Chị P, chị Q và anh V. C. Anh C và anh K. D. Anh V và anh C Câu 114: Tại một doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vận tải có bà N là giám đốc; ông P là phó giám đốc; vợ chồng chị K, anh H là nhân viên. Một lần do tự ý chở hàng vượt quá trọng tải theo thiết kế của xe nên anh H bị anh S là cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe và lập biên bản vi phạm. Hành vi của anh H trái với thỏa ước lao động tập thể nên bà N quyết định kỉ luật anh H. Cho rằng việc chồng mình bị kỉ luật là chưa thỏa đáng nên trong cuộc họp sơ kết, chị K phát biểu ý kiến đề nghị bà N xem xét lại quy định khen thưởng và kỉ luật của doanh nghiệp. Nhân cơ hội này, vốn có mâu thuẫn với chị K, ông P vu khống chị K làm sai lệch số liệu trong báo cáo về doanh thu của doanh nghiệp và không đưa chị K vào danh sách được khen thưởng cuối năm. Hành vi của những ai sau đây thực hiện đúng quy định của pháp luật? A. Chị K, anh và anh S. B. Anh S, bà và chị K. C. Bà , ông P và chị K. D. Anh S, anh H, bà N. Câu 115: Anh T, chị P và anh S cùng sống tại thôn X. Trên đường đi làm về, chị P phát hiện anh S và anh T đang dùng kìm cách điện cắt trộm hệ thống dây điện của các hộ dân trên địa bàn. Lo sợ chị P tiết lộ sự việc với người khác, anh S và anh T lập tức đe dọa chị. Để bảo vệ lợi ích của Nhà nước và công dân, chị P cần thực hiện quyền nào sau đây? A. Tranh tụng. B. Khởi tố. C. Tố cáo. D. Khiếu nại. Câu 116: Anh G là chủ một nhà hàng đã kí hợp đồng với chị K là chủ một công ty để cung cấp suất ăn cho công nhân. Do sử dụng hóa chất ngoài danh mục được phép để chế biến thực phẩm, anh G bị cơ quan chức năng lập biên bản và ra quyết định xử phạt. Ngoài ra, anh G còn phải bồi thường cho chị K vì thực hiện không đúng hợp đồng. Anh G đã phải chịu những trách nhiệm pháp lí nào sau đây? A. Dân sự và hình sự. B. Hành chính và dân sự. C. Hình sự và hành chính. D. Hành chính và kỉ luật. Câu 117: Anh H và anh P thuộc các dân tộc khác nhau cùng sống trên địa bàn một huyện vùng cao. Anh H làm việc tại Ủy ban nhân dân xã còn anh P thực hiện dự án trồng cây dược liệu. Trong thời gian giữ chức danh Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, anh H đã đóng góp nhiều ý kiến để tăng cường công tác bảo đảm an ninh tại địa phương. Khi chính quyền xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, anh P đã đề xuất phương án để việc giao đất, giao rừng cho nhân dân đạt hiệu quả cao. Việc làm của anh P và anh H thể hiện bình đẳng giữa các dân tộc về lĩnh vực chính trị thông qua quyền nào sau đây? A. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội. C. Tham gia ban hành các văn bản luật. B. Thay đổi biện pháp thâm canh. D. Thay đổi quy trình sản xuất. Câu 118: Ở một khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp huyện X có ông A là Tổ trưởng tổ bầu cử; anh M là thành viên tổ bầu cử; anh P, anh T, anh V là cử tri. Trước ngày bầu cử, phát hiện anh T là người bị kết án cải tạo không giam giữ, ông S đến gặp và thu hồi thẻ cử tri của anh T. Tại thời điểm bỏ phiếu, trong lúc đang tiết lộ nội dung phiếu bầu mình đã viết với những người xung quanh, anh V phát hiện anh P là người vừa DeThi.edu.vn
 30. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn nhận quyết định khởi tố bị can đang chuẩn bị nhận phiếu bầu, anh V lập tức báo cho anh M. Vì vậy, anh M không phát phiếu bầu cho anh P đồng thời có lời lẽ xúc phạm anh P. Bức xúc, anh P bỏ ra ngoài sân và cố tình làm vỡ gương xe ô tô của anh M. Phát hiện sự việc, anh H là công an viên đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh tại điểm bầu cử đã yêu cầu anh P phải bồi thường thiệt hại về tài sản cho anh M. Những ai sau đây vi phạm quyền bầu cử của công dân? A. Anh M và anh P. B. Anh V, anh M và ông A. C. Anh P và anh T. D. Ông A, anh T và anh M. Câu 119: Theo quy định của pháp luật, hoạt động của các doanh nghiệp xuất khẩu thức ăn thủy sản được kiểm soát bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này, đối với Nhà nước, pháp luật thể hiện vai trò nào sau đây? A. Quản lí xã hội. B. Kiểm đếm sản phẩm. C. Phương tiện lưu thông. D. Công cụ đo lường. Câu 120: Vợ chồng chị K, anh N và vợ chồng chị P, anh A cùng sống tại một khu phố, trong đó anh A là chủ một siêu thị điện máy. Một lần phát hiện anh N đột nhập vào siêu thị với mục đích trộm cắp tài sản, anh A lập tức khống chế và bắt anh N. Ngay sau đó, anh A áp giải anh N đến cơ quan công an và vô ý làm anh N bị thương. Tại trụ sở công an, anh A viết đơn kiến nghị khởi tố anh N. Biết chuyện của chồng, chị K cùng em trai là anh S đang làm bảo vệ tại một công trường xây dựng đã tự ý vào nhà anh A để yêu cầu anh phải rút đơn. Vì anh A đi vắng và bị chị P ngăn cản nên chị K và anh S đã uy hiếp, bắt, giữ chị P và đưa về nhà anh S. Nhận được tin nhắn đe dọa của chị K, anh A tìm cách vào nhà anh S và giải cứu được chị P. Nhưng ai sau đây vừa vi pham quyền bất khả xâm phạm về thân thể vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? A. Chị K, anh S và anh A. B. Anh N và anh A C. Anh S, anh A và anh N. D. Chị 퐾 và anh 푆 HẾT ĐÁP ÁN 81.D 82.B 83.C 84.A 85.D 86.B 87.D 88.C 89.D 90.C 91.A 92.C 93.A 94.D 95.C 96.A 97.D 98.D 99.B 100.B 101.B 102.C 103.D 104.C 105.A 106.A 107.B 108.C 109.A 110.D 111.C 112.B 113.C 114.B 115.C 116.B 117.A 118.B 119.A 120.D DeThi.edu.vn
 31. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn ĐỀ SỐ 7 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2023 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề thi 307 Số báo danh: . Câu 81: Theo quy định của pháp luật, khi có căn cứ cho rằng bị can gây khó khăn cho việc điều tra, cơ quan nào sau đây có quyền ra lệnh bắt bị can? A. Hội Cựu chiến binh Việt Nam. B. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. C. Viện kiểm sát nhân dân. D. Hội đồng nhân dân. Câu 82: Theo quy định của pháp luật, người lao động tự do khi tham gia giao thông điều khiển xe máy điện chạy dàn hàng ngang từ ba xe trở lên là vi phạm A. hành chính. B. hình sự. C. kỉ luật. D. dân sự. Câu 83: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể được học ở các trường công lập, trường dân lập, trường tư thục là thể hiện nội dung nào sau đây của quyền học tập? A. Thay đổi phương thức tuyển sinh. B. Thay đổi chính sách giáo dục. C. Học thường xuyên, học suốt đời. D. Bảo mật văn bằng, chứng chỉ. Câu 84: Theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động không vi phạm bình đẳng trong lao động khi A. lạm dụng lao động trẻ em. B. sa thải lao động nữ vì lí do kết hôn. C. Thực hiện thỏa ước lao động tập thể. D. cưỡng bức lao động làm thuê. Câu 85: Ở nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, theo Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, việc nhân dân thảo luận mức đóng góp xây dựng công trình phúc lợi công cộng ở địa phương là thuộc công việc nào sau đây? A. Dân bàn. B. Dân trí. C. Dân phòng. D. Dân sinh. Câu 86: Theo quy định của pháp luật, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hành chính về A. vi phạm hành chính do cố ý. B. mọi vi phạm dân sự. C. mọi vi phạm kỉ luật. D. vi phạm hành chính do vô ý. Câu 87: Theo quy định của pháp luật, bất kì công dân nào đủ điều kiện đều phải nộp thuế là thể hiện công dân bình đẳng về A. địa vị chính trị. B. danh dự cá nhân. C. phân chia quyền lợi. D. nghĩa vụ pháp lí. Câu 88: Theo quy định của pháp luật, trừ những trường hợp bị cấm, công dân từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân? A. 18 tuổi. B. 21 tuổi. C. 20 tuổi. D. 16 tuổi. Câu 89: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là vợ, chồng không được A. giúp đỡ nhau cùng phát triển. B. xúc phạm danh dự của nhau. C. chăm sóc con khi bị bệnh. D. sở hữu tài sản riêng. Câu 90: Căn cứ vào ngành, nghề và địa bàn kinh doanh, pháp luật quy định mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp khác nhau là thể hiện nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển lĩnh vực A. xã hội. B. chính trị. C. môi trường. D. kinh tế. Câu 91: Trong nền kinh tế thị trường, tiền tệ có chức năng cơ bản nào sau đây? DeThi.edu.vn
 32. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn A. Phân loại cạnh tranh. B. Phương tiện lưu thông. C. Tái xuất hàng hóa. D. Công cụ tái chế. Câu 92: Trong nền kinh tế hàng hóa, quy luật giá trị điều tiết sản xuất hàng hóa thông qua sự biến động của A. giá cả trên thị trường. B. tỉ lệ lao động xuất khẩu. C. cơ cấu thành phần kinh tế. D. số lượng các cổ đông. Câu 93: Một trong những đặc trưng cơ bản của pháp luật được thể hiện ở A. tính trừu tượng, khái quát cao. B. tính quyền lực, bắt buộc chung. C. sự đa nghĩa của ngôn ngữ. D. sự phong phú về hình thức. Câu 94: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của bình đẳng trong kinh doanh là mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau được quyền A. kinh doanh không đúng ngành đã đăng kí. B. đầu cơ gây rối loạn thị trường. C. liên doanh với tổ chức kinh tế ngoài nước. D. ban hành các chính sách kinh tế. Câu 95: Theo quy định của pháp luật, công dân đề nghị cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định điều động công tác đối với mình là thực hiện quyền A. trình báo. B. tố cáo. C. kháng nghị. D. khiếu nại. Câu 96: Theo quy định của pháp luật, công dân tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng là thể hiện nội dung nào sau đây của quyền được phát triển? A. Phải cố định chương trình phát sóng. B. Hưởng mọi chính sách đãi ngộ. C. Hưởng đời sống tinh thần đầy đủ. D. Phải bảo mật hình thức truyền tin. Câu 97: Theo quy định của pháp luật, Nhà nước có chính sách ưu tiên cho người dân tộc thiểu số vào học các trường đại học là thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc về lĩnh vực A. chính trị. B. văn hóa. C. an ninh. D. giáo dục. Câu 98: Theo quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân ra quyết định công nhận thuận tình li hôn chấm dứt quan hệ hôn nhân giữa vợ, chồng là thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây? A. Áp dụng pháp luật. B. Tuân thủ điều ước. C. Thi hành điều ước. D. Sử dụng pháp luật. Câu 99: Để bảo hộ sức khỏe của công dân, pháp luật quy định không ai được A. bắt đối tượng đang bị truy nã. B. đánh người gây thương tích. C. bảo lãnh thân nhân phạm tội. D. tham gia tranh tụng tại phiên tòa. Câu 100: Theo quy định của pháp luật, công dân viết bài gửi đăng báo bày tỏ quan điểm của mình về chính sách kinh tế của Nhà nước là thực hiện quyền A. phê duyệt chính sách. B. tự do ngôn luận. C. công bố niên biểu. D. bảo mật thông tin. Câu 101: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm dân sự khi cố ý thực hiện hành vi nào sau đây để trục lợi? A. Trì hoãn nộp thuế thu nhập cá nhân. B. Xâm nhập hệ thống điện lưới quốc gia. C. Sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh. D. Sử dụng danh tính của người khác. Câu 102: Theo quy định của pháp luật, nhân viên bưu chính thực hiện đúng nội dung quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín của khách hàng khi A. cố ý hủy thư của người khác. B. giao thư đến tay người nhận C. vô ý làm thất lạc thư. D. tự tiện bóc mở thư. Câu 103: Theo quy định của pháp luật, việc làm nào sau đây không thể hiện quyền sáng tạo của công dân? A. Đổi mới mẫu sản phẩm. B. Thiết kế tên thương mại C. Phác thảo bản vẽ kĩ thuật. D. Chuyển đổi địa điểm sản xuất. Câu 104: Yếu tố nào sau đây không phải là tư liệu lao động trong ngành xây dựng? DeThi.edu.vn
 33. Bộ 24 Đề thi GDCD THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn A. Máy trộn bê tông tự động. B. Bến cảng trung chuyển hàng hóa. C. Năng lực quản lí sản xuất. D. Nhà kho cất trữ vật liệu. Câu 105: Theo quy định của pháp luật, công dân được giới thiệu ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân là người A. bí mật vận động tranh cử. B. có địa vị xã hội và tài sản cá nhân. C. có năng lực và tín nhiệm với cử tri. D. bí mật tiếp xúc cử tri. Câu 106: Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp chủ động thực hiện việc làm nào sau đây là thi hành pháp luật? A. Lựa chọn phương thức huy động vốn. B. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất. C. Công khai thông tin thành lập. D. Phổ biến kế hoạch tuyển dụng. Câu 107: Việc làm nào sau đây của các chủ thể kinh tế không thể hiện mặt tích cực của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa? A. Mở rộng tiêu thụ hàng nhập lậu. B. Ứng dụng công nghệ tự động. C. Hiện đại hóa quy trình quản lí. D. Đầu tư chăm sóc khách hàng. Câu 108: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào sau đây của công dân thực hiện đúng quyền bình đẳng giữa các dân tộc về lĩnh vực văn hóa? A. Bài trừ quyền tự do tín ngưỡng. B. Theo dõi tốc độ gia tăng dân số. C. Phát hành mọi loại văn hóa phẩm. D. Lưu truyền tranh dân gian. Câu 109: Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được bắt người khi người đó đang thực hiện hành vi nào sau đây? A. Công khai đấu giá tài sản cá nhân. B. Ủy quyền giao dịch các hợp đồng dân sự. C. Thông báo giá dịch vụ viễn thông. D. Vận chuyển pháo nổ từ 06 kilôgam trở lên. Câu 110: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại khi nhận văn bản nào sau đây? A. Thông báo hiện trạng hồ chứa thủy lợi B. Quyết định sáp nhập địa giới hành chính. C. Thông báo phân bổ ngân sách trung ương. D. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Câu 111: Anh N là nhân viên bưu chính đã liên lạc với khách hàng là chị Y để giao bưu phẩm. Vì đang đi vắng nên chị Y nhờ anh K là hàng xóm nhận hộ. Do tò mò, anh K đã mở bưu phẩm của chị Y. Bức xúc về việc làm của anh K, chị Y đã tung tin anh K chiếm đoạt tài sản của chị để hạ thấp uy tín của anh. Chị Y đã vi phạm quyền nào sau đây của công dân? A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. B. Được bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. C. Bất khả xâm phạm về tài sản. D. Được bảo đảm bí mật thư tín, điện tín. Câu 112: Theo quy định của pháp luật, hoạt động của các doanh nghiệp xuất khẩu thức ăn thủy sản được kiểm soát bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này, đối với Nhà nước, pháp luật thể hiện vai trò nào sau đây? A. Quản lí xã hội. B. Phương tiện lưu thông. C. Kiểm đếm sản phẩm. D. Công cụ đo lường. Câu 113: Tại một doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vận tải có bà T là giám đốc; ông S là phó giám đốc; vợ chồng chị H, anh P là nhân viên. Một lần do tự ý chở hàng vượt quá trọng tải theo thiết kế của xe nên anh P bị anh V là cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe và lập biên bản vi phạm. Hành vi của anh P trái với thỏa ước lao động tập thể nên bà T quyết định kỉ luật anh P. Cho rằng việc chồng mình bị kỉ luật là chưa thỏa đáng nên trong cuộc họp sơ kết, chị H phát biểu ý kiến đề nghị bà T xem xét lại quy định khen thưởng và kỉ luật của doanh nghiệp. Nhân cơ hội này, vốn có mâu thuẫn với chị H, ông S vu khống chị H làm sai lệch số liệu trong báo cáo về doanh thu của doanh nghiệp và không đưa chị H vào danh sách được khen thưởng cuối năm. Hành vi của những ai sau đây thực hiện đúng quy định của pháp luật? A. Anh V, anh P và bà T. B. Bà T, ông S và chị H. DeThi.edu.vn